Logo Destek

2020 Yılında e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve Beratların Yüklenmesi ile İlgili Takvimi Değişti

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimiz aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve bu mükelleflerimiz mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edeceklerdir.

Bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketleri e-Defter tutma zorunluluğu kapsamına alınmaktadır.

Elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi imkanı getirilmiştir.

Elektronik ortamda tutulan defterlerin, vergi güvenliğini sağlamak ve virüs, siber saldırısı vb. diğer teknolojik ataklara karşı tedbir almak amacıyla ikincil kopyalarının gizliliğe ve güvenliği sağlanmış şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde ya da Başkanlıktan izin alabilen güvenli saklamacı kuruluşlar bünyesinde de saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle imzalanması durumuna ilave olarak, mükellefin Tebliğde öngörülen sürede ve şekilde muvafakat etmesi şartıyla; defter kayıtlarını tutan muhasebe meslek mensubunun ya da e-Defter oluşturma hizmetinden yararlandığı e-Defter yazılım firmasının elektronik imza ya da mali mührü ile imzalanabilmesi imkanı getirilmiştir.

19/10/2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) İle yapılan düzenleme de; e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-defter uygulamasına yüklenmesi tarihleri değişmiştir.

Yüklemeler için iki seçenek önerilmiştir. Mükellefler aşağıda belirtilen tablodaki tarihlere göre birisini ederek işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

GİB e-Defter Bildirim Uygulaması ve e-Defter Saklama Klavuzu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9.10.2020 tarihinde yayınlanan duyuru ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Bildirim uygulamasını kullanarak GİB bilgi işlem sistemlerinde saklaması gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili dosyaların saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf yayınlanmıştır.

İlgili duyuru ile birlikte müşterilerinizin e-Defter dosyalarını e-Defter Bildirim Uygulaması yoluyla GİB sistemlerinde kendileri tarafından saklaması zorunlu hale getirilmiştir.

Bununla birlikte e-Defterleri muhafaza etme ve gerektiğinde ibraz etme zorunluluğu da devam etmektedir. Virüsler, fiziksel şartlar ve siber saldırılar gibi bilgi işlem sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlar ve mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının eLogo sistemlerinde de güvenle saklanmasını tavsiye ediyoruz.

Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili duyurusuna ulaşmak için http://www.edefter.gov.tr/duyurular.html tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Saklama Kullanıcı Klavuzu için http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf tıklayınız.

2020 yılına ait e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB sistemlerine son aktarım tarihleri için http://stock.setrow.com/pimage/1860/files/2020e-DefterSaklamaD%C3%B6nemleri.JPG tıklayınız.

2021 yılına ait e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB sistemlerine son aktarım tarihleri için http://stock.setrow.com/pimage/1860/files/2021e-DefterSaklamaD%C3%B6nemleri.JPG tıklayınız.

Logo e-Defter Dosyalarının İmzalanmasında Mali Mühürü Görmemesi Sorunu

2.62 ve önceki versiyonlarda, e-Defter dosyalarının imzalanması sırasında yaşanan kart okuyucu seçilememesi durumunun çözümü için aşağıdaki linkten indireceğiniz dosyaları, program kataloğu içerisinde bulunan EDEFTER klasörüne kopyalamanız gereklidir;

ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/EDEFTER/e-Defter_Imzalama/

Logo Go ve Tiger Programa Girişte Çok Zararlı Hata

Logo Go Wings, Logo Tiger Wings, Logo Go 3, Logo Tiger 3 ve diğer Logo programlarında 2.69.00.00 sürümünde programa girişte "Error:Çok zararlı hata" uyarısının alınmaması için, program kataloğu içerisinde yer alan LbsLoad klasörüne aşağıdaki linkte bulunan Diyalogo.dll dosyasının kopyalanması gerekmektedir.

ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/Diyalogo.dll/

2020 yılı için e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter ve İrsaliye gibi e-devlet uygulamalarına ait e-Belgelerde geçiş zorunlulukları ve geçiş tarihleri

19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:3) ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) ile çok kapsamlı bir Elektronik Belge Düzenlenmesi yapılmıştır.

Bu Tebliğlere bağlı olarak e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi kullanılmakta olan belgelere ek olarak ayrıca e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerini düzenleyen mükellefler de kapsama alınmıştır.

Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler;

Logo CRM İle Satış Öncesindeki Ve Satış Sonrasındaki Süreçleriniz Kontrol Altında

Logo CRM

Pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri süreçlerini uçtan uca yönetmek, müşteri ilişkilerinde başarıyı yakalamak için, yeni nesil teknolojilerle geliştirilen modern ve kullanıcı dostu arayüze sahip, Logo CRM ile tanışın…

Son yıllarda değişen ve artan müşteri istekleriyle birlikte hizmet beklentileri, iş dünyasının yaşadığı büyük değişimi ortaya koymaktadır. Rekabetin arttığı küresel pazarda firmaların başarısı için, ürün ve hizmet başarısı yeterli olmamaktadır. Bu yeni dönemde, kaliteli ürün ve hizmetle birlikte, firmaların ürün merkezli olmaktan çok müşteri merkezli oldukları görülmektedir. Teknolojinin gelişmesi sonucu müşteri ile ilgili her bilginin takip edilebilir, özellikle taleplerin ve bilginin firmalar tarafından kullanılabilir, yönetilebilir olması, bunu yaparken de çeşitli yönetim tekniklerinden, yazılımlardan ve teknolojilerden yararlanılması önemli ölçüde avantaj sağlamaktadır. Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkanlarla, müşterilerin daha iyi tanınması, ilişkilerin geliştirilmesi ve alınan geri dönüşler doğrultusunda hizmet kalitesinin artırılması, mevcut müşterileri korurken yeni müşteri kazanma imkanını da ortaya koymuştur. Sektörler içinde ve hatta firmalar arasında değişen ihtiyaçlar doğrultusunda firmalara en uygun CRM çözümünü bulmak, yeni dönemde avantaj yakalamanın ilk adımıdır. Tüm ihtiyaçlarınıza uygun olarak geliştirilen Logo CRM, firmaların ihtiyaçları doğrultusunda, özelleştirilebilmektedir. Bu sayede satış ve pazarlama ekiplerinin veya teknik ekiplerin tüm randevu, görüşme, teklif, satış, iş süreçleri ve satış sonrası süreçlerini Logo’nun ERP çözümleri ile entegre olarak anlık takip etmenizi ve raporlamanızı sağlamaktadır.

Müşterilerinizle temas ettiğiniz tüm süreçlere eğer katın…

Verimlilik ve rekabet avantajı için gerçek bilgiye nlık ulaşmak isteyen, atış öncesi ve sonrasındaki üm süreçlerini kontrol ltına almayı hedefleyen irketler, bu süreçleri ogo CRM ile kolayca yönetebilirler.

Logo Yedekleme Programı

İşletmelerin siparişten ödemelere, müşteri iletişim bilgilerinden satış rakamlarına kadar hemen hemen tüm verileri veritabanları üzerinde tutuluyor. Kurumsal hafıza görevini de üstlenen bu verilerin güvenliği, işletmelerin bugünü ve geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bir işletmenin SQL veritabanında tuttuğu Logo ERP çözümlerine ait tüm verilerin yedeklenmesi için özel olarak geliştirilen Logo Veri Yedekleme çözümü, veri kaybını önleyerek geleceği garantiye alıyor. Logo yazılım tarafından geliştirilen yedekleme yazılımı Logo kullanan firmaların ücretsiz bir şekilde alıp kullanabileceği bir yazılımdır.

Veri yedeklemenin önemi, her işletmenin geleceği!

İşletmelerin tüm iş süreçlerinin manuel kayıtlar yerine IT sistemleri üzerinde tutulmaya başlamasıyla birlikte iş verimliliği artarken, veri güvenliği de giderek daha fazla önem kazandı. Hangi ölçekte olursa olsun tüm işletmeler üretim, sipariş ve satış rakamlarından müşteri bilgilerine kadar pek çok veriyi sisteme işliyor. Bu verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve korunması da işletmenin mevcut ve gelecekteki işlerini ve süreçlerini garantiye alması anlamına geliyor. Logo, bu ihtiyaca yönelik geliştirdiği Logo Veri Yedekleme çözümüyle, Logo kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerini kullanan işletmelerin SQL veritabanındaki Logo ERP çözümlerine ait tüm verilerini korumaya alıyor. Böylece veriler belirlenen zaman dilimlerinde otomatik olarak yedekleniyor, herhangi bir sistem arızasında veri kaybı yaşansa bile kaydedilen son veriler hemen sisteme yeniden yüklenebiliyor.

Logo Yazılım ile Noterler Birliği arasında yapılan anlaşma sonucunda  cari hesap kartlarınıza ait adres bilgileri otomatik olarak Noterler Birliğinden aktarılmaktadır. Bu işlem için Mali Müşavirin Noterden aldığı şifreyi Logo Sistem İşletmenindeki firma bilgilerindeki ilgili bölüme kayıt etmesi gerekmektedir. Noterden alınan şifrenin kayıt edilmesinden sonra cari kartlara ait adresler otomatik olarak aktarılabilir. Otomatik aktarmayı yapmak için cari kart vergi numarası girilir. Adres bölümünde sağ tuşa basılır ve Noterden Aktar tıklanır. Bu sayede o vergi numarasına kayıtlı cari hesabın adresi otomatik olarak Logoya aktarılır.

Logo yazılım yeni arayüzüyle kullanıcılarına duyurduğu logo start 3 ürünü çıkmıştır.Logo start 3 ürününde başlangıç seviyesi kullanıcılar için ideal çözümlerin yanında e-devlet modülüyle kullanıcılara farklı bir kullanıcı deneyimi yaşatacaktır.

START 3 uygulamasında,

  • Stok Yönetimi ile stoklarınızın alış ve satışını kolayca yönetebilir ve sevkiyatlarınızı teslim tarihlerine bakarak izleyebilirsiniz;
  • Sipariş Yönetimi ile müşteri bilgisi, siparişin veriliş tarihi, teslimat tarihi gibi bilgileri kaydedip siparişleri tek bir yerden bütün ayrıntılarıyla takip edebilirsiniz;
  • Cari Hesap Yönetimi modülünde müşterilerinizin aylık satış tutarları ve toplamlarını izleyip risklerini veya risk limitlerini tanımlayabilir ve cari hesap işlemlerinizi satırlar halinde hızlıca işleyebilirsiniz;
  • Fatura ile gelen siparişleri irsaliyeye, kestiğiniz irsaliyeleri kolayca faturaya aktarabilirsiniz. Yapacağınız indirim, masraf ve promosyonların formüllerini tanımlayabilir, ihtiyaç duyduğunuz zaman mal bazında ya da fatura toplamında indirim ve promosyon uygularken ve istediğiniz sayıda masraf işleyebilirsiniz;
  • Kasa İşlemleri ile çek/senet tahsilat ve ödemeleri, fatura kapatma, kasadan kasaya virman gibi günlük hayatta rastlanan her türlü nakit hareketini elektronik ortamda takip edebilir;
  • Banka İşlemler ile bankalardaki ticari ve kredi hesaplarınızı banka/şube adları ile birlikte ya da ayrı ayrı izleyebilirsiniz;
  • Çek ve Senet ile değerli evraklarıstart3_logotype-01.png

Logo e-İrsaliye Programı

Logo e-İrsaliye uygulaması ile eevkiyat süreçlerini dijitalleştirin, işinize hız katın

E-irsaliye ile sevk irsaliyelerinizi dijital ortamda oluşturun, sevkiyat süreçlerinizi ve ticaretinizi hızlandırarak rakiplerinizin bir adım önüne geçin.

Neden e-irsaliye?

  • Güvenli, hızlı, tasarruflu ve çevre dostu
  • E-irsaliye ile sevk irsaliyelerinizi dijital ortamda oluşturup, dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden görüntüleyin. Böylece kağıt,baskı, ve arşivleme gibi birçok maliyet kaleminde tasarruf sağlayın ve iş süreçlerinizi hızlandırın.

E-irsaliye hakkında bilmek istediğiniz her şey!

Tüm erp ve yazılımlarla entegre olabilen elogo e-irsaliye uygulaması ile süreçlerinizi hızlandırmanın avantajını yaşayın.

Logo Start Ön Muhasebe Programı Ön muhasebe programı işletmelerin yürüttüğü ticari faaliyetlerinin bilgisayar ortamında kayıt altına alınması, verilerin analiz edilmesi ve yapılan analizlere göre ticari faaliyetlerin yönlendirilmesi için kullanılan yazılımlardır. Ön muhasebe programları ile genel olarak işletmenin borç ve alacaklarının takibi, kasa hareketlerinin takibi, satış ve satın alma faturalarının düzenlenmesi, banka hareketlerinin takip ve kontrol edilmesi, malzeme (stok) hareketlerinin takip edilmesi, ambardaki stok miktarlarının ve değerlerinin takip edilmesi, çek/senet giriş çıkış işlemlerinin takip edilmesi, alınan ve verilen siparişlerin kayıt altına alınarak takip edilmesi, sevk irsaleyelerinin düzenlenmesi, işletmenin kredi hesaplarının ve kredi borçlarının takip edilmesi, müşterilerden

Değerli İş Ortaklarımız,
10.08.2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Defter ve e-Belge uygulamalarını kullanan ve mali mührü kilitlenen mükellefler için kilit çözme ve yeni şifre belirleme işlemleri duyurusu yayınlanmıştır.
e-Defter ve e-Belge (e-Fatura, e-SMM, e-İrsaliye, e-Arşiv Fatura, e-MM) uygulamalarını kullanan mükelleflerimiz tarafından, Kamu Sertifikasyon Merkezinden temin edilen “Mali Mührün kilitlenmesi” durumunda; https://mbireysel.kamusm.gov.tr linkine giriş yapılarak, kilit çözme ve yeni şifre belirleme işlemi gerçekleştirilebilir.
Konuyla ilgili detaylara ulaşmak için tıklayınız.
Müşterilerinizi konu hakkında bilgilendirmenizi rica ederiz.

GO 3 Sürüm Fark Maddeleri
Muhasebe

1-Muhasebeleştirme İşlemindeki "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması" Filtresine "Cari hesap kodu" Eki
Satış, Satınalma, Banka, Kasa ve Cari Hesap Fişlerinde muhasebeleştirme işlemi içerisinde filtreler alanında yer alan "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması" seçeneklerine "Cari Hesap Kodu" filtresi eklenmiştir.

Tiger 3 Enterprise Sürüm Fark Maddeleri
Satınalma/ Satış
1-Sipariş Hareketi Aktar İle Açılan Pencerede Üretici Kodu
İrsaliye/ Fatura F9 menüsündeki Sipariş Hareketi Aktar filtreleri sonrası gelen Sipariş Aktar penceresine Üretici Kodu alanı eklenmiştir.
2-Satış/Satınalma Fatura Dökümü Raporlarına Grup Şirketi Kodu Filtresi
Satınalma ve Satış Fatura Dökümü raporlarına "Grup Şirketi Kodu" filtresi eklenmiştir.

START ile satış, stok ve maliyet gibi kritik bütün işlemlerinizin takibini, kontrolünü ve analizlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. İşlerinizde zaman tasarrufu sağlayacağınız gibi, işlerinizi kolayca takip edebilirsiniz.Logo yazılımın başlangıç seviyesinde olan yazılımı ticaret hayatına başlangıç yapan yatırımcılar için ideal bir muhasebe programı olacaktır.start_logotype.png

Logo ürünleri destek  hizmetleri Logo yazılımın önerdiği sertifikalı bayiler tarafından sağlanmaktadır.Logo bayileri olarak Türkiyenin bütün illerine online destek hizmeti sağlamaktayız.Logo online uzak destek verdiğimiz iller listesi sırlanmıştır.Bu destek  hizmetinde yararnlanmak için  0212 510 58 68 nolu hattı arayabilir veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine mail olarak ulaşabilirsiniz.Logo çözümlerine yönelik telefonla desteği içeren Logo Tele-Destek hizmeti, Logo kullanıcıları ve Logo İş Ortakları'na yönelik olarak Teknik Destek Uzmanları tarafından sunulmaktadır. Pazar günleri hariç diğer günler, 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanmaktadır. Sizlere en yakın logo bayileri destek almak için bizmle temasa geçebilirsiniz.

500 LOGO KONTÖR 550 TL 1,10TL
1000 LOGO KONTÖR 1000 TL 1TL
2000 LOGO KONTÖR 1900 TL 0,95TL
5000 LOGO KONTÖR 3900 TL 0,78TL
10000 LOGO KONTÖR 5.700 TL 0,57 TL
25000 LOGO KONTÖR 12.000 TL 0,48 TL
100.000 LOGO KONTÖR 29.000 TL 0,29 TL
250.000 LOGO KONTÖR 60.000 TL 0,24 TL
500.000 LOGO KONTÖR 105.000TL 0,21 TL
1.000.000 LOGO KONTÖR 190.000 TL 0,19 TL
 50.000 LOGO  KONTÖR  20.500  0,41 TL

1. e-LogoHizmetsatışları, ”e.logo.com.tr” üzerindengerçekleştirilmektedir.

Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen j-platform rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, ürün içi arama motoru gibi özellikleri ve app-in-app yaklaşımını estetik tasarımla buluşturarak kullanım kolaylığı sağlar.
j-platform'a işletmelerin ihtiyacına göre istenilen fonksiyon dahil edilebilir, eş zamanlı kullanıcı sayıları istenilen şekilde artırılabilir. Tek merkezden yönetilebilen j-platform ile merkez ve şube yapılanmasına sahip şirketlerin farklı lokasyonlarındaki kullanıcıları sisteme eş zamanlı olarak uzaktan erişim sağlayabilir, birbirleri ile bağlantılı olarak çalışabilirler.Logo j-guar ürün yelpazesi oldukça geniş içeriği sahip bir java platformunda yazılmıştır.
Logo’nun İnsan Kaynakları, İş Analitiği, CRM Çözümleri gibi birçok tamamlayıcı uygulamalarıyla tam entegre şekilde çalışabilen j-platform ile işletmeler tüm ihtiyaçlarına çözüm bulabilir, kurumsal süreçler iyileştirilerek iş verimliliği artırılabilir.
Modüler yapıda zengin fonksiyon kümesine sahip j-platform ile;

 

Logo GO3, Tiger, Tiger3 programında İhracat BEDELSİZ e-Fatura düzenleme
Bildiğiniz gibi Logo Go3, Tiger, Tiger3 programlarında Bedelsiz İhracat Faturalarının 13.07.2017 tarihi itibariyle kağıt/e-arşiv fatura olarak düzenlenmesine olanak tanınmıştı.

Logo Yazılım E-İrsaliye

E- İrsaliye Nedir?
e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda düzenlenen bir modeldir. e-irsaliye, veri format ve standardı GİB tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği bir irsaliyede yer alması gereken bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasında ki iletimin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.
E-irsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olacaktır.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu