logo bordro destek

 • Logo Acil Yardım Masası

  Logo Acil Yardım Masası

  Logo Start, Go muhasebe programı, Logo bordro, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise ERP logo tiger 3 logo go 3 Programları ve yeni çıkan logo go 3 diğer tüm Logo programları için şirketimiz bünyesinde bulunan Logo Sistem Uzmanı Sertifikalı elemanlarımız tarafından acil desteğe ihtiyacınız olduğu zamanlarda önceliği size vererek acil yardım masası hizmeti vermekteyiz.

  Logo programları kullandığınız süre içerisinde acil giderilmesi gereken sorunlarınız oluştuğunda size bir telefon kadar yakınız.

 • Logo bordro yazılımında agi hesap işlemi yapılması için izlenecek bazı konular olacaktır.
  Bu durum ile ilgili aşağıdaki yönergeleri izleyelim.

  asgari_geçim_indirimi.png

  AGİ_PARAMETRE.png

   

  Logo bordro plus agi hesabını manuel kontrolü sağlamak istenirse 

 • Brüt maaşı 25000 TL maaş alan ahmet bey ikramiye 5000 TL maaş almaktadır. Sgk hesaplanması istenildiğinde üst limit 15221 TL dır. SGK=15221 X %15=2283,15 TL olarak sgk çıkmaktadır.

 • Logo Kısa Çalışma Ödeneği

  Kısa Çalışma Uygulaması

  Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

  Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler”

  İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.

  Uygulama 3 ay ile sınırlıdır. Bu süreyi aşmayacak şeklide sigortalı çalışanlara çalışmadıkları süre için gelir desteği sağlanmaktadır. İşkur ödemeleri ve uygulama detayları için işkurun web sayfasına erişebilirsiniz.

  https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi

  Kısa çalışma için başvuran iş yerlerinin öncelikle başvurularının İŞKUR tarafından onaylanması gerekir. Onaylanmasının ardından işveren kısa çalışma yapılan ilk haftanın ücretini işçiye yarım ücret olarak ödeyecek. Kalan süreler ise eksik gün olarak gösterilecektir.

  Uygulamanın yapılabilmesi için Bordro Plus Ürününde yapılması gereken işlem adımları şunlardır;

  Ayarlar / Parametreler/ Çalışma Parametrelerinden “Kısa çalışma ödeneği” şeklinde işlem türü “normal mesai “ olarak yeni bir çalışma parametresi eklenir.

  Logo Kısa Çalışma Ödeneği

  Eklenen çalışma parametresi Ayarlar/parametreler/Kurum Çalışma Parametrelerine eklenir. Burada dikkat edilmesi gereken husus katsayı oranının 0,5 olarak tanımlanmasıdır. S.G. Primine Tabi oran, Damga Vergisine Tabi Oran ve Gelir Vergisine Tabi Oran %100 olarak tanımlanmalıdır.

  Logo Bordro Kısa Çalışma Ödeneği

  Tanımlanan yeni parametre personellerin tabi olduğu mesailer seçeneğine eklenir.

  Örneğin 3 Nisan’dan itibaren faaliyetini tamamen durdurması şeklinde kısmi çalışmaya geçen bir kurum için puantaj oluşturulması yapalım. Örnekte 3 Nisandan itabaren kısa çalışmaya geçileceği için 2 günlük normal ücret 7 günlük süre için de kısa çalışma ödeneği olarak puantajı oluşturalım, personel asgari ücretli olarak çalışmaktadır.

  Logo Kısa Çalışma Ödeneği

  Puantaj kartının sicil bilgileri tabından eksik çalışma nedeni 18 olarak belirlenir.

  Alt sınırın altında kalan brüt yarım ücret ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir.

  Programda şu anda asgari ücretin altında kalan kesintilerin farkı “yüklenilen Sgk matrahı ” olarak işverene yüklenmektedir.

  Sigortalının brüt yarım ücreti (49,05 TL) ile prime esas kazanç alt sınırının (98, 10 TL) arasındaki fark olan 49,05 TL’ye ait sigorta priminin 49,05*0,375= 18,39 TL*7 gün= 128,73 TL’nin ödenmesinden işveren sorumlu olacaktır.

