Logo Destek

Logo yazılım kullanılması halinde gerekli olan sistem ihtiyaç ve konfigirasyon listesi sunulmuştur.

Yazılım /Donanım Gereksinimleri :
Sunucu:
Donanım
Intel ve Intel uyumlu işlemci (Tavsiye edilen)
1-5 kullanıcı için Intel Xeon Processor E5607 (8M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel QPI) ve üzeri işlemci, 8 GB ve üzeri bellek, RAID 5 disk, Minimum 20 GB boş disk alanı.
6-10 kullanıcı için Intel Xeon Processor L5618 (12M Cache, 1.87 GHz, 5.86 GT/s Intel QPI) ve üzeri işlemci, 12 GB ve üzeri bellek, RAID 5 disk, Minimum 40 GB boş disk alanı.

1- İşyeri bazlı çalışan firmalar için hem şubeli hem de şubesiz e-defter verilmesi engellenmiştir:

İşyeri bazlı çalışan firmaların aynı vergi numarasına sahip işyerleri içerisinde şube no alanına hem sıfır hem de sıfırdan büyük bir numara girilmesi engellenmiştir.Bu şekilde bir şube no girişinin yapılması durumunda işyeri tanımı kaydedilirken "Aynı firmaya hem şubeli hem de şubesiz e-defter verilemez! Lütfen şube numaralarınızı kontrol ediniz" uyarı mesajı ekrana gelecek ve işyerinin kaydedilmesi engellenecektir.

borç_avans_tanımları.png

Kodu: Borç tanımının kodudur. 

Açıklama: Borç tanımının adı ya da açıklamasıdır. 

Tanım Tipi: Borç tipini belirtir. Bu alan 4 seçeneklidir.

 • İş Avansı
 • Taksitli Borç
 • Maaş Avansı
 • İcra

Tanım tipine göre personelin almış olduğu borçlar ve özellikleri kolaylıkla raporlanır. 

Özel Kod: Borç tanımlarını gruplamakta kullanılan 24 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının, borç tanımlarını kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, borç tanımı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. 

Taksit sayısı : Verilen borcun kaç taksitte geri ödeneceğini belirtir. 

Öncelik sırası : Personel aynı dönem içinde birden fazla türde borç almışsa, öncelikle hangisinin geri iade edileceğini belirtir. Sayı olarak verilir. 

Grup Numarası: Tahakkuk listesinde borç tanımlarına göre rakamların ayrı ayrı raporlanabilmesi için kullanılır. Tahakkuk listesi rapor tasarımında Borç grup toplamları alanı tanımlanır. Örneğin Borç tanımında grup numarası 1 verilmiş borçlardan personel için ne kadar borç kesintisi yapılacağı listelenecekse, bu raporda alanın içerisindeki numarası alanına "1" rakamı yazılmalıdır. 

Kota: Borçlandırma işleminde en fazla ne kadar borç verileceğini belirtir. Kota maaş ve miktar üzerinden belirlenir. Buna göre yüzde ve tutar olarak iki şekilde verilebilir.

Kota maaşa göre ise yüzde olarak belirtilir.

Kota miktara göre ise ödeme yapılacak üst limit belirtilir. Borçlandırma işleminde seçilen borç tanımında verilen kotaya göre kontrol yapılır. 

Ödeme Üst Sınırı: Borç işlemine ait ödeme en fazla ödeme tutarının doğrudan girildiği ya da formüllendirildiği alandır. Borcun uygulandığı puantaj hesaplarında bu alanda belirtilen formüle göre hesaplama yapılır ve bu tutardan daha fazla borç kesintisi yapılamaz. 

Döviz Türü : Borcun hangi para birimi üzerinden verildiğini belirtir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır. 

Gelir vergisine tabi oran (%): Puantajda verilen borç rakamının belli bir kısmının gelir vergisine tabi olması durumunda bu oranının belirtildiği alandır. 

Damga Vergisine Tabi Oran (%): Puantajda verilen borç rakamının belli bir kısmının damga vergisine tabi olması durumunda bu oranının belirtildiği alandır.

Borç alınan tutarın gelir vergisi ve damga vergisine tabi tutulması ve borç geri ödemeleri aşamasında da ödenen miktarın gelir vergisi ve damga vergisi matrahlarından düşülmesi sağlanır.

Borç tanım penceresinden girilen bilgiler kaydedilir ve borç tanımları listesine dönülür. Yapılan her tanım listede kod, açıklama ve işlemler sonucunda oluşan bakiye toplamı ile listelenir.

