Logo Destek

Logo Shift + F10 Sık Kullanılan Metinler Özelliği

Logo ürünlerinde browserlar haricinde kart ve fişlerde sık kullanılan metinlerin kopyalanarak veya elle yazılarak kaydedilmesi, ayrıca bu kopyalanan metinlerin seçilerek ilgili alana yapıştırılması Shift+F10 - Sık Kullanılan Metinler özelliği ile sağlanabilmektedir. Kullanım detaylarına bu makaleden erişebilirsiniz.

Sık Kullanılan Metinler ekranı metinlerin tutulduğu satır alanları ile bu satırlara kaydedilmek istenen metinlerin girildiği "Ekle" alanından oluşmaktadır.Ayrıca ekranın sol alt bölümünde "Seç(Ekle)","Değiştir" ve "Vazgeç(Çıkar)" butonları yer almaktadır.

Logo Programında stok miktarları farklı şekillerde yönetilebilmektedir. Malzemeler ekranında girdiğinizde “Gerçek Stok” / “Fiili Stok” / “Sevk Edeilebilir” stok diye 3 tane başlık görürsünüz. Bu başlıların anlamı şudur;
Fiili Stok= Eldeki Stok
Sevkedilebilir= Eldeki Stok (Fiili Stok) – Rezerve Siparişler
Gerçek Stok= Eldeki Stok (Fiili Stok) – Rezerve Siparişler + Konsinye Çıkış – Konsinye İade

Bunu örneklerle anlatmak gerekirse;
Fiili Stok : 0
Gerçek Stok : 0
Sevkedilebilir Stok : 0

Bu malzemeyi satış siparişi ile satacağız. Bu durumda 2 seçeneğiniz var.

1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Her türlü bilgi deyimi ile aslında sadece bireyin kesin teşhisini sağlayan ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin belirlenebilir kılınmasını sağlayan fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklere ilişkin bilgiler de kastedilmektedir.

Kişinin açık rızası; belirli bir konuya ilişkin olmalı, bilgilendirmeye dayanmalı ve özgürce verilmiş olmalıdır. Kişinin açık rızası olmadan; kişisel veriler sağlanamaz, işlenemez, başka bir veritabanına veya yurt dışına aktarılamaz.

Kanunun 7. maddesine göre kişisel veriler hukuka uygun şekilde işlenmiş olsalar dahi, işlenmeyi gerektiren sebepler ortadan kalktığında veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir.

Tüm bu işlemler veri sorumlusu tarafından yönetilir.

 İşçinin hizmet sözleşmesi, bildirim süresi verilerek bozulabilir. İşveren bildirim süresine ilişkin ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi bozabilir veya bildirim sürelerine uymadan sözleşmeyi bozar. Bu durumda bir tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu tazminata "İhbar Tazminatı" (Bildirim ödencesi) denir.

İhbar tazminatı bordrosu işten çıkış işlemleri listesinden ya da Eski Personel seçeneği ile alınır. ihbar tazminatı bordro basımlarında kullanılacak formlar, Form tasarımı seçeneği ile tanımlanır.

İhbar tazminatı, kıdem tazminatı ile aynı şekilde hesaplanır. İşçinin kıdem tazminatına esas olan ücreti, ihbar tazminatı hesabında da göz önüne alınır. Ancak ihbar tazminatına esas gün sayısının bulunması farklıdır.

İşten çıkan personele ait ihbar tazminatı hesaplanırken, ihbar tazminatına esas teşkil edecek gün sayısı, personelin işe giriş ve çıkış tarihleri arasında kaç ay olduğu hesaplanarak bulunur. Personelin işe giriş tarihi ve ücret bilgileri sicil kartından okunarak hesaplama yapılır. İhbar tazminatı bordrosunun alınıp alınmadığı işten çıkış işlemleri listesinde ihbar kolonunda izlenir. Bordronun alınması durumunda bu kolonda * işareti yer alır.

 SGK eksik çalışma nedenlerinin kaydedildiği seçenektir. Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları seçeneği altında yer alır.

Yeni tanım boş satırda tanım numarası ve açıklaması girilerek yapılır.

SGK Eksik Çalışma Nedenleri'nin kullanıldığı bölümler:

  • Eksik Çalışma nedenleri, Çalışma Parametrelerinde yer alan Mesai Tanımları kaydedilirken kullanılır.
  • Bordro Bölümünde Sosyal Sigorta Bildirgelerinin altında yer alan SGK Eksik Çalışma Günleri raporunda filtre olarak kullanılır.

 

 

Personelin muaf olduğu uygulamalar bordro bilgileri penceresinde Muafiyetler alanında belirlenir.

Tasarruf Teşvik Fonu: Eğer personel için TTF kesintisi sözkonusu olamayacak ise kutu işaretlenir.

Savunma Sanayi Fonu: Personelin savunma sanayii destekleme fonundan muaf olup olmadığı bu alanda belirtilir. Eğer personelin maaşından SSDF için kesinti yapılmayacaksa ilgili kutu işaretlenir.

Gelir Vergisi: Bu alanda yabancı personelin gelir verisinden muaf olup olmadığı belirlenir. Eğer personelin maaşından gelir vergisi kesilmeyecekse ilgili kutu işaretlenir.

Damga Vergisi: Personelin damga vergisinden muaf olup olmayacağını belirtir. Personel damga vergisine tabi olmayacaksa ilgili kutu işaretlenir.

Özel Vergi İndirimi: Personelin özel vergi indirimi uygulamasından muaf olup olmayacağını belirtir. Personel özel vergi indirimi uygulamasına tabi olmayacaksa ilgili kutu işaretlenir.

Asgari Geçim İndirimi: Personelin asgari geçim indirimden yararlanıp yararlanmayacağını belirtir.
 
Puantaj hesaplaması yapılırken hesaplama yapılan ayda geçerli olan kanuni değişikliklerde AGİ muafiyeti bilgisine bakılır.  Sicil kartı bordro bilgilerinde bu alan işaretlenmişse  o kişi ve ailesi  için hesaplama yapılmaz, işaretlenmemişse hesaplama yapılır.

GO3 kısayolu tıklanarak programa giriş penceresi açılır. Çarpı işaretine basılarak giriş ekranından çıkılabilir.
Kullanıcı kodu, şifresi,firma seçimi yapıldıktan sonra ok işareti tıklanarak programa giriş yapılır.
LOGOGO3GİRİŞ.png

GO 3 programına giriş yapıldığında Logo Video ekranı açılarak ürün hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. "Bu videoyu bir daha gösterme" check inin seçilmesi ile programa girişte videonun açılması engellenebilir.
Logo Video gösterimi sonrasında öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 5 adet öndeğer masa üstü önerilir:
HOŞGELDİNİZ GO3.png

Genel

Logo CRM kapsamında kullanılan modüller ve menüler sırasıyla; Bölümler, Satış ve Pazarlama, Genel, Analiz, Tanımlar, Raporlar, Dashboard'dur.
Bölümler menüsü içesinde sırasıyla aşağıdaki alt modüller yer almaktadır.

Başlangıç menüsü
Paylaşımlar menüsü
Bildirimler menüsü
Kişiler modülü
Firmalar modülü
Takvim menüsü
Görevler modülü
Dokümanlar modülü
8.1.Tüm dokümanlar

 

 
Go to start of metadata
 

Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, "Hızlı Üretim Fişleri" ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve malzeme satırlarına ait sarf, fire ve üretimden giriş fişleri otomatik olarak oluşturulur.

Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan "Mamul Alt Malzemeleri" penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

Aşağıdaki örnekte Mamul 001 mamulünün üretimi sırasında sarf edilecek hammaddeler HM.001 ve HM.002 olarak tanımlanmıştır

 
Go to start of metadata
 

Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, "Hızlı Üretim Fişleri" ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve malzeme satırlarına ait sarf, fire ve üretimden giriş fişleri otomatik olarak oluşturulur.

Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan "Mamul Alt Malzemeleri" penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

Aşağıdaki örnekte Mamul 001 mamulünün üretimi sırasında sarf edilecek hammaddeler HM.001 ve HM.002 olarak tanımlanmıştır

Logo yazılım versiyon 2.47 yapılan güncellemeler.

Seri/Lot numaralarında açıklama alanı uzunluğu 100 karaktere çıkarılmıştır.
Malzeme yönetimi parametrelerine 'Maliyetlendirme İşlemlerinde Muhasebeleşen Satırlara Maliyet Ataması Yapılsın: Evet/Hayır' parametresi eklenmiştir. Parametre öndeğer olarak Evet gelmektedir, hayır olarak seçildiğinde; maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında muhasebeleşen işlemlerin STLINE satırlarındaki OUTCOST alanlarının güncellenmemesi sağlanmıştır.

Logo yazılım Go3 programında Banka Kredi Tanımlaması

Firmalar Banka Kredilerini Logo muhasebe programlarına tanımlayabilir, taksit bilgilerini girebilir, ödemelerini yapıp kalan kredi borçlarını görüntüleyebilirler. Ancak kredi tanımlanması yapılabilmesi için ilk olarak banka hesap bilgilerinin düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Logo Yazılım Go3 Muhasebe Programı Stok Kayıtları

Go3 Programında Stok Kayıtları

Go3 programında alım ve satış işlemlerinde kullanılacak malzeme ve malzeme sınıfları, malzemeler için geçerli birim setleriek vergilermalzeme özellikleri, malzemenin varyantlarını oluşturmada kullanılan özellik setleri, malzeme sınıfları ve bu sınıfların altında yer alacak malzemelerin kaydedildiği malzeme/malzeme sınıfı ağacı, malzemeleri özelliklerine göre belirli gruplar altında toplamak için kullanılan ürün kategorilerimalzeme satış ve satınalma fiyatları Ana Kayıtlar program bölümü altında yer alan Stok menüsünden tanımlanır.

 

LOGO GO3 KULLANIMI VE DESTEĞİ

Logo Go3 Kullanımı

Öndeğer masa üstü seçimi

Programa ilk giriş ekranında size masaüstü ekranınızı seçmenizi önerecektir. Bu ekranda karşınıza  Genel, Satış uzmanı, Finans uzmanı, Muhasebe uzmanı, Depo sorumlusu, Raporlama uzmanı olarak 6 seçenek çıkacaktır. Bu masaüstlerinden herhangi birini seçip istediğiniz menülere hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Öndeğer masa üstü seçimi yapıldığında daha önce tanımladığınız tüm masaüstleri silinir. Go3 programında Öndeğer masa üstü seçiminizi yaptıktan sonra ekranın sol alt kısmında bulunan ‘’bu iletiyi bir daha gösterme ‘’ seçeneğini işaretlediğinizde öndeğer masa üstü ekran seçimi tekrar karşınıza gelemeyecektir.

Bu yöntemde stok giriş hareketleri ve stok çıkış hareketleri tarih sırasına göre ayrı listeler şeklinde tutulur ve girişler listesindeki son hareket, ilk stok çıkışının maliyetini oluşturur. Stok çıkış miktarı son giriş hareketinden fazla sayıda ise, giriş miktarı kadar olan kısmı son hareketin (net giriş tutarı/giriş miktarı) üzerinden, kalan kısım ise yine tarih sırasına uygun olarak sondan önceki giriş hareketlerinin (net giriş tutarı / giriş miktarı) üzerinden maliyetlendirilir. Çıkışların maliyetlendirilmesinde kullanılan giriş hareketleri daha sonraki çıkış hareketlerinin maliyetlendirilmesinde gözardı edilerek, sondan başa doğru olan sıradaki diğer girişler kullanılır.

Bu yöntemde stok giriş hareketleri ve stok çıkış hareketleri tarih sırasına göre ayrı ayrı listeler şeklinde tutulur ve girişler listesindeki ilk hareket, ilk stok çıkışının maliyetini oluşturur. Stok çıkış miktarı ilk giriş hareketinden fazla sayıda ise, giriş miktarı kadar olan kısmı ilk hareketin (net giriş tutarı/giriş miktarı) üzerinden, kalan kısım ise yine tarih sırasına uygun olarak sıradaki giriş hareketlerinin (net giriş tutarı / giriş miktarı) üzerinden maliyetlendirilir. Çıkışların maliyetlendirilmesinde kullanılan giriş hareketleri daha sonraki çıkış hareketlerinin maliyetlendirilmesinde gözardı edilerek, sıradaki diğer girişler kullanılır. Bu işlem girişlerin tamamı tükenene kadar devam edebilir. Diğer maliyet yöntemlerinde olduğu gibi konsinye giriş işlemleri ve depozito hareketleri maliyet sistemini etkilemez.

Ambarlar arasında yapılan işlemler, malın çıktığı ambardaki giriş hareketleri üzerinden maliyetlendirilir. Malın girdiği ambar için ise ambar işlemi bu maliyet tutarı üzerinden yapılan bir giriş gibi kabul edilir ve bu ambardan yapılan stok çıkışlarının maliyetlendirilmesinde kullanılır. İade işlemleri dışında kalan tüm stok giriş, çıkış işlemleri FIFO (ilk giren, ilk çıkar) mantığına uygun olarak tarih sırasına göre birbirleriyle eşleştirilerek çıkış maliyetleri belirlenir. Burada giriş işlemlerinin maliyeti; satınalma irsaliyeleri için net alım tutarına, üretimden giriş ve devir fişleri için giriş tutarına, ambar fişleri için malın çıktığı ambardaki FIFO çıkış maliyetine eşittir.

Satış iade fişlerinde daha önce açıklandığı gibi üç farklı maliyet kullanılabilir.

Eğer kullanıcı tarafından girilen birim maliyet seçilmişse, bu iadeler o birim maliyet üzerinden yapılan bir giriş işlemi gibi değerlendirilir. İade işlemi dönem içindeki bir satış işlemi ile ilişkilendirilmiş ise o satış işleminin FIFO yöntemine göre bulunan maliyeti, iade işleminin maliyeti olarak kabul edilir. Eğer güncel maliyet seçilmiş ise, iade işleminden önce yapılmış olan son alım hareketinin (net alım tutarı / alım miktarı) iade işleminin maliyetini oluşturur. Satış iade işlemleri diğer girişler gibi, o ambardan yapılan çıkışların maliyetlendirilmesinde kullanılırlar.

Alım iade işlemleri ise bir stok çıkış işlemidir ve maliyetleri satış iadelerinde olduğu gibi üç farklı şekilde belirlenebilir. Eğer kullanıcı tarafından girilen birim maliyet seçilmişse, bu iadeler o birim maliyet üzerinden yapılan bir çıkış işlemi gibi değerlendirilir. İade işlemi dönem içindeki bir alım işlemi ile ilişkilendirilmiş ise o alım işleminin (net alım tutarı / alım miktarı) iade işleminin maliyetini oluşturur. Eğer güncel maliyet seçilmiş ise, iade işlemi tamamen diğer stok çıkışları ile aynı şekilde değerlendirilerek FIFO yöntemine göre sıradaki alım hareketinin (net alım tutarı / alım miktarı) iade işleminin maliyetini oluşturur.

Detay bilgiler

Aşağıdaki tablonun ilk kolonunda Ticari sistemde kaydedilebilen tüm stok işlemleri, fiş türlerine göre sıralanmıştır. İkinci kolonda o işlemin birim maliyetinin nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır.Üçüncü kolonda ise söz konusu işlemin firma ambarındaki stokların birim maliyetine etkisi formül şeklinde verilmiştir.

Konsinye giriş işlemlerinin envantere etkisi yoktur.

Depozito işlemlerinin envantere etkisi yoktur.

Yapılan her giriş eldeki stokların değerini (giriş maliyeti x giriş miktarı) kadar arttırır.

Yapılan her çıkış eldeki stokların maliyetini (çıkış maliyeti x çıkış miktarı) kadar azaltır.

Girişlerin Ortalaması

Bu maliyet yönteminde firma ambarında bulunan stokların maliyeti konsinye giriş ve depozito türü stok hareketlerinin dışında tüm giriş işlemlerinden etkilenir. (Yapılan stok çıkışları eldeki stokların birim maliyetini hiç bir şekilde etkilemez.)

Firmanın ambarında buluınan stokların sayısı sıfırın altına düştüğünde (yani eldeki stoklardan fazla sayıda çıkış yapılmak istendiğinde) bile çıkış işlemleri eldeki stokların birim maliyetini etkilemediği için sonraki çıkışlar maliyetlendirilebilir.

Logo yazlım ürünlerinde satınalma faturası üzerinden satış faturası kaydetme özelliği, hızlı ve hatasız bilgi girişi kolaylığı sağlar. Bu işlem için Alış Faturaları Listesi'nde F9- tuşuna basarak yada farenin sağ tuşuna basarak satış faturası oluştur seçildiğinde oluşturulacak fatura türünün seçileceği mesaj görüntülenir. Satış faturası

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu