Logo Destek

Logo kampanya uygulaması

Mağazada gerçekleştirilen ürün alım ve satışlarında kampanya özelliğinin kullanılması durumunda, uygulanan kampanyalar, özellikleri, uygulama şekilleri Logo Uygulamaları'nda Satınalma / Satış ve Dağıtım modüllerinden kaydedilir. Alış ve satış kampanya kartları ile indirim ve promosyonun yanında masraflar ve uygulanacak puan bilgileri de kaydedilir.

Kampanya Tanımları

Mağazada alımını ya da satışını yaptığınız ürünlere uyguladığınız kampanyaları Logo Uygulamaları'nda Satınalma / Satış ve Dağıtım modüllerinde Ana Kayıtlar altında yer alan Satınalma Kampanyaları ve Satış Kampanyaları seçenekleri ile kaydedebilirsiniz.

Satış Kampanya Kartları

Mağazada satış sırasında uyguladığınız kampanyaları, Satış Kampanya Kartları listesinde Ekle seçeneği ile kaydedebilirsiniz.

Kampanya kartları, kampanya uygulanacak cari hesaplar, ödeme şekilleri ile kampanyada kullanılacak malzeme bilgileri, kampanya türü ve uygulama şekli belirtilerek kaydedilir. Kampanya bilgileri şu ana başlıklar altında toplanabilir:

Kampanya Genel Bilgileri: Kampanya tanımına ait genel bilgiler şunlardır:

Kampanya Kodu: Satış kampanya kartının kodudur. Kod verirken yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Satış kampanya tanımının adı ya da açıklamasıdır.

Özel Kod: Satış kampanya kartlarını gruplamak için kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, satış kampanya kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplandırması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, kart üzerinde yer almayan fakat izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Kampanya kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve Kullanım Dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında kampanya kartı fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım Dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Cari Hesap Uygulama Sayısı: Kampanya kartında belirtilen tarih aralığında, kartta yer alan cari hesap(lar) için ilgili kampanyanın kaç kere uygulanabileceği bu alanda belirtilir. Kampanyalar için, kampanya kartı ve cari hesap bazında uygulama sayısı sınırını belirlemek için kullanılır. Örneğin bu alana 1 yazıldığında kartta yer alan her müşteri bu kampanyayı sadece bir defa hak edebilir; üç defa uygulanır koşulu verildiğinde, müşteri ancak üç farklı satış işleminde bu kampanyadan faydalanabilir; dördüncüsünde sistem kullanıcıyı uyarır. Uygulama sayısı hesaplanırken, sipariş (öneri, sevk edilebilir, sevk edilemez dahil) + irsaliye + faturadaki toplam uygulama sayısı dikkate alınır. Bu alan boş bırakıldığında, ilgili cari hesaba sonsuz sayıda kampanya uygulanabilmektedir.

Parçalı Sevkedilebilir: Bu alanda tanımlanan kampanyanın uygulandığı siparişlerin teslim şekli öndeğeri belirtilir. 
"Parçalı Sevkedilebilir" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kampanyanın uygulandığı malzemelere ait siparişler parçalı olarak sevkedilebilir. Bu durumda kampanya uygulanmış malzeme siparişi faturaya parçalı olarak aktarılır. Parçalı sevkiyat yapılırsa bir ana ürün satırına kampanya ve bu kampanyadan kaynaklı başka ana satırlar bağlı olsa bile "kampanya bölünmez" ilkesi dikkate alınmaz ve ana ürün satırının parçalı sevkiyatına izin verilir. Parçalı Sevkiyat alanı işaretlenmezse sevkiyat işlemi tüm miktar için gerçekleştirilir.

Genel Kriterler: Bu bölümde kampanya uygulamasına ait genel kriterler kaydedilir.

Başlangıç / Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir. Kartta özellikleri belirlenen kampanyanın hangi tarihler arasındaki işlemler için uygulanacağını gösterir. 
Kampanyaların en önemli özelliği, sadece belirli bir süre için geçerli olmalarıdır. Kampanya kartındaki bu alanlarda kaydedilecek tarihler kampanyanın uygulanacağı tarihleri belirtir. İşlemlerde kampanya uygulanırken, mal satış işlemine ait fiş tarihi ile kart üzerindeki tarihler karşılaştırılır. İşlem tarihi ile kampanya başlangıç ve bitiş tarihi uyumlu kartlar listelenir.

Öncelik Grubu: Promosyon uygulama işleminde aynı tipten promosyonların öncelik bilgisine göre sadece bir kez uygulanmasını sağlayacak öncelik grubu tanımıdır.

Öncelik: Aynı öncelik grubunda yer alan kampanyaların uygulama sırasını belirtir.

Fiş Belge Numarası: Kampanyanın geçerli olacağı fişlerin belge numaralarına göre filtrelenmesi için kullanılır.

Cari Hesap Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı cari hesap ya da hesapların belirlendiği alandır. Tanımlı cari hesaplar listelenerek tek bir cari hesap seçilebileceği gibi *, ? ve cari hesap kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının istenen cari hesaplar için uygulanması sağlanır.

Cari Hesap Özel Kodu: Kampanya tanımının uygulanacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır.

Ödeme Planı Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı ödeme planlarının belirlendiği alandır.

Ödeme Planı Grup Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı ödeme planı gruplarının belirlendiği alandır. Tanımlı ödeme/tahsilat grup tanımları listelenerek tek bir tanım seçilebileceği gibi *, ? ve ödeme/tahsilat grup kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının belirtilen gruba uygulanması sağlanır.

Fiş Özel Kodu: Kampanyanın geçerli olacağı cari hesapların fiş özel koduna göre filtrelenmesi için kullanılır.

Ticari İşlem Grubu: Kampanya tanımının geçerli olacağı Ticari İşlem gruplarının belirlendiği alandır.

İl, İlçe, Semt: Kampanya koşullarının geçerli olacağı yerleşim birimlerinin belirlendiği alanlardır.

Fiş Yetki Kodu: Kampanya koşullarının fiş yetki koduna göre geçerli olmasını sağlamak için kullanılır.

Cari Hesap Özel Kodu (1-5): Kampanya tanımının uygulanacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır.

Uygulama kriterlerinden herhangi birine değer girilmemiş olması, söz konusu kriterin belirleyici olmadığını belirtir. Örneğin cari hesap kodu girilmemiş olması, bu kampanyaların tüm cari hesaplar için geçerli olduğu anlamına gelir.

Değişkenler

Bu bölümde kampanya koşullarında formül ve katsayı alanlarında sık olarak kullanılan değerler kullanıcı tanımlı değişkenler olarak kaydedilir. 10 adet tanımlı değişken kaydedilebilir.

Kampanya Tür, Tip ve Koşul Bilgileri

Kampanya tanım penceresinde satırlarda ise kampanya kapsamındaki malzemeler ile kampanya türü ve uygulama şekline ait bilgiler kaydedilir.

Tip: Kampanya tipini belirtir. Satırda belirtilen koşullar fiş/fatura geneline ya da yalnızca satırdaki işleme uygulanabilir. Bu alan iki seçeneklidir:

 • Genele
 • Satıra

Genele seçiminde kampanya koşulları fiş geneline uygulanır. 
Satıra seçiminde ise belirlenen koşullar fiş/fatura satırında yer alan malzemeye uygulanır.

Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu: Kampanya uygulanacak malzeme veya malzeme sınıfının kodudur. Tanımlı malzemeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu alanda *, ? ve malzeme kodunda yer alan karakterler kullanılarak filtreleme yapılır. Satırdaki kampanyada koşul malzeme kullanılmayacaksa * işareti ile belirtilir. 
Puan (+) türündeki kampanya satırlarında ise puan kazandıracak malzeme kodu bu alan kaydedilir.

Koşul: Satırdaki kampanyanın hangi koşullarda geçerli olacağını belirtir. İstenen koşul belirli bir değer olarak girilebileceği gibi, formüle bağlı olarak da girilir.

Formül: Kampanya uygulamasına ait hesaplama şeklinin belirlendiği alandır.

Satış kampanya kartında formül alanında standart alanlar, fonksiyonlar ve değişkenler mantıksal operatörler ve aritmetik işlemler ile birlikte kullanılarak formüllendirilir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı, detay hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir.

Tür: Malzemeye uygulanacak kampanya türünün belirlendiği alandır. Tür alanı şu seçenekleri içerir:

 • İndirim
 • Masraf
 • Promosyon
 • Puan (+)
 • Puan (-)
 • Ödeme Planı

Malzeme (Sınıfı) Kodu: Promosyon türü kampanyalarda, promosyon olarak verilecek malzeme ya da malzeme sınıfının kodudur.

Puan (+) türü kampanyalarda ise toplanan puanlar karşılığında hediye olarak verilen malzeme kodudur.

Varyant Kodu: Promosyon olarak verilen malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyant kodunun girildiği alandır.

Birim: Kampanyada kullanılacak malzemenin hangi birim üzerinden işlem göreceğini belirtir. Malzemeye bağlı birim setinde yer alan birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.

Açıklama: Kampanya satır açıklamasıdır.

Muhasebe Kodu / Masraf Merkezi: Satırdaki indirim, masraf ya da promosyonun muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodu ve masraf merkezi bilgilerinin kaydedildiği alanlardır.

Satış işlemlerinde uygulanacak kampanya bilgilerini içeren tanım kartı "Kaydet" düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Kampanya Türleri

Satış işlemlerinde fiş geneli ve/veya fiş satırında yer alan işleme uygulanacak kampanya türü, tanım kartında tür alanında belirlenir. Kampanya türleri şu başlıklar altında toplanmıştır:

 • İndirim
 • Masraf
 • Promosyon
 • Puan (+)
 • Puan (-)
 • Ödeme Planı

Promosyon Türü Kampanyalar

Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. Promosyon olarak verilen malların miktarı basit bir hesapla bulunabileceği gibi satış tutarı, satılan malın miktarı, o ana kadar o firmadan yapılan satış miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir.

İndirim Uygulamaları

Belirli tarihler arasında malzemelerin satış fiyatlarına belirli bir yüzde üzerinden indirim uygulanır. Uygulanacak indirim % ya da tutar olarak verilir.

Puan Uygulamaları

Mal alım ve satışlarında puan uygulanan kampanya türleridir. Toplanan puanlar karşılığı başka bir ürün hediye olarak verilir. Bu tür kampanya uygulamaları Puan (+) ve Puan (-) kampanya türleri ile kaydedilir.

Puan (+), alımıyla müşteriye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür.

Puan (-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın "+" olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasını, "-" olması ise hediye alımıyla toplam puanı azaltmasını belirtir.

Masraf Uygulamaları

Satış işlemlerinde fiş/fatura geneline ya da satırdaki işleme uygulanacak masraflar satır türü Masraf seçilerek kaydedilir. Masraf sabit bir tutar olarak verilebildiği gibi parametre ve fonksiyon kullanımı ile de belirlenebilir.

Ödeme Planı Uygulamaları

Satıra uygulanan kampanyalarda, kampanya satırında yer alan malzemeye ödeme planı uygulamak için kullanılır. Bu seçeneğe bağlı olarak satırda girilen malzemeye koşul ve formüle göre duruma uygun ödeme planı, ödeme şekli alanında seçilir.

Formüllerde Kullanılacak Parametre ve Fonksiyonlar

Kampanya satırlarında koşul ve formül alanlarında kullanılabilecek parametre ve değişkenler şunlardır:

Satıra Uygulanan Parametreler

P1

Satır Tutarı (KDV Hariç)

P2

Kalan Tutar (Masraf Hariç)

P3

Son Satır Tutarı

P4

Satır Miktarı (Satırdaki Birim)

P5

Satır Miktarı (Ana Birim)

P8

Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)

P11

Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)

P14

Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı

P15

Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı

P20

Brüt Toplamı

P21

Kalan Tutar (Masraf Hariç)

P22

İndirimli Satırlar Toplamı

P23

Satır İndirimleri Toplamı

P24

Satır Masrafları Toplamı

P25

Miktar Toplamı (Satırdaki Birim)

P26

Miktar Toplamı (Ana Birim)

P40

Miktar Toplamı (Promosyon Hariç Satırdaki Birim)

P41

Miktar Toplamı (Promosyon hariç Ana Birim)

P42

Cari Hesap Borcu

P43

Cari Hesap Alacağı

P44

Cari Hesap Borç Bakiyesi

P45

Cari Hesap Alacak Bakiyesi

P46

Cari Hesap Bakiyesi

P47

Cari Hesap Alım Faturaları

P48

Cari Hesap Satış Faturaları

P49

Satır Eni (Satırdaki Birim)

P50

Satır Eni (Ana Birim)

P51

Satır Boyu (Satırdaki Birim)

P52

Satır Boyu (Ana Birim)

P53

Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim)

P54

Satır Yüksekliği (Ana birim)

P55

Satır Alanı (Satırdaki Birim)

P56

Satır Alanı (Ana birim)

P57

Satır Hacmi (Satırdaki Birim)

P58

Satır Hacmi (Ana Birim)

P59

Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim)

P60

Satır Ağırlığı (Ana Birim)

P75

Birim Fiyat (Satırdaki Birim)

P76

Birim Fiyat (Ana Birim)

P101

Malzeme Kodu

P102

Hareket Özel Kodu

P103

Teslimat Kodu

P104

Satır Ödeme Plan Kodu

P105

C/H Kodu

P107

Ödeme Planı

P109

İl

P110

İlçe

P111

Semt

P112

Fiş Özel Kodu

P113

Fiş Yetki Kodu

Fonksiyonlar

CPAR

(Checkparent: üst malzeme sınıflarını filtrelemek için kullanılır.)

CSRV

(Checkservice: hizmet kodlarını filtrelemek için kullanılır.)

FPCLC

(FicheParentCalc: üst malzeme sınıflarına göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır)

FICLC

(FicheItemCalc:malzemelere göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır)

MIN( )

(parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden minimum olanını alır)

MAX( )

(parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden maksimum olanını alır)

MOD( )

(parantez içinde verilen parametre/sabitlerden büyüğünü küçüğüne bölerek kalanı alır.)

DIV( )

(parantez içindeki ilk parametreyi/sabiti ikincisine böler, bölümü yazar)

ABS( )

(parantez içindeki parametrenin/sabitin mutlak değerini alır)

VAL( )

(parantez içindeki stringi numeriğe dönüştürür)

ROUND( )

(parantez içindeki parametreyi/sabitin küsuratı 0,5 den küçükse sayıyı aşağıya, büyükse yukarıya yuvarlar.)

TRUNC( )

(parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratlı olması durumunda küsuratı atar)

FLOOR( )

(parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir aşağıya yuvarlar)

CEIL( )

(parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir yukarıya yuvarlar)

FRAC( )

(parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratını alır)

IF(,,)

(koşul belirterek değer atar. If (p1>1000, 10,5) Yani p1 1000 den büyükse 10, küçükse 5 değerini kullanır)

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us