Personele verilen borçlar ve borçların geri ödemeleri için Borç Kayıtları seçeneği kullanılır. Her borçlandırma ve geri ödeme işlemi Ekle seçeneği ile işlem türü seçilerek kaydedilir. Personele borç verme işleminde işlem türü Borçlanma, personelin geri yapmış olduğu ödemelerde işlem türü Geri ödeme olarak belirlenir. Borç Kayıtları menü seçenekleri şunlardır:
 

Ekle

Yeni borçlanma ve geri ödeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Değiştir

Borçlanma ve geri ödeme bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar

Borçlanma ya da geri ödeme kaydını silmek için kullanılır.

İncele

Borçlanma veya geri ödeme kaydını incelemek için kullanılır.

Kopyala

Seçilen borç kayıt bilgilerini boş bir karta kopyalamak için kullanılır.

Ara

Tarih vererek istenilen borç işlemini bulmak için kullanılır.

Filtrele

Borç işlemleri listesini seçilecek kriterlere uygun olarak görüntüler.

 

Toplamlar

Personelin almış olduğu borçlar ve bunların toplamlarını görüntülemek için kullanılır.

 

Taksit Bilgisi

Borç kaydına ait geri ödemeleri tarih ve tutar bilgileri ile listeler. Taksitli borç tipindeki borç kayıtlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

 

Borç Kapat

Borç işlemleri listesinden seçilen borcun kapatılması için kullanılır.

 

Geri Al

Kapatılmış borç hareketlerinin geri alınmasında kullanılır.

 

Açık Borçları Göster

Borç işlemleri listesini yalnızca kapanmamış borç işlemlerini içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

 

Hepsini Göster

İptal edilmiş ya da geçerli olan bütün borç kayıtları listelenir.

 

EPosta

Borç ya da geri ödeme işlemine ait bilgileri istenen kişilere EPosta ile göndermek için kullanılır.

 

Borçlandırma Formu

Borçlandırma işlemlerinin ödeme bilgileri ile alındığı menü seçeneğidir.

 

Listelenen Kayıt Sayısı

Borç İşlemleri listesinde görüntülenen kayıt sayısını borç türlerine göre ve toplam olarak almak için kullanılır.

 

Kayıt Bilgisi

Borç kaydının ilk ekleniş ve son güncelleme işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını izlemek için kullanılır.

 

Hepsini Seç

Borç Kayıtları listesinde yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listeden seçilerek işaretlenmiş kayıt sayısı "Seçilen Kayıt Sayısı" alanında gösterilir.

 

Seçimi Kaldır

Kayıtlardaki seçimi kaldırmak için kullanılır.

 

Kısayol Oluştur

Borçlandırma kaydı ve/veya Borçlandırma Kayıtları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

 

Kısayol Gönder

Borçlandırma kaydı ve/veya borçlandırma işlemi için oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara e-posta ile göndermek için kullanılır.


Personele verilen borçlar ve borçların geri ödemeleri için borç işlemleri seçeneği kullanılır. Her borçlandırma ve geri ödeme işlemi Ekle seçeneği ile işlem türü seçilerek kaydedilir.

Personele borç verme işleminde işlem türü borçlanma,  personelin geri yapmış olduğu ödemelerde işlem türü Geri ödeme olarak belirlenir.

İşe giriş işlemleri için bastırılması gerekli bildirgeler, Sicil Yönetimi program bölümünde İşe Giriş Bildirgeleri menüsü altında yer almaktadır. Bu bildirgeler, işe giriş işlemleri listesinden de ilgili personel seçilerek bastırılır. 

Personel sicil numarası, adı soyadı, firma, iş yeri, bölüm, işe giriş tarihi, görevi, derecesi, kişisel bilgiler ana bilgiler sayfasından kaydedilir. 

Sicil numarası: Personele ait işlemlerin yapılacağı, bilgilerin izleneceği sicil numarasıdır. Sicil numarası alanı 10 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Numara verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Sicil numarası aynı zamanda personele ait bilgileri içeren sicil kartının da kodudur.

Adı: Personelin adıdır. 

Logo tiger 3 enterprise

Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen Tiger 3 ERP Çözümleri, rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, ürün içi arama motoru gibi özellikleri ve app-in-app yaklaşımını estetik tasarımla buluşturarak kullanım kolaylığı sağlar.

Tiger 3 ERP Çözümleri; ölçeklenebilir, esnek, geliştirilebilir, güvenilir ve sektör bağımsız yapısıyla değişen ihtiyaçlara uyumludur. Şirket içi süreçlerin verimli ve etkin yönetimi, veri işleme sürecindeki hataların azaltılması ve çalışanların karar alma sürecinde bilgiye anında ulaşabilmesi gibi birçok faydayı işletmelere getirir.

Tiger 3 Ent ile gelen özellikler;

Tags:

Skip to end of metadata

 
 

Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Her karma koli bir kaç malzeme kaleminden oluşur ve bu malzemeler farklı KDV oranları üzerinden işlem görür. Karma koli muhasebeleştirme işlemlerinde karma koliyi oluşturan malzemelerin KDV oranlarına ve tutarlarına göre ayrı hesaplara yapılabilir. Form basımında karma koliyi oluşturan malzeme satırları parametreye bağlı olarak ayrı ayrı ya da karma koli yer alır.

Hem karma koli içinde yer alan hem de alışı yapılan malzemelerin koli içindeki alışları ve tek başına alışları ayrı ayrı izlenir ve maliyetleri hesaplanır. Karma koli içinde hangi malzemelerin yer alacağı ve koli içindeki miktarları kart üzerinde belirtilir.

Karma koli malzemelerine ait malzeme kartları, Malzeme Yönetimi bölümünde kayıt türü karma koli seçilerek açılır. Bu malzemelere ait alış/satış işlemleri ise fiş ve faturalarda satır tipi karma koli seçilerek kaydedilir.

Karma kolide yer alacak her malzeme, Karma Koli Satırları tabında alt alta belirtilir.

Karma koli satırları aşağıdaki bilgileri içerir :

Mağazada gerçekleştirilen ürün alım ve satışlarında kampanya özelliğinin kullanılması durumunda, uygulanan kampanyalar, özellikleri, uygulama şekilleri Logo Uygulamaları'nda Satınalma / Satış ve Dağıtım modüllerinden kaydedilir. Alış ve satış kampanya kartları ile indirim ve promosyonun yanında masraflar ve uygulanacak puan bilgileri de kaydedilir.

Kampanya Tanımları

 

kip to end of metadata

 
 

Yazılım/Donanım Gereksinimleri: 

Sunucu:

Donanım

 • Intel ve Intel uyumlu işlemci (Tavsiye edilen)
  • 1-5 kullanıcı için Intel Xeon Processor E5607 (8M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel QPI) ve üzeri, 8 GB ve üzeri bellek, RAID 5 disk, Minimum 20 GB boş disk alanı.
  • 6-10 kullanıcı için Intel Xeon Processor L5618 (12M Cache, 1.87 GHz, 5.86 GT/s Intel QPI) ve üzeri, 12 GB ve üzeri bellek, RAID 5 disk, Minimum 40 GB boş disk alanı.
  • 11-15 kullanıcı için çift işlemcili Intel Xeon Processor E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel QPI) ve üzeri, 16 GB ve üzeri bellek, RAID 1 + 0 disk, Minimum 60 GB boş disk alanı. 

*** Donanım gereksinimleri sadece Logo uygulaması içindir. Ek uygulamalar ayrıca değerlendirilmelidir.

kip to end of metadata

 
 

Tiger Enterprise/ Tiger PlusGo Plus

 

Ambar Sayımı 
Satınalma iade işlemleri, satıştan iadeler ve fireler sonucunda elde bulunan mal sayısı ile mal alım ve satış işlemlerinden sonra elde bulunan mal sayısı çakışmayabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla mal sayımı yapılır. Elde bulunan miktarla, işlemler sonucundaki miktar karşılaştırılır.

Ambar sayımları sonucu elde edilen bilgiler malzeme fiş türlerinden

2 WINHR-16283 Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları
Sicil Kartından Yapılan Değişiklikler Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları Listesine Yansımalıdır.
Sicil kartında sicil numarası, adı ve soyadı bilgilerinde tarihçe tutulmadan yapılan değişikliklerin bireysel emeklilk otomatik katılım kayıtları listesine yansıması sağlanmıştır.

Maliyetlendirme servisi,Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma(Cost),Malzeme Fiyat Güncelleme,Dönem Kapatma ve Dönem Geri Alma işlem filtrelerine "Malzeme Marka Kodu" filtresi eklenmiştir logo go 3 logo tiger 3 ve logo enterprise sürümlerinde geçerlidir

Reçete satırlarında alt birim üzerinden tanımlanan girdi satırlarının birimleri ürün reçete ağacında ana birimden listeleniyordu, girildiği şekilde listelenmesi sağlandı.

Ürün reçetelerine Özel Kod 2 alanı eklenmiştir. Ürün reçete raporları ve işlemlerine Özel Kod 2 filtresi eklenmiştir.

LOGOCRM Ürünleri 1.22.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.
1.22.00.00 sürümüne özel uyarı :
Firma adres kaydında “Fatura adresi” seçeneği eklendi. “Fatura adresi” türünden sadece bir tane adres eklenebilir. Eğer geçmişte birden fazla “Fatura adresi” türünde adres girildiyse firma kartı adres bölümünden farklı bir adres türü seçilmelidir.
Standart Dashboard raporlar eklenmiştir.

Performans iyileştirmesi yapıldı.
Malzeme ve cari aktarımında bilgilerin okunması noktasında iyileştirme yapıldı. Aktarım esnasında “Logo_CRM_Service.exe” nin bulunduğu dizine bir dosya çıkartıp aktarılacak kayıtları bu dosyadan okuyarak aktarması sağlanmıştır. Uygulamanın bu dizine dosyaları yazabilmesi için dizin yetkilerinin kontrol edilmesi gereklidir.
Mobil uygulama ayarları için api dizini içindeki web.config dosyasından veri tabanı bağlantı ayarının yapılmış olması gereklidir.
Yapılan değişiklikler aşağıda sıralanmıştır.
Kullanıcılara bildir" bölümü seçilmesi halinde "Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı" hatası alınıyordu, düzeltildi.
Teklif onay kuralı tanımlamasında, Zamanlama 'kaydetme sonrasında' seçildiğinde çalışmıyordu, düzeltildi.
Teklif revize ID'lerinin Rev.01den başlaması sağlanmıştır.
Tekliflerde döviz kuru türü değiştirildiğinde kur güncellenmiyordu, düzeltildi.
Listview'da yapılan değişikliklerin Logoff/Login olunduğunda kaybolmaması, sağlanmıştır.
Kullanıcı tanımının içindeki "İlk Girişte Şifre Değiştirme" aktif ise şifre değiştirme özelliğinin çalışması sağlandı.
Aktivite->İlişkiliKayıtlar->Fırsatlar->Bağlantı->Fırsat listview ekranında kullanım kolaylığı açısından Firma bilgisi kolonunun da öndeğer olarak getirilmesi sağlanmıştır.
"Default Raporlar" da "Is Inplace Report" özelliği çalışmıyordu, düzeltildi.
Logo Erp entegrasyonunda ürün aktarımında hizmetlerin, malzeme kartlarından ayrı aktarılması sağlanmıştır.

ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/LOGO_CRM/WEB/

E-fatura uygulamasında mali mühür ile imzala işlemi için iki yöntem kullanılmaktadır.
1. Akıllı Kart Ve Kart Okuyucu (NES benzeri kartlar ya da USB donanımları)
2. HSM (Hardware Security Module - Donanımsal Güvenlik Modülü)
Akıllı Kart Ve Kart Okuyucu
Akıllı kart, içine mikro chip yerleştirilmiş olan plastik karttır. Bu chip elektronik sertifika gibi farklı şekildeki
bilgileri saklayıp işleyebilmekte olduğundan farklı sektörlerde farklı çözümler için kullanılabilmektedir.
Akıllı kart, bir ağda, bilgisayarda veya aygıtta oturum açmak için kişisel kimlik numarası (PIN) ile birlikte
kullanılır. Akıllı kartlar isteğe bağlı olarak mini USB okuyu olarak yada Kredi kartı şeklinde masaüstü kart
okuyucu ile birlikte de verilebilir. Aşağıda örnek kart okuyucu resimleri bulunmaktadır.
Akıllı kart okuyucular sadece takıldığı bilgisayarda PIN girildikten sonra içerisindeki sertifikanın görüntülenmesi
ve kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır. İşletim sisteminin bu uygulamayı okuyabilmesi için akıllı kart
okuyucu driver'larının yüklenmiş olması gerekmektedir.

Mali Mühür Nedir?
Mali mühür, Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi,
kurum, kuruluş, işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli
durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve e-Fatura
Uygulaması bünyesinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan, Gelir İdaresi Başkanlığı adına TÜBİTAKUEKAE
tarafından hazırlanan elektronik sertifikaya verilen addır.
Elektronik sertifika; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi
ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri
araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşmaktadır.
Bu sertifikaların güvenli bir şekilde saklanması ve gerektiğinde kullanılabilmesi için Akıllı kart/Kart okuyucu
yada HSM cihazları kullanılmakta olup, Elektronik bu sertifikalar bu cihazlar içine gömülerek kullanılması
sağlanır.

1.)e-Fatura nedir?
Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri
faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini
sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

2. )e-Fatura Portalı Nedir?

e-Fatura Uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların
uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-Fatura Uygulamasına ait temel
fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.

3.) e-Fatura Uygulamasından kimler yararlanabilir?
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan
mükelleflerin e-Fatura Uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır.

4. )Kimler e-Fatura Uygulamasını kullanmak zorundadır?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunluluk kapsamına dahil edilen firmalar:
* Madeni yağ lisansı sahipleri: 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına
sahip mükellefler
* Tütün ve tütün ürünleri ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal edenler: 4760
Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden
mükellefler
* Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış
hasılatına sahip olan mükellefler.

.) e-Fatura Uygulamasından nasıl yararlanılabilir?
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
Bölüm : LogoConnect E-Fatura
Doküman No : 2/24
Tarih : 25.11.2013
Konu : Logo Connect E-Fatura Sıkça Sorulan Sorular
e-Fatura Uygulamasından yararlanmak isteyenlerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na yazılı olarak
başvurması gerekmektedir. Başvurunun uygun bulunduğu bilgisi kişiye ulaştıktan sonra, bedelini
TÜBİTAK/UEKAE’ye ödeyerek mali mühür sertifikasının temin edilmesi gerekmektedir. (Başvuru
Süreci ile ilgili olarak tıklayın. Sertifika kişinin eline ulaştıktan sonra e-Fatura Uygulaması, e-Fatura
Portalı aracılığıyla veya kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanmaya başlanabilir.
Kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanılmak tercih ediliyorsa Gelir İdaresi
Başkanlığı’na e-Fatura Entegrasyon Başvurusu da yapılmalıdır.

6. Mali Mühür Nedir?
Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve
diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması
ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan
Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade
etmektedir.

7. e-Fatura Düzenleme ve Gönderme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?
Mali mühür sertifikası edinildikten sonra e-Fatura gönderme ve alma işlemleri e-Fatura Portalı
aracılığıyla veya entegre edilen bilgi işlem sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Mali Mühür sertifikası
aktive edildikten sonra ayrıca herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın e-Fatura Portalını
kullanmak mümkündür. Portalın sunduğu sınırlı imkanlardan daha ileri bir faturalaşma ihtiyacı var ise,
bilgi işlem sistemini e-Fatura Uygulamasına entegre ederek e-Fatura gönderilebilir. Entegrasyon için
GİB'e ayrıca başvuruda bulunulması gerekmektedir.

8. Faturalar e-Fatura Portalı üzerinden düzenlenirken entegrasyon yoluyla da e-Fatura
düzenlenebilir mi?
e-Fatura Portalı üzerinden uygulamayı kullanmaya başlamak sonradan entegrasyon yapılmasına engel
teşkil etmez. Uygulamaya ilk başvuruda entegrasyon talebinde bulunulabileceği gibi daha sonradan
da entegrasyon başvurusu yapılabilmektedir. Ancak, e-Fatura Uygulamasının hem entegrasyon hem
de portal yolu ile kullanımı mümkün değildir.

9.“E-fatura Portal’i” ve “Entegrasyon” çözümünü kullanan ancak “Özel Entegratör” çözümüne
geçmek isteyen kullanıcılar için, takip edilmesi gereken işlem adımları neler?
Portalı aktif edilmiş mükellef ise, 7 günlük süreyi kaçırmamak için GİB in evrak kayıt telefon
numaralarını (302 12 89/1486) arayarak evrağıyla kimin ilgilendiğini bulup o kişi ile iletişime geçerek
fax ile özel entegratör ile e-faturadan yararlanmak istediğini ve portalının kapatılmasını istediğini
belirtir dilekçeyi göndermesi gerekir.

10. e-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?
e-Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge
biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları eFaturaları,
üzerindeki Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde, kendi bünyelerinde
muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.

11. e-Fatura sisteminde kayıtlı firmalar ile yapılan işlemlerin az olduğu durumlarda, e-Fatura
uygulaması portal üzerinden kullanılabilir mi?
Elektronik faturalaşma yoğunluğu az olacak firmalar uygulamayı portal üzerinden
kullanabilmektedirler. Entegrasyon zorunluluğu bulunmamaktadır. LOGO'nun Dosya Transfer Çözümü
(Portal Çözümü) bu ihtiyaç düşünülerek geliştirilmiştir ve faturalaşma yoğunluğu ayda 5000'den az
firmalara yöneliktir. Bu çözüm ile GİB'in belirlediği formata uygun olarak hazırlanan e-Fatura'lar bir
klasörde toplanır. Sonrasında GİB'in portaline kullanıcı tarafından manuel olarak yüklenir.

12. e-Fatura kesmek zorunda olunan bir mükellefe bazı faturalar kağıt ortamında da düzenlenebilir
mi?
e-Fatura kesmek zorunda olunan mükelleflere kağıt fatura düzenlenememektedir. Zorunluluk
kapsamında olan ve e-Fatura uygulamasına geçmiş mükelleflere kağıt ortamında düzenlenmiş
faturalar hiç düzenlenmemiş hükmündedir.
e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler arasında faturalaşma işlemleri için elektronik fatura
düzenlemeleri zorunludur.

13. e-Fatura ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar Nelerdir?
e-Faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi
gerekmektedir:
* e-Fatura Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde oluşturulmalıdır.
* e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle eFatura
alma yetkisi bulunmayanlar adına e-Fatura düzenlenmesi mümkün değildir.
* e-Faturalar, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile müşterilere gönderilmelidir. Bu bakımdan uygulama
harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak
kabul edilmez. Müşterinin uygulama üzerinde tanımlı olması, faturanın format ve standartlara uyması
ve elektronik belgenin mali mühür ile mühürlenmiş olması bu sonucu değiştirmez.

14. LOGO'da e-Fatura Çözümleri kaç şekilde sunulmaktadır?
LOGO'da e-Fatura Çözümleri;
1-Dosya Transfer Çözümü -Portal Çözümü
2- GİB Entegrasyon Çözümü-Entegrasyon Yöntemi (İşletmenin bilgi işlem sistemini entegre ederek
kullanım)
3-LOGO Özel entegratör kanalıyla kullanım, olmak üzere 3 şekildedir.

15. LOGO e-Fatura ürününün çalışması için hangi ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır?
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
Bölüm : LogoConnect E-Fatura
Doküman No : 5/24
Tarih : 25.11.2013
Konu : Logo Connect E-Fatura Sıkça Sorulan Sorular
LOGO e-Fatura uygulamasının kullanılabilmesi için halihazırda LOGO ticari paket ürünlerinden bir
tanesine (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) sahip olunması gerekmektedir.
Ayrıca 2.18.00.00 versiyonu ve sonrası LogoConnect ürünü de yine e-Fatura modülünü kullanabilmek
için önkoşuldur.
LOGO e- Fatura Uygulaması için Sahip Olunması Gereken Fonksiyonlar
• LogoConnect e- Fatura Modülü
• e - Fatura Sunucusu (Yalnızca GEÇ – GİB Entegrasyon Çözümü kullanılacaksa)
• LogoConnect B2B Modulü (e-Fatura çalışabilmek için bu modüle ihtiyaç duymaktadır)

16. LOGO harici ürün kullanan firmalar, e-LOGO’nun sunduğu Özel Entegratörlük Hizmetinden
yararlanabilir mi?
LOGO Dışı e-Fatura Özel Entegratörlük Hizmet Adaptörü ile yapılabilir.
LOGO harici ürün kullanan firmaların e-LOGO’nun sunduğu Özel Entegratörlük Hizmetinden
yararlanmalarını sağlayacak adaptördür ve firma/işyeri bağımsızdır. Ürün, e-Fatura özelliğini ve API
fonksiyonlarını içeren özel bir LOGO Connect sürümüdür.
LOGO Çözüm Ortakları ve LOGO Çözüm Ortağı ve İş Ortağı yetkisine aynı anda sahip LOGO kanalı
tarafından satılır. LOGO tarafında konuyla ilgili ekip, Dikey Çözümler ekibidir.

17. LOGO e-Fatura Modülü (Dosya Transfer Çözümü-Portal Çözüm) nedir?
LOGO'nun Fatura işlem sayısı az (ayda 5000 faturadan az) olan işletmeler için geliştirdiği çözümdür.
Bu uygulama ile işletmeler e-Fatura alma ve gönderme işlemlerini özel bir sunucu yazılımına ve
donanımına gereksinim duymadan yapabilirler. Böylelikle e-Fatura yatırım maliyetlerini minimum
seviyede tutarlar.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us