Logo Destek

 

İhraç mallarındaki maliyetleri düşürmek ve böylelikle ihracatçıların yurtdışındaki pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla, ihraç edilmek koşuluyla yurt içinden temin edilen mallardan KDV tahsil edilmeksizin yapılan alım işlemlerine, çok genel bir ifade ile İhraç Kayıtlı Alışlar denmektedir.
İhraç Kayıtlı Alım işlemlerine ait bilgiler İhraç Kayıtlı Alım Faturaları ile kaydedilir. Alınan hizmete ait bilgiler Alınan Hizmet Faturası ile kaydedilebildiği gibi, İhraç Kayıtlı Alış Faturası ile de kaydedilir. Hizmet satışlarının ihraç kayıtlı alış faturasından kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir.

Masraf yansıtılan malzemelerin millileştirilmesinin yapıldığı fiş türüdür. Bu fişe malzemeler maliyetli ve gerçek değerleri ile birlikte gelmekte ve bu malzemelerin hem ticari olarak hem de tek düzen muhasebe düzenine göre muhasebeleşmesini sağlar. Bu evrakta gelen malzemeler antrepolara göre gelmektedir.
Millileştirme fişiyle ambara alınan malzemenin giriş maliyetine masraflarda eklenerek gerçek maliyeti belirlenir. Yeni fiş eklemek için Millileştirme Fişleri listesinde “Ekle” seçeneği kullanılır.
Millileştirme Fişleri üzerinden kaydedilen bilgiler şu başlıklar altında toplanabilir:
Başlık Bilgileri

Yatay menüde Dosya seçeneği altında yer alan Bakım İşlemleri ile veri toplamlarınızı güncelleyebilir, cari hesaplara ait tüm ödeme / tahsilat bağlantılarını iptal edebilir, faturalarınızı toplu olarak güncelleyebilir, programı kullanan terminallerin performansını test edebilirsiniz. Ayrıca, tüm bu işlemleri anlık olarak raporlayabilirsiniz.
Veri Toplamları
Bakım İşlemleri penceresinde yer alan bu seçenek ile Hizmet, Cari Hesap, Banka ve Kasa Toplamları borç / alacak bakiyeleri doğrultusunda güncellenir. İlgili seçenekler tıklandığında ekrana filtreleme penceresi gelir. Güncellenmesi istenen kayıt “Kod” filtre satırında seçilir. Yedekleme filtre satırında “Evet” seçiminin yapılması durumunda mevcut toplamların yedeği _BCK tablosunda tutulur.
Kart Grup Sayısı filtresi toplam servisi çalıştırılırken kayıtlar için kaç sorgu çalıştırılacağını belirtmek için kullanır. (Öndeğeri 1’dir) Örneğin, 1 verildiğinde toplam servisi her bir kayıt için tek tek çalıştırılır (Bu, servisin herhangi bir durumda kesilmesi halinde hangi kayıtta kalındığı bilgisine ulaşılabilmesini sağlar; performansı düşürebilir); 1000 verildiğinde, 1000 adet kart için tek bir sorgu çalıştırılır.
Statü filtresi, toplam servisinin “Kullanımda” ya da “Kullanım Dışı” olan kayıtlar için çalıştırmak amcacıyla kullanılır.
Veri Bağlantıları
Ödeme Tahsilat Veri Bağlantıları

Sicil kartları personele ait bilgilerin girildiği kartlardır. Çalışanlara ait kimlik bilgilerinin yanı sıra, adres ve çalışma bilgileri, aldığı ücret, ödediği prim ve vergiler ile puantaj hesaplarında kullanılacak bazı bilgiler sicil kartları ile kaydedilir ve izlenir. Kurumda çalışan her personel için ayrı sicil kartı açılır.

Bordro programı kullanılmaya başlandığında, kurumda çalışan personele ilişkin bilgileri kaydetmek için Sicil menüsünde yer alan Sicil Kartları seçeneği kullanılır. Daha sonra işe yeni giren personele ilişkin kimlik bilgileri İşe giriş işlemleri ve Eleman Seçme ve Yerleştirme menüsünden de yapılabilir.

