logo bordro personel borç avans nasıl yapılır

 • borç_avans_tanımları.png

  Kodu: Borç tanımının kodudur. 

  Açıklama: Borç tanımının adı ya da açıklamasıdır. 

  Tanım Tipi: Borç tipini belirtir. Bu alan 4 seçeneklidir.

  • İş Avansı
  • Taksitli Borç
  • Maaş Avansı
  • İcra

  Tanım tipine göre personelin almış olduğu borçlar ve özellikleri kolaylıkla raporlanır. 

  Özel Kod: Borç tanımlarını gruplamakta kullanılan 24 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının, borç tanımlarını kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, borç tanımı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. 

  Taksit sayısı : Verilen borcun kaç taksitte geri ödeneceğini belirtir. 

  Öncelik sırası : Personel aynı dönem içinde birden fazla türde borç almışsa, öncelikle hangisinin geri iade edileceğini belirtir. Sayı olarak verilir. 

  Grup Numarası: Tahakkuk listesinde borç tanımlarına göre rakamların ayrı ayrı raporlanabilmesi için kullanılır. Tahakkuk listesi rapor tasarımında Borç grup toplamları alanı tanımlanır. Örneğin Borç tanımında grup numarası 1 verilmiş borçlardan personel için ne kadar borç kesintisi yapılacağı listelenecekse, bu raporda alanın içerisindeki numarası alanına "1" rakamı yazılmalıdır. 

  Kota: Borçlandırma işleminde en fazla ne kadar borç verileceğini belirtir. Kota maaş ve miktar üzerinden belirlenir. Buna göre yüzde ve tutar olarak iki şekilde verilebilir.

  Kota maaşa göre ise yüzde olarak belirtilir.

  Kota miktara göre ise ödeme yapılacak üst limit belirtilir. Borçlandırma işleminde seçilen borç tanımında verilen kotaya göre kontrol yapılır. 

  Ödeme Üst Sınırı: Borç işlemine ait ödeme en fazla ödeme tutarının doğrudan girildiği ya da formüllendirildiği alandır. Borcun uygulandığı puantaj hesaplarında bu alanda belirtilen formüle göre hesaplama yapılır ve bu tutardan daha fazla borç kesintisi yapılamaz. 

  Döviz Türü : Borcun hangi para birimi üzerinden verildiğini belirtir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır. 

  Gelir vergisine tabi oran (%): Puantajda verilen borç rakamının belli bir kısmının gelir vergisine tabi olması durumunda bu oranının belirtildiği alandır. 

  Damga Vergisine Tabi Oran (%): Puantajda verilen borç rakamının belli bir kısmının damga vergisine tabi olması durumunda bu oranının belirtildiği alandır.

  Borç alınan tutarın gelir vergisi ve damga vergisine tabi tutulması ve borç geri ödemeleri aşamasında da ödenen miktarın gelir vergisi ve damga vergisi matrahlarından düşülmesi sağlanır.

  Borç tanım penceresinden girilen bilgiler kaydedilir ve borç tanımları listesine dönülür. Yapılan her tanım listede kod, açıklama ve işlemler sonucunda oluşan bakiye toplamı ile listelenir.

  Personele verilen borçlar ve borçların geri ödemeleri için Borç Kayıtları seçeneği kullanılır. Her borçlandırma ve geri ödeme işlemi Ekle seçeneği ile işlem türü seçilerek kaydedilir. Personele borç verme işleminde işlem türü Borçlanma, personelin geri yapmış olduğu ödemelerde işlem türü Geri ödeme olarak belirlenir. Borç Kayıtları menü seçenekleri şunlardır:
   

  Ekle

  Yeni borçlanma ve geri ödeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

  Değiştir

  Borçlanma ve geri ödeme bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

  Çıkar

  Borçlanma ya da geri ödeme kaydını silmek için kullanılır.

  İncele

  Borçlanma veya geri ödeme kaydını incelemek için kullanılır.

  Kopyala

  Seçilen borç kayıt bilgilerini boş bir karta kopyalamak için kullanılır.

  Ara

  Tarih vererek istenilen borç işlemini bulmak için kullanılır.

  Filtrele

  Borç işlemleri listesini seçilecek kriterlere uygun olarak görüntüler.

   

  Toplamlar

  Personelin almış olduğu borçlar ve bunların toplamlarını görüntülemek için kullanılır.

   

  Taksit Bilgisi

  Borç kaydına ait geri ödemeleri tarih ve tutar bilgileri ile listeler. Taksitli borç tipindeki borç kayıtlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

   

  Borç Kapat

  Borç işlemleri listesinden seçilen borcun kapatılması için kullanılır.

   

  Geri Al

  Kapatılmış borç hareketlerinin geri alınmasında kullanılır.

   

  Açık Borçları Göster

  Borç işlemleri listesini yalnızca kapanmamış borç işlemlerini içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

   

  Hepsini Göster

  İptal edilmiş ya da geçerli olan bütün borç kayıtları listelenir.

   

  EPosta

  Borç ya da geri ödeme işlemine ait bilgileri istenen kişilere EPosta ile göndermek için kullanılır.

   

  Borçlandırma Formu

  Borçlandırma işlemlerinin ödeme bilgileri ile alındığı menü seçeneğidir.

   

  Listelenen Kayıt Sayısı

  Borç İşlemleri listesinde görüntülenen kayıt sayısını borç türlerine göre ve toplam olarak almak için kullanılır.

   

  Kayıt Bilgisi

  Borç kaydının ilk ekleniş ve son güncelleme işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını izlemek için kullanılır.

   

  Hepsini Seç

  Borç Kayıtları listesinde yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listeden seçilerek işaretlenmiş kayıt sayısı "Seçilen Kayıt Sayısı" alanında gösterilir.

   

  Seçimi Kaldır

  Kayıtlardaki seçimi kaldırmak için kullanılır.

   

  Kısayol Oluştur

  Borçlandırma kaydı ve/veya Borçlandırma Kayıtları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

   

  Kısayol Gönder

  Borçlandırma kaydı ve/veya borçlandırma işlemi için oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara e-posta ile göndermek için kullanılır.


  Personele verilen borçlar ve borçların geri ödemeleri için borç işlemleri seçeneği kullanılır. Her borçlandırma ve geri ödeme işlemi Ekle seçeneği ile işlem türü seçilerek kaydedilir.

  Personele borç verme işleminde işlem türü borçlanma,  personelin geri yapmış olduğu ödemelerde işlem türü Geri ödeme olarak belirlenir.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us