Logo Destek

Soru 1: Logo Tiger Wings ERP Ürün Ailesi hangi ürünlerden ve ürün içeriklerinden oluşur?
Logo Tiger Wings ürün ailesi; Logo Tiger Wings ve Logo Tiger Wings Enterprise ERP çözümlerinden oluşur.
Logo Tiger Wings: Logo Tiger 3 çözümünün web üzerinden kullanılacağı bir üründür.
Logo Tiger Wings Enterprise: Logo Tiger 3 Enterprise çözümünün web üzerinden kullanılacağı bir üründür.
Hybrid modelde çalışmak üzere planlanmıştır. Hybrid modelde, "Windows desktop"tan ve "web" üzerinden çalışabilir.

Soru 2: Logo Wings ERP çözümleri kaç kullanıcıya kadar desteklenmektedir?
Logo Tiger Wings çözümünü 51 kullanıcıya kadar kullanabilirsiniz. Logo Tiger Wings Enterprise çözümünde kullanıcı kısıtı yoktur.

Soru 3: Logo Wings ERP çözümlerinin fiyatlandırma politikası nasıldır?

SORU 1: Kdv  muafiyet sebebi nereden  eklenir.
Program kataloğunda yer alan Defaults-Gen-VatExcepts.xml dosyası içerisinden eklenebilir. SORU2:Logo yazılımda kdv muafiyet sebei girilmelidir uyarısı ne anlama geliyor
KDV muafiyet kontrolü yapılacak işlemler parametresi kontrol edilebilir.
Fiş içerisinde f9 e-fatura/e-arşiv bilgilerinde fatura tipi istisna seçilerek Kdv muafiyet kodu girişi yapılabilir. SORU3:Logo yazılımda  faturada  kdv muafiyet alanı neden gelmiyor?

KDV tevkifatı uygulaması, teslim edilen mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.
Bu kapsamda programda malzeme kartı seçilerek yapılan sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde tevkifat uygulaması gerçekleştirilebilir. Malzeme kartlarında genel bilgiler sekmesinde yer alan tevkifat uygulansın kutucuğu işaretlenerek ürünün KDV tevkifatına tabi olduğu belirtilmelidir. Yine aynı bölümde satınalma ve satış için tevkifat oranları malzeme kartına özel olarak girilecek şekilde tanımlamalar yer alır.

29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 431 Numaralı VUK Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı, I Sayılı ÖTV Listesi Mükellefleri Sektörü, Petrol piyasası, Doğal Gaz piyasası, LPG piyasası ile Tütün piyasası ile ilgili mükellef gruplarının kullandıkları muhasebe programları veya Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemleri gibi yazılımlarında tuttukları kayıtlara belirli standartlar getirmek ve bu mükelleflerden istediği veri/bilgileri alabilmek için elektronik ortamda "Kayıt Saklama Gereksinimleri" zorunluluğunu getirmiştir.
Bu uygulamanın diğer bir amacı vergi denetimini daha etkin hale getirmek için mükelleflerden standart hale getirilmiş veriler alıp bu veriler üzerinde karşılaştırmalı analizler yapabilmektir.
Söz konusu Tebliğ, 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Belirlemenin Amacı;

Logo Programlarında Ödeme Planları ve Borç Takip işlemleri
Kullandığınız Tiger 3 programında sipariş / irsaliye / fatura ve cari hesap fişlerinizde ödeme planı seçilmesi Nalan Hanımın talimatı ile zorunlu hale getirilmiştir.
Ödeme tahsilat planları kullanmadan önce planların doğru yapılıp yapılmadığının sizler tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Bu planlardaki seçimlere görede hangi tarihte kime ne kadar ödeme yapacağız? Hangi tarihte kimden ne kadar ücret tahsil edeceğiz gibi ayrıntılı raporlar alabiliriz. Borcunu vadesi geldiği halde ödemeyen cari hesapları borç yaşlandırma raporu ile çok basit bir şekilde tespit edebiliriz. Detaylı ortalama vade raporu gibi raporlar tamamen bu tanımlardaki seçeneklere göre hesaplanmaktadır.
Mailin devamındaki açıklamalar göre lütfen ödeme planlarını düzenleyiniz.
Not : Eğer cari kart içinde ticari bilgiler ekranında ödeme planı seçildiyse sipariş yada faturaya otomatik olarak ödeme planı gelecektir. Eğer cari hesap kartında seçilmediyse fatura kayıt esnasında sistem seçmenizi isteyecektir.
Not : Diyelim ki ABC LTD.ŞTİ. firmasının cari kartında ödeme planı 30 gün seçilmiş ama siz o siparişe zögü yada o faturaya özgü ödeme planını 120 yapacaksınız. O zaman cari hesap kartını değiştirmenizi gerek yok fatrua yada sipairş esnasında ödeme planını ayrıca değiştirebilirisiniz.
Not : Ödeme planlarında taksit de yapılmaktadır. Örnek taksit planı aşağıdadır.
Ödeme tahsilat planlarının içeriği nedir ve hesaplama nasıl ve neye göre yapılır?

