Logo Destek

1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1100 ZARF İŞLENİYOR Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.

1110 ZIP DOSYASI DEĞİL Faturalar yeniden gönderilmeli.
1111 ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1120 ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1130 ZIP AÇILAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1131 ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1132 XML DOSYASI DEĞİL Faturalar yeniden gönderilmeli.

1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1140 DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1141 ZARF ID YOK Faturalar yeniden gönderilmeli.
1142 ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1143 GEÇERSİZ VERSİYON Faturalar yeniden gönderilmeli.
1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1160 XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1161 İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1162 İMZA KAYDEDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1163 GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR Faturalar yeniden gönderilmeli.
1170 YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1171 GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK Faturalar yeniden gönderilmeli.
1172 POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK Faturalar yeniden gönderilmeli.
1175 İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1176 İMZA SAHİBİ YETKİSİZ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1177 GEÇERSİZ İMZA Faturalar yeniden gönderilmeli.
1180 ADRES KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1181 ADRES BULUNAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1182 KULLANICI EKLENEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1183 KULLANICI SİLİNEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1190 SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1195 SİSTEM HATASI Faturalar yeniden gönderilmeli
1200 ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ.
1210 DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ GİB’in tekrar gönderme denemesi sonlandıktan sonra, 1215 durum kodu alınır ise faturalar yeniden gönderilmeli.
1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME.
SONLANDI Faturalar yeniden gönderilmeli.
1220 HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ Bu durum kodundan sonra 1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ durum kodu alınır ise Faturalar yeniden gönderilmelidir.
1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ Faturalar yeniden gönderilmeli.
1300 BAŞARIYLA TAMAMLAND.

Faturaların yeniden gönderilme aşamaları:
Kodların başında “*” işareti var ise;
İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile gönderimine izin verilmez. e-Fatura uygulaması normal işleyişinde bu
faturaların tekrar gönderimine gerek duyulmamaktadır. Ancak özel bir durum ile karşılaşılıp faturanın tekrar gönderimi gerekirse aşağıda
belirtilen işlem adımları uygulanır.
Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.
Ticari ürün tarafında ilgili fatura çıkartılır, daha sonra yeni fatura oluşturulup kaydedilir.
Kaydedilen yeni satış faturası gönderilir.
Kodların başında “*” işareti yok ise;
İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.
o Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmeden önce Connect/Çalışma Parametreleri/Doküman Parametreleri “Paketleri gruplayıp birleştir”
seçeneği işaretli olmalıdır.

Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.
Eğer belgedeki ya da zarftaki eksiklikten dolayı (Geçersiz imza, Schematron Kontrol Sonucu Hatalı vb.) durum kodlarından biri alınmış
ise, belge ya da zarfta ilgili hata düzeltilir. Eğer alınan durum kodu sistem hatası ise, değişiklik yapılmaz.
o Satış faturası tekrar gönderilir.

 

Tüm program bölümlerinden yapılan işlemler belirli bir tarihten itibaren kesinleştirilir. Böylece bu tarih ve öncesine ait işlem yapılmaması ve bilgilerin güvenirliği ve güncelliği sağlanır. Onaylama tüm program bölümlerinden girilen fişler için ayrı ayrı ya da toplu olarak yapılabilir.

Onaylama işlemi için Ticari Sistem Yönetimi bölümünde yer alan Onaylama ve Toplu Onaylama seçenekleri kullanılır.
Toplu Onaylama seçildiğinde açılan pencerede Onaylanacak Kayıtlar bölümünde, program bölümlerinde kaydedilen işlemler listelenir. Onaylanacak kayıtlar Ekle seçeneği ile Seçilenler alanına aktarılır. Tüm kayıtların onaylanacak olması durumunda Hepsini Ekle seçeneği kullanılır.