Logo Programlarında CTRL+L tuşları ile programı kilitleme nasıl yapılır?

CTRL + L fonsiyonu ile uygulamayı kilitleme;

Uygulamaya bağlı kullanıcıların, uygulamayı kapatmadan istedikleri herhangi bir zamanda kilitleme işlemi yapabilmeleri sağlanmıştır. Böylelikle ilgili kullanıcının terminal başında olmadığı zamanlarda kendi kullanıcı adıyla açtığı oturumun bir başkası tarafından kullanılması engellenebilecektir. CTRL+L tuşu ile uygulamanın ilgili terminalde kilitlenmesi sağlanır.

CTRL+L Tuşları ile Logoyu Kilitleme

 • Kullanıcı şifresi tekrar girildiğinde uygulama aktif olarak kullanıma açılır. Ancak kilitleme fonskiyonunu çalıştıran kullanıcı tekrar bu oturumu açar. Kullanıcı adı değiştirilemez.
 • CTRL+L özelliği kullanımda iken ilgili terminalde kullanıcı tarafından başlatılan raporlar, batch işlemler çalışmaya devam edecektir.

Logo Go Plus Eğitimi;

Kobiler için geliştirilmiş olan Logo Go Plus programının kullanımına ilişkin eğitimler bünyemizde bulunan Logo sertifikalı eğitmenler tarafından verilmektedir. Eğitmenlerimiz piyasadan edindikleri tecrübeleri kursiyerlere aktarmaktadırlar. Logo Plus eğitimi esnasında yapılan simulasyonlar ve örnekler gerçekci örneklerdir. Go Plus eğitiminin amacı programı aktif olarak kullanmak isteyen kişilere bu yeteneği kazandırmaktır. Eğitim kapsamı şu ana başlıklardan oluşmaktadır:

 • Go Plus Kasa modülü eğitimi
 • Go Plus Stok modülü eğitimi
 • Go Plus Fatura modülü eğitimi
 • Go Plus Cari hesao modülü eğitimi
 • Go Plus Çek/Senet modülü eğitimi
 • Go Plus Banka modülü eğitimi
 • Go Plus Sabit kıymeter (demirbaş) modülü eğitimi
 • Go Plus muhasebe modülü eğitimi
 • Go Plus muhasebeleştirme modülü eğitimi
 • Go Plus Alım / Satım tanımları modülü eğitimi
 • Go Plus diğer işlemler modülü eğitimi

Bağlı bulunduğunuz kurum için toplu olarak yada bireysel olarak Logo Go Plus programı eğitimi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Go Plus programında ve Logo bordro Plus programında demo kurulumu nasıl yapılır?

Logo Go Plus programı ile Logo Bordro Plus programında demo seçeneği bulnmaktadır. Tiger Plus programı ile Tiger Enterprise programlarında ise demo sürümü şirket bilgilerinin logoya iletilmesinden sonra özel olarak gönderilmektedir. Logo programlarında demo seçeneği 1 ay zaman kısıtlı olarak çalışmaktadır. Go programı ile LKS2 programlarında demo sürümü ise 20 kayıt sınırı ile sınırlandırılmıştır. Örneğin 20 adet cari kartı açılabilir, 20 adet fatura kayıt edilebilir vb... Logo yeni nesil lisanslama modeli ile birlikte demo sürümlerinde zaman kısıtı kullanmaktadır. Demo sürümü ile kurulan Lisans servisi internet üzerinden Logo serverlarına bağlanarak lisans kontrolü işlemi yapmaktadır.

Logo programında demo kurulumu yapmak için;

Logo FTP sitesinden güncel olan Go Plus programına ait kurulum dosyaları download edilir. Sıkıştırılmış olan dosyalar herhangi bir klasöre çıkarılır. Sisteminizde daha önceden kurulu olan bir Microsoft SQL Server var ise bu adım atlanır eğer SQL server kurulu değilse SQL server kurulumu yapılır. SQL server kurulumunda mixed mod seçilmesi gereklidir. Rar dosyasından çıkartılan Logo kurulum dosyaları içerisinde bulunan setup.exe dosyası çift tıklanır. Kurulum sihirbazında istenilen adımlar kontrol edilerekl ileri butonu ile kurulum işlemi gerçekleştirilir. Go Plus yada Bordro Plus programında kurulum işleminden sonra masaüstünde ilgili programa ait bir kısayol oluşturulur. Bu kısayol çalıştırıldığı zaman SQL server bağlantı şifresini soran bir pencere açılır (sa kullanıcısına ait şifre). Bu pencereye sa kullanıcısına ait şifre girilir. Ekrana çıkacak sihirbaz aracılığı ile gerekli bölümler doldurulur ve işlem bitirilir. Logo demo programı kurulumu bittikten sonra masaüstünde oluşturulan kısayol kullanılarak programa giriş yapılır. Logo demo programlarında giriş için kullanıcı adı "LOGO" şifre "LOGO" olarak otomatik olarak atanır. Programa girişte bunları kullanmanız gereklidir.

Demo programı ve program özellikleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo yazılımda sistem entegre çalışmaktadır bu konuyu biraz açmak gerekirse örnekle anlatırsam daha faydalı olucağını düşünmekteyim
Logo muhasebe programında  kesmiş olduğumuz irsaliye yi tek olarak faturalama yap diyebiliriz  ayrıca birden fazla irsaliye aynı cari karta ait ise toplu olarak
faturalama işlemi gerçekleştirebiliriz

  Kesilen irsaliye sağ tuş yapıldıktan sonra  faturala  diyerek direkt  olarak fatura  oluşturma işlemi gerçekleştirmiş oluruz yada birden fazla irsaliye var ise 
fatura içine girip cari kartı seçip satırlar  bölümüne gelinip sağ tuş irsaliye aktar diyerek birden fazla irsaliyeyi tek fatura haline getirebliriz

Logo Tiger Plus programının kullanımını öğrenmek için kurumsal yada bireysel olarak eğitim alabilirsiniz. Tiger plus eğitiminde Satış Dağıtım modülünden, Finans modülüne, Üretim modülüne kadar eğitim alabilirsiniz. Tiger Plus eğitimlerini modül olarak alabileceğiniz gibi tüm programın kullanımı hakkında da eğitim alabilirsiniz. Eğitim sonucunda programı sorunsuz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. 

Logo Tiger 3 programının kullanımını öğrenmek için kurumsal yada bireysel olarak eğitim alabilirsiniz. Tiger 3 eğitiminde Satış Dağıtım modülünden, Finans modülüne, Üretim modülüne kadar eğitim alabilirsiniz. Tiger 3 eğitimlerini modül olarak alabileceğiniz gibi tüm programın kullanımı hakkında da eğitim alabilirsiniz. Eğitim sonucunda programı sorunsuz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. 

Logo yazılım tarafından işletmelerde çalışan personelin puantaj detaylarını ve resmi işlemlerini takip etmeleri amacıyla hazırlanmış olan Bordro Plus programı için eğitim alabilirsiniz. Bordro plus eğitiminde personel sicil kartları bölümünde, eski ve yeni personeller, işe giriş ve işten çıkış kayıtları, personel sicil kartları bölümünün kullanımı hakkında bilgi sahibi olursunuz. Bordro modülünde ise puantaj detayları ve dönem bilgilerinin nasıl kullanılacağınız öğrenirsiniz. Borç/alacak modülünde ise firmanızda çalışan personelleriniz için borç ve alacak kayıtlarının nasıl kullanılacağ hakkında bilgi sahibi olursunuz. İzin yönetimi modülünde ise personelin izin kayıtlarını ve izin defterinin nasıl tutulması gerektiğie dair bilgileri öğrenirsiniz.

Bordro Plus eğitimi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Firmanızda kullandığınız ya da kullanmak istediğiniz Logo Go Plus programı için eğitim hizmetimizden yararlanabilrsiniz. Logo Go Plus eğitimini kurumsal olarak yada bireysel olarak alabilirsiniz. Logo eğitimleri kurumsal firmalar için kendi yerlerinde yada Logo Hizmet Merkezinin eğitim sınıflarında verilmektedir. Eğitimler toplu olarak yada departman bazında verilebilmektedir. Logo eğitimleri Logo Sistem Uzmanı personelimiz tarafından verilmektedir. Logonun belirlemiş olduğu standart eğitim süresi 20 saat olarak belirlenmiş olup bu alacaüğınız eğitim şeklinde göre farklılıklar gösterebilmektedir. Logo eğitimini tamamladıktan sonra Logo programına hakim olup tüm detayları ile kullanacak seviyeye gelmiş olursunuz.

Logo eğitimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo LKS, LKS2, GOLD, Alınteri TOGER programlarında yıl sonununda yapılan devir işlerinin sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, kontrol edilmesi ve yapılması gereken işlemler vardır. Yapacak olduğunuz kontroller ve işlemlerin sonucunda eksiklikler tamamlanarak devir işlemi yapılmalıdır. Devir işleminin sağlıklı yapılabilmesi için database de herhangi bir hata olmadığı kontrol edilmelidir. Logo verilerinin tutulduğu veri dosyalarında bir hata tespit edilmesi durumunda hata giderilmeden devir işlemi yapılmamalıdır.

LOGO Alınteri, LKS, LKS2, Gold, TIGER, GO, TIGER2 programlarını kullanan firmaların yılsonu devir işlemlerinden önce yapması ve kontrol etmesi gereken işlemler;

MyLogo hizmetini kullanarak işletmenizde kurulu olan Logo Go PLus, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise ve Logo Bordro programları için otomatik olarak döviz kurlarını internetten yükleyebilirsiniz. MyLogo üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra Logo programlarınızda döviz bölümünde belirtilen 4 adet döviz türü seçeneğine istemiş olduğunuz herhangi bir döviz kurunu aktarabilirsiniz. Örnek verecek olursak 1. Tür için merkez bankası döviz alış, 2. Tür için Merkez bankası döviz satış, 3. Tür için serbest piyasa döviz alış, 4. Tür için serbest piyasa döviz satış kurlarını kullanabilirsiniz. MyLogo hesabınızda belirttiğiniz döviz kuru seçenekleriniz otomatik olarak güncellenir. Program içerisinde bu belirttiğiniz herhangi bir türü kullanarak dövizli işlemler yapabilirsiniz. Aşağıda detaylı bir şeklide kurulumu ve kullanımı anlatılan mylogo.com.tr üyelik işlemlerini ve Logo otomatik döviz kuru aktarma dokümanını inceleyebilirsiniz.

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Logo Programında kur farkı faturalarının e-fatura olarak gönderilmesi ve alınması nasıl yapılır?

E-fatura kullanan firmaların kur farkı faturalarını Logo Go Plus, Logo Tiger Plus ve Logo Tiger Enterprise programından göndermesi için versiyonlarının en düşük 2.26.00.00 olması gerekmektedir. 2.26.00.00 versiyonu ile birlikte e-fatura kapsamında kur farkı faturalarının gönderilebilmesi ve sisteme alınabilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda ERP ürünlerinde verilen hizmet ve alınan hizmet faturalarının kur farkı faturası gibi işlem görmesi mümkün kılınmıştır.. Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Logo Programında kesin mizan elektronik ortamda (internet üzerinden) nasıl gönderilir?

403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için "Kesin Mizan Bildirimi"nin elektronik ortamda (internet üzerinden) gönderilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar. Logo Go Plus, Logo Tiger Plus ile Logo Tiger Enterprise programlarından kesin mizan nasıl gönderilir? Logo Programlarından internet üzerinden kesin mizan göndermek için neler yapmalıyım? bu ve bunun gibi sorularınız için lütfen aşağıda linki bulunan dosyayı okuyunuz...

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Logo Programında Karekod kullanılır mı? Logo Programlarında Karekod uygulaması nasıl yapılır?

Kare barkod etiketler, özellikle sağlık ve ilaç sektöründe ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak içinkullanılmaktadır. İlaç takip sistemi gereği ilaç ambalajlarında halen kullanılmakta olan barkodların yanı sıra, yine üretici firma tarafından seri numarası, her seri için yeniden başlayan sıra numarası ve son kullanma tarihi bilgilerini içeren Kare kod barkodlar kullanılmaktadır.Optik sektöründe ise son kullanma tarihi yerine üretim/ithalat tarihi karekod içerisinde bilgi olarak tutulur.

Karekod ( DataMatrix Code ) siyah ve beyaz hücrelerden oluşan iki boyutlu barkod türüdür. Hücreler kare veya dikdörtgen şeklinde olabilir. Karekod barkod (DataMatrix) içerisine metin yazılabileceği gibi ham bilgi ( raw data) de yazılabilir. Logo Go Plus, Logo Tiger Plus ve Logo Tiger Enterprise programları Karekod ile uyumlumudur? Logo programlarında karekod kullanılabilir mi? Kullandığım logo programında karekodu nasıl uygulayabilirim? bu ve bunun benzeri sorularınız için aşağıda linki verilen dökümanı okumanızı tavsiye ederiz. Her türlü soru görüş ve önerileriniz için firmamızı arayabilirsiniz. 

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Logo Programında From Ba ile Form Bs nasıl gönderilir? Form Ba ve Bs gönderilmeden önde neler yapılmalıdır? Ba-Bs formlarında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri hakkında 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Bu kapsamda yayınlanan tebliğ ile sonrasında yayınlanan tebliğler kapsamında belirli kurallar çerçevesinde mükelleflerin alım - satımlarını Form Ba - Bs beyanname başlıkları altında beyan etmeleri istenmektedir.

Logo programlarında alınan Form Ba-Bs için tüm esaslar dikkate alınarak beyanname oluşturulduğunda çerçevemizi nasıl belirleyeceğimizi kısaca ifade edelim :

1- Form Ba -Bs de esas olan Vergi kimlik numarası yada T.C Kimlik numarası ile beyanda bulunmak olduğundan cari hesap kartlarının içerisinde mutlaka ilgili alanlar doldurulmalıdır.

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Logo Connect Programında sene sonu devri yapılmalıdır? Logo Connect programında devir nasıl yapılır?

LogoConnect programlarından devir işlemleri dönem devri ve firma devri olarak yapılmaktadır. Dönem Devri:
LogoConnect Sistem İşletmeni (SYS) bölümü,Yönetim tabında İlgili çalışma alanı üzerinde "Devir" seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşması sağlanır. Dönem devri ve firma devrinin nasıl yapıldığına ilişkin dökümanı aşağıda bulunan linkten indirebilir yada okuyabilirsiniz. İletişim sayfamızda bulunan telefon numarasından bizlere ulaşarak destek talebinde bulunablirsiniz.

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Logo programlarında mali tablolar nelerdir? Mali tablolarda hesaplamalar nasıl yapılır?

Mali tablolar, Genel Muhasebe menüsünün altında yer alan Mali Tablo Tanımları seçeneği ile tanımlanır. Tanımlanan tablolar şunlardır:

 • Bilanço Tablosu
 • Kar/Zarar Tablosu
 • Satışların Maliyeti tablosu
 • Fon Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Kar Dağıtım Tablosu
 • Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu
 • KDV Beyannamesi
 • Muhtasar Beyanname
 • KDV Beyannamesi (2)
 • Geçici Vergi Beyannamesi

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us