Logo Destek

Logo izin yönetimi

Belirli bir tarih esas alınarak kişinin mevcut izinlerinin listelendiği seçenektir. Sicil kartı üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan İzin Bilgileripenceresinde yer alır. izin_yöneitmi.png

İşlem tarihi: İzin durumunun hangi tarih esas alınarak listeleneceğini belirtir. 

Geçmiş İzin Hakları: Eski yıllardan devreden izin gün sayıları kaydedilmişse bu günlerin toplamıdır. Aktivite tanımlarında izin devri yapılacağı ve belirtilmişse işlem tarihinden önceki yıllara ait devreden izin toplamları bu alan aktarılır.

İzin gruplarında izin devri üst sınırı var opsiyonu ile seçilmişse üst sınır bilgisi yıl olarak dikkate alınır. Örneğin yıl bilgisi "2" ise işlem tarihindeki yıldan önceki iki yıldaki zaman planlama kayıtları taranır. Burada "2" nin anlamı 2000 yılına ait izin haklarının 2001 ve 2002'ye devredebileceği ama 2003'e devredemeyeceği şeklindedir. Bu iki yılın kayıtları tarandıktan sonra izin grup tanımında üst sınır(gün) alanında yazılan bilgi kontrol edilir. Burada "10" yazdığını varsayalım bu her yıla ait devredebilecek gün sayısının 10'dan fazla olamayacağı anlamına gelir. Buna göre iki yıldaki devreden gün sayıları için her bir yıl için 10'dan fazla olan sayı var ise onlar "10" olarak kabul edilir. Böylece önceki yıllardan devreden gün sayısı bulunur. Zaman planlama kayıtlarından bulunan izin gün sayılarına "geçmiş bilgileri" bölümünde yazılan izin gün sayısı var ise o da eklenerek bu alana yazılır. 

İzine Eklenecek: İzine eklenecek gün sayısı personelin çalışma süresine veya yaşına göre hak ettiği izin gün sayısı dışında gerçekleştirmiş olduğu aktiviteler nedeniyle hak ettiği gün sayılarıdır. Burada, verilen işlem tarihindeki yıl bilgisi dikkate alınır. O yıla ait aktivite kayıtlarındaki durum=gerçekleşti olan aktivite tanımlarında "bordroya yansıması" evet olan aktivitelerden mesai bilgisi tanımında izin durumu "izine eklenecek" ve bordro durumu "uygulandı" dışında olanların süreler toplamı alınır. Bu sürelere o yıla ait puantajlar satırlarında izin durumu "izne eklenecek" olan mesailerin günler toplamı eklenerek toplam süre hesaplanır. 

İzinden Düşülecek: Burada, verilen işlem tarihindeki yıl bilgisi dikkate alınır. O yıla ait aktivite kayıtlarındaki durum=gerçekleşti olan aktivite tanımlarında "bordroya yansıması" evet olan aktivitelerden mesai bilgisi tanımında izin durumu "izinden düşülecek ve bordro durumu "uygulandı" dışında olanların süreler toplamı alınır. Bu sürelere o yıla ait puantajlar satırlarında izin durumu "izinden düşülecek" olan mesailerin günler toplamı eklenerek toplam süre hesaplanır. 

Mevcut Yılda Hak edilen : Bu sürenin hesaplanmasında çalışana seçilen izin grubu önemlidir. Eğer seçilmemiş ise kanun parametrelerinde tanımlanmış olan "izin tablosuna" göre işlem yapılır.
Yani personelin işe giriş tarihi (bordro parametrelerindeki izine esas başlangıç tarihi seçeneğine ve bu seçeneğin değeri olarak sicil kartı çalışma bilgilerinde girilen bilgiler) ile işlem tarihi arasındaki süre dikkate alınarak çalışma süresi hesaplanır. Bu çalışma süresinin tablo karşılığı olan gün sayısı çalışanın hak ettiği izin günüdür. Aralık tipi olarak "yaş" seçilirse çalışanın yaşı işlem tarihine göre bulunur ve tabloda hangi güne karşılık geliyorsa o esas gün hak edilen izin günüdür. Aralık tipi "boş" seçilirse çalışanın hangi satırdaki filtrelere uygun olduğu kontrol edilir, bulunan satırdaki esas gün bilgisi bu alana aktarılır. Buraya gelen değer "0" olarak bulunmuş ise kişinin izin grup tanımı yanlış seçilmiş olarak yorumlanabilir. 

Toplam Kullanılabilecek: ( Geçmiş İzin Hakları + İzine eklenecek + Mevcut Yılda Hak edilen ) – İzinden düşürülecek işleminin sonucu bulunan toplam kullanılabilecek izin gün sayısıdır.

,

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us