  Yapılan örnek üzerinden detaylı hesaplama;

  Logo Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplama

  • Sgk Prime Esas Ödemeler : 539,55
  • Sgk taban matrahı : 882,90
  • İşçi Prim Kesintileri Toplamı: 539,55*0,15= 80,93
  • İşveren Kesintileri: 882,90*0,225=198,65+ (İşçiden yüklenilen sgk matrahı)343,35*0,15= 51,50
  • Toplam İşveren Kesintileri : 198,65+51,50= 250,15
  • Sgk Prim Toplamı: 80,93 İşçi+ 250,15 İşveren= 331,08

  Aylık Prim Hizmet Belgesi beyanında sgk taban matrahı altında bildirim yapılamaz. Bordro Plus ürününde taban matrahına tamamlanarak aylık prim hizmet belgesi hazırlanır.

  Kısa Çalışma Ödeneği APHB

  Sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı dönemde sadece kısa çalışma ödeneğinden dolayı eksik gün bulunması halinde “18-Kısa çalışma ödeneği” kodu sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı dönemde kısa çalışma ödeneği ile birlikte ayrıca başka eksik gün olması halinde eksik gün nedeni olarak “27- Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler kodu” seçilmelidir.

 • 2 WINHR-16283 Bordro Plus Bordro
  alt alt Kayıtlar - Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları
  Sicil Kartından Yapılan Değişiklikler Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları Listesine Yansımalıdır.
  Sicil kartında sicil numarası, adı ve soyadı bilgilerinde tarihçe tutulmadan yapılan değişikliklerin bireysel emeklilk otomatik katılım kayıtları listesine yansıması sağlanmıştır.

 • Logo bordro plus 2.49.00 versiyon değişimi notları ve güncelleme linki.

  Bireysel Emeklilik Katılım Kayıtları ekranına TC Kimlik No kolonu eklendi. Not: Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranında var olan kayıtların TC Kimlik numarasının güncellenebilmesi için BordroPlusMnt.exe çalıştırılarak ilgili çalışma alanı için Veri Güncelleme işlemi yapıldı.

  Sicil kartında sicil numarası, adı ve soyadı bilgilerinde tarihçe tutulmadan yapılan değişikliklerin bireysel emeklilk otomatik katılım kayıtları listesine yansıması sağlanmıştır.

 • Bordro programı ile personele ait puantaj kartları istenen personel için topluca üretilir. Birden fazla firma ile çalışma sözkonusu ise puantaj kartlarının üretimi her firma için ayrı ayrı yapılacaktır. Puantaj kartı üretme işlemi için Bordro menüsündeki PuantajKartıÜret seçeneği kullanılır. Puantaj kartları üretim bilgileri şunlardır: 

 • Logo Canlı Destek Hattı

  Logo Canlı Destek Hattı

  Logo Start, Go Plus programı, Bordro Plus Personel Programı, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise ERP Programları, logo go 3ve logo tiger hr ve diğer tüm Logo programları için şirketimiz bünyesinde bulunan Logo Sistem Uzmanı Sertifikalı elemanlarımız tarafından canlı destek hattından destek ve bakım hizmeti vermekteyiz.

  Canlı destek hattının ucunda logo programlarına hakim, tüm program modülleri hakkında bilgi sahibi sertifikalı personelimiz bulunmaktadır.

 • Logo Eleman/Gün Hizmeti

  Logo Elemen/Gün Hizmeti

  Logo Start, Logo Go Plus muhasebe programı, Logo bordro Plus insan kaynakları Programı, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise ERP Programları ve diğer tüm Logo programları için şirketimiz bünyesinde bulunan Logo Sistem Uzmanı Sertifikalı elemanlarımız günlük olarak logo programları hakkında eğitim ve destek hizmeti vermektedirler.

  Eleman/Gün hizmetimiz genelikle logo programını yeni almış, yada işe yeni personel almış müşterilerimizin eğitim taleplerini karşılamak için oluşturulmuş bir hizmet şeklidir.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us