Logo Destek

eLogo Özel Entegratörlük Portalına (https://efatura.elogo.com.tr) kullanıcı girişi için kullandığımız yeni şifre güvenlik politikalarımızda güncellenme çalışması kapsamında en sık gelen soru ve cevapları sizler için özetliyoruz:

Soru: Yeni şifre politikası kapsamında karşıma çıkan ekranda e-posta adresimi güncelledim. Eski bilgilerimle (VKN/TCKN) giriş yapamayacak mıyım?

Cevap:e-Posta adresinizi girip yeni şifrenizi oluşturduktan sonra, giriş için e-posta adresi ve yeni şifrenizi kullanmanız gerekmektedir. Eski şifreniz yalnızca web servis bağlantıları için açık tutulacaktır.

TIGER/GO kullanan ve 2.74 versiyonuna geçen müşterileriniz için Online Hesap Özeti uygulaması ekstre aktar işleminde "-1 temel bağlantı kurulamıyor" hatası alınabilmektedir. Bu hatayı alan müşterilerinizde aşağıda linki yer alan apploader.cfg dosyasının güncellenmesi gerekmektedir.

Güncelleme için dosyayı indirip TIGER ya da GO dosya konumunda açıp program klasörünüz içinde güncellemeniz yeterli olacaktır. Kalıcı düzenleme için gerekli çalışmalar yapılmakta olup bir sonraki versiyonda hata düzeltilecektir.

İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız https://download.logo.com.tr/#/Windows/TOOLS/2.74.00.00_APPLOADER/

Tags:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25.11.2021 tarihinde yayımlanan duyuru kapsamında e-Belgelere ek özellikler getirilmiş olup bu zorunluluklara yönelik şematron paketi yayımlanmıştır.

Şematrona eklenecek olan ek zorunluluklar.

  • İstisna tipindeki faturalar için kullanılacak şekilde yeni KDV muafiyet kodu eklenmiştir.

- Tipi: Tam İstisna

Sizlerden gelen geri bildirimleri dikkate alarak süreçlerimizi iyileştirmek ve sistemlerimizi geliştirmek için sürekli çalışıyoruz.

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri olarak eLogo Özel Entegratörlük Portalına (https://efatura.elogo.com.tr) kullanıcı girişi için kullandığımız şifre güvenlik politikalarımız güncellenmektedir.

Çalışma kapsamında belirli zaman aralıklarında belirli sayıda müşterimizin şifre güvenlik politikaları aktif edilecektir. Yeni şifre politikası aktif edilen müşterilerimiz için portal girişinde e-posta onayı istenecek olup, sonraki girişler bu e-posta adresi ve kullanıcının yeni belirleyeceği şifre ile gerçekleşecektir.

Tags:

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye uygulamalarında mükelleflik kapsamını ciro ve sektörel bazda genişleten ve e-Belge düzenleme zorunlulukları kapsamında yeni düzenlemeler getiren tebliğ taslağı yayımlanmıştır.

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılması planlanan değişikliklerle;

Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,

eLogo İSG Uygulamasında Uygulama Kapalı Hatası Hakkında eLogo İSG Uygulaması üzerinde “Uygulama Kapalı” uyarısı almanız durumunda, mevcut eLogo Signer uygulamasını kaldırıp; linkte (https://link.setrowid.com/system/gopage.php?m=941&l=16372403&id=75ca01a71199dbc9b908d8cd5f17610710be19604aed8fd959&g=45b531b4b3ec3a2a854d) yer alan yeni eLogo Signer uygulamasını yüklemeniz gerekmektedir.

Söz konusu kurulum dosyası 15 Kasım 2021 tarihi itibariyle “Yetkilendirme Yönetimi” ana modülü altındaki “E-İmza Uygulaması İndir” sayfasından da indirilebilecektir.

Logo Mind Navigator'un Yeni Özellikleri ile Raporlarınızı Webden ve Mobilden Görüntüleyin

Logo Mind Navigator web ve mobil görüntüleme modülü; Logo Go, Logo Tiger ve Netsis ERP çözümleriyle entegre olarak Logo Mind Navigator'da oluşturulan raporların bir sihirbaz aracılığı ile webde yayınlanmasını sağlıyor. Böylelikle bu raporlar herhangi bir yeniden tasarım sürecine ihtiyaç duyulmadan web ve mobilde kullanılabiliyor.

Her yerden anlık durumlarını takip edenler 1-0 öne geçiyor.

Logo raporlama aracının öne çıkan özellikleri

eLogo Servislerine Erişimde TLS1.2 Güvenlik Güncellemesi

Gelişen teknolojiler ve dijitalleşen dünyamızda güvenlik standartlarının önemi giderek artmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına TLS1.0 ve TLS1.1 olan güvenlik protokollerimiz 02.11.2021'i 03.11.2021'e bağlayan gece (Salı Gecesi) 00.00 - 00.30 saatleri arasında TLS1.2 olarak güncellenecektir.

