Logo Destek

GO3 kısayolu tıklanarak programa giriş penceresi açılır. Çarpı işaretine basılarak giriş ekranından çıkılabilir.
Kullanıcı kodu, şifresi,firma seçimi yapıldıktan sonra ok işareti tıklanarak programa giriş yapılır.
LOGOGO3GİRİŞ.png

GO 3 programına giriş yapıldığında Logo Video ekranı açılarak ürün hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. "Bu videoyu bir daha gösterme" check inin seçilmesi ile programa girişte videonun açılması engellenebilir.
Logo Video gösterimi sonrasında öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 5 adet öndeğer masa üstü önerilir:
HOŞGELDİNİZ GO3.png

Genel

Logo CRM kapsamında kullanılan modüller ve menüler sırasıyla; Bölümler, Satış ve Pazarlama, Genel, Analiz, Tanımlar, Raporlar, Dashboard'dur.
Bölümler menüsü içesinde sırasıyla aşağıdaki alt modüller yer almaktadır.

Başlangıç menüsü
Paylaşımlar menüsü
Bildirimler menüsü
Kişiler modülü
Firmalar modülü
Takvim menüsü
Görevler modülü
Dokümanlar modülü
8.1.Tüm dokümanlar

 

 
Go to start of metadata
 

Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, "Hızlı Üretim Fişleri" ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve malzeme satırlarına ait sarf, fire ve üretimden giriş fişleri otomatik olarak oluşturulur.

Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan "Mamul Alt Malzemeleri" penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

Aşağıdaki örnekte Mamul 001 mamulünün üretimi sırasında sarf edilecek hammaddeler HM.001 ve HM.002 olarak tanımlanmıştır

 
Go to start of metadata
 

Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, "Hızlı Üretim Fişleri" ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve malzeme satırlarına ait sarf, fire ve üretimden giriş fişleri otomatik olarak oluşturulur.

Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan "Mamul Alt Malzemeleri" penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

Aşağıdaki örnekte Mamul 001 mamulünün üretimi sırasında sarf edilecek hammaddeler HM.001 ve HM.002 olarak tanımlanmıştır

Logo yazılım versiyon 2.47 yapılan güncellemeler.

Seri/Lot numaralarında açıklama alanı uzunluğu 100 karaktere çıkarılmıştır.
Malzeme yönetimi parametrelerine 'Maliyetlendirme İşlemlerinde Muhasebeleşen Satırlara Maliyet Ataması Yapılsın: Evet/Hayır' parametresi eklenmiştir. Parametre öndeğer olarak Evet gelmektedir, hayır olarak seçildiğinde; maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında muhasebeleşen işlemlerin STLINE satırlarındaki OUTCOST alanlarının güncellenmemesi sağlanmıştır.

Logo yazılım Go3 programında Banka Kredi Tanımlaması

Firmalar Banka Kredilerini Logo muhasebe programlarına tanımlayabilir, taksit bilgilerini girebilir, ödemelerini yapıp kalan kredi borçlarını görüntüleyebilirler. Ancak kredi tanımlanması yapılabilmesi için ilk olarak banka hesap bilgilerinin düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Logo Yazılım Go3 Muhasebe Programı Stok Kayıtları

Go3 Programında Stok Kayıtları

Go3 programında alım ve satış işlemlerinde kullanılacak malzeme ve malzeme sınıfları, malzemeler için geçerli birim setleriek vergilermalzeme özellikleri, malzemenin varyantlarını oluşturmada kullanılan özellik setleri, malzeme sınıfları ve bu sınıfların altında yer alacak malzemelerin kaydedildiği malzeme/malzeme sınıfı ağacı, malzemeleri özelliklerine göre belirli gruplar altında toplamak için kullanılan ürün kategorilerimalzeme satış ve satınalma fiyatları Ana Kayıtlar program bölümü altında yer alan Stok menüsünden tanımlanır.