Onaylamanın hangi tarih itibarıyla yapılacağı onaylama penceresinde Yeni Onay Tarihi alanında belirtilir.
Onaylama işlemi programda tanımlı tüm işyerleri için topluca ya da ayrı ayrı yapılır. Onaylamanın işyeri bazında yapılabilmesi için onaylama penceresinde işleminin yapılacağı işyeri/işyerleri seçilir. “Kaydet” tuşu ile seçilen işyerleri için onaylama yapılmış olur.

Fiş üzerinde işyeri bilgisi olmayan fişler için (DİİB, iş emirleri, maliyet dağıtım fişi, bütçe gibi) ve enflasyon farkları mahsuplaştırma, yevmiye madde numaralama, fiş numaralama işlemleri için merkez işyerine ait onaylama tarihi dikkate alınır.

Onaylama işlemi ilk defa yapıldığında onay tarihi alanları boştur. Onay tarihi kaydedilirken, verilen tarihe ve öncesine işlem yapılamayacağını belirten mesaj ekrana gelir. Mesaja onay verilmesi durumunda onaylama işlemi tamamlanır. Böylece bu tarih üzerinden işlemlerin kesinleştiği kabul edilir ve değiştirilmesine, iptal edilmesine izin verilmez.
Onaylama işlemi bir önceki onay tarihinden önceki bir tarih verilerek yapıldığında, program verilen onay tarihinin, bir önceki onay tarihinden önce olduğunu ve onaylama işleminin bu tarihe göre yapılması durumunda eski onay tarihinin geçersiz sayılacağını belirten bir mesajla kullanıcıyı uyarır.

 

 

Bakım İşlemleri.

Yatay menüde Dosya seçeneği altında yer alan Bakım İşlemleri ile veri toplamlarınızı güncelleyebilir, cari hesaplara ait tüm ödeme / tahsilat bağlantılarını iptal edebilir, faturalarınızı toplu olarak güncelleyebilir, programı kullanan terminallerin performansını test edebilirsiniz. Ayrıca, tüm bu işlemleri anlık olarak raporlayabilirsiniz.Veri Toplamları.Bakım İşlemleri penceresinde yer alan bu seçenek ile Hizmet, Cari Hesap, Banka ve KasaToplamları borç / alacak bakiyeleri doğrultusunda güncellenir. İlgili seçenekler tıklandığında ekrana filtreleme penceresi gelir. Güncellenmesi istenen kayıt “Kod” filtre satırında seçilir. Yedekleme filtre satırında “Evet” seçiminin yapılması durumunda mevcut toplamların yedeği _BCK tablosunda tutulur.

 

Maliyetlendirmede dikkat edilmesi gerekli noktalar:

Maliyetlendirme, Stok çalışma bilgilerinde belirlenen maliyet türü üzerinden yapılır. Maliyetlendirme alım, müstahsil, üretimden giriş, sair giriş ve konsinye giriş dışındaki tüm işlemlere yansır.

Cost'ta alım iade irsaliyeleri birer çıkış hareketi şeklinde görünür. Ancak maliyet hesabı sırasında (-giriş) şeklinde işlem görürler. COST, bir alım iade fişine rastladığı zaman onu bir çıkış işlemi gibi algılar ve o ana kadar yapılan tüm giriş-çıkış işlemlerini tarayarak bir birim maliyet fiyatı atar. Alım iade hareketlerini oluşturan fişler seçilmeden COST çalıştırıldığında maliyet analizi raporunda bu hareketler fişteki birim fiyatlarıyla yer alır.

  Go 3 birim setleri malzeme kartlarında belirtilir. Malzeme kartlarında ana birim ve alt birim tanıtmak
mümkündür. Örnek vermek gerekirse 1 kg ve altında 1000 gr olarak tanıtabiliriz. Birim setlerinde evrensel kod
kısmı vardır bu bölüm e-fatura kullanıcısı ise kullanmak zorunda olduğumuz bir alandır.
  Bölünebirlik parametresi ise , birimin bölünebilir olup olmadığı bilgisi bize verir. Bu ayrıntı malzeme
kartında seçili olan birim için barkod tanımlaması yapılırken ondalık hane vererek fişe aktarılacak miktarın
belirlenmesinde yardımcı olur.

Logo yazılım sistem işlemlerinin yapıldıgı ve yönetildiği uyarlama yazılımı goplussys uygulamasıdır.Goplussys menüsünden neler yapıldığını aşağı işlemlerde görücez

Terminal tanımları  
Grup tanımları
Kullanıcı tanımları
Firma tanımlama sihirbazı
Veri merkezleri
Döküman yönetim kataloğu
Kayıt numaralam
Web hizmetleri
Lisans yenieleme
Ağ dosya kontrolü
Kuruluş bilgileri

yukarıda belirtmiş olduğumuz ana başlıklardan oluşmaktadır bu uygulamayı eğitimini almadıysanız kullanmamınızı tavsiye ederim.

 

 

 

 

 

Logo muhasebe yazılımlarında e-fatura-e-defter ve go garanti işlemleri kullanan kullanıcılar kullanmak zorunda olduğu bir uygulamadır  bu  uygulama sistem ayarlarının

yapıldığı kullanıcı yetki tanımlarını yapıldığı terminal yetkilerinin yapıldıgı uygulamadır daha fazla ayrıntılı bilgi için uzman logo sistem uzmanlarımızdan yardım alabirisiniz.

 Logo muhasebe programında izle seçenekler menusune tıklıyoruz buradan "Makro veri kataloğu" ve "Geçici veri kataloğu" kısmında yazma yetkinizin olduğu bir klasor adı seçiyoruz örneğin c:\logo\ klasorunu secebiliriz yada c:\ gibi seçerek kaydet işlemini yaparız

Bu durumda yaptığımızda logo da raporlama işlemi yaptığımızda geriye dönük olarak raporlarımızı almış oluruz

Logo yazılım firması tarafından satışı yapılan Go Plus, Tiger Plus, Start, Tiger Enterprise, Bordro Plus, İnsan Kaynakları ürünleri zaman içerisinde gelişmekte ve değişmektedir. Logo yazılıma ait programları kullanan firmalar zaman zaman logo desteğine ihtiyaç duymaktadır. Gerek yeni program satışlarında kurulum amacıyla destek, gerekse faal olan işletmenin işini kolaylaştıracak destek hizmetini firmamızdan satın alabilirsiniz. Destek hizmetimiz aylık bakım anlaşması şeklinde olabildiği gibi ticket anlaşması şeklindede verilmektedir. Şirketinizin logo desteğine ne tür durumlarda ihtiyaç duyduğu yada hangi modüller için ihtiyaç duyduğu net olarak belirtilirse çözüme en kısa zamanda ulaşılabilir. Logo desteği veren uzmanlarımız LOGO sertifikalı kişilerden oluşmaktadır. Destek hizmetinde önceliğimiz firmanın karşılaştığı sorunu çözmektir. Yazılım uyarlama, rapor çözümü gibi zaman gerektiren destekler ikinci sırayı almaktadır. 

Logo destek hizmetimiz üç ana başlık altında verilmektedir. 

  • Telefon ile destek
  • Uzak masaüstü ile bağlanarak uzaktan destek
  • Yerinde destek

Destek konusunda problemin ne olduğuna bağlı olarak herhangi bir metadaloji seçilebilir. Uzaktan destek işlemi kısa süreli (mak 4 saat) işlemlerde verilmektedir. Daha basit soru ve sorularınız için telefonla logo desteği verilir. Program versiyonunun güncellenmesi, database müdahalesi, kritik sorunlar ve benzeri sorunlar için yerinde destek hizmeti daha uygun olmaktadır.

