logo bordro plus

 • Logo Bordro Plus 17256 / 27256 Kanun Numaralı İstihdam Teşvik Prim Desteği

  17.11.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7256 sayılı kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici-28.Maddenin 1.Fıkrası ile getirilen ve "İlave İstihdam Prim Desteği" olarak da adlandırılan 27256 Kanun numarası verilen yeni prim desteğinin usul ve esasları SGK'nın 26.11.2020 tarihli ve 2020/49 sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.

  Ayrıca 7256 sayılı kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici-27. Madde ile getirilen ve "İstihdama Dönüş Prim Desteği" olarak da adlandırılan, 17256 Kanun numarası verilen yeni prim desteğinin usul ve esasları SGK'nın 26.11.2020 tarihli ve 2020/50 sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.

  Logo Bordro Plus ürününde 4.69.02.00 versiyonu ile birlikte 4447 Sayılı Kanun Geçici 27.Maddesi ve 28.Maddesi ile ilgili geliştirmeler yapılmıştır.

 • Logo Bordro Plus 2021 Kanun Parametreleri ve 2021 Asgari Ücret

  2021 yılında  yayınlanan 4.69.01.00 versiyonu ile birlikte Logo Bordro Plus programında Kanun Parametreleri 'nin My Logo yerine Logo Payroll servisleri üzerinden alınması sağlanmıştır. 

  2021 yılında geçerli olan asgari ücret tutarı, SGK taban ve SGK tavan ücretleri , sakatlık indirimi gibi 2021 yılında uygulanacak olan tüm kanun parametreleri program üzerinden otomatik olarak indirilebilir ve ayarlanabilir.  2021 yılı için geçerli olan kanun parametreleri şöyledir:

  2021 Gelir vergisi oranları, çocuk yardım muafiyet tutarları, sakatlık indirimi

 • Logo Bordro programına ait eğitime kimler katılmalı?
  İşletmelerde bordro yönetimi, insan kaynakları yönetimini uzmanlık alanı olarak seçen ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenler ile personel bordrolamasına hakim olmak isteyenler, SGK süreçlerini mevzuata göre takip etmek isteyenler Logo Bordro eğitimine katılmalıdır.

  Logo Bordro eğitimine neden katılmalıyım?
  İşletmenizde çalışan personelinize ait maaş hesaplamalarını yapmak, puantaj kayıtlarını gerçekleştirmek, bu personelin borç/avans durumlarını takip etmek istiyorsanız bu eğitime katılmanız gerekmektedir. Bu eğitimin amacı kurumunuzda çalışan personelin bordro işlemlerini SGK mevzuatına yada yasal mevzuata göre düzenleyebilir hale getirmektir. 

 • Logo Kısa Çalışma Ödeneği

  Kısa Çalışma Uygulaması

  Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

 • Logo Bordro Plus

  LOGO BORDRO PLUS PERSONEL BORDRO PROGRAMI

  Logo BORDRO PLUS programı; GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise yazılımları ile entegre olarak çalışabilen personel bordro işleme, puantaj, borç/alacak ve izin takip programıdır.

  BORDRO PLUS programı, modüler bir yapıdan oluşmaktadır. Programın en temel modülü çalışanlarınızı kayıt ettiğiniz Sicil Yönetimi’dir. Sicil yönetimi ile aktif çalışan personelinizi, işten çıkan eski personelinizi görebilir ve yönetebilirsiniz.

 • Logo Bordro Plus Güncelleme Versiyon 4.60

  2019 Eylül döneminde yayımlanan Bordro Plus programına ait versiyon güncellemesi ile gelen ilave özelikler ve düzeltmeler aişağıda maddeler şeklinde belirtilmiştir. Bordro Plus programınızı sizde 4.60 versiyona güncelleyerek bu özelikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Bordro Plus Güncelleme hizmeti için iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

  1- Türk Hava Kurumu ile Sivil Havacılıkta Görevli Pilotlar ve Sertifikalandırılmış Personele Yapılan Aylık Ücret Ödemelerinin %70inin Damga Vergisinden de İstisna Edilmesi İle İlgili Çalışma Yapılması Talebi
  Türk Hava Kurumu ile Sivil Havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin damga vergisinden istisna edilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda Kanun Parametreleri/Diğer sekmesine "Uçuş Gör.Damga Vergisi İnd. Oranı (Yüzde)" alanı eklenmiştir. İstisnanın yapılabilmesi için Sicil Kartı/Çalışma Bilgileri sekmesinden "Uçuş Görevlisi" onay kutusu seçilmesi gerekmektedir. Bu istisnanın; Tahakkuk Listesi, Tahakkuk Toplamları ve Bordro Zarfına raporlarına eklenen "Uçuş Personeli Damga Vergisi İstisnası" alanıyla raporlanması sağlanmıştır.

  2- Sicil Kartı-Puantaj Kartı Ekranlarındaki Borç/Avans İşlemlerinin İyileştirilmesi Talebi

 • Logo Bordro Plus Programında Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Bildirgesi Birleştirme

  Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından SGK’ya verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin usul ve esaslar 18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile belirlenmişti.

  Kanun; Kırşehir, Çankırı, Bartın ve Amasya illerinde muhtelif tarihlerde uygulanmaya başlamış, diğer iller için ise yürürlülük tarihi 1 Temmuz 2018 iken, 29 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4 Sıra Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği” ile 1 Ekim 208 olarak değiştirilmişti.

  Yukarıdaki iller dışındaki mükellefler/işverenlerin ise (herhangi bir uzatma olmadığı taktirde) 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren uygulama kapsamına gireceklerini hatırlatmak isteriz.

  Logo ERP ürünleri ve Bordro Plus için , değişen Muhtasar ve Aylık Prim ve Hizmet belgesi uygulamasına yönelik doküman ve videolar aşağıdaki adreslere eklenmiştir.

  Muhtasar ve APHB Birleştirilmesi dokümanı için tıklayınız : http://support.logo.com.tr/images/Documents/WinHr/Support_Muhtasar_ve%20_Prim_Hizmet_Beyannamesi.pdf

  Muhtasar ve APHB Birleştirilmesi videosu için tıklayınız : http://www.youtube.com/watch?v=VaulGHcukXg

  Bilginize sunarız.

 • Logo Bordro Plus programında huzur hakkı nasıl ödenir? Parametreler nasıl ayarlanır?

  Huzur Hakkı Nedir?

  Şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunen belli sorumluluk ve yükümlüleri vardır. Huzur Hakkı, bu kişilerin sorumluluk ve yükümlülükleri nedeni ile karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi karşılıktır.

  Huzur hakkı kimlere ödenir?

  Huzur Hakkı ödemesi, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketler için müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara yapılabilir.

  Huzur Hakkı hesaplanırken nelere dikkat etmeliyiz?

  Şirketin huzur hakkı vermesi için bunun şirket esas sözleşmesinde belirtilmesi ya da karar defterinde karar alınması gerekir ancak noter tasdiki gerekmez. Yine de özellikle birden çok ortaklı şirketlerde ileride bir itiraz olması söz konusu ise tescil yaptırılması daha uygun olur.

  Huzur hakkı hesaplanırken Gelir ve Damga vergisi kesintisi yapılır. Gelir vergisi oranları 2015 senesi için aşağıdaki gibidir. Vergi hesaplanan tutarlar ve oranlar yıldan değişebilir.

 • Logo bordro plus  ana paket kaç kullanıcılı ve kaç personel kaydı tutabilirim?
  Logo bordro plus 10 kişi programa giriş yapabilir  ana paket üzerinde 100 personel olarak sunulmaktadır:
  Logo bordro plus muhasebe entegrasyonu varmı?
  Logo bordro plus programı logo go 3 logo tiger 3 programıyla entegre çalışabilmektedir.
  Aynı ay içinde 2 defa ödeme yapıyoruz bordro programında bu uygulamayı gerçekleştirebilir miyiz ?
  Logo  bordro programında  ödeme işlemini gerçekleştirebiliriz.
  Logo bordro programında izin yönetimi var mı?

 • Kobi Çözümleri, ERP Çözümleri, İnsan Kaynakları (Bordro) Çözümleri ve Mobil Çözümler

  Logo muhasebe programları, erp programları, insan kaynakları (personel bordro) programı, Mobil programlar ve diğer Logo programları muhasebe, üretim, satış & dağıtım, mağazacılık, toptan ve perakende ticareti, personel analiz ve performansı, personel bordrosu gibi birçok bölümde ve birçok sektörde kullanılmaktadır.

  LOGO, yalnızca bir paket program olmayıp, firmanızın ihtiyaçlarınızı karşılayarak verimlilik sağlar ve firmanıza katma değer ilave eden bir ortam sunar. LOGO tüm programlarını ve teknolojilerini geliştirirken, kurum içinden ve kurum dışından konusunda uzman olan kişilerin bilgi, üretim gücü ve tecrübelerinden faydalanmaktadır. Uzmanlarla yaptığı iş birliği sonucunda programlarında hazır paket çözümlerinin ötesinde “verimlilik” sağlamak için çalışmaktadır.

  Logo çözümleri içerisinde Logo start, Logo Go PLus, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise, Logo J-Guar, Logo Bordro Plus, Logo İnsan Kaynakları programları vardır. Logonun bazı yazılımları Apple Ios, Google Android ve Microsoft Windows platformunda çalışacak ve mobil cihazlarla uyujlu olacak şekilde dizayn edilmiştir. Logo ürünlerine yatay çözümler ve dikey çözümler olmak üzere çözüm ortakları tarafından hazırlanmış özel yazılımlar entegre edilebilmektedir.

  LOGO ürünleri ve logo ürünleri ile entegre çalışan çözümler sizlere birbirini tamamlayan ve uyarlanabilir bir ürün ailesi sunar.

  LOGO çözümleri teknolojik olarak,

  • Açık platformludur,
  • Yüksek performansa sahiptir,
  • En düşük sahip olma maliyetini sağlar,
  • Yaygın çözümler ve platformlar ile sinerji oluşturur.

  Ayrıca, değer katan teknolojik çözüm ve hizmetlerle firmaların rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda,

  • E-İş Çözümleri (B2B, B2C)
  • E-Tedarik Zinciri, Yönetim Karar Destek Sistemi
  • Konsolidasyon, Uygulamalar Arası Entegrasyon çözümleri sunulmaktadır.
  • Sql tabanlıdır,raporlama kolay arayüzü sahiptir
 • Logo yazılım ailesi olarak  bireysel emeklilik tarafında avivasa ve anadolu hayat emeklilik ile anlaşma yapmıştır.Bu anlaşmayla sayesinde Logo bordro plus ,logo tiger hr ve logo jguar hr ürünlerinde online bes kontrolü yaparak kullanıcılara anlık sorgulama olanağı doğmuştur.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu