logo e-fatura

 • Mükelleflerden gelen taleplere ve bu taleplerle birlikte ortaya çıkan geliştirme ihtiyacına istinaden UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 şemasının e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulma zamanı 19 Ekim 2015 saat 10:00'a ertelenmiştir. Entegratör, Özel Entegratör ve Yükleme Araçları yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe kadar düzenlemesi (gerekli gördükleri konularda forum sitesi üzerinden bildirimde bulunması) ve ilgili tarih ve saatte güncellemesi gerekmektedir. Bu güncellemenin ardından sadece UBL-TR1.2 kullanılabilecektir. UBL-TR1.0'a göre düzenlenen faturalar Merkez tarafından kabul edilmeyecek ve ilgili zarflar hata alarak alıcılarına ulaşamayacaktır. Sistemlerinde ilgili değişiklikleri uygulamayan kullanıcıların entegrasyon ve özel entegrasyon izinleri Başkanlıkça iptal edilebilecektir.

 •  

  Gelir İdaresi e-Arşiv Faturası Sorgulama Ekranı

  e-Devlet Uygulamaları arasında yerini alan e-Arşiv Uygulaması için Gelir İdaresi tarafından e-Arşiv Faturaları Sorgulama ekranı oluşturmuştur.

  Bu uygulama sayesinde e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri veya vergi mükellefi olmayan kişiler Gelir İdaresinin http://www.efatura.gov.tr/earsivsorgula.html web adresinden kendilerine yollanan elektronik e-Arşiv faturalarını sorgulayabilirler. Bu şekilde gelen e-Arşiv faturalarının satıcı firma tarafından Gelir İdaresine gönderilen raporda beyan edildiği anlaşılmış olur. e-Arşiv raporlarının satıcılar tarafından takip eden ayın 15’ine kadar gönderilmesi gerektiğinden bir önceki aya ait faturaların ayın 15’den sonra sorgulanması gerekmektedir.

  Sorgulama sırasında Satıcının VKN\TCKN bilgisi, Fatura Numarası bilgisi, Fatura üzerindeki Ödenecek Tutar bilgisi ve sitenin tanımlamış olduğu Güvenlik Kodu’nun eksik girilmemiş olması gerekmektedir. Bu bilgiler girildikten sonra aranan kısıtlar doğru ise ekranda “Sorgulanan ARV2015000000... Fatura Numaralı, Satıcı Vergi Kimlik Numarası XXXXXXXXXX, Ödenecek Tutarı 70.00 Olan Fatura Sistemde Kayıtlıdır!” şeklinde bir onay yazısı çıkacaktır.

   

 •  

  Güvenli ve Tutarlı Veri İletişimi...

  Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi ve yine elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesi hususunda getirilen yasal çerçeve doğrultusunda ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Fatura çözümleri, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik faturaları düzenleyebilmeyi ve elektronik ortamda iletilmesini olanaklı kılan bir uygulamadır. Böylelikle; faturanın taraflar arasında güvenli ve hızlı dolaşımı sağlanmış olur.

  LOGO'da e-Fatura Çözümleri 3 şekilde sunulmaktadır:

  1. LOGO e-Fatura - Dosya Transfer Çözümü (DTÇ)
   • Dosya Transfer Çözümünü tercih eden kullanıcılar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın portaline manuel yükleme yöntemiyle faturalaşma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Portal yükleme sınırı 1 Nisan 2014 itibariyle aylık 500 adet olarak belirlenmiştir.
   • İşletmeler e-Fatura alma ve gönderme işlemlerini özel bir sunucu yazılımına ve donanımına gereksinim duymadan yapabilirler. Böylelikle e-Fatura yatırım maliyetlerini minimum seviyede tutarlar.
   • Dosya Transfer Çözümünde kullanıcı, e-Fatura sistemi üzerinden, faturalarını kendi belirlediği klasörde otomatik olarak kaydeder. Ancak bu klasörün, GİB’in e-fatura portaline aktarımını portale girerek manuel olarak yapar.
  2. LOGO e-Fatura + Sunucu Yazılımı - GİB Entegrasyon Çözümü (GEÇ)
   • LOGO e-Fatura çözümüyle birlikte alınacak e-Fatura Sunucusu üzerinden kullanıclılar; kendilerine ait bilgi işlem sistemi aracılığıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilirler.
   • LOGO e-Fatura çözümüyle birlikte alınan Sunucu Yazılımı ile kullanıcının ayrıca portale girmesine gerek kalmaz. LOGO e-Fatura çözümü üzerinden e-Faturalar mühürlenir, zarflanır ve portale otomatik aktarılır.
  3. e-LOGO Özel Entegratörlük Hizmeti:
   • Entegrasyonu sağlayacak sunucunun kullanıcı firmada tutulması, yönetim ve denetiminin yine firmanın kendi sorumluluğunda olması tercih edilmiyor ise uygun olan çözümdür.
   • Özel Entegratör 7/24 aktif çalışan, hızlı ve güvenli bir sistemin yatırımını kullanıcı firma adına üstlenir. Böylelikle; elektronik fatura gönderme ve alma işlemleri teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış Özel Entegratör Hizmet sağlayıcısı e-LOGO'nun bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilir.

