Logo Destek

Logo versiyon değişimi notları

 

Satınalma teklif ve satınalma emri satırlarındaki malzeme kartı çıkarılmak istendiğinde ilgili fişin üretim bağlantısı olmamasına rağmen "Üretim Emri Bağlantılı Sipariş Satırları Çıkartılamaz" uyarısı alınıyordu, uyarının alınmaması sağlandı.

Oracle datasında birden fazla sabit kıymet satırlı alım faturasında değiştir / kaydet işlemi yapılamıyordu,düzeltildi.
Pay ve payda oranları eşit tevkifatlı malzeme veya hizmet satırları için muhasebe kodları penceresinde "Tevkifatlı kdv'ler ayrı hesapta izlenecek" parametresi seçili olduğu durumda ayrı muhasebe satırları oluşmuyordu, düzeltildi.
Üretim kontrol parametrelerine "Üretim Emri Maliyet işleminde üretimden giriş fişlerine birim fiyat atama için Kilitleme dikkate alınmasın:Evet/Hayır" seçeneği eklenmiştir. Kilitlenmiş malzeme fişleri için üretim emri gerçekleşen maliyet hesaplaması ve toplu gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplamalarında parametre hayır olduğunda fiyat ataması yapılmayacaktır.
3 serisi ürünlerde, Rapor ekranında ekran veya tablo harici bir rapor alınmak istendiğinde kayıt yeri seçim ekranındaki ikon isimlerinin belirgin hale getirilmesi sağlandı.
Kur Farkı Faturaları = Aktarılacak" olarak filtre verilip devir işlemi yapılmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
Oracle datasında; satınalma faturalarında türü malzeme olan satırların tutarları Form BA'ya yansımıyordu,düzeltildi.
3 Serisi Ürünlerde, arka arkaya Ctrl+C, Ctrl+V Yapılmak İstendiğinde "Cannot Open Clipboard The Operation Completed Successfully" hatası alınıyordu, düzeltildi.
Talep fiş satırlarında miktarın tamamı iptal edilen miktar alanına yazıldığında, "İptal" olan durum bilgisi iptal edilen miktar silindiğinde ilgili alan değişmiyordu, düzeltildi.
Proje kodu olan ve muhasebeleştirilmiş olan kasadan kesilen alınan hizmet faturalarına değiştir ile girilip yeniden kaydedilmek istendiğinde hata alınıyordu,düzeltildi.
Oracle Databasede İhraç Kayıtlı Satış Faturası Muhasebe Kodları Dolu Olmasına Rağmen Muhasebeleştirildiğinde "Hatalı Muhasebe Bağlantı Kodu" Uyarısı Alınıyor Ve Kayıt Muhasebeleştirilmiyor.
"İhracat Operasyon Fişinde intaç tarihi boşsa muhasebeleştir" ticari sistem parametresinin "Hayır" olduğu durumda ihraç kayıtlı satış ve ihraç kayıtlı satınalma faturaları muhasebeleştirilemiyordu, düzeltildi.
Tahsil edilmiş olan kredi kartı fişi üzerinden F9 menüsü yardımıyla ilgili banka fişleri ekranı açılmak istendiğinde banka fişleri altta kalıyordu,düzeltildi.
E-fatura Olarak Kaydedilmiş Satınalma ve Satınalma İade Faturası Satırlarında Hizmet Seçilmiş İse Fatura Üzerinden Ulaşılan Muhasebe Kodları Penceresi Kaydedilmek İstediğinde Access Hatası Alınıyor.
Ürün reçetesi ve üretim emri formlarına varyant açıklaması 2 alanı eklenmiştir.
Ambar transfer fişi içerisinde ambar seçim listesinde klavye ile ambar numaraları yazıldığında hata alınıyordu, düzeltildi.
Cari hesap kartı içerisinden ulaşılan telefon alan kodları ekranında girilen kod bilgisinin silinebilmesi sağlandı.
Go3 ürününde 'Toplu Varyant Seçimi' ekranına "Aktar" butonu eklenmiştir.
Pencere büyütme seçeneği "Büyük" veya "Daha Büyük" olan kullanıcılarda açılan formlarda imleç kaydet butonunda konumlanmış olarak geliyordu,düzeltildi.
14.12.2016 Tarihinde Microsoft tarafından yayınlanan Windows güncellemesi (KB3206632) sonrasında 3 serisi ürünlerimizde ekran geçişlerinde oluşan görsel problemlerin çözümü sağlanmıştır.
3 Serisi ürünlerde çok satırlı kayıtlarda incele yada değiştir ile işlem yapılmak istendiğinde uygulama yanıt vermiyor durumuna düşüyordu, düzeltildi.
3 Serisi ürünlerde browserlarda F7 yapıldığında "Stream read error" hatası alınıyordu, düzeltildi.
Kasa Ekstresi filtre seçeneklerine "Önceki Günden Devir Bakiyesi:Listelenecek/Listelenmeyecek" filtresi eklenmiştir.
E-Fatura kullanıcısı olan cari hesaplara kesilen toptan ve perakende satış iade faturalarında fatura tipi kağıt fatura olarak seçilebilmesi sağlanmıştır.
3 serisi ürünlerde "Masaüstüne Dön" ikonu değiştirilmiştir.
Üretim emri browserı, üretim emri satırları, ürün reçete browserı,ürün reçete satırları ile gerçekleşen maliyet hesaplama pencerelerine malzeme açıklaması 3 alanının getirilmesi sağlanmıştır.
Arayüz uyarlama formu kaydedildikten sonra 'Değişiklikler kaydediliyor' uyarı ekranı kapatılamıyordu, kapatılması sağlandı.
Kredi taksit ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişinde masraf merkezleri dolu olmasına rağmen parametreye bağlı olarak "Masraf Merkezleri Kodları Eksik" uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
Bilanço tablosunda hiyerarşik tanım kodu verildiğinde aktifler ve pasifler toplamı alanları değer getirmiyordu, düzeltildi.
Üretim emri içerisinde standart malzeme maliyeti kullanıldığında ve birden fazla üretimden giriş fişi olduğu durumda gerçekleşen maliyetin doğru hesaplanması sağlandı.
GoPlus ve GO 3 Ürünlerine gümrük kılavuzunda belirtilen ihracat işlemleri'nin elektronik olarak gönderimi ile ilgili geliştirmeler kapsamında e-İhracat İşlemleri modül olarak eklenmiştir.
İndirim uygulanmış 'Perakende Satış Faturası' tutarının BS formuna doğru yansıması sağlanmıştır.
3 Serisi ürünlerde sanal klavye açılmıyordu, düzeltildi.
Alım İrsaliyesi İle Girilen Seri Numarası İptal Edildikten Sonra Ambar Fişinde Manuel Aktarmak İstendiğinde Gelmiyor Fakat "borkod girişi" ile "seri no ara" Seçili İken Seçilebiliyor.
İptal edilmiş olan alım irsaliyesine rağmen seri/lotlu malzeme "barkod no ara" işlemi ile çıkış hareketlerine getiriliyordu, düzeltildi.
3 Serisi Ürünlerde APP Kullanıcısı İle İlgili Geliştirmeler Yapılmalı.
3 Serisi ürünlerde sistem işletmeninde APP kullanıcı tanımları ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
Negatif Seviyeye Düşen Malzemeler browserına 'Malzeme Açıklama 2', 'Malzeme Açıklama 3' ve 'Varyant Açıklama 2' alanları eklenmiştir.
Üretim emri malzeme temini işleminden vazgeç ile çıkıldığında malzeme temin önerilerine fiş oluşturulup oluşturulmayacağı üretim kontrol parametrelerine eklenen 'Malzeme Temin Önerileri Oluşturulsun - Evet/Hayır' parametresine bağlanmıştır. Ardışık malzeme temini browserına da malzeme temin önerileri oluşturulsun checkbox ı eklenmiştir.
3 Serisi ürünlerde, Modüller içerisindeki Diğer İşlemler altına Dosya isminde yeni bir alt modül eklenerek (Modüller\Diğer İşlemler\Dosya) içerisine "Kullanıcı Değiştir", "Firma Seç", "Çalışma Dönemi Seç" seçenekleri eklenmiştir.
Malzeme fişleri muhasebeleştirilirken, kontrol parametresine göre, fişin muhasebeleştirilmesinin kontrolü sağlanmıştır.
İptal edilen fişlerin toplamlara yansıması, Borç Takip ekranında 'İptal Edilenler = Listelenecek/ Listelenmeyecek' filtresine göre çalışması ve filtre ön değeri 'Listelenmeyecek' seçili olarak gelmesi sağlanmıştır.
3 Serisi ürünlerde tanımlanan font tipinin alt klasörler için de geçerli olması sağlandı.
3 Serisi ürünlerde üst bölüme Çıkış işlemi için "(X)" butonu eklenmiştir.
Kayıt revizyon parametrelerinde kayıt revizyon takibi yapılacak satış dağıtım işlemleri içerisine "Dağıtım Emri" eklenerek kayıt revizyon takibi yapılabilme imkanı sağlanmıştır.
Farklı dil seçeneklerinde mail ile form gönderimi yapılmak istendiğinde ‘Dizine Yazılamıyor’ hatası alınıyordu, farklı dil ve tarih formatlarında gönderim yapılabilmesi sağlanmıştır.
3 Serisi ürünler tam ekran konumdayken ekran küçültülüp tekrar tam ekran konuma geçildiğinde kısayol yerleşimlerinin sabit kalması sağlandı.
Yansıtma1 ve Yansıtma 2 işleminde tüm iş yerleri seçilerek oluşan muhasebe fişinde bazı iş yerleri için fiş tarihi ve fiş numarası boş fiş geliyordu. Düzeltildi.
3 Serisi ve diğer ürünlerde cari hesap kartı "Ekle","Değiştir" ve "İncele" işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
Kayıt revizyon sonucu oluşan F9 silinen kayıtlar penceresinde Ctrl+F ile arama yapılmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
E-Defter uygulaması kapsamında firma ve işyeri tanımlarında yer alan vergi numarası alanlarında sayısal olarak 10 karakter veri giriş kontrolü yapılması sağlanmıştır.
Dağıtım fişi içerisine aktarılan hizmet satırlarında dağıtım tipi dağıtılmayacak seçilmesine rağmen ilgili satır dağıtılacak gibi işlem görüyordu, hata düzeltilerek dağıtılmayacak olarak işlem görmesi sağlandı ve muhasebe fişine de yansıması engellendi.
Yönetici konsolunda tahsilatlar başlığı altındaki çek ve senet bölümlerinde; Portföy + Tahsile Verilen + Teminata Verilen çek ve senetlerin toplamının listelenmesi sağlanmıştır.
Üretim emri toplu durum bilgisi değişikliği ile onaylama tarihi öncesine işlem yapılabiliyordu, düzeltildi.
Üretim emri içerisinde ana ürün veya girdi satırlarından kullanılan malzemeler içinde dönem kapatma yapılmış malzemeler var ise dönem kapatma yapılmış tarihlere üretim emri eklenmesi engellenmiştir.
Cari hesap kartı üzerinden mutabakat Ba/Bs formu alındığında kur farkı fişinin doğru yansıması sağlandı. Not: Mutabakat Ba/Bs formunda tanımlı filtre kullanılması durumunda tanımlı filtrelerin silinip tekrar oluşturulması gerekmektedir.
E-Defter uygulamasında, e-Defter imzalama işlemi sırasında mali mühür son kullanma tarihi kontrol edilerek geçerlilik tarihi bitişine 2 ay kala uyarı verilmesi sağlanmıştır.
Diğer işlemler altında Dosya menüsü altına "Günlük Döviz Kurları" eklenerek kullanıcının istediği takdirde masaüstüne kısayol olarak ekleyebilmesi sağlanmıştır.
Ürün reçeteleri karşılaştırma ekranına fabrika no seçeneği eklenmiştir. Reçete seçimi yapıldıktan sonra fabrika seçimi de yapılarak fabrikalara göre reçete karşılaştırma yapılabilmesi sağlanmıştır.
Teklif Yada Sözleşme Gelecek Yılda Kullanılacak Firma /Döneme Devir İle Aktarılıyor İse Kalan Miktar, Birim Fiyat Seçenekleri De Aktarılmalıdır.
Teklif ve sözleşmelere bağlı bekleyen miktarların önceki yılda oluşturulmuş sipariş ,irsaliye ve fatura miktarlarını dikkate alıp devir yapılan firmaya kalan miktarın doğru bir şekilde aktarılması sağlanmıştır.
Birim setlerinde Ctrl+F ile arama yapılmak istendiğinde hata alınıyordu,düzeltildi.
E-Fatura olarak kesilmiş fiyat farkı faturalarında değiştirle girilip kaydedildiğinde e-fatura statülerini de değiştiriyordu düzeltildi.
Go 3 ve GoPlus ürünlerinde Muhasebe Fişi F9 - "Toplu Durum Değiştir" seçeneğinin perakende modülüne bağlı olmadan gelmesi sağlanmıştır.
Kullanıcı tanımlı giriş fişleri, kullanıcı tanımlı çıkış fişleri, diğer giriş/çıkış muhasebe bağlantı kodu tanımlamalarına malzeme özel kod 2-3-4-5 seçenekleri eklenmiştir.
Satınalma/Satış teklif ya da sözleşme fişindeki 'Detay Açıklama' bilgisinin siparişe aktarımlarda gelmesi sağlanmıştır.
Kur farkı faturası olarak kesilen alınan hizmet faturasının detaylar sekmesinde kur farkı seçeneği işaretlendiğinde KDV dahil / hariç seçeneğinin değiştirilememesi sağlanmıştır.
Müşteri Çek Senetleri raporunda 'Genel Durum Tarihi' verildiğinde "Durumu' bilgisinin doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
Go 3 ve GoPlus ürününde Satınalma siparişi ,satınalma irsaliyesi ve satınalma faturasında fiş başlığında satış elemanı kodunun seçilebilmesi sağlanmıştır.
Malzemeye için negatif seviye kontrolünün yapıldığı durumlarda satış ve dağıtım parametrelerinde sipariş rezervasyonunda negatif seviye kontrolü parametresi Evet olarak seçili ise satış teklif fişine kontrol yapılan malzeme girilerek satış teklifi onaylandığında"Negatif Seviyeye Düşen Mallar" Uyarısı Alınıyordu. Düzeltildi.
Malzeme hareketleri penceresinde birim fiyat (net) alanında, malzemenin ek vergi tutarı da dahil edilerek listeleme yapılması sağlanmıştır.
Cari hesap kartı üzerinden yaz mutabakat Ba Bs alındığında filtrede belirtilen tarih aralığında cari hesabın hareketi yok ise standart alanlarda bulunan "...Tarihli Bakiye" alanı hatalı değer getiriyordu. Düzeltildi.
Döviz kullanım parametrelerinde satış için kur 2. tür seçili iken satış faturası detaylar tabında 1. Türdeki kur seçildiğinde,faturaya eklenen malzeme fiyatı tanımlı fiyatlardan geliyor ise detaylar tabındaki kur dikkate alınmıyordu. Düzeltildi.
Malzemeye ait Giriş/ Çıkış hareketi olan fişlerde, 'Birim Fiyat' kısmında (...) ile açılan ekranda fiyatların öndeğer olarak hangi cari hesaplara göre gelmesi gerektiği; Malzeme Yönetimi Parametrelerindeki "Birim Fiyat Seçiminde Cari Hesap= İlgili Cari Hesaplar/ Tüm Cari Hesaplar" parametresine bağlanmıştır.
