Logo go 3 eğitim

 • Amortisman tablosu kolon bilgileri başlangıç, değerleme öncesi ve değerleme sonrası olmak üzere üç grupta toplanabilir.
  Başlangıç Bilgileri
  Bu kolonlarda yer alan bilgiler sabit kıymet tanım ya da kayıt penceresinde girilen ya da parametrik olarak Ticari Sistem Yönetimi bölümünde belirlenen bilgileri içerir.
  Başlangıç bilgilerini içeren kolonlar bu kolonlarda yer alan bilgiler şunlardır:
  Yıl: Amortisman satırının hangi yıl için hesaplandığını gösterir. Sabit kıymet alım tarihi değil, amortisman başlangıç tarihinden gelir. Normal ve azalan bakiyelerde amortisman başlangıç tarihi default başlangıç yılının ilk günü (01.01.XXXX), kıst amortisman içinse alınan ayın ilk günü (01.XX.XXXX) olarak gelir.
  Ay: Amortisman tablosu dönemsel olarak da hesaplatılabilir. Ay kolonu hangi aya kadar hesaplatıldığını gösterir.
  Değerleme Oranı: İlgili yıl için belirlenmiş yeniden değerleme oranının listelendiği kolondur. Ticari sistem parametreleri altındaki Yeniden Değerleme Oranları altından tanımlanır.

 • Cari hesaba ait banka hesap bilgileri, tanım penceresinde Banka Hesap Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.
  Cari hesabın banka bilgileri şu alanlardan kaydedilir:
  Şube No.
  BI Kodu
  Banka Adı
  Hesap Numarası
  IBAN
  Şube No. alanında "XXXX_YYYYY" (XXXX =Banka Kodu, YYYYY=Şube No) formatında veri girişi yapılabilir.
  Döviz Türü alanında banka hesabının para birimi belirtilir. Gelen - gönderilen havale fişi satırlarında yer alan "CH Banka Şubesi - CH Banka Hesap No - IBAN " seçeneklerindeki üç nokta tıklandığında para birimleri bu bölümlerde de listelenir.
  Hesabın e-bankacılık işlemlerinde kullanılıyor olması durumunda, e-Bankacılık kutusu işaretlenir.
  IBAN Kontrolü

 • Logo Go Plus

  Kobiler için en kolay ve en yaygın program LOGO Go 3

  Logo GO 3, birçok sektörde faaliyet gösteren KOBİ ’lerin stok yönetiminden satın alma işlemlerine, resmi muhasebeden satış takip işlemlerine kadar tüm iş süreçlerini hızlı ve verimli bir şekilde yöneten yazılımdır. Go 3 aynı zamanda kullanımı oldukça kolay olan bir programdır.Sql tabanlı olması sayesinde raporlama kolaylığı vardır.

  Logo GO 3, kullanım pratikliği, uyumlu yapısı ve farklı fonksiyonları ile toptan ve perakende dağıtım, alınan-verilen hizmetler, inşaat, üretim, tekstil, eğitim, medya, teknoloji, sağlık ve daha bir çok sektörden firmanın ihtiyaçlarını tam olarak karşılayarak iş yapma hızını ve toplam iş süreçlerini hızlandırır. 

 • Firmanızda kullandığınız ya da kullanmak istediğiniz Logo Go Plus programı için eğitim hizmetimizden yararlanabilrsiniz. Logo Go Plus eğitimini kurumsal olarak yada bireysel olarak alabilirsiniz. Logo eğitimleri kurumsal firmalar için kendi yerlerinde yada Logo Hizmet Merkezinin eğitim sınıflarında verilmektedir. Eğitimler toplu olarak yada departman bazında verilebilmektedir. Logo eğitimleri Logo Sistem Uzmanı personelimiz tarafından verilmektedir. Logonun belirlemiş olduğu standart eğitim süresi 20 saat olarak belirlenmiş olup bu alacaüğınız eğitim şeklinde göre farklılıklar gösterebilmektedir. Logo eğitimini tamamladıktan sonra Logo programına hakim olup tüm detayları ile kullanacak seviyeye gelmiş olursunuz.

  Logo eğitimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Sabit kıymet bilgileri, her bir sabit kıymet için açılan kartlarda tutulur. Bunlara ait işlemler ise sabit kıymet kayıtları üzerinden yapılır. Sabit kıymet kartları, Duran Varlık Yönetimi program bölümünde Ana Kayıtlar menüsündeki Sabit Kıymetler seçeneği ile kaydedilir. Yeni kart açmak ve varolan kartlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler F9 ve sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.
  Ekle
  Yeni sabit kıymet bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

 • Sabit kıymet kartı açmak için sabit kıymetler listesinde Ekle seçeneği kullanılır.
  Sabit Kıymet kartları malzeme kartları ile benzer özellikler taşır. Genel Bilgiler penceresindeki alanlardan sabit kıymet olarak kullanılan malzemeye ait genel bilgiler (kod, açıklama, özel kod, yetki kodu, üretici kodu) kaydedilir.
  Sabit kıymet kayıtlarında ve hesaplamalarda kullanılacak bazı bilgiler kart üzerinde Sabit Kıymet Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.
  sabitkıymet.png

 • Sabit kıymetler için maliyet artırıcı giderler kullanma ömrünü uzatmak için yapılan harcamalar olabileceği gibi, kullanma ömrünü uzatmayan ancak fonksiyon ve yararını artırıcı giderler de olabilir.
  Kullanma Ömrünü Uzatıcı Giderler

 •  

  Cari hesaplara ait bilgiler cari hesap kartı üzerindeki alan ve sayfalardan kaydedilir. Cari hesaba ait bilgiler şu pencerelerden kaydedilir:
  İletişim
  Ticari Bilgiler
  Risk Bilgileri
  Parametreler
  Diğer
  LogoConnect
  Teminat Bilgileri
  Form Tasarımları
  Banka Hesap Bilgileri
  e-Devlet
  image2017-12-20_8-59-27.png

   

   

  Tanım penceresinin üst bölümünden kaydedilen bilgiler şunlardır:
  Cari Hesap Kodu: Cari hesaba ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği koddur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir.
  Unvanı 1/2: Cari hesap unvanıdır. Burada girilen bilgi fiş ve fatura basımlarında kullanılır. Cari hesap unvanı cari hesap yazışma dili ya da kullanıcı dili ile de kaydedilir. Bunun için dil seçenekleri listelenir. Unvan karşılığı kaydedilir. Cari hesap birden fazla unvana sahip olabilir. İkinci bir unvan bilgisi “Unvan 2” alanından kaydedilebilir.

  Cari hesaplara ait fiş, fatura ve formlar cari hesap yazışma dili seçilerek yazdırılabilir. Cari hesap yazışma dili yanında form ve fatura metin alanı bilgileri kullanıcı tanımında belirtilen, kullanılan dil ile de yazdırılır.
  Formlarda cari hesap yazışma dilinin kullanılıp kullanılmayacağı Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Finans Parametreleri ile belirlenir. Cari hesap yazışma dili ise, cari hesap kartında yazışma dili alanında belirlenir. "Formların Cari Hesap Yazışma Dilinde Basılması" parametre satırı "Evet" ve "Hayır" olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçilirse formda metin türündeki alan bilgileri cari hesap kartında belirtilen cari hesap yazışma dili ile bastırılır. Yazdırılacak metin alanı bilgisi ise form tanımı yapılırken dil penceresinden kaydedilir. "Hayır" seçiminin yapılması durumunda kullanıcı tanımında belirtilen dil dikkate alınır ve metin alanı bilgileri bu dil ile bastırılır. Yazdırılacak metin alanı bilgisi form tanımı yapılırken dil penceresinden kaydedilir.
  Statüsü: Cari hesap kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. "Kullanımda" ve "Kullanım Dışı" olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında cari hesap aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.
  e-İş Kodu: e-İş ve e-Mağaza uygulamalarında kullanılır. Web üzerinden yapılan işlemlerde LogoConnect sunucu tarafından verilen güvenlik bilgisidir.

   

   

   

   

   

 • Cari hesap kayıtları tür seçilerek gruplanır. Bu nedenle, cari hesap kartı açılırken önce kayıt türü alanında tür belirlenir. Cari hesap kayıt türleri şunlardır:
  Alıcı
  Firmanın mal sattığı cari hesaplardır.
  Satıcı
  Firmanın mal aldığı cari hesaplardır.
  Alıcı + Satıcı
  Cari hesabın hem alıcı hem de satıcı olduğu hesaplardır.
  Grup Şirketi
  Cari hesapları belirli bir grup altında toplamak, üst seviye bağlantısı kurmak için kullanılır. Kendisine bağlı ve birbirinden bağımsız birden fazla şirket sahibi olan carileri tanımlamak için kullanılan cari hesap türüdür.
  Cari hesap kayıt türünü kart açarken belirlemek izleme işlemlerini kolaylaştırırken aynı zamanda işlem girişlerinde hata payını da minimuma indirecektir.
  İşlemler kaydedilirken cari hesap kayıt türü kontrolü yapılır. Bu bölümlerden kaydedilen fiş ve faturalarda, Cari Hesap Kodu alanından ulaşılan cari hesap kartları listesinde yalnızca yapılan işlem türüne uygun tipteki cari hesaplar yer alır.
  Satınalma işlemlerinde, alıcı tipteki cari hesaplara, satış işlemlerinde ise satıcı tipteki cari hesaplara fiş ve fatura kesilemez. Alıcı + Satıcı türündeki cari hesaplara her iki işlem de yapılabilir.

 • Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özellikler kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9 tuşu ile açılan menüsünde seçenekler kullanılır.
  Ayrıca, cari hesaplar listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesaba ait sipariş, irsaliye, fatura, kasa, banka, çek/senet ve cari hesap fişleri doğrudan kaydedilir ve rapor seçenekleri ile en sık kullanılan raporlar kısa zamanda alınır.
  Menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır:

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us