Logo Destek

1-e-Faturam var, e-Arşiv'e geçerken ne yapmam gerekiyor?

eLogo Sipariş Portalı'ndan e-Arşiv hizmetini ekleyerek eLogo Entegratörlük Portalı sayfası Ayarlar/Araçlar/Hizmetlerim menüsünden aktivasyon sürecinizi başlatabilirsiniz.
2-e-Arşiv Mailing hizmetine nasıl geçebilirim?
eLogo Sipariş Portalı'ndan e-Arşiv Mailing hizmetini ekleyerek eLogo Entegratörlük Portalı sayfası Ayarlar/e-Posta Tasarımı menüsünden Onayla diyerek mailing hizmetini kullanabilirsiniz.
3-e-Fatura Kullanıcısına e-Arşiv Faturası Kesilebilir Mi?
e-Fatura uygulayıcıları e-Fatura kullanıcılarına yalnızca e-Fatura düzenleyebilirler.
4-e-Arşiv uygulamasına geçiş yapmak istiyorum, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmak zorunda mıyım?
Hayır. Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre 2000-5000 TLüzerindeki faturalarınızı E-fatura uygulamasına kayıtlı olmadan kesebilirsiniz. Gib e-Arşiv faturası dökümanımıza ulaşmak için tıklayınız.
5-e-Arşiv uygulamasına geçiş yaptıktan sonra ne kadar süre daha kağıt fatura düzenlemeye devam edebilirim?
e-Arşiv uygulamasına geçiş yaptıktan sonra, kağıt fatura düzenlemeniz söz konusu değildir.
6-e-Arşiv Fatura nasıl oluşturulur?

E-Bildirge, İşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite İşlemlerinin SGK Sayfasına Otomatik Aktarılması hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.
Bordro Plus ürününe resmi raporların (Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Vizite Kağıdı, SGK işe Giriş Bildirgesi, SGK işten Ayrılış Bildirgesi) SGK internet sayfasına otomatik olarak bağlanarak bilgilerin aktarılması sağlanmıştır.
Bu kapsamda sistem işletmeni işyeri bilgilerine yeni alanlar eklenmiştir. Sistem işletmeninde bu bölümde girilen bilgilere göre SGK internet sayfasına bağlanılır.
Bordro Plus Sys'de Dosya - Kurumlar - İşyeri bilgilerinde İşyeri Detay Bilgileri ile gelen form üzerinde SGK internet sitesine erişim için işyerinin sahip olduğu bilgilerin kaydedileceği; Kullanıcı Adı, İşyeri Şifresi, Sistem Şifresi gibi alanlar eklenmiştir.

E-Vizite Uygulamaları

 Bordro program bölümünden kaydedilen işlemler ve bunlara ait toplamlar Raporlar menüsü altında yer alan seçenekler ile raporlanır. Bordro raporları menü seçenekleri şunlardır:
 • Tahakkuk Listesi
 • Tahakkuk Toplamları
 • Ücret Bilgileri Listesi
 • Mesai Bilgileri Listesi
 • SGK Primleri Listesi
 • Kıdem/İhbar Yükü
 • Vergi İndirimi Bordrosu
 • Banka Ödeme Emri
 • Puantaj Bilgileri Listesi
 • Fark Bilgileri Listesi
 • Sendika Aidat Listesi
 • Masraf Merkezi Dağılım Raporu
 • Yatırım teşviki Kanunu Raporu
 • Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro

LOGO 3 SERİSİ: KULLANICI DENEYİMİNİN BİTMEYEN YOLCULUĞU
Logo ürün ailemizin kullanıcı deneyimini en üst düzeye taşımak amacıyla, 3 serisi ile çıktığımız yolculuğumuza, 2018 başında duyuracağımız yeni ara yüzlerimizle devam ediyoruz. Yeni ara yüzümüz, 3 serisi işlevselliğini korumakla birlikte hem görsel olarak zenginleştirilmiş hem de kullanım kolaylığı açısından daha pratik hale gelmiştir. İşte 3 serisi ürünlerimizin yeni ara yüzleri…

Değerli İş Ortağımız,

 01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile İhracat ve Tax-Free faturalarının da e-Fatura uygulaması kapsamına alınmasıyla birlikte artık ihracat süreçleri de elektronik ortama taşınıyor.
Sizlerden aldığımız geri bildirimler ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı sıkça sorulan sorular dokümanı referans alınarak bir bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.

