bordro plus

 • Logo Kısa Çalışma Ödeneği

  Kısa Çalışma Uygulaması

  Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

  Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler”

  İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.

  Uygulama 3 ay ile sınırlıdır. Bu süreyi aşmayacak şeklide sigortalı çalışanlara çalışmadıkları süre için gelir desteği sağlanmaktadır. İşkur ödemeleri ve uygulama detayları için işkurun web sayfasına erişebilirsiniz.

  https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi

  Kısa çalışma için başvuran iş yerlerinin öncelikle başvurularının İŞKUR tarafından onaylanması gerekir. Onaylanmasının ardından işveren kısa çalışma yapılan ilk haftanın ücretini işçiye yarım ücret olarak ödeyecek. Kalan süreler ise eksik gün olarak gösterilecektir.

  Uygulamanın yapılabilmesi için Bordro Plus Ürününde yapılması gereken işlem adımları şunlardır;

  Ayarlar / Parametreler/ Çalışma Parametrelerinden “Kısa çalışma ödeneği” şeklinde işlem türü “normal mesai “ olarak yeni bir çalışma parametresi eklenir.

  Logo Kısa Çalışma Ödeneği

  Eklenen çalışma parametresi Ayarlar/parametreler/Kurum Çalışma Parametrelerine eklenir. Burada dikkat edilmesi gereken husus katsayı oranının 0,5 olarak tanımlanmasıdır. S.G. Primine Tabi oran, Damga Vergisine Tabi Oran ve Gelir Vergisine Tabi Oran %100 olarak tanımlanmalıdır.

  Logo Bordro Kısa Çalışma Ödeneği

  Tanımlanan yeni parametre personellerin tabi olduğu mesailer seçeneğine eklenir.

  Örneğin 3 Nisan’dan itibaren faaliyetini tamamen durdurması şeklinde kısmi çalışmaya geçen bir kurum için puantaj oluşturulması yapalım. Örnekte 3 Nisandan itabaren kısa çalışmaya geçileceği için 2 günlük normal ücret 7 günlük süre için de kısa çalışma ödeneği olarak puantajı oluşturalım, personel asgari ücretli olarak çalışmaktadır.

  Logo Kısa Çalışma Ödeneği

  Puantaj kartının sicil bilgileri tabından eksik çalışma nedeni 18 olarak belirlenir.

  Alt sınırın altında kalan brüt yarım ücret ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir.

  Programda şu anda asgari ücretin altında kalan kesintilerin farkı “yüklenilen Sgk matrahı ” olarak işverene yüklenmektedir.

  Sigortalının brüt yarım ücreti (49,05 TL) ile prime esas kazanç alt sınırının (98, 10 TL) arasındaki fark olan 49,05 TL’ye ait sigorta priminin 49,05*0,375= 18,39 TL*7 gün= 128,73 TL’nin ödenmesinden işveren sorumlu olacaktır.

  Yapılan örnek üzerinden detaylı hesaplama;

  Logo Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplama

  • Sgk Prime Esas Ödemeler : 539,55
  • Sgk taban matrahı : 882,90
  • İşçi Prim Kesintileri Toplamı: 539,55*0,15= 80,93
  • İşveren Kesintileri: 882,90*0,225=198,65+ (İşçiden yüklenilen sgk matrahı)343,35*0,15= 51,50
  • Toplam İşveren Kesintileri : 198,65+51,50= 250,15
  • Sgk Prim Toplamı: 80,93 İşçi+ 250,15 İşveren= 331,08

  Aylık Prim Hizmet Belgesi beyanında sgk taban matrahı altında bildirim yapılamaz. Bordro Plus ürününde taban matrahına tamamlanarak aylık prim hizmet belgesi hazırlanır.

  Kısa Çalışma Ödeneği APHB

  Sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı dönemde sadece kısa çalışma ödeneğinden dolayı eksik gün bulunması halinde “18-Kısa çalışma ödeneği” kodu sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı dönemde kısa çalışma ödeneği ile birlikte ayrıca başka eksik gün olması halinde eksik gün nedeni olarak “27- Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler kodu” seçilmelidir.

 • Logo Bordro Plus

  LOGO BORDRO PLUS PERSONEL BORDRO PROGRAMI

  Logo BORDRO PLUS programı; GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise yazılımları ile entegre olarak çalışabilen personel bordro işleme, puantaj, borç/alacak ve izin takip programıdır.

  BORDRO PLUS programı, modüler bir yapıdan oluşmaktadır. Programın en temel modülü çalışanlarınızı kayıt ettiğiniz Sicil Yönetimi’dir. Sicil yönetimi ile aktif çalışan personelinizi, işten çıkan eski personelinizi görebilir ve yönetebilirsiniz.

 •  Bordro Plus ürünü için 4.45.01.00 ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürüm kapsamında Anadolu Hayat Emeklilik Otomatik Katılım Entegrasyonu modülü eklenmiştir. İlgili ara sürüm dosyalarına ftp sitemizden, Anadolu Hayat Emeklilik otomatik katılım entegrasyonu ile ilgili dökümana ise support.logo.com.tr adresimiz üzerinden veya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

  ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.45.01.00/BORDROPLUS_4.45.1.00.part1.rar
  ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.45.01.00/BORDROPLUS_4.45.1.00.part2.rar
  ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.45.01.00/BORDROPLUS_4.45.1.00.part3.rar

 • Logo Bordro Plus Güncelleme Versiyon 4.60

  2019 Eylül döneminde yayımlanan Bordro Plus programına ait versiyon güncellemesi ile gelen ilave özelikler ve düzeltmeler aişağıda maddeler şeklinde belirtilmiştir. Bordro Plus programınızı sizde 4.60 versiyona güncelleyerek bu özelikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Bordro Plus Güncelleme hizmeti için iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

  1- Türk Hava Kurumu ile Sivil Havacılıkta Görevli Pilotlar ve Sertifikalandırılmış Personele Yapılan Aylık Ücret Ödemelerinin %70inin Damga Vergisinden de İstisna Edilmesi İle İlgili Çalışma Yapılması Talebi
  Türk Hava Kurumu ile Sivil Havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin damga vergisinden istisna edilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda Kanun Parametreleri/Diğer sekmesine "Uçuş Gör.Damga Vergisi İnd. Oranı (Yüzde)" alanı eklenmiştir. İstisnanın yapılabilmesi için Sicil Kartı/Çalışma Bilgileri sekmesinden "Uçuş Görevlisi" onay kutusu seçilmesi gerekmektedir. Bu istisnanın; Tahakkuk Listesi, Tahakkuk Toplamları ve Bordro Zarfına raporlarına eklenen "Uçuş Personeli Damga Vergisi İstisnası" alanıyla raporlanması sağlanmıştır.

  2- Sicil Kartı-Puantaj Kartı Ekranlarındaki Borç/Avans İşlemlerinin İyileştirilmesi Talebi

 • Logo Muhasebe Programı

  Küçük ve orta büyüklükteki bütün firmaların, finansal işlemleri, genel muhasebe işlemleri ve sabit kıymet hesaplamalarına ait işlemleri ile diğer tüm işlemleri Logo Go Plus ve Logo GO3 programı ile yapmak artık çok basit. Kaydı yapılan fişlere ait farklı rapor ihtiyaçlarını karşılayan Logo Go PLUS ve Logo GO3  programı kendi kategorisinde Türkiye'nin en çok tercih edilen %100 Türk yapımı bir programıdır. Siz sadece Logo Go PLUS ve GO3 programı ile işletmenizdeki alım satım işleminizi yapın, ilgili diğer tüm modüllere otomatik kayıt işlemini Logo Go PLUS yada Logo GO3 yapsın. İşletmenizde yaptığınız bazı hesaplarınızı elle (manuel) veya excel tabloları ile yapma zahmetinden kurtulun tüm bu işlemleri Logo sizin yerinize yapsın. Firmanızı ve buna bağlı olarak satış kapasitenizi, üretim kapasitenizi büyütmek, tamamen alacağınız doğru kararlara bağlıdır. Logo Go Plus yada Logo GO3 muhasebe programının sunacağı raporlar doğru kararlar almanıza yardımcı olacak hatasız bir yardımcıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte sıfırdan kodlanan ve tamamen yenilenen Logo GO 3 programını artık tabletlerinizde kullanabileceksiniz.

  Logo GO 3 Modüller

  Standart Modüller.

  • Stok (malzeme)
  • Cari Hesap
  • Fatura
  • Talep Yönetimi
  • Sipariş Takibi
  • Kasa
  • Banka
  • Çek ve Senet
  • Muhasebe
  • Muhasebeleştirme
  • Sabit Kıymet (Amortisman)
  • Satınalma Satış Tanımları
  • Satınalma & Satış Hizmet yönetimi
  • Turkcell Hizmetleri
  • Yönetim Karar Destek
  • Go Garanti
  • Dövizli çalışma
  • Ambar yönetimi
  • Kullanıcı izleme ve yetki kontrol

  Logo GO 3 Özellikler

  Standart Özellikler.

  • Farklı tema - Renk kullanımı.
  • Alternatifli ana menü.
  • Girişte otomatik olarak açılabilen yönetici konsolu.
  • Sihirbazlar ile kolay kayıt imkanı.
  • Kart ve Fiş Listelerinden İşlem Kaydetme ve Raporlama.
  • Alış Faturasından Satış Faturası Oluşturma.
  • Otomatik Kayıt Ekleme
  • Arayüz Uyarlama
  • Sık Kullanılan Kayıtlar ile Hızlı ve Hatasız Veri Girişi
  • Go Plus Web Master
  • Windows ile tam uyum
  • Excel ile veri alışverişi
  • Görev zamanlayıcı
  • Kayıt kurtarma
  • Döviz raporları
 • Logo Muhasebe Programı

  Küçük ve orta büyüklükteki bütün firmaların, finansal işlemleri, genel muhasebe işlemleri ve sabit kıymet hesaplamalarına ait işlemleri ile diğer tüm işlemleri Logo Go Plus ve Logo GO3 programı ile yapmak artık çok basit. Kaydı yapılan fişlere ait farklı rapor ihtiyaçlarını karşılayan Logo Go PLUS ve Logo GO3  programı kendi kategorisinde Türkiye'nin en çok tercih edilen %100 Türk yapımı bir programıdır. Siz sadece Logo Go PLUS ve GO3 programı ile işletmenizdeki alım satım işleminizi yapın, ilgili diğer tüm modüllere otomatik kayıt işlemini Logo Go PLUS yada Logo GO3 yapsın. İşletmenizde yaptığınız bazı hesaplarınızı elle (manuel) veya excel tabloları ile yapma zahmetinden kurtulun tüm bu işlemleri Logo sizin yerinize yapsın. Firmanızı ve buna bağlı olarak satış kapasitenizi, üretim kapasitenizi büyütmek, tamamen alacağınız doğru kararlara bağlıdır. Logo Go Plus yada Logo GO3 muhasebe programının sunacağı raporlar doğru kararlar almanıza yardımcı olacak hatasız bir yardımcıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte sıfırdan kodlanan ve tamamen yenilenen Logo GO 3 programını artık tabletlerinizde kullanabileceksiniz.Şirket muhasebe programları için ideal çözüm.

  Logo GO 3 Modüller

  Standart Modüller.

  • Stok (malzeme)
  • Cari Hesap
  • Fatura
  • Talep Yönetimi
  • Sipariş Takibi
  • Kasa
  • Banka
  • Çek ve Senet
  • Muhasebe
  • Muhasebeleştirme
  • Sabit Kıymet (Amortisman)
  • Satınalma Satış Tanımları
  • Satınalma & Satış Hizmet yönetimi
  • Turkcell Hizmetleri
  • Yönetim Karar Destek
  • Go Garanti
  • Dövizli çalışma
  • Ambar yönetimi
  • Kullanıcı izleme ve yetki kontrol

  Logo GO 3 Özellikler

  Standart Özellikler.

  • Farklı tema - Renk kullanımı.
  • Alternatifli ana menü.
  • Girişte otomatik olarak açılabilen yönetici konsolu.
  • Sihirbazlar ile kolay kayıt imkanı.
  • Kart ve Fiş Listelerinden İşlem Kaydetme ve Raporlama.
  • Alış Faturasından Satış Faturası Oluşturma.
  • Otomatik Kayıt Ekleme
  • Arayüz Uyarlama
  • Sık Kullanılan Kayıtlar ile Hızlı ve Hatasız Veri Girişi
  • Go Plus Web Master
  • Windows ile tam uyum
  • Excel ile veri alışverişi
  • Görev zamanlayıcı
  • Kayıt kurtarma
  • Döviz raporları

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us