logo tiger

 • 2.00.00.00 sürümünde Ek özellik paketi 3 kapsamında banka fişleri arasında yer alan gelen havale /eft ile gönderilen havale / eft işlemlerinde satış elemanı bilgisinin girilebilmesi sağlanmıştır.

  Banka fişlerinde satış elemanı kullanımı

   

  Bu kapsamda parametrelerde yer alan satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolü yapılacak işlemler arasına banka fişleri de eklenmiştir. Parametreye bağlı olarak banka fişlerinde satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolü yapılabilmektedir.

  Banka fişlerinde satış elemanı kullanım parametreleri

   

  Yine satış elemanı kontrolü ile birlikte fiş satırlarında satış elemanı bilgisinin değiştirilebilmesi de parametreye bağlanmıştır. Bu bağlamda ilgili fişlerde satış elemanı bilgisi girilebildiği gibi satıcı – cari bağlantısı da kontrol edilebilmektedir.

  Satıcı cari hesap bağlantısı

  Satıcı – cari bağlantısı uygun olmayan işlem yada satırların kaydedilmesi sırasında program uyarı vererek işlemin kaydedilmesine engel olacaktır.

  Satıcı cari hesap bağlantı kontrolü

 • Collector, LOGO ürünleri data’sını oluşturan kart ve fişlerin; aynı network içerisinde yer alan kaynak server, database ve firmadan, hedef server, database ve firmaya manuel veya otomatik aktarımını sağlamak amacıyla geliştirilmiş özel bir üründür. Farklı firmalara veri gönderimini, grup şirketleri arasında veri aktarımlarını, tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini sağlamaktadır.

  Merkezi yönetim ile manuel ve otomatik aktarım parametreleri tanımlanabilir. Birden fazla şablon tanımlanarak, farklı parametrelere göre farklı aktarım seçenekleri sağlanabilir. GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünleri ile entegre çalışabilmektedir.

 • Logo Go ve Tiger Programa Girişte Çok Zararlı Hata

  Logo Go Wings, Logo Tiger Wings, Logo Go 3, Logo Tiger 3 ve diğer Logo programlarında 2.69.00.00 sürümünde programa girişte "Error:Çok zararlı hata" uyarısının alınmaması için, program kataloğu içerisinde yer alan LbsLoad klasörüne aşağıdaki linkte bulunan Diyalogo.dll dosyasının kopyalanması gerekmektedir.

  ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/Diyalogo.dll/

 • Rapor Üreticisi, kullanıcı tarafından hazırlanmış querylerle programda raporlama yapılabilmesini sağlayan bir raporlama aracıdır. Kullanıcı, listeleme için hazırlamış olduğu query ile programda da istediği listelemeyi yapabilmekte ve bu listeleme için gerekli filtre, sıralama seçeneklerini belirleyebilmektedir. Hazırlanan rapor menü ağacına eklenebilmektedir. Rapor üreticisi menü seçeneğine Yönetim Karar Destek menüsünden Ana Kayıtlar altından ulaşılabilmektedir.

  Logo rapor üreticisi

  Rapor üreticisi penceresinde yeni bir rapor eklemek için F9 menüsünden ya da sağ mouse ile “Ekle” seçeneği kullanılır.

  Logo rapor sihirbazı

  Ekle ile gelen pencerede, oluşturulacak rapor ve tasarım için ön bilgiler girilir.

  Adı: Eklenecek raporun adı girilir.
  Tipi: Liste ve Detaylı Liste olmak üzere iki seçenekten eklenecek rapora uygun olan kullanılır. Detaylı liste seçilmesi durumunda iki tablo arasındaki ilişki tanımlanabilmekte ve detaylı bir liste raporu tanımlanabilmektedir.
  Statü: Kullanımda/Kullanım Dışı seçimi yapılır.
  Başlık: Raporlama yapıldığında listelenecek başlık bilgisinin girildiği alandır.
  Başlık Bilgisini Filtreden Al: Rapor başlığının filtrelerden belirlenebilmesi için seçilir. Bu durumda filtrede başlık bilgisi verilmediği durumda başlık listelenmeyecektir.
  Başlık Tüm Sayfalara Basılsın: Rapor başlık bilgisinin tüm sayfalara basılması isteniyorsa, işaretlenmelidir.
  Kullanıcı Sıralama ve Gruplamayı Değiştirilebilsin: Rapordaki mevcut listeleme ve gruplamanın kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi isteniyorsa, işaretlenir.
  Erişim Ağacındaki Yeri: Raporun erişim ağacında hangi menüde listeleneceği girilir.

  Logo rapor sihirbazı SQL sorgusu

  Raporlama öncesinde çalışacak cursor, view vb için hazırlanmış queryler raporlama öncesi çalışacak sorgu penceresinden girilir.

  Raporlarda sql kullanımı

  Rapor Sorgusu penceresinde, listeleme için kullanılacak query girilmektedir. Bu pencerede, rapor tasarımının dışarı alınıp başka bir firmada içeri alındığında sorun oluşturmaması için, firma ve dönem bilgisi girilmeden tablo isimleri küme parantezi içinde girilebilir. İstenirse sol alt köşedeki “SQL” ikonundan query editörüne ulaşılabilir.

  Logo raporlarda sql editörü

  Logo go rapor sihirbazı

   

  Raporda listelenecek kolon başlıkları, Rapor Alanları penceresinden manuel olarak girilebileceği gibi, sağ mouse’dan öndeğer başlıklar da yüklenebilir. Rapor alanları penceresinde mevcut kolonlar ve işlevleri aşağıdaki gibidir.
  Rapor Alan Adı: Raporda listelenecek kolon başlığı
  Rapor Alanlarında Göster: Rapor tasarımında, veri alanlarında ilgili alanın listelenmesi/listelenmemesi belirlenir.
  Öndeğer Tasarımda Göster: Veri alanlarında listelenecek bir alanın, öndeğer tasarımda tanımlanmış/tanımlanmamış olmasını belirler.
  Öndeğer TasarımToplamında Göster: İlgili alanın toplamının alınması için kullanılır.
  Öndeğer Tasarım Grup Toplamında Göster: Öndeğer tasarımda gruplama yapılmışsa, grup bazında toplam alınmasını belirler..
  Alan Genişliği (mm): İlgili alan için ayrılacak genişlik bilgisi girilir.
  Gösterim Şekli: Alanlar türüne göre Numeric, text, date formatında listelenebilir. Numeric alanlar için kullanıcı tarafından Pict List seçimi yapılması durumunda Uygulama Alt Liste ve Özel Liste alanları aktif duruma gelecektir.
  Uygulama Alt Liste: Pict list seçilmesi durumunda database’den dönen bilgilerin karşılığı öndeğer olarak eklenmiş uygulama alt listesinden seçilebilir.
  Özel Liste: Uygulama alt listesinde yer almayan listeler, kullanıcı tarafından özel listede hazırlanabilir.

  Logo programı rapor sihirbazı

  Filtreler penceresinde, hazırlanan rapor için seçilebilecek filtre hazırlanabilmektedir.

  Logo rapor tasarımı

  Son aşamada, “Tasarla” seçeneği ile query ile listelenecek veriler için hazırlanan öndeğer tasarıma girilebilir. Daha önce kaydedilmiş öndeğer tasarımın, raporda yapılan değişiklik nedeniyle yeniden eklenmesi isteniyorsa “Mevcut Tasarımı Sil” seçeneği kullanılır. Mevcut tasarımı sil seçeneğinin ardından “Tasarla” seçeneği ile yeni bir öndeğer tasarım eklenir.

  Raporda sıralama ve gruplama yapılmak isteniyorsa, Sıralama-Gruplama butonundan istenen seçimler yapılabilir. (Bkz: Kullanıcının sıralama ve gruplamayı değiştirebilmesi konusu Sıralama-Gruplama penceresi)

  Şifre: Eklenen rapor için verilecek şifre ile; değiştir, kopyala ve dosyadan oku işlemleri için şifre sorulması, doğru şifrenin girilmemesi durumunda işlem yapılmasının engellenmesi sağlanabilmektedir.

  Tasarımın kaydedilmesi durumunda “Son” seçeneği ile rapor tasarımı tamamlanmış olacaktır. Hazırlanan rapor, rapor tanımı üzerinde F9-Test seçeneği ile çalıştırılabilir.

  Logo go rapor kullanımı

  Logo muhasebe fiş listesi raporu

  Detaylı Rapor Tanımı

  Detaylı Liste hazırlanmak istenmesi durumunda, Genel penceresinde “Detaylar Filtreye Göre Listelensin” seçeneği işaretlenmelidir. Bu durumda rapor sihirbazında ilerlendiğinde detayda listelenecek bilgi için “Detay Sorgu” penceresi açılacaktır. Aşağıdaki işlem adımları takip edilerek bu pencereye ulaşılabilir.

  Logo detaylı rapor hazırlama

  Logo detaylı rapor sihirbazı

  Logo detaylı rapor sql sorgusu

  Görüldüğü üzere, muhasebe fişlerinin listeleneceği raporda fiş satırlarının da listelenebilmesi için EMFLINE table’ı detayda belirtilmiştir. Bu işlemin ardından Detay alanları ve fiş table’ı EMFICHE ile  muhasebe satırlarının tutulduğu EMFLINE arasındaki referans ilişkisi için “Rapor Sorgusu-Detay Sorgu İlişkileri” penceresine ulaşılacaktır.

  Logo detaylı rapor sql alanları

  Logo detataylı rapor dizayn ekranı

  Logo detaylı rapor kullanımı

  Kullanıcının Sıralama ve Gruplamayı Değiştirebilmesi

  Raporlarda kullanıcının sıralama ve gruplamayı değiştirebilmesi

  Filtrenin evet olarak seçilmesi durumunda, Sıralama-Gruplama penceresi açılacak ve istenen seçimler yapılabilmektedir.

  Raporlarda sırlama ve gruplama kullanımı

 • Logo tiger 3 enterprise

  Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen Tiger 3 ERP Çözümleri, rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, ürün içi arama motoru gibi özellikleri ve app-in-app yaklaşımını estetik tasarımla buluşturarak kullanım kolaylığı sağlar.

  Tiger 3 ERP Çözümleri; ölçeklenebilir, esnek, geliştirilebilir, güvenilir ve sektör bağımsız yapısıyla değişen ihtiyaçlara uyumludur. Şirket içi süreçlerin verimli ve etkin yönetimi, veri işleme sürecindeki hataların azaltılması ve çalışanların karar alma sürecinde bilgiye anında ulaşabilmesi gibi birçok faydayı işletmelere getirir.

  Tiger 3 Ent ile gelen özellikler;

 • Logo Tiger Enterprise

  Logo Tiger Enterprise

  Tiger Enterprise, satın alma, üretim ve dağıtım özellikleri ve bu temel faaliyetleri destekleyen planlama, finans ve insan kaynakları yönetimiyle şirket içi süreçleri detaylı takip eden ve sonuçlarını analiz eden orta ve büyük ölçekli işletmeler için geliştirilmiş bir ERP programıdı.

 • Logo Tiger Plus

  Logo Tiger Plus ile Liderliğe

  Dünyanın 30’dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren Logo firmasının yazılımları, Türkiye’de 170 bin firmada 1 milyon 300 binden fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Türkiye uygulama programlarında pazar lideri olan LOGO’dan uluslararası standartlara ve Türkiye koşullarına en uygun ERP yazılımı: Tiger Plus.

 • Logo Programında stok miktarları farklı şekillerde yönetilebilmektedir. Malzemeler ekranında girdiğinizde “Gerçek Stok” / “Fiili Stok” / “Sevk Edeilebilir” stok diye 3 tane başlık görürsünüz. Bu başlıların anlamı şudur;
  Fiili Stok= Eldeki Stok
  Sevkedilebilir= Eldeki Stok (Fiili Stok) – Rezerve Siparişler
  Gerçek Stok= Eldeki Stok (Fiili Stok) – Rezerve Siparişler + Konsinye Çıkış – Konsinye İade

  Bunu örneklerle anlatmak gerekirse;
  Fiili Stok : 0
  Gerçek Stok : 0
  Sevkedilebilir Stok : 0

  Bu malzemeyi satış siparişi ile satacağız. Bu durumda 2 seçeneğiniz var.

  • İş akışı ve süreçlerin onay ve kontrolünü elektronik ortamda gerçekleştirerek, evrak ve telefon trafiğini ortadan kaldırabilir,
  • Sık yaptığınız işlemleri ve raporları belli bir takvime bağlayarak, istediğiniz zaman otomatik çalıştırılmasını sağlayabilirsiniz. Tiger Plus, yapılması gereken işleri hatırlatır, tamamlandığında ise ilgili bilgiyi sorumlulara mesajla iletir,
  • Yeni Türk Ticaret Kanununa (TTK) ve diğer standart yerel/uluslararası muhasebe ve finans standartlarına (FAS52, IAS, UFRS) uyumlu,
  • LOGO Çözüm Ortaklarına özel, işletmelerin ihtiyaçlarına göre yeni işlevsel uyarlamalar geliştirebilmek için geliştirilmiş “Object Designer ve LOGO Objects“ uyarlama aracı,
  • Raporlar üzerinde; renk, font gibi görsel pek çok değişiklik yapabilir, şirket logosu gibi işler için çizim ve grafikleri kullanabilir, kolonları silebilir veya alanları kolonlara ekleyebilir, yeni filtreler tanımlayarak değişik sorgulamalar oluşturabilir,
  • Yönetici Konsolu ile en çok satılan/alınan ürünlerin tutarlarının takibi, en çok satış yapılan cari hesap veya ürünleri, stok/alacak devir hızı, banka ve kasa durumu gibi bilgileri tek ekradan takip edebilir,
  • “Doküman Yönetimi” fonksiyonu ile kayıt ve işlemlere ait dokümanları tanımladığınız kataloglar altında tutabilirsiniz.

   

  Diğer Özellikler;

  • Açık ve Esnek Mimari, İlişkisel Veritabanı Desteği - MS SQL ve Oracle,
  • Çoklu Dil Desteği sayesinde birden falza dilde kullanım imkanı,
  • WebTIGER ile web kullanımı,
  • LogoConnect ile bankalar, kurumlar ve diğer firmalar ile E-iş Köprüsü,
  • E-posta sistemleri ile entegre yapı,
  • MS Office ile akıllı doküman entegrasyonu,
  • LOGO Çözüm Ortakları tarafından geliştirilmiş 200’ün üzerinde entegre iş uygulaması,
  • Windows arabirim standartlarına tam uyum.

   

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu