Logo Destek

Logo GO ve Tiger ERP’nin Defter Beyan Sistemi’ne entegrasyon özelliği ile kayıtlar doğrudan elektronik ortamda!

Logo GO 3, Logo Go Wings, Logo Tiger 3, Logo Tiger Wings, Logo Tiger 3 Enterprise, Logo Tiger Wings Enterprise ürünlerinde 2.74 versiyonla birlikte yer alan Defter Beyan Sistemi'ne entegrasyon özelliği sayesinde serbest meslek makbuzu, gider pusulası, fatura gibi kayıtlar artık doğrudan sisteme aktarılıyor.

Böylece Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler işletme defteri, basit usül yada serbest meslek defteri tutan her mükellefleri için istenen defter ve beyannameleri oluşturan verileri defter beyan sistemine, buradan da Gelirler İdaresi Başkanlığı 'na (GİB) iletebiliyor.

Gelir İdaresi Başkalığı tarafından yayınlanmış olan iade e-Faturalar İle İlgili 2 duyuruyu aşağıda bilgilerinize sunarız.

1-Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından güncellenen şematrona “İade e-faturalarının senaryo bilgisi TICARIFATURA olamaz.” kontrolü eklenmiştir.

Senaryo bilgisi TICARIFATURA olan satın alma e-faturasına istinaden oluşturulan “İade e-faturasının senaryo bilgisi TEMELFATURA” seçilmelidir.

Konuyla ilgili güncellemeler sistemlerimizde gerçekleştirilmiştir. Güncelemenin kullanılabilmesi için Logo Connect kullanıcılarının Logo Connect.sys güncelleme sihirbazından geçmeleri gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihracat faturalarıyla ilgili 19.02.2018 tarihinde 2 yeni duyuru yayınlanmıştır.

Duyuruların detaylarını aşağıda bilgilerinize sunarız.

1. Duyuru :

Türkiye’den serbest bölgeye mal ihracı yapan e-Fatura mükellefleri tarafından “454 nolu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 3. Bölüm İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” kapsamında ihracat e-faturası düzenlenmelidir. Düzenlenen e-fatura Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sistemine gönderilmelidir. Alıcı e-fatura mükellefi ise fatura XML’lerinin de elektronik kanaldan (mail vb.) alıcısına ulaştırılması zorunludur.

Yolcu Beraber (TAXFREE) Fatura Kesen Mükelleflerin e-Fatura Oluşturma Zorunluluğu Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kararı ile Yolcu Beraber (TAXFREE) fatura kesen e-Fatura mükelleflerinin Yolcu Beraber e-Fatura oluşturma zorunluluğu 01 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.

Konuyla ilgili yayınlanan tebliğe http://cmc.logo.com.tr/images/uploads/files/marketing/efatura%20ihracat/TaxfreeTeblig.pdf buradan ulaşabilirsiniz.

Geçiş yapmak isteyen müşterilerimiz için Yolcu Beraber e-Fatura süreçleri aşağıdaki gibidir.

Taxfree fatura kesilen alıcılar: Türkiye'de ikamet etmeyen ve satın aldığı malı yurtdışına götüren yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden ve buna dair o ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılardır.

e-Arşiv faturalarda imza Zorunluluğu

Gelir İdaresinin e-Arşiv Faturaları için yayınladığı 433 seri numaralı VUK Genel Tebliği, Belgelerin Alıcılarına Teslimi başlıklı maddesinde; ''Vergi Usul Kanununun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir.

Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunlu olmakla beraber, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi mümkündür.'' ifadesi yer almaktadır.

Logo Connect Programında Gelen e-Faturalar Kaydedilirken Şablon Hatası

2.72.00.02 sürümde gelen e-Faturalar Logo Connect (Desktop) üzerinden kaydedilirken, gruplanmış artırımlı numara şablonu özelliğinin düzgün çalışması hakkında 2.72.00.02 sürümde gelen e-Faturalar Logo Connect (Desktop) üzerinden kaydedilirken, gruplanmış artırımlı numara şablonu özelliğinin düzgün çalışması için program kataloğunda bulunan LBSCONNLIB.dll dosyasının aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabileceğiniz dosya ile güncellenmesi gerekmektedir.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarda Döviz Kuru Bilgisi Şematron Güncellemesi Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30/6/2021 tarihli yayımlanan, Türk Lirası dışında bir para birimi (yabancı para) ile düzenlenen eFatura, e-Arşiv Fatura ve e-Serbest Meslek Makbuzlarında, e-Faturanın, e-Arşiv Faturanın ve e-SMM’nin düzenlendiği yabancı paraya ilişkin “döviz kuru bilgisi” alanının kullanımının zorunlu kılındığı, “kur” alanının virgülden sonra 6 karakterden fazla olamaz kuralının eklendiği duyuruya istinaden e-Fatura ve e-Arşiv Paketleri ile yayınlanan Schema/Schematron dosyalarının 1/9/2021 güncellenecektir.

