Bordro Plus

 • 3294 Sayılı Prim Teşviği ve Logo Bordro Uygulamasındaki Ayarlamaları

  Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

  Madde 1 -Bu Kanunun amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

  Mevzuatın devamı bu linktedir : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3294.pdf 

  Logo Bordro ürünlerinde 3294 sayılı teşvik hesaplanması 4.74.00.00 versiyon ile birlikte yapılabilmektedir.

 • Bordro işlemlerinde geçerli olacak firmaya ve işyerlerine özgü bilgiler bordro parametreleri ile kaydedilir. Bu bilgiler firmada çalışan personele ait sicil kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Personele özgü değişiklikler ve bilgiler sicil kartında Bordro Parametreleri seçeneği ile kaydedilir.


 • Logo Bordro Plus 17256 / 27256 Kanun Numaralı İstihdam Teşvik Prim Desteği

  17.11.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7256 sayılı kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici-28.Maddenin 1.Fıkrası ile getirilen ve "İlave İstihdam Prim Desteği" olarak da adlandırılan 27256 Kanun numarası verilen yeni prim desteğinin usul ve esasları SGK'nın 26.11.2020 tarihli ve 2020/49 sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.

  Ayrıca 7256 sayılı kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici-27. Madde ile getirilen ve "İstihdama Dönüş Prim Desteği" olarak da adlandırılan, 17256 Kanun numarası verilen yeni prim desteğinin usul ve esasları SGK'nın 26.11.2020 tarihli ve 2020/50 sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.

  Logo Bordro Plus ürününde 4.69.02.00 versiyonu ile birlikte 4447 Sayılı Kanun Geçici 27.Maddesi ve 28.Maddesi ile ilgili geliştirmeler yapılmıştır.

 • Logo Bordro Plus 2021 Kanun Parametreleri ve 2021 Asgari Ücret

  2021 yılında  yayınlanan 4.69.01.00 versiyonu ile birlikte Logo Bordro Plus programında Kanun Parametreleri 'nin My Logo yerine Logo Payroll servisleri üzerinden alınması sağlanmıştır. 

  2021 yılında geçerli olan asgari ücret tutarı, SGK taban ve SGK tavan ücretleri , sakatlık indirimi gibi 2021 yılında uygulanacak olan tüm kanun parametreleri program üzerinden otomatik olarak indirilebilir ve ayarlanabilir.  2021 yılı için geçerli olan kanun parametreleri şöyledir:

  2021 Gelir vergisi oranları, çocuk yardım muafiyet tutarları, sakatlık indirimi

 • Logo Kısa Çalışma Ödeneği

  Kısa Çalışma Uygulaması

  Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

 • Logo Bordro Personel Programı ile Muhasebe Bağlantı Kodu Parametreleri

  Go 3,Tiger 3 ve Tiger 3 Enterprise ürünleri, Bordroplus ürünü ile entegre çalışarak, puantaj kartlarındaki toplam tutarların tanımlanan muhasebe bağlantı kodlarına göre muhasebeleştirilmesini sağlamaktadır.

  Bunun sağlanması için öncelikle Go 3 ürününde Diğer İşlemler-Çalışma Bilgileri-Muhasebe parametrelerinde, Tiger 3 ve Tiger 3 Enterprise ürününde ise Ticari Sistem Yönetimi-Tanımlar-Muhasebe parametrelerinde "Personel Yönetimi Kataloğu" seçeneğinde entegre çalışılacak BordroPlus ürününün dizini seçilmelidir.Ayrıca "Personel Yönetimi Firma Numarası" parametresinde ise Bordroplus ürünündeki entegrasyonun sağlanacağı firma numarası belirtilmelidir.

 • Logo Bordro Plus

  LOGO BORDRO PLUS PERSONEL BORDRO PROGRAMI

  Logo BORDRO PLUS programı; GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise yazılımları ile entegre olarak çalışabilen personel bordro işleme, puantaj, borç/alacak ve izin takip programıdır.

  BORDRO PLUS programı, modüler bir yapıdan oluşmaktadır. Programın en temel modülü çalışanlarınızı kayıt ettiğiniz Sicil Yönetimi’dir. Sicil yönetimi ile aktif çalışan personelinizi, işten çıkan eski personelinizi görebilir ve yönetebilirsiniz.

 •  Bordro Plus ürünü için 4.45.01.00 ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürüm kapsamında Anadolu Hayat Emeklilik Otomatik Katılım Entegrasyonu modülü eklenmiştir. İlgili ara sürüm dosyalarına ftp sitemizden, Anadolu Hayat Emeklilik otomatik katılım entegrasyonu ile ilgili dökümana ise support.logo.com.tr adresimiz üzerinden veya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

  ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.45.01.00/BORDROPLUS_4.45.1.00.part1.rar
  ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.45.01.00/BORDROPLUS_4.45.1.00.part2.rar
  ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.45.01.00/BORDROPLUS_4.45.1.00.part3.rar

 • Logo Bordro Plus Güncelleme Versiyon 4.60

  2019 Eylül döneminde yayımlanan Bordro Plus programına ait versiyon güncellemesi ile gelen ilave özelikler ve düzeltmeler aişağıda maddeler şeklinde belirtilmiştir. Bordro Plus programınızı sizde 4.60 versiyona güncelleyerek bu özelikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Bordro Plus Güncelleme hizmeti için iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

  1- Türk Hava Kurumu ile Sivil Havacılıkta Görevli Pilotlar ve Sertifikalandırılmış Personele Yapılan Aylık Ücret Ödemelerinin %70inin Damga Vergisinden de İstisna Edilmesi İle İlgili Çalışma Yapılması Talebi
  Türk Hava Kurumu ile Sivil Havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin damga vergisinden istisna edilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda Kanun Parametreleri/Diğer sekmesine "Uçuş Gör.Damga Vergisi İnd. Oranı (Yüzde)" alanı eklenmiştir. İstisnanın yapılabilmesi için Sicil Kartı/Çalışma Bilgileri sekmesinden "Uçuş Görevlisi" onay kutusu seçilmesi gerekmektedir. Bu istisnanın; Tahakkuk Listesi, Tahakkuk Toplamları ve Bordro Zarfına raporlarına eklenen "Uçuş Personeli Damga Vergisi İstisnası" alanıyla raporlanması sağlanmıştır.

  2- Sicil Kartı-Puantaj Kartı Ekranlarındaki Borç/Avans İşlemlerinin İyileştirilmesi Talebi

 • Logo Bordro Plus için ara sürüm

  Ara sürüm yayınlanma tarihi | 12 Ocak 2022

  Logo Yazılım olarak siz değerli iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

  Bu bağlamda, Logo Bordro Plus için geliştirdiğimiz 4.75.01.00 ara sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte yapılan geliştirmeleri aşağıda yer alan dokümanda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

 • Logo Bordro Plus için yeni sürüm

  Sürüm yayınlanma tarihi | 23 Ocak 2023

  Logo Yazılım olarak siz değerli müşterilerimize maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

  Bu bağlamda, Logo Bordro Plus için geliştirdiğimiz 4.82.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

  Sürümde Yer Alan Yenilikler

  1.Tahakkuk listesinde sicil detay metin alanlarının tarihe göre en son yapılan değişikliği getirmesi talebi

  Sicil detay bilgilerinde metinsel alan değiştirildikten sonra tahakkuk listesinde sicil detay metin alanlarının tarihe göre en son yapılan değişikliği getirmesi sağlanmıştır.

  2.Puantaj kartı üret işlemi filtre seçeneklerine sicil kartı özel kod bilgisinin eklenmesi talebi

  Puantaj Kartı Üret>Filtreler ekranına ve Puantaj Ön Değerleri>Filtreler ekranına "Özel Kod" alanı eklenmesi sağlanmıştır. Özel kod alanı çalışma tarihine göre tarihçede varsa tarihçedeki değer yoksa sicil kartındaki değer kullanılacaktır.