   

 • Logo e-Fatura uygulaması ile kağıtsız şirketlere doğru!

  Bu dökümanda e-fatura nedir? e-Fatura uygulamaları nasıl yapılır? e-Fatura başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Logo programlarında e-Fatura nasıl kullanılır gibi soru ve sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

  • e-Fatura nedir?
  • e-Fatura Uygulaması
  • Vergi Kanunu Genel Tebliği
  • Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
  • Uygulamadan Yararlanmak için Neler Yapılmalı?
  • GiB e-Fatura Uygulama Başvurusu
  • Mali Mühür Başvurusu
  • GİB e-Fatura Entegrasyon Başvurusu
  • e-Fatura Uygulamasının Mevcut Kullanımı Şekilleri
  • e-Fatura Uygulamasına Dahil Edilen Yeni Yapılar
  • e-Fatura Uygulamasında Yeni Kullanım Şekilleri
  • e-Fatura İşleyiş Süreci
  • e-Fatura’nın Yararları
  • Veri Aktarım Teknolojisi
  • Mali Mühür Ayarları
  • LOGO Ürünlerinde e-Fatura Çözümleri
  [/icon] Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...
 • Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Plus Programlarında E-Fatura Uygulamaları
  Türkiye 2013 yılın Eylül ayından itibaren yeni bir döneme daha girdi. 10 yıla yakın bir zamandır e-devlet dönüşüm projeleri hız kesmeden devam ediyor.

  Gelir idaresi başkanlığı (Maliye) tarafından fazlara ayrılarak uygulanan VEDOP (Vergi otomasyon Projesi) kapsamında son olarak getirilen uygulama ile artık belli kriterleri sağlayan firmalara e-fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Basit olarak ifade etmek gerekirse 2011 yıl sonu cirosu (Gelir Tablosunun en üstünde yer ala KDV hariç Brüt Satış) 10 milyon TL'nin üzerinde olan firmalar e-faturaya 2013 yılı sonuna kadar geçmek zorundadırlar. İsteğe bağlı olarak e-fatura kullanmak isteyen firmalar da Gelir idaresi başkanlığına başvuruda bulunabilirler. Posta-Kargo Masrafları, Faturanın ulaşıp ulaşmadığı, Kabul edilip edilmediği, yurt genelinde sağlanacak kağıt tasarrufu vb bir çok etken göz önüne alındığında çok faydalı bir uygulama olduğu ilerleyen yıllarda daha iyi anlaşılacaktır.

 • Logo E-Fatura ile Güvenli ve Tutarlı Veri İletişimi...
  Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi ve yine elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesi hususunda getirilen yasal çerçeve doğrultusunda ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Fatura çözümleri, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik faturaları düzenleyebilmeyi ve elektronik ortamda iletilmesini olanaklı kılan bir uygulamadır. Böylelikle; faturanın taraflar arasında güvenli ve hızlı dolaşımı sağlanmış olur.

 • 1.)e-Fatura nedir?
  Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri
  faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini
  sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

  2. )e-Fatura Portalı Nedir?

  e-Fatura Uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların
  uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-Fatura Uygulamasına ait temel
  fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.