Logo Seri/Lot Numaralarında Sevkedilemez Özelliği

2.47.00.00 sürümüyle beraber iade alınan seri ya da lot takipli ürünün seri/lot numaralarının tekrar satışının engellenebilmesi sağlanmıştır. Kullanım detaylarına bu makaleden erişebilirsiniz.

Seri\Lot takipli bir malzemenin iade alınması ile beraber tekrar satışının engellenebilmesi amacıyla satış iade fişlerinde açılan Seri/Lot Stok Yeri Bilgileri ekranına "Sevkedilebilir" kolonu eklenmiştir.Kolon seçenekleri "Sevkedilebilir" ve "Sevkedilemez" 'dir.

Bu kolona öndeğer olarak 'Sevkedilebilir' bilgisi gelmektedir.Kullanıcı, iade edilmiş ürünün seri ya da lot numaralarına göre tekrar satışının engellenmesi amacıyla bu kolondaki değeri "Sevkedilemez" olarak seçebillecektir.

GİB e-Defter Bildirim Uygulaması ve e-Defter Saklama Kılavuzu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9.10.2020 tarihinde yayınlanan duyuru ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Bildirim uygulamasını kullanarak GİB bilgi işlem sistemlerinde saklaması gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili dosyaların saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” yayınlanmıştır.

Logo Diva POS SQL 2008 ve SQL 2008.R2 versiyon desteği hakkında

14 Ocak 2020 itibari ile SQL 2008 ve SQL 2008.R2 versiyonlarının desteği Microsoft tarafından sonlandırılmıştır ve bu nedenle 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Logo Diva POS çözümü için SQL 2008'e uygun kod geliştirilmeyecektir. 4 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Logo Diva POS çözümü 3.047 versiyonu ile birlikte güncel versiyonlarının kullanılabilmesi için SQL 2012 ve üzerine geçiş yapılması ve geçiş işlemlerinin 4 Ocak 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

SQL 2008 ve SQL 2008.R2 kullanan müşteriler ise en son 3.046 versiyonunu kullanmaya devam edebilecek ve 3.047 versiyonuna geçiş sağlayamayacaktır.

Kamu İdarelerine Düzenlenen e-Faturalarda Zorunlu Alanlar Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru kapsamında 19.03.2021 tarihi itibarıyla kamu idarelerinin dahil olduğu e-Fatura süreçlerinde harcama birimine ait Vergi Kimlik Numarası (VKN) bilgisinin bulunmasının zorunlu tutulduğunu hatırlatmak isteriz.

Kamu idarelerine düzenlenecek e-Faturalarda IBAN bilgisi ve para birimine ek olarak “Ödemeyi Yapacak Harcama Birimi VKN” bilgisi de zorunlu tutulmuştur.

25-26 Haziran 2021 Tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Şematron Güncellemesi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25/6/2021 ve 26/6/2021 tarihli yayımlanan duyurularına istinaden e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-SMM uygulamaları kapsamında hali hazırda kullanılmakta olan “e-Fatura Paketi”, “e-Arşiv Teknik Kılavuzu” ve “e-Arşiv Paketi” güncellenmiştir.

e-Fatura için Türk Lirası dışında bir para birimi (yabancı para) ile düzenlenen e-Faturalarda, e-Faturanın düzenlendiği yabancı paraya ilişkin “döviz kuru bilgisi” alanının kullanımı zorunlu kılınmış olup, “kur” alanı virgülden sonra 6 karakterden fazla olamaz kuralı eklenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Faturada Döviz Kuru Bilgisi Şematron Güncellemesi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25/6/2021 ve 26/6/2021 tarihli yayımlanan duyurular ile e-Fatura ve e-Arşiv Paketlerinin güncellendiği, bu güncelleme kapsamında, Türk Lirası dışında bir para birimi (yabancı para) ile düzenlenen eFatura, e-Arşiv Fatura ve e-Serbest Meslek Makbuzlarında, e-Faturanın, e-Arşiv Faturanın ve e-SMM’nin düzenlendiği yabancı paraya ilişkin “döviz kuru bilgisi” alanının kullanımının zorunlu kılındığı, “kur” alanının virgülden sonra 6 karakterden fazla olamaz kuralının eklendiği ve yeni Schema dosyalarının kullanımının 1/7/2021 tarihi itibariyle zorunlu hale getirileceği bildirilmişti.

Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30/6/2021 tarihli yayımlanan duyuruya istinaden e-Fatura ve e-Arşiv Paketleri ile yayınlanan Schema/Schematron dosyalarının kullanımının 1/9/2021 tarihine ertelendiği duyurulmuştur.

Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için Yeni Sürüm (2.73.00.00)

Logo Yazılım olarak siz değerli iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.73.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

Yangından Dolayı GİB Duyurusu : Mükelleflerin Kağıt Belge Düzenleyebileceği Durumlar Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığınca, ülkemizde son zamanlarda yaşanan yangın felaketlerinden etkilenen ve e-Belge düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler için e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-MM, e-İrsaliye vb.) yerine kağıt belge düzenleme koşulları hakkında açıklamaların yer aldığı bir duyuru yayımlamıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilgili duyuruya ulaşmak için https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-Belge_Duyuru060821.pdf

e-Fatura, e-Arşiv gibi e-Belgelere Yapılan İptal ve İtirazların Bildirilmesi

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan "V.1.0. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi" başlıklı bölüm kapsamında, düzenlenen e-belgelere noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler, Başkanlığa gönderecekleri "İptal Raporu" ile düzenledikleri e-Belgeler için "İptal Talebinde" bulunabilirlerdir. Bu şekilde iptal talebi iletilen durumlarda satıcı tarafından portal üzerinden yapılacak ayrıca bir işleme gerek bulunmamaktadır.

2020 Yılında e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve Beratların Yüklenmesi ile İlgili Takvimi Değişti

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimiz aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve bu mükelleflerimiz mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edeceklerdir.

Bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketleri e-Defter tutma zorunluluğu kapsamına alınmaktadır.

Elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi imkanı getirilmiştir.

Elektronik ortamda tutulan defterlerin, vergi güvenliğini sağlamak ve virüs, siber saldırısı vb. diğer teknolojik ataklara karşı tedbir almak amacıyla ikincil kopyalarının gizliliğe ve güvenliği sağlanmış şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde ya da Başkanlıktan izin alabilen güvenli saklamacı kuruluşlar bünyesinde de saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle imzalanması durumuna ilave olarak, mükellefin Tebliğde öngörülen sürede ve şekilde muvafakat etmesi şartıyla; defter kayıtlarını tutan muhasebe meslek mensubunun ya da e-Defter oluşturma hizmetinden yararlandığı e-Defter yazılım firmasının elektronik imza ya da mali mührü ile imzalanabilmesi imkanı getirilmiştir.

19/10/2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) İle yapılan düzenleme de; e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-defter uygulamasına yüklenmesi tarihleri değişmiştir.

Yüklemeler için iki seçenek önerilmiştir. Mükellefler aşağıda belirtilen tablodaki tarihlere göre birisini ederek işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

GİB e-Defter Bildirim Uygulaması ve e-Defter Saklama Klavuzu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9.10.2020 tarihinde yayınlanan duyuru ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Bildirim uygulamasını kullanarak GİB bilgi işlem sistemlerinde saklaması gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili dosyaların saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf yayınlanmıştır.

İlgili duyuru ile birlikte müşterilerinizin e-Defter dosyalarını e-Defter Bildirim Uygulaması yoluyla GİB sistemlerinde kendileri tarafından saklaması zorunlu hale getirilmiştir.

Bununla birlikte e-Defterleri muhafaza etme ve gerektiğinde ibraz etme zorunluluğu da devam etmektedir. Virüsler, fiziksel şartlar ve siber saldırılar gibi bilgi işlem sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlar ve mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının eLogo sistemlerinde de güvenle saklanmasını tavsiye ediyoruz.

Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili duyurusuna ulaşmak için http://www.edefter.gov.tr/duyurular.html tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Saklama Kullanıcı Klavuzu için http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf tıklayınız.

2020 yılına ait e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB sistemlerine son aktarım tarihleri için http://stock.setrow.com/pimage/1860/files/2020e-DefterSaklamaD%C3%B6nemleri.JPG tıklayınız.

2021 yılına ait e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB sistemlerine son aktarım tarihleri için http://stock.setrow.com/pimage/1860/files/2021e-DefterSaklamaD%C3%B6nemleri.JPG tıklayınız.

Logo e-Defter Dosyalarının İmzalanmasında Mali Mühürü Görmemesi Sorunu

2.62 ve önceki versiyonlarda, e-Defter dosyalarının imzalanması sırasında yaşanan kart okuyucu seçilememesi durumunun çözümü için aşağıdaki linkten indireceğiniz dosyaları, program kataloğu içerisinde bulunan EDEFTER klasörüne kopyalamanız gereklidir;

ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/EDEFTER/e-Defter_Imzalama/

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu