tiger plus e-defter

 • 2020 Yılında e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve Beratların Yüklenmesi ile İlgili Takvimi Değişti

  19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

  e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimiz aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve bu mükelleflerimiz mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edeceklerdir.

  Bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketleri e-Defter tutma zorunluluğu kapsamına alınmaktadır.

  Elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi imkanı getirilmiştir.

  Elektronik ortamda tutulan defterlerin, vergi güvenliğini sağlamak ve virüs, siber saldırısı vb. diğer teknolojik ataklara karşı tedbir almak amacıyla ikincil kopyalarının gizliliğe ve güvenliği sağlanmış şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde ya da Başkanlıktan izin alabilen güvenli saklamacı kuruluşlar bünyesinde de saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

  Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle imzalanması durumuna ilave olarak, mükellefin Tebliğde öngörülen sürede ve şekilde muvafakat etmesi şartıyla; defter kayıtlarını tutan muhasebe meslek mensubunun ya da e-Defter oluşturma hizmetinden yararlandığı e-Defter yazılım firmasının elektronik imza ya da mali mührü ile imzalanabilmesi imkanı getirilmiştir.

  19/10/2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) İle yapılan düzenleme de; e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-defter uygulamasına yüklenmesi tarihleri değişmiştir.

  Yüklemeler için iki seçenek önerilmiştir. Mükellefler aşağıda belirtilen tablodaki tarihlere göre birisini ederek işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

 • Logo e-Defter İkinci Nüshaların Saklanması ve GİB 'e Gönderilmesi İşlemleri

  SORU: e-Defter ikincil kopyaların Gib’e saklanması tebliği nedir?

  CEVAP: Gelir İdaresi Başkanlığı 9 Ekim 2020’de yayınladığı tebliğ ile e-Defter gönderme sonrası ikincil kopyaların GİB sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirmiştir. Bu zorunluluk 2020 Ocak defterlerinden başlamakta olup takip eden dönemlerde defterler 3 aylık periyotlarla GİB sistemlerinde saklamalıdır. Ek olarak Defterlerinizin GİB ssitemlerinde saklanması, kendi saklama zorunluluğunuzu sona erdirmemiş olup GİB’in talebi doğrultusunda sistemlerinde mevcut olsa dahi sizlerden veri talep edebilir ve beyan etmeniz zorunludur.

  SORU: eLogo bu tebliğe istinaden bir hizmet sunuyor mu? Hizmetten faydalanabilmek için yapılması gerekenler nelerdir?

 • GİB e-Defter Bildirim Uygulaması ve e-Defter Saklama Klavuzu

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9.10.2020 tarihinde yayınlanan duyuru ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

  e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Bildirim uygulamasını kullanarak GİB bilgi işlem sistemlerinde saklaması gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili dosyaların saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf yayınlanmıştır.

  İlgili duyuru ile birlikte müşterilerinizin e-Defter dosyalarını e-Defter Bildirim Uygulaması yoluyla GİB sistemlerinde kendileri tarafından saklaması zorunlu hale getirilmiştir.

  Bununla birlikte e-Defterleri muhafaza etme ve gerektiğinde ibraz etme zorunluluğu da devam etmektedir. Virüsler, fiziksel şartlar ve siber saldırılar gibi bilgi işlem sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlar ve mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının eLogo sistemlerinde de güvenle saklanmasını tavsiye ediyoruz.

  Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili duyurusuna ulaşmak için http://www.edefter.gov.tr/duyurular.html tıklayınız.

  Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Saklama Kullanıcı Klavuzu için http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf tıklayınız.

  2020 yılına ait e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB sistemlerine son aktarım tarihleri için http://stock.setrow.com/pimage/1860/files/2020e-DefterSaklamaD%C3%B6nemleri.JPG tıklayınız.

  2021 yılına ait e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB sistemlerine son aktarım tarihleri için http://stock.setrow.com/pimage/1860/files/2021e-DefterSaklamaD%C3%B6nemleri.JPG tıklayınız.

 • Logo e-Defter Dosyalarının İmzalanmasında Mali Mühürü Görmemesi Sorunu

  2.62 ve önceki versiyonlarda, e-Defter dosyalarının imzalanması sırasında yaşanan kart okuyucu seçilememesi durumunun çözümü için aşağıdaki linkten indireceğiniz dosyaları, program kataloğu içerisinde bulunan EDEFTER klasörüne kopyalamanız gereklidir;

  ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/EDEFTER/e-Defter_Imzalama/

 • 06 Temmuz 2015 tarihinde yayımladığımız 2.33.00.00 versiyonu ile birlikte e-defter dosyalarının imzalanmasında kullandığımız kütüphane değiştirilmiştir.
  26 Temmuz 2015 tarihinden itibaren e-defter paket satın alımlarında ve yenilemelerinde aşağıdaki linklerde bulunan ilgili versiyonlara ait dosyaların kullanımı zorunludur.
  Yeni imzalama aracı ile 2.31, 2.32 ve 2.33 sürümleri için güncellenen e-Defter dosyalarını aşağıdaki bağlantılardan alabilirsiniz.

  ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/EDEFTER/2.31.00.EDEFTER.rar
  ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/EDEFTER/2.32.00.EDEFTER.rar
  ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/EDEFTER/2.33.00.EDEFTER.rar

 • Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm...
  LOGO e-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilebilir. Böylece, defterlerin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri, elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanı sunar.

 • Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm...

  LOGO e-Defter uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilebilir. Böylece, defterlerin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri, elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanı sunar.

  LOGO e-Defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

  • LOGO e-Defter uygulamasını kullanabilmek için;
  • Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılması,
  • Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli ve ardından yüklenmeli,
  • Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmeli,
  • Java ürününe ait son versiyon yüklenmeli,
  • Güncel LOGO (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) ürünlerinden birine sahip olunması gerekmektedir.

  e-Defter kullanımına geçişte izlenecek gerekli adımlar için tıklayınız.

  e-Defter hakkında genel bilgi ve başvuru süreci için ise www.edefter.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

  LOGO e-Defter Uygulaması hakkında daha detaylı bilgi için www.logo-edonusum.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

   

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu