logo e-defter

 • E-defter uygulamasını kullanmak için son başvuru tarihleri nedir?

  e-Defter uygulamasında zorunluluk kapsamına giren firmalardan;

  • Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,
  • 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,
  • Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde,elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
 • e-Fatura Uygulamasından Yararlanmak için Neler Yapmam Gerekiyor? e-fatura bizim için zorunlumu? e-fatura için nasıl başvuru yapabilirim? e-fatura ile ilgili tüm soru ve cevapları bulacağınız web sitemizde aşağıda maddeler halinde e-fatura başvuru işleminin nasıl yapılması ve nereye yapılması anlatılmaktadır.

  e-fatura uygulamasında başvuru süreci şu şekilde ilerlemektedir :

  [blocknumber type="circle" text="1" color="#FFF" background="#69bd43"]Gelir İdaresi Başkanlığı'na e-Fatura Uygulaması Başvurusu
  http://www.efatura.gov.tr[/blocknumber] [blocknumber type="circle" text="2" color="#FFF" background="#69bd43"]Mali Mühür Başvurusu
  http://mm.kamusm.gov.tr[/blocknumber] [blocknumber type="circle" text="3" color="#FFF" background="#69bd43"]Gelir İdaresi Başkanlığı'na e-Fatura Entegrasyon Başvurusu[/blocknumber]

  1. GİB e-Fatura Uygulaması Başvurusu

  • e-Fatura işlemlerinde kullanacakları hesap bilgilerini edinebilmek için firmaların GİB’e doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
  • Bunun için tüzel kişi mükelleflerin doldurmaları gereken “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi’’ formuna ve için gerekli diğer belgelere http://www.efatura.gov.tr/web/guest/basvuru adresinden ulaşılabilmektedir.

  2. Mali Mühür Başvurusu

  • Uygulamayı kullanmak için başvurusu uygun bulunan tüzel kişiler, düzenledikleri e-Faturaların değişmezliğini, bütünlüğünü ve kaynağının doğruluğunu garanti altına almak için Mali Mühür kullanmak zorundadırlar.
  • “Mali Mühür” cihazı için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”nin doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra GİB’e ulaştırılması gerekmektedir.
  • Sonrasında başvuruları uygun bulunanların kullanıcı hesapları tanımlanacaktır. Hesaplarının tanımlandığı bilgisi kendilerine iletilenler mali mühürlerinin temini (TÜBİTAK-UEKAE) işlemlerini yerine getirecektir.
  • Mali mühürün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler http://mm.kamusm.gov.tr adresinde yer almaktadır.

  3. Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB’e) e-Fatura Entegrasyon Başvurusu

  • Yalnızca bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan firmalar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Fatura uygulamasını, doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler.
 • E-defter kullanan firmalar internet ortamında elektronik defterlerini göndermeden önce nelere dikkat etmelidir? Hangi kayıtlarını kontrol etmelidir? Ticari sistem tarafında ve muhasebe fişlerinde yapılmsı gerekenler nelerdir? gibi sorularınız için güncel e-defter klavuzu hazırlanmıştır. Yeni hazırlanan güncel e-defter klavuzunda Logo Ticari programınızda neler yapmanız gerektiği anlatılmaktadır. Logo Go Plus ve Logo Tiger Plus programında ön tanım olarak ve defteri hazırlamdan önce yapmanız gereken dokümanda detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bu doküman klavuz niteliğinde hazırlanmış olup işlemlere başlamadan önce yedek almanız önerilmektedir. 

  Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

 •  

  Logo uygulamaları ile e-defter dosyalarınızı Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlayabilir, dosya imzalama, berat dosyası oluşturma ve diğer gerekli işlemleri ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

  E-Defter hazırlama işlemlerinizi iki şekilde gerçekleştirilebilir:


  Programda Ana Kayıtlar / Muhasebe altında yer alan E-Defterler seçeneği ile Logo uygulamasının bulunduğu kataloğun içindeki EDEFTER klasöründe yer alan EDefter seçeneği kullanılarak 
  E-Defter uygulamasının yukarıda belirtilen katalogdaki “EDefter” seçeneği ile çalıştırılması durumunda, bir Login ekranı açılır. Bu ekranda girilecek kullanıcı adı / şifre ve firma bilgileri, Logo uygulamalarına girişte kullandığınız kayıt bilgilerinizdir. 
  Logo E-Defter ekranından gerçekleştirebileceğiniz işlemler aşağıda kısaca özetlenmiştir:

  “E-Defter” dosyaları Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlanır. 

  Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. 
  Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belirli bilgileri kullanılarak “berat” dosyası oluşturulur. 
  Berat dosyası imzalanır ya da mühürlenir. 
  Mühürlü ya da imzalı berat dosyası GİB’e gönderilir. (Dosya, www.edefter.gov.tr adresinde bulunan “e-Defter Uygulaması”na giriş yapılarak yüklenir) 
  Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır.

  Elektronik oluşturulan defterler şunlardır:
  Yevmiye Defteri 
  Defter-i Kebir ( Büyük Defter ) 
  XML formatında Yevmiye Defteri ya da Defter-i Kebir oluşturmak için Logo E-Defter sayfasında yer ilgili simgeler ile F9/sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Ekranda / F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler şunlardır: 
  Firma Değiştir: Bu seçenek kullanıldığında, Sistem tarafında tanımlı olan tür firmaların listelendiği Firma Seçimi penceresi ekrana gelir. İlgili firma seçilir.
  Ekle: XML formatında Yevmiye Defteri veya Defter-i Kebir kaydı eklemek için kullanılır. Bu defterler pencerenin alt kısmında yer alan Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir seçenekleri tıklanarak da kaydedilebilir.

  Çıkar: Defter tanımını silmek için kullanılır. Tanım silindiğinde oluşan XML dosyaları da otomatik olarak silinir. “Berat İmzalandı” statüsündeki defterlerin (ve katalogdaki dosyaların) silinmesine izin verilmez. 
  Yevmiye Defteri ya da Defter-i Kebir silinmek istendiğinde, program kullanıcıyı “Aynı başlangıç-bitiş tarihlerine sahip Kebir / Yevmiye Defteri kaydı da silinecek” mesajı ile uyarır ve mesajın onaylanması halinde aynı tarihli Kebir / Yevmiye Defteri dosyası da otomatik olarak silinir.
  Değiştir: Defter bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

  İncele: Defter bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
  Kopyala: Seçilen kayıt bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır.
  Kayıt Bilgisi: Defter tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

  Kayıt Sayısı: Defterler listesinde kayıt türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.
  Güncelle: Yevmiye Defteri ve/veya Defter-i Kebir kayıtlarının bulunduğu listeyi güncellemek için kullanılır. 
  Filtrele: Defter listesini, verilen filtre koşullarına uygun kayıtlarla görüntüler.
  Dosya Kataloğunu Aç: Diğer İşlemler / Muhasebe Çalışma Bilgileri program bölümünde belirtilen E-Defter kataloğu altındaki xml katoloğuna ulaşmak için kullanılır. 
  E-Defter Web Sitesini Aç: www.edefter.gov.tr adresine bağlanmak için kullanılır. Bu adrese bağlanmadan önce kullanıcının GİB tarafından onaylanan berat dosyalarını indirmesi gerektiği katolog ( ticari sistem yönetiminde belirlediği katalog) uyarı verilerek hatırlatılır.
  Dosya Oluştur: Defter dosyasını oluşturmak için kullanılır. Dosya, standart xbrl formatında üretilir ve ticari sistem yönetiminde seçilen katalog altında aşağıdaki formatta saklanır:
  1234567890-201101-Y-00.zip
  Önemli: Oluşan dosyalar henüz imzalanmadığı için dosya adına (nosign) etiketi konulur: 
  1234567890-201101-YB-00.zip (nosign)
  İmzalandıktan sonra yeni bir dosya daha oluşur, bu dosyada (nosign) etiketi bulunmaz.
  Dosya İmzala: Oluşturulan dosyanın imzalanması için kullanılan seçenektir. Bu seçenek kullanıldığında, “Sertifika Seçimi” penceresi ekrana gelir. Bu pencereden elektronik imza ya da mali mühür seçilir. “Seç” düğmesi ile imzalama işlemi gerçekleştirilir.
  İmzala işlemiyle birlikte nosign etiketine sahip defter dosyası imzalanır. Oluşacak dosyanın adı:
  1234567890-201101-Y-00.zip
  Berat Oluştur: E-Defter beratı, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır. Bu seçenek ile defter dosyasına ait berat dosyası oluşturulur.
  Oluşacak dosyanın adı: 
  1234567890-201101-YB-00.zip (nosign)
  Berat İmzala: Oluşturulan berat dosyası bu seçenek ile imzalanır. Bu seçenek kullanıldığında, “Sertifika Seçimi” penceresi ekrana gelir. Bu pencereden elektronik imza ya da mali mühür seçilir. “Seç” düğmesi ile imzalama işlemi gerçekleştirilir. “Berat İmzalandı” statüsündeki dosyaların silinmesine izin verilmez.
  Oluşacak dosyanın adı:
  1234567890-201101-YB-00.zip
  Yapılan işlemler sonucu oluşturulan mühürlü ve ya imzalı berat dosyası GİB’e gönderilir. (Dosya, www.edefter.gov.tr adresinde bulunan “e-Defter Uygulaması”na giriş yapılarak yüklenir)
  Berat dosyası, Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilir.)
  GİB’e Gönderildi: Oluşturulan ve GİB’e gönderilen dosyanın durumunu “GİB’e Gönderildi” olarak değiştirmek için kullanılır. Bu seçenek kullanıldığında defter içerisindeki “Durumu” alanı güncellenir. 
  Onaylı Berat İndirildi: Onaylanan ve Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile mühürlenen berat dosyasının durumunu “Onaylı Berat İndirildi” olarak değiştirmek için kullanılır. Bu seçenek kullanıldığında defter içerisindeki “Durumu” alanı güncellenir.
  Oluşturulan Dosyaların Görüntülenmesi
  Oluşturulan dosyalar F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “Defter dosyasını aç” ve/veya “Berat Dosyasını aç” seçenekleri ile görüntülenir. 
  Zaman Damgası Sunucu Bilgileri
  E-Defter uygulamasında kullanılan TÜBİTAK zaman damgası sunucu bilgileri, Sistem İşlemeni tarafında, Firma/Detaylar penceresinde Bağlantı Ayarları sekmesinde yer alan ilgili alanlardan kaydedilir.

  Zaman damgası, bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı ifade eder. Örneğin, bir elektrik kesintisi veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar güvenli elektronik imza (gerçek kişiler için) veya mali mühür (tüzel kişiler için) ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK'tan temin edilecektir. 
  Dosya Oluşturma Sırasında Yapılan Kontroller
  Defter dosyaları oluşturulurken ay sırası ve durum kontrolleri yapılır. Örneğin, Ocak ayına ait yevmiye defteri oluşturulmadan Şubat ayına ait yevmiye defteri oluşturulamaz. Oluşturulmak istendiğinde kullanıcı uyarılır. Ocak ayına ait tüm defterlerin durumu “Onaylı / Berat / İndirildi” statüsüne geldikten sonra Şubat ayına ait defter dosyalarının oluşmasına izin verilir. 
  İsteğe bağlı parçalı defter oluşturulabilir. Bu, kıst dönemlerinde gereklidir. Yani Mart ayına ait defter dosyası önce 1-16 Mart, daha sonra 17-31 Mart tarihlerinde oluşturulabilir. Aynı aya ait aynı tarihlerde defter dosyası oluşturmaya izin verilmez. Yevmiye ve Defter-i Kebir form tanımlarında bulunan başlangıç tarihi alanı bir önceki formdaki bitiş tarihinden bir sonraki tarihe ayarlı olarak gelir ve değiştirilmesine izin verilmez. Bu kontrol aynı aya ait form eklenmek istendiğinde yapılır. Ayın son gününe ait bir form kaydı olduğu halde, aynı aya ait yeniden bir form kaydedilmek istediğinde ise uyarı verilir ve kaydın eklenmesine izin verilmez. 
  Bu şekilde oluşturulan kayıtlarda, 
  1-16 Mart arası 200 MB’dan büyükse parçalı defter oluşturulmalıdır. 
  1-16 Mart arası 200 MB’dan küçükse tek dosya oluşmalı fakat dosya parça numarası “0000” olmamalıdır. Çünkü 16 günlük defter ayın bir kısmını kapsamaktadır. Ayın kalan günleri için de ileride defter oluşturulacaktır. 

 • Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm...

  LOGO e-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilebilir. Böylece, defterlerin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri, elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanı sunar.

  LOGO e-Defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

  • LOGO e-Defter uygulamasını kullanabilmek için;
  • Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılması,
  • Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli ve ardından yüklenmesi,
  • Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmesi,
  • Java ürününe ait son versiyon yüklenmesi,
  • Güncel LOGO (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) ürünlerinden birine sahip olunması gerekmektedir.

  e-Defter kullanımına geçişte izlenecek gerekli adımlar için tıklayınız.

  e-Defter hakkında genel bilgi ve başvuru süreci için ise www.edefter.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

  LOGO e-Defter Uygulaması hakkında daha detaylı bilgi için www.logo-edonusum.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

 • 1- İşyeri bazlı çalışan firmalar için hem şubeli hem de şubesiz e-defter verilmesi engellenmiştir:

  İşyeri bazlı çalışan firmaların aynı vergi numarasına sahip işyerleri içerisinde şube no alanına hem sıfır hem de sıfırdan büyük bir numara girilmesi engellenmiştir.Bu şekilde bir şube no girişinin yapılması durumunda işyeri tanımı kaydedilirken "Aynı firmaya hem şubeli hem de şubesiz e-defter verilemez! Lütfen şube numaralarınızı kontrol ediniz" uyarı mesajı ekrana gelecek ve işyerinin kaydedilmesi engellenecektir.

 • Logo Dışı Kullanıcılar İçin e-Defter Fiyatı !

  [block color="#FFF" background="#69bd43"]Logo Programı dışında başka bir program kullanan firmalar için Logo E-defter fiyatı[/block]

  [block border="1px dashed #CCC" padding="14px 15px"]

  Logo Dışı Kullanıcılar için e-Defter (3 firma içerir) (2) (3)                   8.250 TL
  Firma Artırımı (4)   1.500 TL
  Yıllık Yenileme Oranı(5)   %15
  Excel’den Standart Veri Aktarımı(6)   3.000 TL

  [/block]

   Açıklamalar:

  1. Yukarıdaki fiyatlar TL cinsinden olup, KDV dahil değildir.
  2. Yukarıdaki fiyata:
   • 3 firmaya kadar geçerli olan lisans bedeli,
   • Kurulum hizmeti bedeli,
   • Firma tanımlamaları bedeli dahildir.
  3. Kullanıcı eğitimleri ve firma veri modellerinin oluşturulması ile firmanın ihtiyaç duyacağı bunun dışındaki hizmetler ayrıca fiyatlandırılacaktır. Proje uygulama danışmanlığı hizmeti günlük bir firma için 1000 TL+KDV’dir. Bu hizmet, kaynak yazılımdan Logo e-Defter’e data aktarımını sağlayacak modellerin oluşturulmasını, tanımlanan modeller üzerinden data aktarımının yapılmasını ve e-Defter şematronuna uygunluğunun kontrolünü ve ürün kullanım eğitimi verilmesini kapsamaktadır.
  4. Gerektiği durumlarda firma artırımı yapılabilir. Firma artırım bedeli yukarıda ayrıca belirtilmiştir.
  5. e-Defter ürünü yıllık yenilemeli bir üründür. Kullanılmaya devam edilebilmesi için, satın alma tarihinden itibaren 1 yıl sonunda belirtilen oran üzerinden yenileme yapılması gerekmektedir. Yıllık yenileme bedeli;
   • Kullanıcının elindeki konfigürasyon,
   • Yenileme tarihindeki güncel lisans bedeli üzerinden hesaplanarak belirlenmektedir.
  6. Eğer kullanıcı tercih ederse, Excel ortamına aldığı verilerini Logo’ya aktarabilecektir. Bu işlemin bedeli de standart 3.000 TL+KDV olacaktır.
 •  

  Gelirler İdaresi’nin 24.02.2011 tarihinde yayınladığı, Elektronik Defter Genel Tebliği’nde e-Defter:

  “Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.”

  şeklinde tanımlanmıştır.

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve son dönemlerde getirilen zorunluluk kapsamlarıyla elektronik defterlerin iş hayatına entegrasyonu sıklıkla gündeme gelmekte ve her geçen gün hayatımızda daha önemli bir yer edinmektedir.

  e-Defter Uygulama Detayları:

  • Başlangıç aşamasında, sadece Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir'in e-Defter olarak tutulabilmesine izin verilmiştir.
  • Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.
  • e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği format ve standartlara (XBRL GL) uygun olmalıdır.
  • e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır.
  • Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri, kağıt kullanmamaları gerekmektedir.
  • Mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için GİB tarafından onay almış bir yazılım kullanmalıdır.

  Logo programları olan go plus, tiger plus, tiger enterprirse programları e-defter uygulamasına uyumludur.

   

 • Logo E-Defter uygulaması ile birlikte e-defter kullanan firmaları bilgilendirme 

  E-Defter uygulaması kapsamında çalışacak olan firmalarımızda işleyiş ile ilgili mevzuatsal anlamda zorunluluklar ve farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu zorunluluklar şunlardır :

  • Yevmiye ve Defter-i Kebir her ay sonu hazırlanıp aylık olarak GİB 'e gönderilecek.
  • Ay sonunda hazırlanan defterlerin sadece beratları sisteme yüklenecek.
  • Gönderilecek e-defterler e-fatura kapsamında daha önceden aldığınız mali mühür ile imzalanacak.
  • Toplu muhasebeleştirilme bile yapılsa burada muhasebeleştirme şekli; ”Bire Bir “olarak seçilip her fiş için bir mahsup ataması yapılmalıdır. Bunun nedeni devletin bizden her fiş için bir kaynak belge detayı istemesidir. Yani tek bir mahsupta birden fazla fişin kayıtı tutulmayacaktır. Eğer toplu muhasebeleştirme yapılması istenir ise bu durumda oluşan muhasebe fişinde her satır için tek tek kaynak belge detayının girilmesi gerecektir.
  • Muhasebeleşen fişlere ait mahsup fişlerine asla değiştir ile girilmemesi lazım, sistem kaynak belge detaylarını oluşturduktan sonra(entegrasyon ile gelen mahsup fişlerinde kaynak belge detaylarını göremeyiz fakat sistem bunları oluşturduğu için bizi yanılgıya düşürmesin) mahsup fişine değiştir ile girdiğinizde belge detayını fişten kopartır bu nedenle; fiş için yeniden muhasebe fişi oluşturmanız veya fiş içerisine manuel olarak kaynak belge detayı girişi yapmanız gerekir.
  • Muhasebeleştirme işlemi yapan kullanıcılar asla silinmemeli. Bloke edilip aynı kod numarası ile yeni bir kullanıcı açılmalıdır. Kullanıcı detay bilgilerde; kullanıcı adı ve soyadı tanımlamaları yapılacaktır.
  • Beratları gönderilen fişlerde geriye yönelik asla değişiklik yapılmayacaktır.
  • Yevmiye madde numaralama işlemi her ay yapılacaktır. Bir sonraki ay kalan numaradan devam edecektir.
  • Gib 'e yüklenen defter beratları mutlaka indirilip ilgili klasöre yüklenmelidir.
  • E-defter kapsamında tanımlaması yapılacak olan klasörde hiçbir belge silinmemeli ve bu klasör güvenli bir şekilde saklanmalıdır.
  • Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer.
  • Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir.
  • Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. Ancak, hesap dönemi veya takvim yılı içinde, defterlerini elektronik ortamda oluşturmaya başlayanlar, izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, ilgili hesap döneminin başından içinde bulundukları döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlara yer vereceklerdir. Ayrıca elektronik defter tutmaya başladıkları tarih itibarıyla eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.
  • Başkanlık tarafından gerçekleştirilen berat verme işlemi, ilgili defterlerde yer alan kayıtların içerik ve gerçeğe uygunluk denetimi anlamına gelmemekte ve herhangi bir vergi incelemesini veya diğer incelemeleri ifade etmemektedir.
  • Satır birleştirme yapılmayacaktır.
  • Muhasebeleştirme işlemi ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. Filtreleme ekranında kısıtlama yapılmaması gerekir.
  • E-defter logo uygulaması için 1.01 sürümünü seçebilirsiniz. GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünleri ile opsiyonel bir modül olarak sunulmuştur.
  1. Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılması,
  2. Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli ve ardından yüklenmeli,
  3. Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı Yüklenmeli, http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/ucretsiz_zaman_damgasi_istemci_yazilimi.jsp
  4. Java ürününe ait son versiyon yüklenmeli, http://www.java.com/tr/download/
  5. Güncel LOGO (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) ürünlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.
 • 1.)e-Fatura nedir?
  Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri
  faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini
  sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

  2. )e-Fatura Portalı Nedir?

  e-Fatura Uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların
  uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-Fatura Uygulamasına ait temel
  fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.

  3.) e-Fatura Uygulamasından kimler yararlanabilir?
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan
  mükelleflerin e-Fatura Uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır.

  4. )Kimler e-Fatura Uygulamasını kullanmak zorundadır?
  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunluluk kapsamına dahil edilen firmalar:
  * Madeni yağ lisansı sahipleri: 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına
  sahip mükellefler
  * Tütün ve tütün ürünleri ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal edenler: 4760
  Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden
  mükellefler
  * Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış
  hasılatına sahip olan mükellefler.

  .) e-Fatura Uygulamasından nasıl yararlanılabilir?
  DESTEK DOKÜMANI
  Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
  Bölüm : LogoConnect E-Fatura
  Doküman No : 2/24
  Tarih : 25.11.2013
  Konu : Logo Connect E-Fatura Sıkça Sorulan Sorular
  e-Fatura Uygulamasından yararlanmak isteyenlerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na yazılı olarak
  başvurması gerekmektedir. Başvurunun uygun bulunduğu bilgisi kişiye ulaştıktan sonra, bedelini
  TÜBİTAK/UEKAE’ye ödeyerek mali mühür sertifikasının temin edilmesi gerekmektedir. (Başvuru
  Süreci ile ilgili olarak tıklayın. Sertifika kişinin eline ulaştıktan sonra e-Fatura Uygulaması, e-Fatura
  Portalı aracılığıyla veya kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanmaya başlanabilir.
  Kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanılmak tercih ediliyorsa Gelir İdaresi
  Başkanlığı’na e-Fatura Entegrasyon Başvurusu da yapılmalıdır.

  6. Mali Mühür Nedir?
  Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve
  diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması
  ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan
  Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade
  etmektedir.

  7. e-Fatura Düzenleme ve Gönderme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?
  Mali mühür sertifikası edinildikten sonra e-Fatura gönderme ve alma işlemleri e-Fatura Portalı
  aracılığıyla veya entegre edilen bilgi işlem sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Mali Mühür sertifikası
  aktive edildikten sonra ayrıca herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın e-Fatura Portalını
  kullanmak mümkündür. Portalın sunduğu sınırlı imkanlardan daha ileri bir faturalaşma ihtiyacı var ise,
  bilgi işlem sistemini e-Fatura Uygulamasına entegre ederek e-Fatura gönderilebilir. Entegrasyon için
  GİB'e ayrıca başvuruda bulunulması gerekmektedir.

  8. Faturalar e-Fatura Portalı üzerinden düzenlenirken entegrasyon yoluyla da e-Fatura
  düzenlenebilir mi?
  e-Fatura Portalı üzerinden uygulamayı kullanmaya başlamak sonradan entegrasyon yapılmasına engel
  teşkil etmez. Uygulamaya ilk başvuruda entegrasyon talebinde bulunulabileceği gibi daha sonradan
  da entegrasyon başvurusu yapılabilmektedir. Ancak, e-Fatura Uygulamasının hem entegrasyon hem
  de portal yolu ile kullanımı mümkün değildir.

  9.“E-fatura Portal’i” ve “Entegrasyon” çözümünü kullanan ancak “Özel Entegratör” çözümüne
  geçmek isteyen kullanıcılar için, takip edilmesi gereken işlem adımları neler?
  Portalı aktif edilmiş mükellef ise, 7 günlük süreyi kaçırmamak için GİB in evrak kayıt telefon
  numaralarını (302 12 89/1486) arayarak evrağıyla kimin ilgilendiğini bulup o kişi ile iletişime geçerek
  fax ile özel entegratör ile e-faturadan yararlanmak istediğini ve portalının kapatılmasını istediğini
  belirtir dilekçeyi göndermesi gerekir.

  10. e-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?
  e-Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge
  biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları eFaturaları,
  üzerindeki Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde, kendi bünyelerinde
  muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.

  11. e-Fatura sisteminde kayıtlı firmalar ile yapılan işlemlerin az olduğu durumlarda, e-Fatura
  uygulaması portal üzerinden kullanılabilir mi?
  Elektronik faturalaşma yoğunluğu az olacak firmalar uygulamayı portal üzerinden
  kullanabilmektedirler. Entegrasyon zorunluluğu bulunmamaktadır. LOGO'nun Dosya Transfer Çözümü
  (Portal Çözümü) bu ihtiyaç düşünülerek geliştirilmiştir ve faturalaşma yoğunluğu ayda 5000'den az
  firmalara yöneliktir. Bu çözüm ile GİB'in belirlediği formata uygun olarak hazırlanan e-Fatura'lar bir
  klasörde toplanır. Sonrasında GİB'in portaline kullanıcı tarafından manuel olarak yüklenir.

  12. e-Fatura kesmek zorunda olunan bir mükellefe bazı faturalar kağıt ortamında da düzenlenebilir
  mi?
  e-Fatura kesmek zorunda olunan mükelleflere kağıt fatura düzenlenememektedir. Zorunluluk
  kapsamında olan ve e-Fatura uygulamasına geçmiş mükelleflere kağıt ortamında düzenlenmiş
  faturalar hiç düzenlenmemiş hükmündedir.
  e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler arasında faturalaşma işlemleri için elektronik fatura
  düzenlemeleri zorunludur.

  13. e-Fatura ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar Nelerdir?
  e-Faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi
  gerekmektedir:
  * e-Fatura Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde oluşturulmalıdır.
  * e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle eFatura
  alma yetkisi bulunmayanlar adına e-Fatura düzenlenmesi mümkün değildir.
  * e-Faturalar, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile müşterilere gönderilmelidir. Bu bakımdan uygulama
  harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak
  kabul edilmez. Müşterinin uygulama üzerinde tanımlı olması, faturanın format ve standartlara uyması
  ve elektronik belgenin mali mühür ile mühürlenmiş olması bu sonucu değiştirmez.

  14. LOGO'da e-Fatura Çözümleri kaç şekilde sunulmaktadır?
  LOGO'da e-Fatura Çözümleri;
  1-Dosya Transfer Çözümü -Portal Çözümü
  2- GİB Entegrasyon Çözümü-Entegrasyon Yöntemi (İşletmenin bilgi işlem sistemini entegre ederek
  kullanım)
  3-LOGO Özel entegratör kanalıyla kullanım, olmak üzere 3 şekildedir.

  15. LOGO e-Fatura ürününün çalışması için hangi ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır?
  DESTEK DOKÜMANI
  Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
  Bölüm : LogoConnect E-Fatura
  Doküman No : 5/24
  Tarih : 25.11.2013
  Konu : Logo Connect E-Fatura Sıkça Sorulan Sorular
  LOGO e-Fatura uygulamasının kullanılabilmesi için halihazırda LOGO ticari paket ürünlerinden bir
  tanesine (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) sahip olunması gerekmektedir.
  Ayrıca 2.18.00.00 versiyonu ve sonrası LogoConnect ürünü de yine e-Fatura modülünü kullanabilmek
  için önkoşuldur.
  LOGO e- Fatura Uygulaması için Sahip Olunması Gereken Fonksiyonlar
  • LogoConnect e- Fatura Modülü
  • e - Fatura Sunucusu (Yalnızca GEÇ – GİB Entegrasyon Çözümü kullanılacaksa)
  • LogoConnect B2B Modulü (e-Fatura çalışabilmek için bu modüle ihtiyaç duymaktadır)

  16. LOGO harici ürün kullanan firmalar, e-LOGO’nun sunduğu Özel Entegratörlük Hizmetinden
  yararlanabilir mi?
  LOGO Dışı e-Fatura Özel Entegratörlük Hizmet Adaptörü ile yapılabilir.
  LOGO harici ürün kullanan firmaların e-LOGO’nun sunduğu Özel Entegratörlük Hizmetinden
  yararlanmalarını sağlayacak adaptördür ve firma/işyeri bağımsızdır. Ürün, e-Fatura özelliğini ve API
  fonksiyonlarını içeren özel bir LOGO Connect sürümüdür.
  LOGO Çözüm Ortakları ve LOGO Çözüm Ortağı ve İş Ortağı yetkisine aynı anda sahip LOGO kanalı
  tarafından satılır. LOGO tarafında konuyla ilgili ekip, Dikey Çözümler ekibidir.

  17. LOGO e-Fatura Modülü (Dosya Transfer Çözümü-Portal Çözüm) nedir?
  LOGO'nun Fatura işlem sayısı az (ayda 5000 faturadan az) olan işletmeler için geliştirdiği çözümdür.
  Bu uygulama ile işletmeler e-Fatura alma ve gönderme işlemlerini özel bir sunucu yazılımına ve
  donanımına gereksinim duymadan yapabilirler. Böylelikle e-Fatura yatırım maliyetlerini minimum
  seviyede tutarlar.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us