Üretim emri, üretim emri satırları, üretim emri browserı, iş emirleri, ürün reçete satırları, ürün reçete browserı ve talep fişi üzerinden F9-Talep Karşılama ekranlarına , malzeme açıklaması 2-3 kolonları eklenmiştir.
Çek giriş, Senet giriş, Çek Çıkış (Cari Hesaba), Senet Çıkış (Cari hesaba) bordrolarında, muhasebe kodlarında "Hesap Dağıtım Detayları" seçeneği eklenerek tutarın proje bazında dağıtımının yapılması sağlanmıştır.
Borç/alacak dekontları için fiş numaralama yapılmak istendiğinde “Belirtilen Aralık Bütün Fişleri Numaralamak İçin Yeterli Olmadığından Bazı Fişler Numaralanamadı” uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
Vade takibi yapılan cari hesap kartları, değiştir seçeneği ile faturaya girilerek seçildiğinde vade/tutar limit kontrolü yapılmıyordu,düzeltildi.
Üretim ihtiyaç planlama (MRP) ve (MPS) filtrelerinde yer alan talep fişi numarası filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.
Kredi kartı fişinde başlık kısmında girilmiş olan proje kodu bilgisinin F9- muhasebe kodları ekranındaki cari hesap satırına ve aynı zamanda cari hesap kartı üzerinden ulaşılan hareketler ekranına yansımıyordu, yansıması sağlandı.
Dağıtım Emri üzerinden toplu faturalama işlemi ile oluşan toptan satış faturasının muhasebeleştirilmesi sırasında “Hatalı Muhasebe Kodları” uyarı alınıyordu. Uyarı alınmadan muhasebeleştirme yapılması sağlanmıştır.
Muhasebe parametrelerindeki "Fiş Satırları" parametresinin tahsil ve tediye fişleri için de çalışması sağlandı.
E-Defter dosya oluşturma işlemi sırasında ekranda işlemin aşama bilgisini gösteren prosses bar eklenmiştir.
Çek/senet çıkış banka teminat türündeki bordroların yönetici konsolundaki banka bakiyesini etkilememesi sağlandı.
Mali tablo tanımları, standart tasarımda hesap kodlarının Türkiye mevzuatına göre dolu olarak oluşması sağlanmıştır.
Malzeme kartına 'Açıklama 3' Alanı eklenmiştir.
Malzeme Kartı üzerinde Seri/Lot Hareketler penceresi 'Hareketler' bölümüne "Ambar" kolonu eklenmiştir.
Banka fişlerinden alınan/verilen hizmet faturalarında satırdaki ambar bilgisi alanına ambar harici bilgiler geliyordu, düzeltildi.
Satış kampanyası kartında ödeme plan grup kodu seçili olduğunda satış faturasında kampanya uygulanmıyordu, düzeltildi.
Cari hesap kartındaki vd kodu ve vergi dairesi alanları listeden seçimli hale getirilmiştir.
Cari hesap toplu mektup gönderme işleminde hareket görmeyen cari hesaplara mektup gönderimi yapılamıyordu, düzeltildi.
Bankadan portföye iade edilen çek, tahsile verilip tahsil işlemi yapıldıktan sonra, portföye iade edilen çek bordrosunun muhasebe kodlarında değişiklik yapılamıyordu, düzeltildi.
Oracle veritabınında malzeme kartı üzerinden ekstre alındığında "Varyant Bazında Listeleme" fitresi "Evet" olarak seçildiğinde listeleme yapılamıyordu, düzeltildi.
Sistem işletmeninden erişilen "Bağlı Kullanıcılar" penceresinde sistemde aktif olan kullanıcıların listelenmesi sağlandı.
Fatura ve irsaliye üzerinde F9 menüsünde "Barkod Yaz" seçildiğinde açılan filtre ekranına 'Lot Başına 1 Adet Basılacak: Evet/Hayır' filtresi eklenmiştir. Filtre evet olarak seçildiğinde her lot numarasının bir kez basılması sağlanmıştır.
Muhasebeleştirme İşlemleri altındaki Kasa İşlemleri seçeneğinde cari hesap kodu filtresinin kullanıldığı durumlarda muhasebeleştirme yapılamıyordu, düzeltildi.
İrsaliye browserı üzerinde irsaliyelerin işaretlenerek, F9 menüden faturala seçimi ile toplu olarak faturalanabilmesi sağlanmıştır.
Banka kredi ödemesiyle oluşan banka işlem fişlerindeki Kredi Faizi ve BSMV muhasebe kodlarının muhasebe bağlantı kodlarındaki tanımlı filtrelere göre gelmesi sağlanmıştır.
Üretim emirlerinin kaydedilmesiyle oluşan planlanan fişlerin bölüm bilgisi her durumda 0 No'lu Merkez olarak geliyordu. Bu fişlerde bölüm bilgisinin kullanıcı öndeğerlerinde tanımlı olan olan bölüm bilgisine göre oluşması sağlandı.
İthalat operasyon fişlerinde girilen proje kodu bilgisinin millileştirme fişlerine yansıması için millileştirme fişi ve malzeme dolaşım fişlerinin başlık ve satırlarına proje kodu alanı eklenmiştir.
İthalat Operasyon fişi içerisinde birden fazla dosya kodu olduğunda, Millileştirme Fişi içerisinde "Genel" yada "Dosya sıra no bazında" millileştirme yapılabilmesi sağlanmıştır. Millileştirme Fişi satırlarına İthalat Dosyasına ait Fiş numarası ve Dosya numarası eklenmiştir.
Kullanıcı tanımlı malzeme fişlerinin, maliyet dağıtımı fişlerinde fiş türleri seçeneklerine eklenerek dağıtım yapılması sağlanmıştır.
Satınalma ve Satış Dağıtım Faturalarında Kullanılan Satır Hareket Özel Kodu ve Satır Hareket Özel Kod2 Alanlarının Muhasebeleştirme İşlemi Sonucu Muhasebe Fiş Satır Açıklamasına Getirilmesi İsteniyor.
Fatura satırlarında girilen "Hareket Özel Kodu" ve "Hareket Özel Kod2" bilgilerinin entegrasyon sonucu oluşan muhasebe fişi satır açıklamalarına yansıması sağlanmıştır.Bu kapsamda "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması " filtresi seçeneklerine "Hareket Özel Kod" ve "Hareket Özel Kod 2" alanları eklenmiştir.
e-Fatura Ve e-Arşiv Faturaları İçin; "Sunucuya iletildi" statü ismi "Sunucuya iletildi - İşlenmeyi bekliyor" şeklinde güncellenmiştir.
İptal edilmiş bu e-Arşiv faturası geri al denildiğinde connect hareketlerine bakılarak iptal edilmeden önceki statüsüne geri getirilmesi sağlanmıştır.
İptal edilmiş "Sunucuda İmzalandı" statüsünde gözüken e-arşiv faturasının geri alınamaması sağlanmıştır.
İptal edilmiş e-Arşiv faturasının statüsü "Sunucuda Hata Aldı" olduğundan iptal'in geri alınması sağlanmıştır.
Yabancı bölgeye ihracat faturalarının ve Yolcuberaber faturaların e-fatura olarak oluşturulması sağlanmıştır.
3 Serisi ürünlerde, sağ alt kısımdaki kullanıcı adı ve firma bilgisinin altında dönem bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
Go 3 ürününün bir ekranda aynı anda birden fazla (En fazla kullanıcı sayısı kadar) açılabilmesi sağlanmıştır.
Satınalma ve satış faturalarında promosyon uygunlanmışsa ve parametrelerde promosyon indirimleri malzemelere dağıtılacak seçiliyse fatura muhasebe kodları hatalı oluşuyordu, düzeltildi.

 

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us