 

LOGO GO3 KULLANIMI VE DESTEĞİ

Logo Go3 Kullanımı

Öndeğer masa üstü seçimi

Programa ilk giriş ekranında size masaüstü ekranınızı seçmenizi önerecektir. Bu ekranda karşınıza  Genel, Satış uzmanı, Finans uzmanı, Muhasebe uzmanı, Depo sorumlusu, Raporlama uzmanı olarak 6 seçenek çıkacaktır. Bu masaüstlerinden herhangi birini seçip istediğiniz menülere hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Öndeğer masa üstü seçimi yapıldığında daha önce tanımladığınız tüm masaüstleri silinir. Go3 programında Öndeğer masa üstü seçiminizi yaptıktan sonra ekranın sol alt kısmında bulunan ‘’bu iletiyi bir daha gösterme ‘’ seçeneğini işaretlediğinizde öndeğer masa üstü ekran seçimi tekrar karşınıza gelemeyecektir.

Bu yöntemde stok giriş hareketleri ve stok çıkış hareketleri tarih sırasına göre ayrı listeler şeklinde tutulur ve girişler listesindeki son hareket, ilk stok çıkışının maliyetini oluşturur. Stok çıkış miktarı son giriş hareketinden fazla sayıda ise, giriş miktarı kadar olan kısmı son hareketin (net giriş tutarı/giriş miktarı) üzerinden, kalan kısım ise yine tarih sırasına uygun olarak sondan önceki giriş hareketlerinin (net giriş tutarı / giriş miktarı) üzerinden maliyetlendirilir. Çıkışların maliyetlendirilmesinde kullanılan giriş hareketleri daha sonraki çıkış hareketlerinin maliyetlendirilmesinde gözardı edilerek, sondan başa doğru olan sıradaki diğer girişler kullanılır.

Bu yöntemde stok giriş hareketleri ve stok çıkış hareketleri tarih sırasına göre ayrı ayrı listeler şeklinde tutulur ve girişler listesindeki ilk hareket, ilk stok çıkışının maliyetini oluşturur. Stok çıkış miktarı ilk giriş hareketinden fazla sayıda ise, giriş miktarı kadar olan kısmı ilk hareketin (net giriş tutarı/giriş miktarı) üzerinden, kalan kısım ise yine tarih sırasına uygun olarak sıradaki giriş hareketlerinin (net giriş tutarı / giriş miktarı) üzerinden maliyetlendirilir. Çıkışların maliyetlendirilmesinde kullanılan giriş hareketleri daha sonraki çıkış hareketlerinin maliyetlendirilmesinde gözardı edilerek, sıradaki diğer girişler kullanılır. Bu işlem girişlerin tamamı tükenene kadar devam edebilir. Diğer maliyet yöntemlerinde olduğu gibi konsinye giriş işlemleri ve depozito hareketleri maliyet sistemini etkilemez.

Ambarlar arasında yapılan işlemler, malın çıktığı ambardaki giriş hareketleri üzerinden maliyetlendirilir. Malın girdiği ambar için ise ambar işlemi bu maliyet tutarı üzerinden yapılan bir giriş gibi kabul edilir ve bu ambardan yapılan stok çıkışlarının maliyetlendirilmesinde kullanılır. İade işlemleri dışında kalan tüm stok giriş, çıkış işlemleri FIFO (ilk giren, ilk çıkar) mantığına uygun olarak tarih sırasına göre birbirleriyle eşleştirilerek çıkış maliyetleri belirlenir. Burada giriş işlemlerinin maliyeti; satınalma irsaliyeleri için net alım tutarına, üretimden giriş ve devir fişleri için giriş tutarına, ambar fişleri için malın çıktığı ambardaki FIFO çıkış maliyetine eşittir.

Satış iade fişlerinde daha önce açıklandığı gibi üç farklı maliyet kullanılabilir.

Eğer kullanıcı tarafından girilen birim maliyet seçilmişse, bu iadeler o birim maliyet üzerinden yapılan bir giriş işlemi gibi değerlendirilir. İade işlemi dönem içindeki bir satış işlemi ile ilişkilendirilmiş ise o satış işleminin FIFO yöntemine göre bulunan maliyeti, iade işleminin maliyeti olarak kabul edilir. Eğer güncel maliyet seçilmiş ise, iade işleminden önce yapılmış olan son alım hareketinin (net alım tutarı / alım miktarı) iade işleminin maliyetini oluşturur. Satış iade işlemleri diğer girişler gibi, o ambardan yapılan çıkışların maliyetlendirilmesinde kullanılırlar.

Alım iade işlemleri ise bir stok çıkış işlemidir ve maliyetleri satış iadelerinde olduğu gibi üç farklı şekilde belirlenebilir. Eğer kullanıcı tarafından girilen birim maliyet seçilmişse, bu iadeler o birim maliyet üzerinden yapılan bir çıkış işlemi gibi değerlendirilir. İade işlemi dönem içindeki bir alım işlemi ile ilişkilendirilmiş ise o alım işleminin (net alım tutarı / alım miktarı) iade işleminin maliyetini oluşturur. Eğer güncel maliyet seçilmiş ise, iade işlemi tamamen diğer stok çıkışları ile aynı şekilde değerlendirilerek FIFO yöntemine göre sıradaki alım hareketinin (net alım tutarı / alım miktarı) iade işleminin maliyetini oluşturur.

Detay bilgiler

Aşağıdaki tablonun ilk kolonunda Ticari sistemde kaydedilebilen tüm stok işlemleri, fiş türlerine göre sıralanmıştır. İkinci kolonda o işlemin birim maliyetinin nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır.Üçüncü kolonda ise söz konusu işlemin firma ambarındaki stokların birim maliyetine etkisi formül şeklinde verilmiştir.

Konsinye giriş işlemlerinin envantere etkisi yoktur.

Depozito işlemlerinin envantere etkisi yoktur.

Yapılan her giriş eldeki stokların değerini (giriş maliyeti x giriş miktarı) kadar arttırır.

Yapılan her çıkış eldeki stokların maliyetini (çıkış maliyeti x çıkış miktarı) kadar azaltır.

Girişlerin Ortalaması

Bu maliyet yönteminde firma ambarında bulunan stokların maliyeti konsinye giriş ve depozito türü stok hareketlerinin dışında tüm giriş işlemlerinden etkilenir. (Yapılan stok çıkışları eldeki stokların birim maliyetini hiç bir şekilde etkilemez.)

Firmanın ambarında buluınan stokların sayısı sıfırın altına düştüğünde (yani eldeki stoklardan fazla sayıda çıkış yapılmak istendiğinde) bile çıkış işlemleri eldeki stokların birim maliyetini etkilemediği için sonraki çıkışlar maliyetlendirilebilir.

Logo yazlım ürünlerinde satınalma faturası üzerinden satış faturası kaydetme özelliği, hızlı ve hatasız bilgi girişi kolaylığı sağlar. Bu işlem için Alış Faturaları Listesi'nde F9- tuşuna basarak yada farenin sağ tuşuna basarak satış faturası oluştur seçildiğinde oluşturulacak fatura türünün seçileceği mesaj görüntülenir. Satış faturası

Logo yazılım veri transferi

Bu bilgi, dataların tek merkezde toplanırken aynı koda sahip kayıtların çakışmasını önlemek için kullanılır. Tüm firmalardaki  bilgilerin tek bir merkezde toplanacağı ve bu firmaların ortak bir server da çalışmadıkları düşünülürse aynı koda sahip kayıtlar olacaktır. Her firmaya ayrı bir veri merkezi atanırsa bu kayıtların birbirleriyle çakışmaları engellenmiş olacaktır.

Veriler Birleştirilecektir

Bankacılık modülü kapsamında VakıfBank'a çek gönderilebilmesi sağlanmıştır.
Gelen e-Faturalardaki kimlik alanlarından sadece HİZMETKODU alanı ERP XML'ine eklenmekteydi. e-Fatura UBL'inde gönderilebilecek tüm kimlik alanların ERP XML'ine eklenmesi sağlanmıştır.
Bankadan “MSC” Diğer İşlemler tipinde gelen hareketlerin virman fişi olarak kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.
Bankadan "FEX" Döviz Satışı/Alışı tipinde gelen hareketlerin virman olarak kayıt edilebilmesi sağlanmalı.
e-Fatura ve e-Arşiv şematron dosyalarına TCKN ve VKN alanları için sayısal karakter kontrolü eklendi.
e-Fatura şematron dosyasına GTIP kodları için 12 karakter uzunluk kontrolü eklenmiştir.
İhracat faturalarında sevkiyat bilgileri girilmesine rağmen Teslim/Bedel Ödeme Yeri alanına Cari Hesap Kartı bilgileri getirilmekteydi.Logo connect.

Tags:

 Logo Cari Hesap e-Fatura mükellef kontrolü

Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Go3 ve Logo Tiger3 ürünlerinizde bulunan cari hesap kartlarından hangilerinin e-fatura mükellefi olup olmadığını topluca yada tek tek kontrol ederek ilgili alanları güncelleyen MükellefKontrol.exe yayınlanmıştır!! Yeni uygulamaya aşağıdaki link altından ulaşılabilir.

ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/

Yapılan geliştirmeler :

1. Performans geliştirmesi yapılmıştır.
2. Zamanlayıcının birden çok firma için çalışması sağlanmıştır.
3. Uygulamanın Oracle veritabanı ile çalışması sağlanmıştır.
4. Uygulamanın firma bazlı birden fazla database kullanımı olan kullanıcılar için çalışması sağlanmıştır.
5. Diyalogo.dll, ERP Cari Hesap Kartları F9 menüsünden çalıştırılan “e-Fatura Kontrol Et”, “e-Fatura Toplu Kontrol Et” işlemleri ile MükellefKontrol.exe‘nin aynı işleyiş mantığında çalışması sağlanmıştır. Çalışma şekilleri ekranlar dahil birebir aynıdır. Diyalogo.dll 13 Mart’ta çıkacak olan ERP sürümü içerisinde verilecektir.

Çalışma şekli :
Cari Hesap Kartı F9 menüsü “e-Fatura Kontrol Et” ve MükellefKontrol.exe “Bir Cari Hesabı Kontrol Et” işlemleri ile tek cari için kontrol sağlanabilir.

1. Tek cari için sorgulama yapmak için kullanılır.
2. ERP klasörü tanımlanır.
3. ERP’de sorgulama yapılacak olan firma numarası tanımlanır.
4. Arama yapılacak olan cari hesabın seçilmesi için verilen firma numarasına ait carilerin listesi açılır.
5. Arama yapılacak olan cari hesap kartı seçilir.

Cari Hesap Kartı F9 menüsü “e-Fatura Toplu Kontrol Et” ve MükellefKontrol.exe “Bütün Cari Hesabı Kontrol Et” işlemleri tüm cari kayıtlar için kontrol sağlamaktadır.

NOT : “e-Fatura Toplu Kontrol Et” sadece GİB e-Fatura Kullanıcı Listesi ile eşleşen ve güncellenmesi gereken kayıtlar için çalışmaktadır. Güncel kayıtlar için ekranda veri çıkmayacaktır.

1. Firmada bulunan tüm cari hesapların listesini getirir.
2. Firmada kayıtlı cariler arasından sadece Gelir İdaresi e-Fatura Kontrol Listesinde bulunan tüm carilerin listesini getirir.

Durum statüleri :

1. Güncel : Cari hesap kartında e-Fatura parametresi işaretli ve etiket bilgisi doğru olduğu durumda verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelmez.

2. e-Fatura mükellefi değil : Cari hesap kartında e-Fatura parametresinin işaretli olduğu ancak carinin e-Fatura Kullanıcı Listesinde bulunmadığı durumda verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelir ve cari hesap kartındaki e-Fatura parametresinin işareti kaldırılır.

3. Etiketi hatalı/değişmiş : Cari hesap kartında tanımlı olan etiket bilgisinin hatalı olduğu durumlarda verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelir ve cari hesap kartı etiket bilgisi güncellenir.

4. Yeni mükellef : Cari hesap kartında e-Fatura parametresi işaretli değilken e-Fatura Kullanıcı Listesinde mükellef görünen cariler için verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelir ve cari hesap kartı e-fatura işareti ile etiket bilgileri güncellenir.

5. Etiket hatalı/değişmiş, Birden fazla etiketi var : Cari hesap kartında tanımlı olan etiket bilgisinin hatalı olduğu ve e-Fatura Kullanıcı Listesinde mükellefe ait birden fazla etiket bilgisi olduğu durumlarda verilen statüdür. Bu durumda etiket bilgisi alanı boş olarak getirilir ve ekrandaki combobox’tan bilginin manuel seçilmesi beklenir. Seçim yapılmadan cari hesap kartının güncellenmesi durumunda etiket bilgisi boş güncellenecektir. Etiket bir kere seçildikten ve cari güncellendikten sonra bir daha ki sorgulamalarda cari seçilen etiket bilgisi ile getirilir ve statü “Güncel” olarak set edilir.

6. Yeni mükellef, Birden fazla etiketi var : Cari hesap kartında e-Fatura parametresi işaretli olmadığı ve mükellefe ait e-Fatura Kontrol Listesinde birden fazla etiket olduğu durumda verilen statüdür. Bu durumda bu cari için etiket bilgisi boş olarak getirilir ve ekrandaki combobox’dan etiket seçiminin manuel yapılması gerekir. Seçim birkez yapıldıktan sonra bir dahaki sorgulamalarda bu cari için statü “Güncel” olarak set edilecek ve etiket bilgisi doğru kabul edilecektir. Etiket manuel seçilmediği durumda cari hesap kartı etiket bilgisi boş güncellenecek ve her sorgulamada seçim yapılması için listeye “Etiket hatalı/değişmiş, Birden fazla etiketi var” statüsü ile getirilecektir.

Zamanlayıcı : Zamanlayıcı özelliği ile en az 1 saat aralıklar ile tüm firmaların carileri otomatik güncellenebilecektir. Bu güncelleme sırasında yukarıda bahsedilen durumlardan sadece güncelleme parametresi otomatik dolu gelen cariler için güncelleme yapılacaktır. Bu özelliğin çalışması için MükellefKontrol.exe’nin açık tutulması gerekmektedir.

MükellefKOntrol.exe kurulumu ve ayarlamarları için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Logo Programları ile Yabancı Bölgeye İhracat e-Faturası gönderme

Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Go3 ve Logo Tiger3 ürünlerinde yabancı bölgeye yapılan ihracat işlemlerine ait e-faturalarin düzenlenmesi, oluşturulan ihracat e-faturalarının GİB ve Gümrük Bakanlığına iletilmesi yapılabilmektedir.

Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

1. Amaç :

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kararı ile Yabancı Bölgeye İhracat yapan e-fatura mükelleflerinin yabancı bölgeye yaptıkları satış için e-fatura oluşturma zorunluluğu 01.07.2017 tarihinde başlayacaktır. Ancak mükellefler 01.01.2017 tarihinde uygulamaya isteğe bağlı olarak geçilebilecektir. Uygulama e-Arşiv (e-Arşiv mükellefleri için) veya kağıt olarak düzenlenen Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-fatura olarak Gümrüğe iletilmesini kapsar.

2. Süreç :

Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura gönderimi süreci aşağıdaki gibidir.

  • Yükümlü(satıcı), ihracat faturasını e-fatura olarak düzenler ve LogoConnect üzerinden GİB’e gönderir. (Logo Özel Entegratörlük, Yerel Sunucu) Kullanılan sistem aracılığı ile e-fatura zarfı GİB’e iletilir, GİB e-faturayı Gümrüğe iletir. Mevcut e-fatura sürecinden farkı alıcının her zaman Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmasıdır.
  • Gümrük sistemine alınan e-fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından,
    • 23 haneli referans numarası üretilir. Bu numara opsiyonel olarak faturaya verilen cevap ile elektronik ortamda iletilebilir veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Portalınden öğrenilebilir.
    • 23 haneli bir referans numarası ile belge tarihi yükümlü(satıcı) tarafından gümrük beyannamesinin 44 no’lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilmelidir.
    • KABUL veya RET uygulama yanıtı üretilerek GİB’e gönderilir. GİB ilgili uygulama yanıtını yükümlüye(satıcı) elektronik ortamda iletir. (e-Fatura uygulama yanıtı senaryosu arasın daki tek fark uygulama yanıtının Gümrük ve Ticaret Bakanlığın’dan gelecek olması ve 8 gün sınırlamasının olmamasıdır.)
  • Fatura düzenlenen yabancı firma, ihracat e-faturasını kendi ülkesindeki işlemleri için satıcı kurumdan harici yollarından talep edebilir. (mail, e-posta vs. yolu ile)

Logo E-Defter Otomatik Saklama (Yedekleme) İşlemleri

Logo özel entegratörlüğü ile birlikte Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Go3, Logo Tiger3 ve Logo Tiger Enterprise kullanan firmalarda oluşturulan e-defterlerin saklanmak üzere Logo'ya otomatik olarak gönderilmesi yapılabilmektedir.

Firmaların elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB’e) gönderdiği e-Defter dosyalarını 10 yıl süreyle saklama zorunluğu bulunmaktadır. e-Defter uygulamasına geçiş yapıldıktan sonra oluşturulan e-Defter’leri (Defteri Kebir, Yevmiye Defteri ve bu defterlere ait berat dosyaları) GİB'e gönderildikten sonra saklanma sorumluluğu firmalara aittir.

Firmalar internet ortamında gönderilmiş olan e-Defter kayıtlarını kendileri saklayabileceği gibi özel entegratörler ile sözleşme yaparak entegratör firmaların da saklamalarını sağlayabilmektedir.

Mükellefler, kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilen elektronik defter ve beratların silinmesi, zarar görmesi, virüs bulaşması v.b. nedenlerle elektronik defter ve beratların ibrazında sorun yaşanabilmektedir. Özellikle son dönemlerde artan siber saldırılar nedeniyle birçok mükellefimizin elektronik defter dosyalarının zarar gördüğü görülmekte ve bu nedenle özel entegratör üzerinden saklama hizmeti alınmasının önemi giderek artmaktadır.

Bu ve benzeri nedenlerle e-Defter saklama hizmeti alınması önerilmektedir. LOGO Özel Entegratörlük belgesi alan ilk firmalardan birisidir. LOGO programlarını kullanan yada kullanmayan tüm firmalar LOGO’nun özel entegratörlük hizmetinden yararlanabilmektedirler.

Eğer firmanızda özel entegratör olarak LOGO ile çalışıyorsanız, LOGO e-Defter uygulaması üzerinden oluşturduğunuzu e-Defter dosyalarını otomatik LOGO Özel Entegratörüne gönderebilmeniz sağlanmıştır.

e-Defter uygulaması üzerinden defter dosyalarınızı LOGO Özel Entegratörüne göndermek için öncelikle LOGO Özel Entegratörlük ve e-Defter saklama hizmetinin satın alınmış olması
gerekmektedir.

e-Defter Sakmala hizmeti alındığında LOGO Özel Entegratöre aşağıdaki defter dosyaları sıkıştırılmış bir şekilde (*.Zip) e-Defter.exe üzerinden manuel yada otomatik gönderimi sağlanabilmektedir.

logo_bordro_plus_yönetim_ekranı.jpg

Yönetici Konsolu, yönetici ya da  yetkili kullanıcıların  kurumun seçilen periyottaki ödemeler toplamını, personel maaş toplamlarını, personele ait borç/avans ve geri ödeme işlem tutarlarını, SGK işçi ve işveren prim tutarlarını, çalışan sayısını Kurum, İşyeri, Bölüm ve Birim bazında güncel olarak görüntüler.Yönetici konsolunu açmak ya da kapatmak için ana menüde araç çubuğunda yer alan Yönetici Konsolu seçeneği kullanılır.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us