Logo e-Defter İkinci Nüshaların Saklanması ve GİB 'e Gönderilmesi İşlemleri

SORU: e-Defter ikincil kopyaların Gib’e saklanması tebliği nedir?

CEVAP: Gelir İdaresi Başkanlığı 9 Ekim 2020’de yayınladığı tebliğ ile e-Defter gönderme sonrası ikincil kopyaların GİB sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirmiştir. Bu zorunluluk 2020 Ocak defterlerinden başlamakta olup takip eden dönemlerde defterler 3 aylık periyotlarla GİB sistemlerinde saklamalıdır. Ek olarak Defterlerinizin GİB ssitemlerinde saklanması, kendi saklama zorunluluğunuzu sona erdirmemiş olup GİB’in talebi doğrultusunda sistemlerinde mevcut olsa dahi sizlerden veri talep edebilir ve beyan etmeniz zorunludur.

SORU: eLogo bu tebliğe istinaden bir hizmet sunuyor mu? Hizmetten faydalanabilmek için yapılması gerekenler nelerdir?

Logo bordro plus  ana paket kaç kullanıcılı ve kaç personel kaydı tutabilirim?
Logo bordro plus 10 kişi programa giriş yapabilir  ana paket üzerinde 100 personel olarak sunulmaktadır:
Logo bordro plus muhasebe entegrasyonu varmı?
Logo bordro plus programı logo go 3 logo tiger 3 programıyla entegre çalışabilmektedir.
Aynı ay içinde 2 defa ödeme yapıyoruz bordro programında bu uygulamayı gerçekleştirebilir miyiz ?
Logo  bordro programında  ödeme işlemini gerçekleştirebiliriz.
Logo bordro programında izin yönetimi var mı?

Kağıt irsaliye ile e-irsaliye arasında hukuki açıdan farklılık yoktur.
E-fatura sistemine kayıtlı kullanıcılar e-irsaliye sistemine dahil olacaktır.
Depolar veya ambar arasında kendi aralarında e-irsaliye düzenlemesi yapılabilinecek.
Yol kontroller sırasında aracı kontrolü esnasında aracın plakası şöförün Tc kimlik numarası bilgisi tabletler aracılığıyla kontrol edilecek onay mekanızması çalışacaktır.
E-irsaliye karşı tarafa gönderildğinde 7 gün içinde yanıt mesajı gitmesi yükümlülüğü bulunmakta.
Herkese e-irsaliye düzenlemesi yapılamayacak sisteme dahil olanlar online olarak görübilecekler ve buna göre hareket edilecektir.
E-irsaliye sadece kağıt çıktısı araçta bulunması yeterli olacaktır.

Logo yazılım olarak  logo go 3 ,logo tiger 3 kullanan kullanan kullanıcılar e-irsaliye alt yapısı uygun olacaktır.

Logo e-fatura kullanan ve e-arşiv kullanan kullanıcılar  belirtilen tarihler geçiş yapabilieceklerdir.
Logo yazılım e-irsaliye hakkında bilgi birikimleri sizinle paylaşabiliriz.
Lütfen temasa geçiniz 2125105868

 

Logo muhasebe programında özel kod tanımı yaparak kartlarda ve fişleri gruplama rapor alma istatiksel verileri alma anlamında kolyalık sağlamaktadır.Logo muhasebe programında özel kod tanımı genel olarak vermek istersek ister fişin içinden yada karttan verme imkanımız olmaktadır.Genel olarak özel kodu tanımlamak

Go3 programında toplu mahsup fişini nasıl yazdırabiliriz?

Logo yazılım Go, Go Plus, Go3, Tiger, Tiger3 Programlarında Toplu Mahsup Fişi Yazdırma

Logo Yazılım kullanan firmalar mahsup fişlerini toplu olarak yazdırmak isteyebilirler. Muhasebe fişleri üzerinde sağ tık yaparak toplu basım seçeneğini seçmeniz

Nebim muhasebe programından logo muhasebe programına (logo go plus, logo tiger plus, logo tiger) sadece kart bilgilerini aktarım işlemi yapılabilir.Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.
İrtibat bilgilerimiz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0212 5105868 nolu hattı arayarak yardımcı olabiliriz.

 

 

Öndeğer Masaüstü Seçimi

Kullanmış olduğumuz programda öndeğer menüsü olarak ekrana  gelir

  • Genel
  • Satış Uzmanı
  • Finans Uzmanı
  • Muhasebe
  • Depo Sorumlusu
  • Hepsi

Bu masaüstlerinden birini seçerek istediğiniz menülere hızlı erişim sağlayabilirsiniz. 
Genel masaüstü seçimi:

Genel seçiminde masaüstünde yer alacak olan modüller şunlardır:
Ana Kayıtlar / Stok / Fatura / Cari Hesap / Çek ve Senet / Kasa / Banka / Sabit Kıymet / Muhasebe / Yönetim Karar Destek / İş Akış Yönetimi / Diğer İşlemlerSatış Uzmanı masaüstü seçimi:

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us