Logo destek hizmetimiz ücretli bir hizmettir. Logo programları ile ilgili olarak herhangi bir konu hakkında destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 Kullanımış olduğumuz logo muhasebe programın kaç kullanıcı olduğu merak ettiksek izlememiz gereken durum aşağıda sıralanmıştır

izle menusu daha sonra lisan bilgileri kısmında logo yazılım kaç kullanıcı olduğu görülebilmektedir
Logo yazılım kullanıcı sınırlaması vardır  bu sınırlama aşağıda belirtilmiştir

Logo start maksimum 1 kullanıcıdır kullanıcı ilavesi yapılamaz

GO Plus ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 16 kullanıcıya kadar kullanılabilir.

Logo tiger plus en çok 51 kullanıcıya kadar kullanılabiliriz

 Logo muhasebe  programında kapanış fişini otomatik olarak oluşturabiliriz veya muhasebe işlemler kısmında kapanış fişi ekleyerek manuel olarak oluşturmaya imkan tanınır.Otomatik olarak kapanış işlemi yapacak isek devir farklı bir firmaya alarak kapanış maddesi evet seçilerek geçmiş yılın kapanış işlemi gerçekleştirmiş oluruz 

Kullandığınız Logo Bordro programlarında 2015 yılı için kanun parametrelerini indirme esnasında "Aktarım işleminde sorun yaşandı. Aktarım için gerekli olan tanımlarınızı ve internet bağlantınızı kontrol ediniz" hatasını alabilirsiniz. Bu hatayı aldığınız zaman Bordro Sistem İşletmeni bölümüne girip "Web Hesabı ayarları" bölümüne girip burada bulunan "https://www.mylogo.com.tr/" adresini "www.mylogo.com.tr" olacak şekilde değiştirin. Daha sonra Bordro programına girip çalışma tarihini Ocak 2015 olarak sabitleyin ve  Kanun Parametrelerini İndir işlemini yapın.

Logo bordro plus muhasebe programında 6 aylık dönemler içinde www.mylogo.com.tr adresinde sisteme otomatik olarak kanun parametreleri alabilirisiniz
Ayrıca logo muhasebe programına ilgili bankaların döviz kurlarını otomatik olarak aldırma işlemi yapabilirsiniz

Bu işlemleri yapabilmeniz için öncelikle mylogo.com.tr adresine üye olmanız gerekmektedir.Üye olduktan sonra kullanıcı adı ve şifreleri logo sistem yönetimine 
girilip burada ilgili alanlara yazarak işlemin 2.adımını gerçekleştirmiz oluruz.

      Logo muhasebe programında  firma devri yapıldıktan sonra kullanıcıların çok sık karşılaştığı sorunların başında firma içindeki fiş numaralama sorunu gelmektedir.
Bu durumunda başlıca nedeni logo muhasebe programını yapan kişilerin devir konusunda deneyimsizliğinden kaynaklanan sorunların  başında gelir.
      Kullanıcıların logo fiş numaraların düzeltebilmesinin 2 yolu vardır  bunlardan biri logo sistem yönetimine giriş sağlayıp fiş numaralama bölümünden ilgi yıl ve ilgili fiş  bölümüne girip buradan numarayı düzeltmeleri olacaktır.Diğer yol ise logo muhasebe programının içinde dosya menusünden fiş numaralama bölümünden yapılması olacaktır

      Logo muhasebe programında  firma devri yapıldıktan sonra kullanıcıların çok sık karşılaştığı sorunların başında firma içindeki fiş numaralama sorunu gelmektedir.
Bu durumunda başlıca nedeni logo muhasebe programını yapan kişilerin devir konusunda deneyimsizliğinden kaynaklanan sorunların  başında gelir.
      Kullanıcıların logo fiş numaraların düzeltebilmesinin 2 yolu vardır  bunlardan biri logo sistem yönetimine giriş sağlayıp fiş numaralama bölümünden ilgi yıl ve ilgili fiş  bölümüne girip buradan numarayı düzeltmeleri olacaktır.Diğer yol ise logo muhasebe programının içinde dosya menusünden fiş numaralama bölümünden yapılması olacaktır

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us