  3.) e-Fatura Uygulamasından kimler yararlanabilir?
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan
  mükelleflerin e-Fatura Uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır.

  4. )Kimler e-Fatura Uygulamasını kullanmak zorundadır?
  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunluluk kapsamına dahil edilen firmalar:
  * Madeni yağ lisansı sahipleri: 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına
  sahip mükellefler
  * Tütün ve tütün ürünleri ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal edenler: 4760
  Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden
  mükellefler
  * Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış
  hasılatına sahip olan mükellefler.

  .) e-Fatura Uygulamasından nasıl yararlanılabilir?
  DESTEK DOKÜMANI
  Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
  Bölüm : LogoConnect E-Fatura
  Doküman No : 2/24
  Tarih : 25.11.2013
  Konu : Logo Connect E-Fatura Sıkça Sorulan Sorular
  e-Fatura Uygulamasından yararlanmak isteyenlerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na yazılı olarak
  başvurması gerekmektedir. Başvurunun uygun bulunduğu bilgisi kişiye ulaştıktan sonra, bedelini
  TÜBİTAK/UEKAE’ye ödeyerek mali mühür sertifikasının temin edilmesi gerekmektedir. (Başvuru
  Süreci ile ilgili olarak tıklayın. Sertifika kişinin eline ulaştıktan sonra e-Fatura Uygulaması, e-Fatura
  Portalı aracılığıyla veya kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanmaya başlanabilir.
  Kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanılmak tercih ediliyorsa Gelir İdaresi
  Başkanlığı’na e-Fatura Entegrasyon Başvurusu da yapılmalıdır.

  6. Mali Mühür Nedir?
  Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve
  diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması
  ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan
  Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade
  etmektedir.

  7. e-Fatura Düzenleme ve Gönderme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?
  Mali mühür sertifikası edinildikten sonra e-Fatura gönderme ve alma işlemleri e-Fatura Portalı
  aracılığıyla veya entegre edilen bilgi işlem sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Mali Mühür sertifikası
  aktive edildikten sonra ayrıca herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın e-Fatura Portalını
  kullanmak mümkündür. Portalın sunduğu sınırlı imkanlardan daha ileri bir faturalaşma ihtiyacı var ise,
  bilgi işlem sistemini e-Fatura Uygulamasına entegre ederek e-Fatura gönderilebilir. Entegrasyon için
  GİB'e ayrıca başvuruda bulunulması gerekmektedir.

  8. Faturalar e-Fatura Portalı üzerinden düzenlenirken entegrasyon yoluyla da e-Fatura
  düzenlenebilir mi?
  e-Fatura Portalı üzerinden uygulamayı kullanmaya başlamak sonradan entegrasyon yapılmasına engel
  teşkil etmez. Uygulamaya ilk başvuruda entegrasyon talebinde bulunulabileceği gibi daha sonradan
  da entegrasyon başvurusu yapılabilmektedir. Ancak, e-Fatura Uygulamasının hem entegrasyon hem
  de portal yolu ile kullanımı mümkün değildir.

  9.“E-fatura Portal’i” ve “Entegrasyon” çözümünü kullanan ancak “Özel Entegratör” çözümüne
  geçmek isteyen kullanıcılar için, takip edilmesi gereken işlem adımları neler?
  Portalı aktif edilmiş mükellef ise, 7 günlük süreyi kaçırmamak için GİB in evrak kayıt telefon
  numaralarını (302 12 89/1486) arayarak evrağıyla kimin ilgilendiğini bulup o kişi ile iletişime geçerek
  fax ile özel entegratör ile e-faturadan yararlanmak istediğini ve portalının kapatılmasını istediğini
  belirtir dilekçeyi göndermesi gerekir.

  10. e-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?
  e-Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge
  biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları eFaturaları,
  üzerindeki Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde, kendi bünyelerinde
  muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.

  11. e-Fatura sisteminde kayıtlı firmalar ile yapılan işlemlerin az olduğu durumlarda, e-Fatura
  uygulaması portal üzerinden kullanılabilir mi?
  Elektronik faturalaşma yoğunluğu az olacak firmalar uygulamayı portal üzerinden
  kullanabilmektedirler. Entegrasyon zorunluluğu bulunmamaktadır. LOGO'nun Dosya Transfer Çözümü
  (Portal Çözümü) bu ihtiyaç düşünülerek geliştirilmiştir ve faturalaşma yoğunluğu ayda 5000'den az
  firmalara yöneliktir. Bu çözüm ile GİB'in belirlediği formata uygun olarak hazırlanan e-Fatura'lar bir
  klasörde toplanır. Sonrasında GİB'in portaline kullanıcı tarafından manuel olarak yüklenir.

  12. e-Fatura kesmek zorunda olunan bir mükellefe bazı faturalar kağıt ortamında da düzenlenebilir
  mi?
  e-Fatura kesmek zorunda olunan mükelleflere kağıt fatura düzenlenememektedir. Zorunluluk
  kapsamında olan ve e-Fatura uygulamasına geçmiş mükelleflere kağıt ortamında düzenlenmiş
  faturalar hiç düzenlenmemiş hükmündedir.
  e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler arasında faturalaşma işlemleri için elektronik fatura
  düzenlemeleri zorunludur.

  13. e-Fatura ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar Nelerdir?
  e-Faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi
  gerekmektedir:
  * e-Fatura Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde oluşturulmalıdır.
  * e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle eFatura
  alma yetkisi bulunmayanlar adına e-Fatura düzenlenmesi mümkün değildir.
  * e-Faturalar, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile müşterilere gönderilmelidir. Bu bakımdan uygulama
  harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak
  kabul edilmez. Müşterinin uygulama üzerinde tanımlı olması, faturanın format ve standartlara uyması
  ve elektronik belgenin mali mühür ile mühürlenmiş olması bu sonucu değiştirmez.

  14. LOGO'da e-Fatura Çözümleri kaç şekilde sunulmaktadır?
  LOGO'da e-Fatura Çözümleri;
  1-Dosya Transfer Çözümü -Portal Çözümü
  2- GİB Entegrasyon Çözümü-Entegrasyon Yöntemi (İşletmenin bilgi işlem sistemini entegre ederek
  kullanım)
  3-LOGO Özel entegratör kanalıyla kullanım, olmak üzere 3 şekildedir.

  15. LOGO e-Fatura ürününün çalışması için hangi ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır?
  DESTEK DOKÜMANI
  Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
  Bölüm : LogoConnect E-Fatura
  Doküman No : 5/24
  Tarih : 25.11.2013
  Konu : Logo Connect E-Fatura Sıkça Sorulan Sorular
  LOGO e-Fatura uygulamasının kullanılabilmesi için halihazırda LOGO ticari paket ürünlerinden bir
  tanesine (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) sahip olunması gerekmektedir.
  Ayrıca 2.18.00.00 versiyonu ve sonrası LogoConnect ürünü de yine e-Fatura modülünü kullanabilmek
  için önkoşuldur.
  LOGO e- Fatura Uygulaması için Sahip Olunması Gereken Fonksiyonlar
  • LogoConnect e- Fatura Modülü
  • e - Fatura Sunucusu (Yalnızca GEÇ – GİB Entegrasyon Çözümü kullanılacaksa)
  • LogoConnect B2B Modulü (e-Fatura çalışabilmek için bu modüle ihtiyaç duymaktadır)

  16. LOGO harici ürün kullanan firmalar, e-LOGO’nun sunduğu Özel Entegratörlük Hizmetinden
  yararlanabilir mi?
  LOGO Dışı e-Fatura Özel Entegratörlük Hizmet Adaptörü ile yapılabilir.
  LOGO harici ürün kullanan firmaların e-LOGO’nun sunduğu Özel Entegratörlük Hizmetinden
  yararlanmalarını sağlayacak adaptördür ve firma/işyeri bağımsızdır. Ürün, e-Fatura özelliğini ve API
  fonksiyonlarını içeren özel bir LOGO Connect sürümüdür.
  LOGO Çözüm Ortakları ve LOGO Çözüm Ortağı ve İş Ortağı yetkisine aynı anda sahip LOGO kanalı
  tarafından satılır. LOGO tarafında konuyla ilgili ekip, Dikey Çözümler ekibidir.

  17. LOGO e-Fatura Modülü (Dosya Transfer Çözümü-Portal Çözüm) nedir?
  LOGO'nun Fatura işlem sayısı az (ayda 5000 faturadan az) olan işletmeler için geliştirdiği çözümdür.
  Bu uygulama ile işletmeler e-Fatura alma ve gönderme işlemlerini özel bir sunucu yazılımına ve
  donanımına gereksinim duymadan yapabilirler. Böylelikle e-Fatura yatırım maliyetlerini minimum
  seviyede tutarlar.

 • Türkiye’nin lider yazılım kuruluşu LOGO ve Türkiye Noterler Birliği (TNB)vakfı Kuruluşu olan TNB e-İmza A.Ş. , e-dönüşüm için işbirliği anlaşması imzaladı. Logo Yazılım CEO’su Buğra Koyuncu ve TNB e-imza Başkanı Haşmet Atahan’ın imza attığı anlaşmaya göre, kullanıcılar Temmuz ayında kapsamlı bir e-Dönüşüm çözüm setinden avantajlı fiyatlarla faydalanabiliyor. Hazırlanan e-Dönüşüm Paketi’nde; LOGO’nun e-Fatura ve e-Defter* çözümlerinin yanı sıra, TNB e-imza güvencesi ve hızıyla sunulan e-İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ürünleri de yer alıyor. 

 • Güvenli ve Tutarlı Veri İletişimi...

  Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi ve yine elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesi hususunda getirilen yasal çerçeve doğrultusunda ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Fatura çözümleri, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik faturaları düzenleyebilmeyi ve elektronik ortamda iletilmesini olanaklı kılan bir uygulamadır. Böylelikle; faturanın taraflar arasında güvenli ve hızlı dolaşımı sağlanmış olur.

  LOGO'da e-Fatura Çözümleri 3 şekilde sunulmaktadır:

  1. LOGO e-Fatura - Dosya Transfer Çözümü (DTÇ)
    • Dosya Transfer Çözümünü tercih eden kullanıcılar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın portaline manuel yükleme yöntemiyle faturalaşma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Portal yükleme sınırı 1 Nisan 2014 itibariyle aylık 500 adet olarak belirlenmiştir.
    • İşletmeler e-Fatura alma ve gönderme işlemlerini özel bir sunucu yazılımına ve donanımına gereksinim duymadan yapabilirler. Böylelikle e-Fatura yatırım maliyetlerini minimum seviyede tutarlar.
    • Dosya Transfer Çözümünde kullanıcı, e-Fatura sistemi üzerinden, faturalarını kendi belirlediği klasörde otomatik olarak kaydeder. Ancak bu klasörün, GİB’in e-fatura portaline aktarımını portale girerek manuel olarak yapar.
  2. LOGO e-Fatura + Sunucu Yazılımı - GİB Entegrasyon Çözümü (GEÇ)
    • LOGO e-Fatura çözümüyle birlikte alınacak e-Fatura Sunucusu üzerinden kullanıclılar; kendilerine ait bilgi işlem sistemi aracılığıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilirler.
    • LOGO e-Fatura çözümüyle birlikte alınan Sunucu Yazılımı ile kullanıcının ayrıca portale girmesine gerek kalmaz. LOGO e-Fatura çözümü üzerinden e-Faturalar mühürlenir, zarflanır ve portale otomatik aktarılır.
  3. e-LOGO Özel Entegratörlük Hizmeti:
    • Entegrasyonu sağlayacak sunucunun kullanıcı firmada tutulması, yönetim ve denetiminin yine firmanın kendi sorumluluğunda olması tercih edilmiyor ise uygun olan çözümdür.
    • Özel Entegratör 7/24 aktif çalışan, hızlı ve güvenli bir sistemin yatırımını kullanıcı firma adına üstlenir. Böylelikle; elektronik fatura gönderme ve alma işlemleri teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış Özel Entegratör Hizmet sağlayıcısı e-LOGO'nun bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilir.

  e-Fatura hakkında genel bilgi ve başvuru süreci için efatura.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

  LOGO e-Fatura Çözümleri hakkında daha detaylı bilgi için www.logo-edonusum.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us