LogoConnect e-Fatura ve e-Arşiv Faturaları Silme işleminde değişiklik yapılmıştır.
1. e-Faturalar e-Fatura menüsü Arşiv Giden Kutusu altından hatalı durumda(Kırmızı renkte)ise
2. e-Arşiv Faturaları e-Arşiv menüsü Giden Faturalar altından hatalı(kırmızı renkte) ise ve Özel Entegratörlük Sunucusundan faturanın silindiğine dair durum alındıysa silinebilecek şekilde geliştirme yapılmıştır. (Özel Entegratörlük Sunucusundan Silindi durumu geldiğinde ERP'deki e-Arşiv faturası statüsü "Sunucuda Hata Aldı" olarak güncellenir. LogoConnect'te Silindi statüsündeki fatura çıkartıldığında ERP'deki statü "e-Arşiv Faturası Oluşturulacak" olarak güncellenecektir.)

E-Arşiv Sorgulama
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri veya vergi mükellefi olmayan kişiler Gelir İdaresinin http://www.efatura.gov.tr/earsivsorgula.html web adresinden kendilerine yollanan elektronik e-Arşiv faturalarını sorgulayabilirler. Bu şekilde gelen e-Arşiv faturalarının satıcı firma tarafından Gelir İdaresine gönderilen raporda beyan edildiği anlaşılmış olur. Arşiv raporlarının satıcılar tarafından takip eden ayın 15’ine kadar gönderilmesi gerektiğinden bir önceki aya ait faturaların ayın 15’den sonra sorgulanması gerekmektedir.

HELP dosyasının görüntülenememe sorunu..
Logo uygulamalarının ağ üzerinden kullanıldığı durumlarda, HELP görüntülenmek istenirse “Navigation to the webpage was canceled” hatası alınabilir.
Bu hata Microsoft’ un yayınladığı bir güvenlik paketinden kaynaklanmaktadır. ( http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms05-026.mspx )
Hatadan kurtulmak için her bir terminal üzerinde “CHM” dosyalarına “registry” üzerinde yetki vermek gerekir. ( http://support.microsoft.com/kb/896054/tr )
Bunun yerine aynı işlemi otomatik olarak yapan ücretsiz bir uygulama mevcuttur. (HTML Help Registration Utility)

Öncelikle aşağıdak linkten uygulama indirilmelidir.
http://www.ec-software.com/products_hhreg.html
Uygulama indirildikten sonra, sorunun yaşandığı terminal üzerinde çalıştırılmalı ve Logo ürününün \RESOURCE klasörü “Add Folder” denilerek eklenmeli ve uygulama kapatılmalıdır. Bu işlemden sonra sorun ortadan kalkacaktır.Yardım menüsü F1 tuşu ile gerçekleşecektir.

 

Google Chrome tarayıcısı (42.0.2311.90 sürümü) Java eklentisini engellemiş durumdadır (Kaynak: https://java.com/en/download/faq/chrome.xml [^]). Geçici olarak Java eklentisi Google Chrome tarayıcısı için aktifleştirmek istenirse şu bağlantıdaki bilgiler kullanılabilir: https://java.com/en/download/faq/chrome.xml#npapichrome.
Google Chrome'un güncellemesi ile birlikte Google Chrome tarayıcısı ile GİB-Portaline girişte sorunların yaşandığı gözlemlenmiştir.

 

E-defter ve e-defter bertlarının saklanmazı (arşivlenmesi) ve gerektiğinde ibraz edilmesi nasıl yapılır?

Bilindiği üzere 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde e-Defter kullanıcılarının uyması gereken muhafaza ve ibraz sorumlulukları belirtilmiştir. Bu hükümler aşağıda belirtilmiştir 

 1. Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır.
 2. Elektronik defterler ile beratlarının veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilmezliği, güvenli elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alındığı için elektronik defterlerin kâğıt ortamında saklanmayacaktır.
 3. Defterlerini elektronik ortamında tutanlar, elektronik defterlerini ve ilgili beratlarını vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dâhilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlüdür.
 4. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil) veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, elektronik defterlere istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir.
 5. Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburi olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında muhafaza işlemi Başkanlık ve Genel Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.”

Saklanması ile ilgili dizin yapısının detayı www.edefter.gov.tr sitesinde yayımlanan Yazılım Uyumluluk Kılavuzunda belirtilmiştir.

“Yevmiye/kebir dosyalarının, yevmiye/kebir beratlarının ve GİB onaylı yevmiye/kebir beratlarının içinde tutulduğu dizin yapısının ekran alıntıları (Dizin yapısı standart ağaç yapısında olmalıdır ilgili ayın paketleri bir klasörde, tüm ayların toplamı yıl klasöründe ve yılların hepsi de aynı klasörde olacak şekilde bilgisayarın yerel depolamasında saklanmalı. XML dosyalarını mükellefin/denetim elemanının düzgün görüntüleyebilmesi için XSLT dosyaları da ilgili ay dizinlerine konulmalı. Dizin yapısı …. /VKN/YIL/AY/ altında Y-K dosyaları [defterler], YB-KB dosyaları [defter beratları], GIB-YB ile GIB-KB dosyaları [GIB onaylı defter beratları] ve XSLT dosyası şeklinde olmalıdır ”

Muhafaza edilmesi gereken dosyalar hem Yevmiye Defteri hem de Büyük Deftere ait oluşturulan defter, berat ve GİB imzalı beratlardır. Bu dosyaların hepsi bir arada GİB’in yukarıda belirttiği dizin yapısında e-Defter kullanıcısının kendi bilgi işlem sisteminde ve güvenli bir ortamda saklanmalıdır. Dizin yapısı konusuyla ilgili uyumluluk onayı alan yazılım firmaları, e-Defter müşterilerini yönlendirmekle sorumludur.

Logo Özel Entegratörlük hizmeti satın alan firmalar e-defterlerini nasıl saklayabilir?

Firmaların elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 'e gönderdiği e-defter dosyalarını 10 yıl süreyle saklama zorunluğu bulunmaktadır. 2015 Yılı Ocak ayına ait oluşturulan e-defter (Defteri Kebir ve Yevmiye Defterine) ait oluşturulan e-defterler GİB'e gönderildikten sonra bu kayıtların saklanma sorumluluğu firmalara aittir. Firmalar internet ortamında gönderilmiş olan e-defter kayıtlarını kendileri saklayabileceği gibi özel entegratörler ile de sözleşme yaparak entegratör firmaların saklamalarını sağlayabilirler. 

Logo Özel Entegratörlük belgesi alan ilk firmalardan birisidir. Logo programlarını kullanan yada kullanmayan tüm firmalar Logo'nun özel entegratörlük hizmetinden yararlanabilmektedirler. Eğer firmanızda özel entegratör olarak LOGO ile çalışıyorsanız oluşturulan elektronil defterleri Logo'nun sunucularına göndermek gerekir.

Oluşturulan e-defteri Logo sunucusuna yollamak için yapılacaklar Listesi;

 1. Logo Özel Entegratörlük ve E-Defter saklama hizmetinin satın alındığından emin olunmalıdır. Bunun için http://entegrator.logo.com.tr/ adresine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır.
 2. E-defter saklama hizmetinin satın alındığından emin olunur.
 3. http://e-fatura.diyalogo.com.tr/ adresine gidilir.
 4. Kullancı adı ve Şifre ile giriş yapılır.
 5. e-defter başlığı altında bulunan sunucuya gönder işlemi yapılır.
 6. Sunucuya gönderilecek olan dosyalar daha önce e-defter kataloğu altında oluşturulmuş olan 6 adet dosyadan oluşmaktadır. Bu dosyalar zip formatında olacak şekilide sunucuya gönderilir.
 7. Sunucuda kuyruğa alınan dosyalar incelenerek durumunun (Onaylandı - Yeşil renkli) olduğu görülür ve çıkış yapılır.
 8. e-defterler logo sunucusunda yıllara ve aylara bölünmüş şekilde saklanmaktadır.
 9. İstediğiniz zaman yine aynı bölümde bulunan indir ve incele seçenekleri ile defterleri gözlemleyebilir ve kendi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Not : E-defter gönderme işleminde ve alma işleminde yeteri miktarda kontörünüzün olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Çünkü upload edilen her MB (MegaBayt) başına kontörünüzden 1 kontör düşmektedir.

Her türlü soru görüş ve e-defter saklama hizmeti ile ilgili olarak bizimle iletişime geçebilrsiniz. 

 Logo muhasebe programında girmiş olduğumuz fişleri muhasebeleşmesi kolaylaştırmak amacıyla öndeğerleme işlemi yapılır.Bu yapmış olduğumuz işlem logo muhasebe programı içersindeki logo cari kartı, logo çek senet kartı, logo malzeme kartı, logo banka modülü ve logo kasa işlemlerinde muhasebe kodlarının otomatik olarak gelmesi sağlar bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen logo sistem uzmanı arkadaşlarımızla temasa geçiniz

Logo Go Plus, Logo Tiger Plus ile Logo Tiger Enterprise programlarında malzeme (stok) hareketi ile ilgili işlemleri muhasebeleştirmek için malzeme kartlarında bulunan muhasebe bağlantı kodları kullanılır. Muhasebe bağlantı kodu girilmemiş olan stok kartlarına ait hareketleri muhasebeleştirmek istediğinizde hatalar olacaktır. Hata sonrasında ilgili hareketlerin muhasebe fişleri oluşmayacaktır. Stok kartlarında muhasebe bağlantı kodu girilmemiş olan kayıtlar databasede ITEMS tablosunda tutulmaktadır. SQL sorgusu ile ilgili kayıtlar listeleneblir. Gerekli SQL kodu ve daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Go Plus, logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise programlarında bulunan cari hesaplarla ilgili hareketleri muhasebeleştirme yapmak için cari hesaplarda bulunan muhasebe bağlantı kodları kullanılmaktadır. Cari hesap kartında muhasebe bağlantı kodu girilmemiş olan cari hesaplar ile ilgili herhangi bir hareket yapıldığında ve bu hareket muhasebeleştirilmek istenildiğinde muhasebe kodları boş gelecektir ve muhasebe fişi oluşturulamayacaktır. Logo programlarında muhasebe bağlantı kodu olmayan cari hesapları tespit etmek için CLCARD, CRDACREF tabloları kullanılır. Bu tablolarda SQL komutu ile gerekli tespit yapılabilir. SQL kodu yada daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Go 3, Logo Tiger 3 ve Logo Tiger Enterprise programlarında irsaliyeler modülünde bulunan F işareti o irsaliyenin faturlaştırıldığı anlamına gelmektedir. Databaseden kaynaklanan sorunlar yada kullanıcı hatalarından dolayı bazı irsaliyelerin faturası olmadığı halde F işareti asılı kalabilmektedir. F işareti olduğu için bu irsaliyeler yeniden faturalaştırılamazlar. Databaseden yada kullanıcı hatasından kaynaklanan bu sorunu düzeltmek için SQL database içerisinde bulunan Logo tablolarından STFICHE tablosunda düzenleme yapmak gerekir. SQL sorgusu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Logo Go Plus, Logo Tiger Plus ve Logo Tiger Enterprise programlarında irsaliyeler modülünde bulunan F işareti o irsaliyenin faturlaştırıldığı anlamına gelmektedir. Databaseden kaynaklanan sorunlar yada kullanıcı hatalarından dolayı bazı irsaliyelerin faturası olmadığı halde F işareti asılı kalabilmektedir. F işareti olduğu için bu irsaliyeler yeniden faturalaştırılamazlar. Databaseden yada kullanıcı hatasından kaynaklanan bu sorunu düzeltmek için SQL database içerisinde bulunan Logo tablolarından STFICHE tablosunda düzenleme yapmak gerekir. SQL sorgusu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Bordro Plus (personel) programında onaylanmış olan dönemi ve puantaj kartlarını onaylama, değiştirme ve iptal işlemi nasıl yapılır?

Logo Bordro Plus (personel) programında oluşturulmuş olan puantyaj kartlarını kilitlemek (onaylamak) için ayarlar menüsünde bulunan işlemler seçeneği ile gerçekleştirebiliriz. Bu menü seçenekleri arasında bulunan "Onaylama" seçilir. Onaylanmış olan kayıtlar herhangi bir şekilde değiştirilemez ve düzeltme yapılamaz. Geçmiş dönemlere ait olan ve onaylanmış durumdaki puantaj kartlarına ait işlem yapmak için onay tarihini değiştirmek yada iptal etmek gerekir. Bunun için SQL kodu yazılması gerekmektedir. Konu hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Logo go plus çalıştırdığımda LDXCComApi.dll hatası alıyorum nasıl düzeltebilirim?

Program klasöründe bulunan register.bat dosyasını yönetici modunda çalıştırarak dll dosyasının register kaydının yapılmasını sağlayabilirsiniz. Regsvr komutu ile bu işlemi manuel yapmanızda sorunu giderecektir. Sorunu gideremezseniz bizimle iletişme geçebilirsiniz.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us