Güncelleme ile birlikte *.elogo.com.tr ve *.diyalogo.com.tr adreslerindeki web uygulamalarına / servislerine gelen isteklerde TLS 1.2 altındaki erişim protokollerinin desteği sonlandırılacaktır.

Desteklenmeyen protokoller ile erişim sağlıyorsanız platformlarınızı güncel versiyonlar ile yenilemeniz gerekmektedir. Konu ile ilgili firmanız bilgi işlem departmanınız ile iletişime geçmenizi rica ederiz.

  • Microsoft’un Windows Server 2003 ve XP desteği sonlandığı için TLS1.2 desteği de bulunmamaktadır. Bu işletim sistemlerine sahip olan uygulamalar/kullanıcılar erişim sağlayamaz duruma geleceklerdir. İlgili işletim sistemlerini kullanıyorsanız, işletim sisteminizi TLS1.2 destekleyen bir platforma güncellemeniz gerekmektedir.
  • Windows Server 2008 R2 (SP1), Windows Server 2012 ve Windows 7(SP1) işletim sistemleri TLS1.2 desteklemekte fakat varsayılan olarak kapalı durumdadır. İlgili işletim sistemlerini kullanıyorsanız TLS1.2 ayarlarını değiştirmek için tıklayınız.
  • TLS1.2 desteklemeyen internet tarayıcıları, .Net , OpenSSL vb. kütüphaneler için detaylı bilgiler için tıklayınız. Bu uygulamaları kullanıyorsanız, TLS1.2 destekleyen bir platforma güncellemeniz gerekmektedir.
Tags:

Logo GO ve Tiger ERP’nin Defter Beyan Sistemi’ne entegrasyon özelliği ile kayıtlar doğrudan elektronik ortamda!

Logo GO 3, Logo Go Wings, Logo Tiger 3, Logo Tiger Wings, Logo Tiger 3 Enterprise, Logo Tiger Wings Enterprise ürünlerinde 2.74 versiyonla birlikte yer alan Defter Beyan Sistemi'ne entegrasyon özelliği sayesinde serbest meslek makbuzu, gider pusulası, fatura gibi kayıtlar artık doğrudan sisteme aktarılıyor.

Böylece Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler işletme defteri, basit usül yada serbest meslek defteri tutan her mükellefleri için istenen defter ve beyannameleri oluşturan verileri defter beyan sistemine, buradan da Gelirler İdaresi Başkanlığı 'na (GİB) iletebiliyor.

Gelir İdaresi Başkalığı tarafından yayınlanmış olan iade e-Faturalar İle İlgili 2 duyuruyu aşağıda bilgilerinize sunarız.

1-Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından güncellenen şematrona “İade e-faturalarının senaryo bilgisi TICARIFATURA olamaz.” kontrolü eklenmiştir.

Senaryo bilgisi TICARIFATURA olan satın alma e-faturasına istinaden oluşturulan “İade e-faturasının senaryo bilgisi TEMELFATURA” seçilmelidir.

Konuyla ilgili güncellemeler sistemlerimizde gerçekleştirilmiştir. Güncelemenin kullanılabilmesi için Logo Connect kullanıcılarının Logo Connect.sys güncelleme sihirbazından geçmeleri gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihracat faturalarıyla ilgili 19.02.2018 tarihinde 2 yeni duyuru yayınlanmıştır.

Duyuruların detaylarını aşağıda bilgilerinize sunarız.

1. Duyuru :

Türkiye’den serbest bölgeye mal ihracı yapan e-Fatura mükellefleri tarafından “454 nolu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 3. Bölüm İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” kapsamında ihracat e-faturası düzenlenmelidir. Düzenlenen e-fatura Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sistemine gönderilmelidir. Alıcı e-fatura mükellefi ise fatura XML’lerinin de elektronik kanaldan (mail vb.) alıcısına ulaştırılması zorunludur.

Yolcu Beraber (TAXFREE) Fatura Kesen Mükelleflerin e-Fatura Oluşturma Zorunluluğu Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kararı ile Yolcu Beraber (TAXFREE) fatura kesen e-Fatura mükelleflerinin Yolcu Beraber e-Fatura oluşturma zorunluluğu 01 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.

Konuyla ilgili yayınlanan tebliğe http://cmc.logo.com.tr/images/uploads/files/marketing/efatura%20ihracat/TaxfreeTeblig.pdf buradan ulaşabilirsiniz.

Geçiş yapmak isteyen müşterilerimiz için Yolcu Beraber e-Fatura süreçleri aşağıdaki gibidir.

Taxfree fatura kesilen alıcılar: Türkiye'de ikamet etmeyen ve satın aldığı malı yurtdışına götüren yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden ve buna dair o ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılardır.

e-Arşiv faturalarda imza Zorunluluğu

Gelir İdaresinin e-Arşiv Faturaları için yayınladığı 433 seri numaralı VUK Genel Tebliği, Belgelerin Alıcılarına Teslimi başlıklı maddesinde; ''Vergi Usul Kanununun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir.

Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunlu olmakla beraber, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi mümkündür.'' ifadesi yer almaktadır.

Logo Connect Programında Gelen e-Faturalar Kaydedilirken Şablon Hatası

2.72.00.02 sürümde gelen e-Faturalar Logo Connect (Desktop) üzerinden kaydedilirken, gruplanmış artırımlı numara şablonu özelliğinin düzgün çalışması hakkında 2.72.00.02 sürümde gelen e-Faturalar Logo Connect (Desktop) üzerinden kaydedilirken, gruplanmış artırımlı numara şablonu özelliğinin düzgün çalışması için program kataloğunda bulunan LBSCONNLIB.dll dosyasının aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabileceğiniz dosya ile güncellenmesi gerekmektedir.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarda Döviz Kuru Bilgisi Şematron Güncellemesi Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30/6/2021 tarihli yayımlanan, Türk Lirası dışında bir para birimi (yabancı para) ile düzenlenen eFatura, e-Arşiv Fatura ve e-Serbest Meslek Makbuzlarında, e-Faturanın, e-Arşiv Faturanın ve e-SMM’nin düzenlendiği yabancı paraya ilişkin “döviz kuru bilgisi” alanının kullanımının zorunlu kılındığı, “kur” alanının virgülden sonra 6 karakterden fazla olamaz kuralının eklendiği duyuruya istinaden e-Fatura ve e-Arşiv Paketleri ile yayınlanan Schema/Schematron dosyalarının 1/9/2021 güncellenecektir.

Logo Seri/Lot Numaralarında Sevkedilemez Özelliği

2.47.00.00 sürümüyle beraber iade alınan seri ya da lot takipli ürünün seri/lot numaralarının tekrar satışının engellenebilmesi sağlanmıştır. Kullanım detaylarına bu makaleden erişebilirsiniz.

Seri\Lot takipli bir malzemenin iade alınması ile beraber tekrar satışının engellenebilmesi amacıyla satış iade fişlerinde açılan Seri/Lot Stok Yeri Bilgileri ekranına "Sevkedilebilir" kolonu eklenmiştir.Kolon seçenekleri "Sevkedilebilir" ve "Sevkedilemez" 'dir.

Bu kolona öndeğer olarak 'Sevkedilebilir' bilgisi gelmektedir.Kullanıcı, iade edilmiş ürünün seri ya da lot numaralarına göre tekrar satışının engellenmesi amacıyla bu kolondaki değeri "Sevkedilemez" olarak seçebillecektir.

GİB e-Defter Bildirim Uygulaması ve e-Defter Saklama Kılavuzu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9.10.2020 tarihinde yayınlanan duyuru ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Bildirim uygulamasını kullanarak GİB bilgi işlem sistemlerinde saklaması gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili dosyaların saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” yayınlanmıştır.

Logo Diva POS SQL 2008 ve SQL 2008.R2 versiyon desteği hakkında

14 Ocak 2020 itibari ile SQL 2008 ve SQL 2008.R2 versiyonlarının desteği Microsoft tarafından sonlandırılmıştır ve bu nedenle 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Logo Diva POS çözümü için SQL 2008'e uygun kod geliştirilmeyecektir. 4 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Logo Diva POS çözümü 3.047 versiyonu ile birlikte güncel versiyonlarının kullanılabilmesi için SQL 2012 ve üzerine geçiş yapılması ve geçiş işlemlerinin 4 Ocak 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

SQL 2008 ve SQL 2008.R2 kullanan müşteriler ise en son 3.046 versiyonunu kullanmaya devam edebilecek ve 3.047 versiyonuna geçiş sağlayamayacaktır.

Kamu İdarelerine Düzenlenen e-Faturalarda Zorunlu Alanlar Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru kapsamında 19.03.2021 tarihi itibarıyla kamu idarelerinin dahil olduğu e-Fatura süreçlerinde harcama birimine ait Vergi Kimlik Numarası (VKN) bilgisinin bulunmasının zorunlu tutulduğunu hatırlatmak isteriz.

Kamu idarelerine düzenlenecek e-Faturalarda IBAN bilgisi ve para birimine ek olarak “Ödemeyi Yapacak Harcama Birimi VKN” bilgisi de zorunlu tutulmuştur.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu