Logo Destek

Logo bordro plus versiyon değişim notları

2 WINHR-16283 Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları
Sicil Kartından Yapılan Değişiklikler Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları Listesine Yansımalıdır.
Sicil kartında sicil numarası, adı ve soyadı bilgilerinde tarihçe tutulmadan yapılan değişikliklerin bireysel emeklilk otomatik katılım kayıtları listesine yansıması sağlanmıştır.
3 WINHR-16153 Bordro Plus Ayarlar
alt alt Genel Tanımlar - *
Bireysel Emeklilik Sözleşme Tanımlarında Şirket Adına Göre Bağlantı Bilgileri Öndeğer Olarak Gelmeli, Değiştirilebilir Olmalı.
Bireysel Emeklilik Sözleşme tanımlarında seçilen firma ismine göre bağlantı bilgilerin otomatik olarak gelmesi sağlandı.
4 WINHR-15902 Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Kayıtlar - İşten Çıkış Kayıtları
İhbar Tazminatı Hesaplamasında Günlük Ek Ödemeler Toplamı Tutarı İlk Puantajda Verilen Ek Ödeme/Sosyal Yardım Tutarı Dikkate Alınmadan Hesaplanıyor.
İhbar Tazminatı hesaplamasında günlük ek ödemeler toplamı tutarı ilk puantajda verilen ek ödeme/sosyal yardım tutarı dikkate alınmadan hesaplanıyordu, düzeltildi.
5 WINHR-16340 Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Raporlar - Personel Listesi
Personel Listesi Raporunda İşe Geri Alınan Personellerin Ücret Bilgileri Hatalı Listeleniyor.
Personel Listesi raporunda işe geri alınan personellerin "Ücret Bilgileri" hatalı listeleniyordu, düzeltildi.
6 WINHR-15216 Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Puantaj Kartları
Net Ücret Alan Personele Nakit Net Ek Ödeme İle Birlikte Brüt Ayni Yemek Yardımı Verildiğinde Net İstihkak Artıyor.
Net ücret alan personele net ek ödeme ile birlikte brüt ayni yemek yardımı verildiğinde net istihkak hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
7 WINHR-16307 Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Puantaj Kartları
İşyeri Değişikliği Sonrasında Puantajda Bireysel Emeklilik ( BES ) Hesaplaması Yapılamıyor.
İşyeri değişikliği sonrasında ikinci işyeri için eklenen puantajda bes kesintisinin hesaplanabilmesi sağlandı.
8 WINHR-16403 Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Dönem Bilgileri
Dönem Üzerinde Borç Aktarımı İşlemi İle Taksitli Borç Türünde Geri Ödeme Aktarımı Yapıldığında Borç Kayıtları Ekranına Geri Ödeme Satırı Yansımıyor.
Dönem üzerinde borç aktarımı işlemi ile taksitli borç türünde geri ödeme aktarımı yapıldığında borç kayıtları ekranına geri ödeme satırı yansımıyordu, düzeltildi.
9 WINHR-16338 Bordro Plus Bordro
alt alt Raporlar - Tahakkuk Listesi
Tahakkuk Listesi Gruplama Filtresi Kurum/İşyeri/Birim Olarak Alınırısa İşyeri Değişikliği ve Birim Değişikliği Olan Sicilde İlk Birim Bilgisi Hatalı Geliyor.
Tahakkuk listesi gruplama filtresi Kurum/İşyeri/Birim olarak alınırsa işyeri değişikliği ve birim değişikliği olan sicilde ilk birim bilgisi hatalı listeleniyordu, düzeltildi. Not:Standart tasarım Kurum Bordro Bilgileri bölümünde ki Kurum/Bölüm/İşyeri/Birim numarası ve adı alanları güncellenmiştir. Standart tasarım eklenerek ya da var olan tasarım içinde güncel alanlar seçilerek doğru listeleme yapılabilmektedir.
10 WINHR-16260 Bordro Plus Bordro
alt alt Raporlar - AR-GE Ücret Bildirim Raporu
Ara Dönem Yapıldığında Ar-Ge Ücret Bildirim Raporunda Alanlar Değer Getirmiyor.
Ara dönem yapıldığında Ar-Ge Ücret Bildirim Raporunda alanlar değer getirmiyordu, düzeltildi.
11 WINHR-15959 Bordro Plus Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Fiili Hizmet Zammı Seçilen Personele Puantajda 30 gün Ücretsiz İzin Girildiğinde Aphb'nde Raporlanmıyor.
Fiili hizmet zammına tabi personel 30 gün ücretsiz izin kullandığında Aylık Prim Hizmet Belgesinde listelenmiyordu, düzeltildi. Not:30 gün ücretsiz izinli olan personelin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde 01 Belge türü ile listelenmesi sağlanmıştır.
12 WINHR-16274 Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları
Zamanlanmış Görevler Ekranı Kapatıldıktan Sonra Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları Ekranında Sözleşme Numarası Seçildiğinde Access Hatası Alınıyor.
Program ilk açıldığında otomatik olarak açılan zamanlanmış görevler ekranı kapatıldıktan sonra bireysel emeklilik otomatik katılım kayıtları ekranında sözleşme numarası seçildiğinde Access hatası alınıyordu, düzeltildi.
13 WINHR-16355 Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları
Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları Ekranında Filtreleme Yapılıp Katılımcı Eklenerek Kaydedildikten Sonra Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Ekranı Tekrar Açılırak Sözleşme Bilgisi Seçildiğinde Access Hatası Alınıyor.
Bireysel emeklilik otomatik katılım kayıtları ekranında filtreleme yapılıp katılımcı eklenerek kaydedildikten sonra bireysel emeklilik otomatik katılım kayıtları ekranı tekrar açılarak sözleşme bilgisi seçildiğinde Access hatası alınıyordu, düzeltildi.

ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.49.00.00/BORDROPLUS_4.49.00.00.part1.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.49.00.00/BORDROPLUS_4.49.00.00.part2.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.49.00.00/BORDROPLUS_4.49.00.00.part3.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.49.00.00/BORDROPLUS_4.49.00.00.part4.rar

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us