Logo Destek

Logo connect Excel eklentisi ile veri transferi
B2B işlemleri karşılıklı bir ya da birden çok firma arasında gerçekleşir. B2B işlemi yapan firmalarda Logo Ticari Sistem (TigerEnterprise,TigerPlus,GoPlus,Unity2/Tiger2/Go) olabileceği gibi Logo uygulaması dışında herhangi başka bir uygulamada olabilir. Eğer veri alışverişi yapan iki firmadan birinde Logo Ticari Sistem, diğerinde başka bir uygulama kullanılıyor ise LogoConnect ExcelPlugin yardımı ile Logo uygulaması kullanılmayan firmadan veri gönderimi/ alımı yapılabilir.

 

Logo connect - Ticari sistem entegrasyonu (FDA - Firmalar arası data aktarımı)
LogoConnect FDA ,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer firmaya doküman aktarımı yapabilmesini sağlamaktadır. TigerEnterprise, TigerPlus, GoPlus ,Unity2, Tiger2, GO ürünlerimizde ek modül kurulumu seçeneği ile yüklenerek kullanılabilmektedir. Uygulama’da Ticari sistemde gönderilmek istenen doküman seçilerek “Firmaya Gönder Düz Yada Firmaya Gönder Çapraz” seçenekleri ile dokümanların diğer firmaya aktarımı gerçekleştirilmektedir.

 

Logo Go 3 Tiger 3 cari hesap işlem dövizine göre muhasebe bağlantı kodları ve muhasebeleştirme
Unity2 / Tiger3 / GO navigator ürünlerinde 23 kasım 2009 tarihinde yayımlanacak olan ek özellik 2 paketi kapsamında muhasebe bağlantı kodlarında cari hesap kartı muhasebe kodlarına Fiş İşlem Döviz Türü filtresi eklenmiştir.

 

Logo Go Plus Tiger Plus cari hesap işlem dövizine göre muhasebe bağlantı kodları ve muhasebeleştirme
Unity2 / Tiger2 / GO navigator ürünlerinde 23 kasım 2009 tarihinde yayımlanacak olan ek özellik 2 paketi kapsamında muhasebe bağlantı kodlarında cari hesap kartı muhasebe kodlarına Fiş İşlem Döviz Türü filtresi eklenmiştir.

 

Logo ticari programlarda banka havalesinde masraf girişi
23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında Banka Havale ve EFT fişlerinde masraf girilebilmesi sağlanmıştır. Bu özellik kapsamında Banka havale ve EFT fişleri girişi sırasında;

 • Masraf Tutarı
 • Dövizli Masraf Tutarı
 • BSMV Tutarı
 • Dövizli BSMV Tutarı
 • Kolonları eklenmiştir.

Bu alanlar eklendikten sonra muhasebe kodları penceresi şu şekilde olur.

 

Logo Go Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünlerinde arama motoru
1.86.XX.XX versiyonu ile birlikte tüm logo muhasebe programlarına genel arama özelliği eklenmiştir. Bu özelliğe göre; 

 • Malzeme kartları
 • Cari hesap kartları
 • Muhasebe hesapları
 • Banka kartları
 • Banka hesapları
 • Çek ve senetler
 • Siparişler
 • Faturlar
 • Stok fişleri
 • Cari hesap fişleri
 • Kasa işlemleri
 • Muhasebe fişleri 

içerisinde genel arama yapılabilmektedir.

 

 

Logo programlarının geç açılma nedenleri ve çözüm yolları
Logo Go 3, Logo Tiger 3 ile Logo Tiger Enterprise programları bazı durumlarda başlangıçta geç açılabilmektedir. Programların geç açılma süreleri aşağıdaki nedenlere bağlı olarak 2 - 5 dakika arasında sürebilmektedir. Logo programlarının geç açılmasının başlıca nedenleri şunlardır;

 1. Network (ağ) sorunları; En çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir. Logonun çalıştığı server ile clietn makina arasında bir network sorunu varsa Logonun geç açılmasına neden olabilir. Bu sorunun tespit etmenin en basit yöntemi ise Logonun kurulu olduğu ana makinada bulunan LENGINE1.EXE (63 mb) dosyasını client (terminal) bilgisayara kopyala yapıştır işlemi ile kopyalayın. Bu dosyayı kopyalama işlemi normal bir networkte 2 ile 10 saniye arasında bir zaman alır. Eğer sizin kopyalama işleminiz 10 saniyeden fazla ise networkünzü kontrol etmeniz gerekmektedir. 
 2. Uzak Network (WAN-VPN) sorunları; Logo programlarının geç açılmasının bir başka nedeni ise VPN bağlantısı ile çalıştırılmak istenmiş olabilir. Uzakta bulunan bir terminalin VPN aracılığı ile Logo'nun çalıştığı servera bağlanıp programı çalıştırdığında eğer internet hızı her iki tarafta birden yada taraflardan bir tanesinde yavaş ise logo programları geç açılacaktır. Bunun yerine uzak masaüstü bağlantısı kullanmak daha faydalı olacaktır.
 3. Wirelles sorunları; Terminal bilgisayar eğer kablosuz ağ üzerinden Logo servera bağlanıyor ise kapsama alanı dışında kalabilir yada sinyal zayıf geliyor olabilir. Bu durumlarda da Logo geç açılacaktır. Bunun için kablolu ağ üzerinden bağlanmak gerekmektedir.
 4. İnternet bağlantı sorunları; Logo Go 3, Logo Tiger 3 ve Logo Tiger Enterprise programları açılışta döviz kurları, banka entegrasyonu gibi internetten çalışan hizmetleri çalıştırabilmektedir. Program ilk çalıştığı anda bu bilgileri hızlı bir şekilde internet üzerinden almaya çalışır. Eğer internet bağlantısı sorunluysa, yavaşlık varsa bu sorun programın geç açılmasına neden olur. Sorunu gidermek için internet bağlantı hızı arttırılabilir yada bu hizmetler devredışı bırakılabilir.
 5. SQL Server 2008 / SQL Server 2008 R2 sunucu üzerinde geç açılma sorunu; Normal durumlarda SQL server çalışan bir sunucu üzerinde Logo programları çalıştırılmamalıdır. Fakat Logo Start ve Logo Go 3 programlarında düzgün bir yedekleme sistemi ile bu göz ardı edilebilir bir durumdur. Eğer SQL server 2008 / 2008 R2 çalıştırılan sunucuda Logo programları geç açılıyorsa (1-5 dakika) sorun SQL server'dan kaynaklanıyor olabilir. SQL server'ın network ayarları doğru yapılandırılmazsa bu gibi sorunlar olabilmektedir. Sorunu gidermek için SQL Server 2008/2008 R2 programları arasında yer alan "SQL Server Configuration Manager" uygulaması çalıştırılmalı, "SQL Server Network Configuration" bölümü altından kurmuş olduğumuz SQL Server adı seçilmeli ve sağ taraftaki "Shared Memory", "Named Pipes" ve "TCP/IP" protokolleri etkin (enable) hale getirilmeli, "VIA" protokolü devre dışı bırakılarak sunucu restart edilmelidir.
 6. Logo program açılışında yönetici konsolu açılmasından kaynaklanan sorun; Logo Go 3, Logo Tiger 3 ve Logo Tiger Enterprise programları açılışta "Yönetici Konsolu" adı altında bir pencere açmaktadır. Yönetici konsolu Logonun bir raporlama şeklidir ve yöneticileri basit grafiklerle bilgilendirmek için dizayn edilmiş bir araçtır. Eğer ihtiyacı olmayan Logo kullanıcılarda başlangıça "Yönetici Konsolu" açılıyorsa geç açılmaya neden olabilmektedir. Zorunlu olmadıkça "Yönetici Konsolu" girişte açılmasın seçeneği aktif olmalıdır.
 7. DNS sorunları nedeniyle geç açılma sorunu; Bazı ağlarda DNS sunucuda sorunlar olabilir. SQL server sunucuya erişim esnasında isimden erişmek istersen ve DNS sunucu sorunluysa Logo programlarının geç açılmasına yada hiç açılmamasına neden olabilir. Sorunu gidermek için LGCONFIG.EXE ' deki "Server Name" alanına isim yerine SQL Server sunucusunun IP numarası yazılmalıdır. Eğer SQL Server INSTANCE olarak kurulmuşsa (Örn: SQLIST\SQLEXPRESS) IPNo\INSTANCE_ADI şeklinde yazılmalıdır. (Örn: 172.16.52.32\SQLEXPRESS).
 8. Antivirüs / Güvenlik duvarı yazılmları nedeniyle geç açılma sorunu; Bazen güncel olmayan antivirüs yazılımlarının kullanılması, güvenlik ayarlarının en üst seviyede tutulması, SQL server ve Logo lisans servislerinin portlarının kısıtlanmış olması Logo programlarının geç açılmasına neden olabilmektedir. Sorunu çözmek için antivirüs yazılımı uninstall edilerek Logo programı tekrar çalıştırılmalı ve sorunun antivirüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığı tespit edilmelidir. Eğer Antivirüs yazılı uninstall edildikten sonra Logo programı düzgün olarak çalışıyor ise sistem yöneticisinden güncel antivirüs programı kurmasını yada gerekli ayarları yapması istenilir.

Logo Connect programında paket oluşturulamadı (dosya sıkıştırma hatası)
Firmanızda kullandığınız Logo Connect programında paket oluşturulamadı - dosya sıkıştırma hatası alırsanız yapmanız gerekenler şunlardır :

 • Logo Connect klasöründe bulunan LDXCCOMAPI.DLL dosyası register edilmelidir. Bu dosya ..\LOGOConnect\PRG klasörü içerisinde bulunmaktadır. Dosyayı register etmek için örnek kayıt şu şekildedir : regsvr32  C:\LOGO\TIGER_PLUS\LOGOConnect\PRG\LDXCComApi.dll
 • Logo klasörü içerisindeki LBSConLib.dll dosyası register edilmelidir.
 • Program çalışma parametrelerinden "Genel Parametreler" başlığı altındaki "Max. Paket Boyutu" artırılmalıdır.
 • LogoConnect/XML klasorune yazma yetkisi verilmelidir.

Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise programlarında Logo kullanıcısının şifresini sıfırlamak
Logo programlarında default olarak kurulan LOGO kullanıcısnın şifresinin unutulması yada kaybedilmesi durumunda şifresini sıfırlamak için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

 • SQL Server Management Studio programı açılır.
 • SQL sorgusu olarak UPDATE L_CAPIUSER SET KEY_=’VuJCA0w141JDSO/VilLs5Q==’ WHERE NAME=’LOGO’ sorgusu yazılır ve çalıştırılır. Bu sorgu Kullanıcı adı LOGO olan kullanıcının şifresini boşluk (NULL) olarak değiştirmektedir. 
 • Logo SYS bölümüne girerek kullanıcı adı kısmına LOGO şifre kısmı boş bırakılarak sisteme giriş yapılabilir.
 • Bu SQL sorgusu yedek alınmadan çalıştırılmamalıdır. Sorguyu SQL kullanmasını bilen teknik elemanların yapması önerilmektedir.

Logo programlarının geç açılma nedenleri ve çözüm yolları
Logo Go Plus, Logo Tiger Plus ile Logo Tiger Enterprise programları bazı durumlarda başlangıçta geç açılabilmektedir. Programların geç açılma süreleri aşağıdaki nedenlere bağlı olarak 2 - 5 dakika arasında sürebilmektedir. Logo programlarının geç açılmasının başlıca nedenleri şunlardır;

 1. Network (ağ) sorunları; En çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir. Logonun çalıştığı server ile clietn makina arasında bir network sorunu varsa Logonun geç açılmasına neden olabilir. Bu sorunun tespit etmenin en basit yöntemi ise Logonun kurulu olduğu ana makinada bulunan LENGINE1.EXE (63 mb) dosyasını client (terminal) bilgisayara kopyala yapıştır işlemi ile kopyalayın. Bu dosyayı kopyalama işlemi normal bir networkte 2 ile 10 saniye arasında bir zaman alır. Eğer sizin kopyalama işleminiz 10 saniyeden fazla ise networkünzü kontrol etmeniz gerekmektedir. 
 2. Uzak Network (WAN-VPN) sorunları; Logo programlarının geç açılmasının bir başka nedeni ise VPN bağlantısı ile çalıştırılmak istenmiş olabilir. Uzakta bulunan bir terminalin VPN aracılığı ile Logo'nun çalıştığı servera bağlanıp programı çalıştırdığında eğer internet hızı her iki tarafta birden yada taraflardan bir tanesinde yavaş ise logo programları geç açılacaktır. Bunun yerine uzak masaüstü bağlantısı kullanmak daha faydalı olacaktır.
 3. Wirelles sorunları; Terminal bilgisayar eğer kablosuz ağ üzerinden Logo servera bağlanıyor ise kapsama alanı dışında kalabilir yada sinyal zayıf geliyor olabilir. Bu durumlarda da Logo geç açılacaktır. Bunun için kablolu ağ üzerinden bağlanmak gerekmektedir.
 4. İnternet bağlantı sorunları; Logo Go Plus, Logo Tiger Plus ve Logo Tiger Enterprise programları açılışta döviz kurları, banka entegrasyonu gibi internetten çalışan hizmetleri çalıştırabilmektedir. Program ilk çalıştığı anda bu bilgileri hızlı bir şekilde internet üzerinden almaya çalışır. Eğer internet bağlantısı sorunluysa, yavaşlık varsa bu sorun programın geç açılmasına neden olur. Sorunu gidermek için internet bağlantı hızı arttırılabilir yada bu hizmetler devredışı bırakılabilir.
 5. SQL Server 2008 / SQL Server 2008 R2 sunucu üzerinde geç açılma sorunu; Normal durumlarda SQL server çalışan bir sunucu üzerinde Logo programları çalıştırılmamalıdır. Fakat Logo Start ve Logo Go Plus programlarında düzgün bir yedekleme sistemi ile bu göz ardı edilebilir bir durumdur. Eğer SQL server 2008 / 2008 R2 çalıştırılan sunucuda Logo programları geç açılıyorsa (1-5 dakika) sorun SQL server'dan kaynaklanıyor olabilir. SQL server'ın network ayarları doğru yapılandırılmazsa bu gibi sorunlar olabilmektedir. Sorunu gidermek için SQL Server 2008/2008 R2 programları arasında yer alan "SQL Server Configuration Manager" uygulaması çalıştırılmalı, "SQL Server Network Configuration" bölümü altından kurmuş olduğumuz SQL Server adı seçilmeli ve sağ taraftaki "Shared Memory", "Named Pipes" ve "TCP/IP" protokolleri etkin (enable) hale getirilmeli, "VIA" protokolü devre dışı bırakılarak sunucu restart edilmelidir.
 6. Logo program açılışında yönetici konsolu açılmasından kaynaklanan sorun; Logo Go Plus, Logo Tiger Plus ve Logo Tiger Enterprise programları açılışta "Yönetici Konsolu" adı altında bir pencere açmaktadır. Yönetici konsolu Logonun bir raporlama şeklidir ve yöneticileri basit grafiklerle bilgilendirmek için dizayn edilmiş bir araçtır. Eğer ihtiyacı olmayan Logo kullanıcılarda başlangıça "Yönetici Konsolu" açılıyorsa geç açılmaya neden olabilmektedir. Zorunlu olmadıkça "Yönetici Konsolu" girişte açılmasın seçeneği aktif olmalıdır.
 7. DNS sorunları nedeniyle geç açılma sorunu; Bazı ağlarda DNS sunucuda sorunlar olabilir. SQL server sunucuya erişim esnasında isimden erişmek istersen ve DNS sunucu sorunluysa Logo programlarının geç açılmasına yada hiç açılmamasına neden olabilir. Sorunu gidermek için LGCONFIG.EXE ' deki "Server Name" alanına isim yerine SQL Server sunucusunun IP numarası yazılmalıdır. Eğer SQL Server INSTANCE olarak kurulmuşsa (Örn: SQLIST\SQLEXPRESS) IPNo\INSTANCE_ADI şeklinde yazılmalıdır. (Örn: 172.16.52.32\SQLEXPRESS).
 8. Antivirüs / Güvenlik duvarı yazılmları nedeniyle geç açılma sorunu; Bazen güncel olmayan antivirüs yazılımlarının kullanılması, güvenlik ayarlarının en üst seviyede tutulması, SQL server ve Logo lisans servislerinin portlarının kısıtlanmış olması Logo programlarının geç açılmasına neden olabilmektedir. Sorunu çözmek için antivirüs yazılımı uninstall edilerek Logo programı tekrar çalıştırılmalı ve sorunun antivirüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığı tespit edilmelidir. Eğer Antivirüs yazılı uninstall edildikten sonra Logo programı düzgün olarak çalışıyor ise sistem yöneticisinden güncel antivirüs programı kurmasını yada gerekli ayarları yapması istenilir.

Logo Malzeme Ambar Durum Raporunda Seri / Lot Stok Yeri Bilgileri
Bir malzemeden elimizde kalan miktarı ve bu miktarın hangi stok yerlerinde ve hangi lotlardan olduğunu tek bir raporda görmek için Logo Ambar Durum Raporu içerisine “Seri/Lot Stok Yeri Bilgiler = Gösterilsin / Gösterilmesin” filtresi eklenmiştir.

 

Logo muhasebe programlarında ambar (depo) sayımında eksiye düşen malların listelenmesi
23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında Ambar sayımı filtrelerine “ Fiili stok miktarları 0 olan kayıtlar : Listelensin – Listelenmesin “ seçeneği eklenmiştir.

 

 

Logo programlarında OLE kayıt defterine erişim hatası aldığınızda sorunu gidermek için yapmanız gerekenler;

 • Başlat ve çalıştır tıklatarak Regedit yazın ve çalıştırın. Windows 8 bilgisayarlada windows tuşuna basıp metro arayüze geçtiğinizde klavyeden regedit yazıp çalıştırın.
 • Windows registry kayıtlarının olduğu pencereye ulaştığınızda HKEY_USERS seçeneğine çift tıklatın
 • DEFAULT seçeneğini çift tıklatın.
 • SOFTWARE çift tıklatın.
 • FRxWebSettings üzerinde çift tıklatın
 • FRxISAPIExtender anahtarını seçin.
 • Güvenlik menüsünde izinler'i tıklatın. Ekle düğmesini tıklatın. Konum listesinde, yerel makineyi seçin. IWAM_ hesabını bulmak istediğiniz hesabı seçin ve sonra aşağıya kadar kaydırıp Ekle düğmesini tıklatın ve Tamam'ı tıklatın.
 • İzinler bölümünde tam denetim kutusunu seçin. Başlatma işlemi hesap okuyabilir, oluşturabilir ve anahtarlar, tam denetim gerekli şekilde değiştirmeniz gerekir.
 • FRxISAPIExtender penceresini kapatmak için Tamam'ı tıklatın.
 • Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın.

 

Logo Programlarının kurulumu ve ayarları
Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır.

Örneğin “Kobi” ürünleri için;

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/klasöründen istenilen güncel versiyonlara ulaşılabilir. Bu kurulum dokümanında kurulum işlemlerinde örnekler “Go Plus” ürünü üzerinden yapılmıştır. Kurulum işlemleri, diğer tüm ürünlerimiz için de aynı şekilde yapılmaktadır.

Logo kurulumu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen logo sistem uzmanımızdan yardım alınız 0212-5105868

 

Logo muhasebe programlarında ambar (depo) sayımı
Satınalma iade işlemleri, satıştan iadeler ve fireler sonucunda elde bulunan mal sayısı ile mal alım ve satış işlemlerinden sonra elde bulunan mal sayısı çakışmayabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla mal sayımı yapılır. Elde bulunan miktarla, işlemler sonucundaki miktar karşılaştırılır.

 

Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm...
LOGO e-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilebilir. Böylece, defterlerin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri, elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanı sunar.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us