Logo Destek

Logo ambar sayım fişi oluşturma

kip to end of metadata

 
 

Tiger Enterprise/ Tiger PlusGo Plus

 

Ambar Sayımı 
Satınalma iade işlemleri, satıştan iadeler ve fireler sonucunda elde bulunan mal sayısı ile mal alım ve satış işlemlerinden sonra elde bulunan mal sayısı çakışmayabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla mal sayımı yapılır. Elde bulunan miktarla, işlemler sonucundaki miktar karşılaştırılır.

Ambar sayımları sonucu elde edilen bilgiler malzeme fiş türlerinden

  • Sayım Eksiği Fişi
  • Sayımı Fazlası Fişi

seçenekleri ile kaydedilir.

Ambar sayımına ilişkin bilgiler "Malzeme Yönetimi" program bölümünde "İşlemler" menüsü altında yer alan "Ambar Sayımı" seçeneği ile elle sayımı yapılan malzemelere ait bilgiler toplu olarak ve belirlenecek koşullara göre tablo üzerinden kaydedilir, sayım fazlası ve sayım eksiği fişleri program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Sayım için geçerli olacak koşullar Ambar sayımı filtre seçenekleri ile belirlenir. Ambar sayımı ile belirli bir tarihte ambarlardaki malzemelerin sayısı malzeme özellikleri ve maliyet türü seçilerek kaydedilir.
Ambar sayımı filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra sayım işlemine ait bilgilerin kaydedileceği tablo açılır. Tablonun sol tarafında tanımlı ambarlar yer alır. Sayım işleminin yapılacağı ambar seçildiğinde, ambardaki malzemeler ana birim, fiili stok ve maliyet bilgileri ile listelenir.
LOGO_AMBAR_SAYIMI.png

LOGO_AMBAR_SAYIM_fişi.png

ambar_sayım_detaylar.png

Excel'e Kopyalama Özelliği

Ambar sayım ekranını Excel'e kopyalayabilir, sayım bilgilerini değiştirildikten sonra, ilgili veriyi tekrar sayım ekranına yapıştırabilirsiniz. Bu işlem iki ayrı yöntem ile yapılabilir.

  • "Shift-Tab" tuşları aynı anda basılıyken mouse yardımıyla ambar sayım penceresi seçilir, "ctrl-c" ve "ctrl-v" tuşları kullanılarak ambar sayım penceresindeki bilgi kolonlar halinde Excel'e kopyalanır. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra "ctrl-c" ve "ctrl-v" tuşları ile sayım verileri tekrar ambar sayım ekranına yapıştırılır.
  • Ambar sayım ekranı sol alt köşesinde bulunan Excel simgesi tıklanarak da kopyalanabilir. Bu simgeyi tıklandığında, "Veri Aktarım Sihirbazı" açılır. Aktarılmak istenen kolonlar işaretlenir ve belirtilen dosyaya veri aktarımı yapılır.


Sayım farklarının çıkış fişlerine dağıtılması - Çıkış Fişlerine Dağıtım

Çıkış Fişlerine Dağıtım

Çıkış fişlerine dağıtım işlemi ile stok sayımı sırasında olması gereken stok miktarı ile sayılan stok miktarı arasındaki farklar sistemde var olan çıkış fişlerine dağıtılır. Dağıtım işlemi için ambar sayımı fişinde yer alan "Çıkış fişlerine dağıt" seçeneği kullanılır.

Miktarsal fazlalık veya eksikliklerin fişlere ne şekilde dağıtılacağı "Çıkış Fişlerine Dağıt" filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: 

Filtre                                                 Değeri

Fiş Türü                                             Sarf Fişi / Fire Fişi 
Üretim Bağlantısı Seçenekleri            Üretim Bağlantılı Fişlere Dağıt / Üretim Bağlantısız Fişlere Dağıt 
Dağıtım Parametreleri                        Fiş Sayısına Göre / Miktarsal Ağırlığa Göre


Fiş türü fitresi, farkların hangi fişlere dağıtılacağının belirlendiği filtredir. Farklar sarf ya da fire fişlerine dağıtılabileceği gibi her ikisine de dağıtılabilir. 

Üretim Bağlantısı filtre satırında dağıtılacak fişlerin üretim bağlantı durumları dikkate alınır. Bu filtre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

  • Üretim Bağlantılı Fişlere Dağıt
  • Üretim Bağlantısız Fişlere Dağıt


Üretim Bağlantılı Fişlere Dağıt seçildiğinde oluşan farklar üretim bağlantılı sarf ve fire fişlerine dağıtılır.  

Üretim Bağlantısız Fişlere Dağıt seçildiğinde ise oluşan farklar sayım fazlası veya sayım eksiği fişi olarak sisteme yansıtılır.  

Dağıtım parametreleri filtresi, farkların dağıtım şeklinin belirlendiği filtredir. Bu filtre aşağıdaki seçenekleri içerir:

  • Fiş Sayısına Göre
  • Miktarsal Ağırlığa Göre


Miktarsal ağırlığa göre seçiminde fiş türü ve üretim bağlantısı filtrelerinde yapılan seçimlere uygun fişlerde ortaya çıkan fark malzeme miktarı toplamına bölünerek bir dağıtım oranı bulunur. Bu orana göre dağıtım yapılır. 
Fiş sayısına göre seçiminde ise ortaya çıkan fark fiş türü ve üretim bağlantısı filtrelerinde yapılan seçimlere uygun fiş sayısına bölünür ve dağıtım sabiti elde edilir. 
Çıkış işlemine dağıtım işleminde, dağıtılacak fişlerin

  • Muhasebeleştirilmemiş olması
  • Kapatılmamış döneme ait olması

gerekir. 


Bunu bir örnekle açıklayacak olursak; 
TM.001=1000
TM.002=1000 
TM.003=1000 adet mamulüm var. Bunları kullanarak ilk seferde 200 adet, sonra 400 adet daha MM.001 mamulünden üretiyorum. 

 

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us