  3.Muhtasar beyannamesi vergi bildirimleri raporunda SGK muaf/istisna sayısının doğru gösterilmesi talebi

  Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri raporunda yer alan SGK muaf/istisna sayısının doğru gösterilmesi sağlanmıştır.

  4.Nakdi ve ayni yemek yardımının yeni düzenlemelere göre güncellenmesi talebi

  Ayni ve nakdi yemek yardımının yeni düzenlemelere göre hesaplanması sağlanmıştır.

  5.Ayni yemek yardımı gelir vergisi istisnasının günlük kdv dahil 55,08 TL olarak hesaplanması talebi

  Ayni yemek yardımı gelir vergisi istisnasının kdv dahil olarak hesaplanması sağlanmıştır.

  Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

  1.Ay içerisinde iş yeri değişikliği olan sicilde bir önceki aydan devreden sgk matrahı olduğu durumda oluşan ikinci puantajda matrahın doğru hesaplanması talebi

  Ay içerisinde iş yeri değişikliği olan sicilde bir önceki aydan devreden sgk matrahı olduğu durumda oluşan ikinci puantajda matrahın doğru hesaplanması sağlanmıştır.

  2.Sicil kartında proje kodu değiştirildiğinde personelin sicil tarihçesinde proje kodu alanında proje konunun görüntülenmesi talebi

  Sicil kartında proje kodu değiştirildiğinde personelin sicil tarihçesinde proje kodu alanında proje konunun görüntülenmesi sağlanmıştır.

  3.Kurum Çalışma Parametresi listesinde pasif olan kayıtların excel aktarımda gelmemesi talebi

  Kurum Çalışma Parametresi listesinde pasif olan kayıtların excel aktarımda gelmemesi sağlanmıştır.

  4.Fazla mesai saati 0,01 saatten az olması durumunda tahakkuk toplamları raporuna yansıması talebi

  Fazla mesai saati 0,01 saatten az olması durumunda fazla mesai tutarının tahakkuk toplamları raporuna yansıması sağlanmıştır.

  5.Excel'e puantaj bilgi aktarımının çalışma tarihinde geçerli olan işyerine göre aktarılması talebi

  Excel'e puantaj bilgi aktarımının çalışma tarihinde geçerli olan işyerine göre aktarılması sağlanmıştır.

  6.İşten çıkış kayıtlarında işlem tarihi ve işten çıkış tarihi farklı tarihlerde ise ve işlem tarihinde personelin puantajı yoksa Sgk işten çıkış bildirgesinde ay bilgisinin doğru gelmesi talebi

  İşten çıkış kayıtlarında işlem tarihi ve işten çıkış tarihi farklı ayları kapsayacak şekilde ise ve personelin işlem tarihinde puantajı yoksa, Sgk işten ayrılış bildirgesinde ay bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

  7.Ayın son günü izin kaydı olan sicilin puantajına izin aktarım işlemi yapıldığında izin kaydında bordro durumunun doğru gösterilmesi talebi

  Ayın son günü izin kaydı olan sicilin puantajına izin aktarım işlemi yapıldığında izin kaydında bordro durumunun uygulandı olması sağlanmıştır.

  8.İhbar tazminatı rapor tasarımına standart alan listesindeki "Ek Yardımlar(Yıllık)" alanı eklenerek rapor alınabilmesi talebi

  İşten çıkış kayıtları>F9 menü >İhbar tazminatı raporu tasarımına standart alan listesindeki "Ek Yardımlar(Yıllık)" alanı eklendiğinde raporun alınabilmesi sağlanmıştır.

  9.İzin planlama kaydı üret işleminde detaylı filtrenin çalışması talebi

  İzin planlama kaydı üret işleminde sicil numarası filtresinde detaylı filtre ile izin planı eklenmesi sağlanmıştır.

  10.Aile bireyinin engellilik derecesinin değişmesi durumunda puantaj içerisinde hesaplanan engellilik indiriminin doğru gösterilmesi talebi

  Aile bireyinin engellilik derecesinin değişmesi durumunda puantaj içerisinde hesaplanan engellilik indiriminin doğru gösterilmesi sağlanmıştır.

  11.31 çeken aylarda ay içerisinde 1' er günlük iki izin kaydı girildiğinde, puantaj kartına izin aktarımı işleminde çalışma gününden doğru düşülmesi talebi

  Bordro parametrelerinde yer alan "SGK eksik gün hesaplama şekli" ve "Günlük brüt ücret hesaplama şekli" parametreleri 'Ayın gün sayısı üzerinden' seçili olduğu durumda izin aktarım işleminde ücretsiz izin sürelerinin puantaj doğru bir şekilde aktarılması sağlanmıştır.

  12.Sicil kartında öğrenim durumu seçilip kaydedildiğinde işe giriş bildirgesi xml' inde "öğrenim kodu" alanının doğru gösterilmesi talebi

  Sicil kartında öğrenim durumu seçilip kaydedildiğinde işe giriş bildirgesi xml' inde "öğrenim kodu" alanının doğru gösterilmesi sağlanmıştır.

  13.Çalışma alanı işlem yetkileri F9 menüdeki yetki ver(incele) özelliğinin çalışması talebi

  Bordro SYS'de kullanıcılar>çalışma alanları>işlem yetkileri F9 menüdeki "yetki ver(incele)" seçeneğinin doğru çalışması sağlanmıştır.

  14.Personel Listesi raporunda işten ayrılan personellerin listelenmesi talebi

  Personel Listesi raporunda işten ayrılan personellerin listelenmesi sağlanmıştır.

  15.Net ücret alan personelin toplu sözleşme farkı puantajındaki brüt ücret ile APHB de toplam hak edilen ücretin doğru gösterilmesi talebi

  Toplu Sözleşme Fark Puantajlarında SGK Matrahlarında düzenleme yapılmış ve toplam hak edilen ücretin doğru olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

  16.Yemek yardımı için toplu sözleşme farkı hesaplatıldığında oluşan fark puantajında sgk yemek yardımı istisnasının hesaplanmaması talebi

  'Toplu Sözleşme Farklarında SGK Primi Hesaplama' bordro parametresi 'Fark Puantajının Oluşturulduğu Tarihe göre Hesaplansın' seçildiğinde sosyal yardımların SGK, GV ve DV istisnalarının fark puantajında hesaplanmaması sağlanmıştır.

  17.Aynı dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı oluşturulmasının engellenmesi talebi

  Ara dönem, işten çıkış/giriş, işyeri değişikliği olmadığı durumlarda aynı dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı eklenmesi engellenmiştir.

   

 • Logo Bordro Plus için yeni sürüm

  Sürüm yayınlanma tarihi | 24 Ocak 2022

  Logo Yazılım olarak siz değerli iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

  Bu bağlamda, Logo Bordro Plus için geliştirdiğimiz 4.76.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

 • Sürüm yayınlanma tarihi | 6 Aralık 2021

  Logo Yazılım olarak siz değerli iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

  Bu bağlamda, Logo Bordro Plus için geliştirdiğimiz 4.75.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

 • Logo Bordro Plus Programında Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Bildirgesi Birleştirme

  Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından SGK’ya verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin usul ve esaslar 18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile belirlenmişti.

  Kanun; Kırşehir, Çankırı, Bartın ve Amasya illerinde muhtelif tarihlerde uygulanmaya başlamış, diğer iller için ise yürürlülük tarihi 1 Temmuz 2018 iken, 29 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4 Sıra Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği” ile 1 Ekim 208 olarak değiştirilmişti.

  Yukarıdaki iller dışındaki mükellefler/işverenlerin ise (herhangi bir uzatma olmadığı taktirde) 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren uygulama kapsamına gireceklerini hatırlatmak isteriz.

  Logo ERP ürünleri ve Bordro Plus için , değişen Muhtasar ve Aylık Prim ve Hizmet belgesi uygulamasına yönelik doküman ve videolar aşağıdaki adreslere eklenmiştir.

  Muhtasar ve APHB Birleştirilmesi dokümanı için tıklayınız : http://support.logo.com.tr/images/Documents/WinHr/Support_Muhtasar_ve%20_Prim_Hizmet_Beyannamesi.pdf

  Muhtasar ve APHB Birleştirilmesi videosu için tıklayınız : http://www.youtube.com/watch?v=VaulGHcukXg

  Bilginize sunarız.

 • Logo Muhasebe Programı

  Küçük ve orta büyüklükteki bütün firmaların, finansal işlemleri, genel muhasebe işlemleri ve sabit kıymet hesaplamalarına ait işlemleri ile diğer tüm işlemleri Logo Go Plus ve Logo GO3 programı ile yapmak artık çok basit. Kaydı yapılan fişlere ait farklı rapor ihtiyaçlarını karşılayan Logo Go PLUS ve Logo GO3  programı kendi kategorisinde Türkiye'nin en çok tercih edilen %100 Türk yapımı bir programıdır. Siz sadece Logo Go PLUS ve GO3 programı ile işletmenizdeki alım satım işleminizi yapın, ilgili diğer tüm modüllere otomatik kayıt işlemini Logo Go PLUS yada Logo GO3 yapsın. İşletmenizde yaptığınız bazı hesaplarınızı elle (manuel) veya excel tabloları ile yapma zahmetinden kurtulun tüm bu işlemleri Logo sizin yerinize yapsın. Firmanızı ve buna bağlı olarak satış kapasitenizi, üretim kapasitenizi büyütmek, tamamen alacağınız doğru kararlara bağlıdır. Logo Go Plus yada Logo GO3 muhasebe programının sunacağı raporlar doğru kararlar almanıza yardımcı olacak hatasız bir yardımcıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte sıfırdan kodlanan ve tamamen yenilenen Logo GO 3 programını artık tabletlerinizde kullanabileceksiniz.

  Logo GO 3 Modüller

  Standart Modüller.

  • Stok (malzeme)
  • Cari Hesap
  • Fatura
  • Talep Yönetimi
  • Sipariş Takibi
  • Kasa
  • Banka
  • Çek ve Senet
  • Muhasebe
  • Muhasebeleştirme
  • Sabit Kıymet (Amortisman)
  • Satınalma Satış Tanımları
  • Satınalma & Satış Hizmet yönetimi
  • Turkcell Hizmetleri
  • Yönetim Karar Destek
  • Go Garanti
  • Dövizli çalışma
  • Ambar yönetimi
  • Kullanıcı izleme ve yetki kontrol

  Logo GO 3 Özellikler

  Standart Özellikler.

  • Farklı tema - Renk kullanımı.
  • Alternatifli ana menü.
  • Girişte otomatik olarak açılabilen yönetici konsolu.
  • Sihirbazlar ile kolay kayıt imkanı.
  • Kart ve Fiş Listelerinden İşlem Kaydetme ve Raporlama.
  • Alış Faturasından Satış Faturası Oluşturma.
  • Otomatik Kayıt Ekleme
  • Arayüz Uyarlama
  • Sık Kullanılan Kayıtlar ile Hızlı ve Hatasız Veri Girişi
  • Go Plus Web Master
  • Windows ile tam uyum
  • Excel ile veri alışverişi
  • Görev zamanlayıcı
  • Kayıt kurtarma
  • Döviz raporları
 • Logo Muhasebe Programı

  Küçük ve orta büyüklükteki bütün firmaların, finansal işlemleri, genel muhasebe işlemleri ve sabit kıymet hesaplamalarına ait işlemleri ile diğer tüm işlemleri Logo Go Plus ve Logo GO3 programı ile yapmak artık çok basit. Kaydı yapılan fişlere ait farklı rapor ihtiyaçlarını karşılayan Logo Go PLUS ve Logo GO3  programı kendi kategorisinde Türkiye'nin en çok tercih edilen %100 Türk yapımı bir programıdır. Siz sadece Logo Go PLUS ve GO3 programı ile işletmenizdeki alım satım işleminizi yapın, ilgili diğer tüm modüllere otomatik kayıt işlemini Logo Go PLUS yada Logo GO3 yapsın. İşletmenizde yaptığınız bazı hesaplarınızı elle (manuel) veya excel tabloları ile yapma zahmetinden kurtulun tüm bu işlemleri Logo sizin yerinize yapsın. Firmanızı ve buna bağlı olarak satış kapasitenizi, üretim kapasitenizi büyütmek, tamamen alacağınız doğru kararlara bağlıdır. Logo Go Plus yada Logo GO3 muhasebe programının sunacağı raporlar doğru kararlar almanıza yardımcı olacak hatasız bir yardımcıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte sıfırdan kodlanan ve tamamen yenilenen Logo GO 3 programını artık tabletlerinizde kullanabileceksiniz.

   Logo  tiger wings ve logo go wings

  Sektörel uyumluluk: Logo GO Wings, farklı sek

 • Logo Muhasebe Programı

  Küçük ve orta büyüklükteki bütün firmaların, finansal işlemleri, genel muhasebe işlemleri ve sabit kıymet hesaplamalarına ait işlemleri ile diğer tüm işlemleri Logo Go Plus ve Logo GO3 programı ile yapmak artık çok basit. Kaydı yapılan fişlere ait farklı rapor ihtiyaçlarını karşılayan Logo Go PLUS ve Logo GO3  programı kendi kategorisinde Türkiye'nin en çok tercih edilen %100 Türk yapımı bir programıdır. Siz sadece Logo Go PLUS ve GO3 programı ile işletmenizdeki alım satım işleminizi yapın, ilgili diğer tüm modüllere otomatik kayıt işlemini Logo Go PLUS yada Logo GO3 yapsın. İşletmenizde yaptığınız bazı hesaplarınızı elle (manuel) veya excel tabloları ile yapma zahmetinden kurtulun tüm bu işlemleri Logo sizin yerinize yapsın. Firmanızı ve buna bağlı olarak satış kapasitenizi, üretim kapasitenizi büyütmek, tamamen alacağınız doğru kararlara bağlıdır. Logo Go Plus yada Logo GO3 muhasebe programının sunacağı raporlar doğru kararlar almanıza yardımcı olacak hatasız bir yardımcıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte sıfırdan kodlanan ve tamamen yenilenen Logo GO 3 programını artık tabletlerinizde kullanabileceksiniz.Şirket muhasebe programları için ideal çözüm.

  Logo GO 3 Modüller

  Standart Modüller.

  • Stok (malzeme)
  • Cari Hesap
  • Fatura
  • Talep Yönetimi
  • Sipariş Takibi
  • Kasa
  • Banka
  • Çek ve Senet
  • Muhasebe
  • Muhasebeleştirme
  • Sabit Kıymet (Amortisman)
  • Satınalma Satış Tanımları
  • Satınalma & Satış Hizmet yönetimi
  • Turkcell Hizmetleri
  • Yönetim Karar Destek
  • Go Garanti
  • Dövizli çalışma
  • Ambar yönetimi
  • Kullanıcı izleme ve yetki kontrol

  Logo GO 3 Özellikler

  Standart Özellikler.

  • Farklı tema - Renk kullanımı.
  • Alternatifli ana menü.
  • Girişte otomatik olarak açılabilen yönetici konsolu.
  • Sihirbazlar ile kolay kayıt imkanı.
  • Kart ve Fiş Listelerinden İşlem Kaydetme ve Raporlama.
  • Alış Faturasından Satış Faturası Oluşturma.
  • Otomatik Kayıt Ekleme
  • Arayüz Uyarlama
  • Sık Kullanılan Kayıtlar ile Hızlı ve Hatasız Veri Girişi
  • Go Plus Web Master
  • Windows ile tam uyum
  • Excel ile veri alışverişi
  • Görev zamanlayıcı
  • Kayıt kurtarma
  • Döviz raporları

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us