Logo Destek

Logo yazılım cari hesap kartı

Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özellikler kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9 tuşu ile açılan menüsünde seçenekler kullanılır.
Ayrıca, cari hesaplar listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesaba ait sipariş, irsaliye, fatura, kasa, banka, çek/senet ve cari hesap fişleri doğrudan kaydedilir ve rapor seçenekleri ile en sık kullanılan raporlar kısa zamanda alınır.
Menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır:

Ekle
Yeni bir cari hesap kaydetmek için kullanılır.
Değiştir
Cari hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar
Cari hesabı silmek için kullanılır.
İncele
Cari hesap bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
Kopyala
Seçilen cari hesap bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişi olanağı sağlar.
Kayıt Bilgisi
Cari hesabın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.
Ek Bilgi Formları
Logo Object Design ile cari hesaplar için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
Toplu Kayıt Çıkar
Seçili olan cari hesapların topluca silinmesinde kullanılır.
Hesap Özeti
Seçilen cari hesaba ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.

Hesap Özeti Grafiği
Hesap özetinin grafik olarak alınmasında kullanılır.
Borç Takip
Borç takip penceresini ekrana getirir ve kapama işlemleri yapılır.
Döviz Toplamları
Cari hesabın işlem ve raporlama dövizi üzerinden toplamlarını listeler.
Hesap Toplamları
Cari hesaplara fiş kesilirken ya da ilgili cari hesap üzerindeyken o cari hesaba fatura edilebilecek işlemlerin toplamlarını görmek için kullanılır.
Malzeme Bazlı Stok Toplamları

Cari Hesap kartları üzerinden ilgili cari hesaba ait fason malzeme toplamlarının izlenebilmesi için kullanılır.
Hareketler
Cari hesaba ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler.
Satınalma Teklifleri

Cari hesap bazında satınalma tekliflerini görüntülemek, gerekli işlemleri gerçekleştirmek (değiştir / çıkar vb.) ve cari hesap üzerinden satınalma teklifi oluşturmak için kullanılır.
Satınalma Sözleşmeleri
Cari hesap bazında satınalma sözleşmelerini görüntülemek, gerekli işlemleri gerçekleştirmek (değiştir / çıkar vb.) ve cari hesap üzerinden satınalma sözleşmesi oluşturmak için kullanılır.
Satış Faaliyetleri

Cari hesap bazında satış faaliyetlerinin görüntülemek, gerekli işlemleri gerçekleştirmek (değiştir / çıkar vb.) ve cari hesap üzerinden satış faaliyeti oluşturmak için kullanılır.

Sipariş Hareketleri
Cari hesaba ait siparişleri incelemek; gerekirse değişiklik yapmak için kullanılır.
İrsaliye Hareketleri
Cari hesaba ait irsaliyeleri incelemek; gerekirse değişiklik yapmak için kullanılır.
Ekstre
Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.
Cari Hesap Döviz Değerleme Raporu
Cari hesap döviz değerleme raporunun alındığı menü seçeneğidir.
Sevkiyat Adresleri
Cari hesaba ait sevkiyat adreslerinin tanımlandığı menü seçeneğidir.
Plasiyer Bağlantıları
Seçilen cari hesap - satış elemanı bağlantısının izlendiği seçenektir.
Borç Takip Toplamları
Cari hesaba ait borç / alacak toplamlarını listeler.

İş Akış Tarihçesi
Cari hesaplar için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.
Haritada Göster
LogoMaps özelliğinin kullanılması durumunda, seçilen cari hesaplara ait adres bilgilerine göre, adreslerin haritada gösterimi için kullanılır.
Taksit Hareketleri
Cari hesaba ait taksit hareketlerini listeler.
Emanet Malzemeler
Malzemelerin sevk durumları üzerinden izlenmesine olanak sağlar. Henüz sevkedilmemiş firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
Sevkedilmiş Emanet Malzemeler
Sevkedilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılır.
Ara
Kod ya da unvana göre sıralı cari hesaplar listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.
Filtrele
Cari hesaplar listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
Toplu Vade Farkı Hesapla
Seçilen cari hesaplar için toplu vade farkı hesaplamak ve vade farkı oluşan cari hesaplara vade farkı faturası kaydetmek için kullanılır.
Yaz (Mektup)
Yaz (Etiket)
Yaz (Mektup) Grup Şirketleri
Cari hesap bilgilerinin etiket ya da mektup formu üzerine bastırılmasında kullanılır. Form tanımları, Diğer Tanımlar bölümünde formlar seçeneği kullanılarak yapılır.
Yaz (Mutabakat BA-BS)
BA-BS mutabakat formunu yazdırmak için kullanılır.
Yaz Mutabakat BA-BS (Grup Şirketleri)

Form BA-BS mutabakatı yazdırılırken aynı vergi kimlik numarasına sahip işyerlerinin toplandığı grup şirketi bazında da listeleme yapmak için kullanılır.
Toplu Mektup Gönder
Seçilen cari hesaplara toplu olarak mektup göndermek için kullanılır.
Toplu Mektup (Grup Şirketleri)
Seçilen grup şirketi özelliğindeki cari hesaplara toplu olarak mektup göndermek için kullanılır.
Ekstre Gönder
Cari hesaba ait ekstrenin gönderilmesinde kullanılır. Gönderim şekli cari hesap tanımında Diğer sayfasında yer alan gönderim şekli seçenekleri kullanılarak belirlenir.
Toplu Ekstre Gönder
Seçilen cari hesaplara toplu olarak ekstre gönderme işleminde kullanılır. Gönderimin hangi cari hesaplara yapılacağı "Cari Hesap Filtrele" penceresinde belirlenir. Ekstrenin ne şekilde gönderileceği ise ilgili cari hesap tanımlarında Diğer sayfasında Gönderim Yöntemi bölümünde seçilir.
Grup Ağacını Kapat/Göster
Tüm cari hesapları, cari hesap gruplarını ve gruba bağlı cari hesapları görüntülemek için kullanılır.
Hiyerarşi Kodlarını Düzenle
Cari hesap gruplarını ve bu gruplar altında yer alan alt cari hesapları hiyerarşi kodu vererek gruplamak için kullanılır.
Güncelle
Cari hesaplar listesini güncellemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön
Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır.
OnLine Hesap Doğrulama
Garanti Bankası özelliğinin kullanılması durumunda, cari hesap için hesap doğrulama işlemlerini yapmak için kullanılır. Hesap doğrulama işleminde Garanti Bankası'nın kullanıcı için vermiş olduğu yetkiler geçerlidir.
Firmaya Gönder
Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda cari hesap bilgilerinin ilgili firmaya gönderilmesi için kullanılır.
Firmaya Gönder (Sil)
Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda cari hesap bilgilerinin ilgili firmaya gönderim işleminin silinmesi için kullanılır.
LOGOCONNECT Hareketleri
Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki hareketleri listeler.
Toplu Güncelle
Seçilen cari hesaplara ait bilgileri topluca güncellemek için kullanılır.
Kredi Kartı Fiş Tahsilatı
İlgili cari hesaba ait tahsil edilmemiş kredi kartı işlemlerini listelemek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır.
Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi
İlgili cari hesaba ait tahsil edilmemiş firma kredi kartı işlemlerini listelemek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır.
Ticari İşlem Grubu Hesap Özeti
İlgili cari hesaba ve ticari işlem grubuna ait borç ve bakiye bilgilerini listelemek için kullanılır.
e-Fatura - Cari Hesap Kontrolü
Cari hesap kartında girilen vergi kimlik numarasına bakılarak ilgili cari hesabın e-fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır. Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede "Cari Hesapları Güncelle" seçeneği tıklandığında, ilgili cari hesap kartındaki e-fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir.
e-Fatura - Toplu Cari Hesap Kontrolü
Cari hesap kartında girilen vergi kimlik numarasına bakılarak seçilen cari hesapların e-fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır. Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede "Cari Hesapları Güncelle" seçeneği tıklandığında, ilgili cari hesap kartındaki e-fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir.
Kısayol Oluştur
Cari hesaplar listesine kolay erişimi sağlamak amacıyla kullanılacak kısayolu oluşturmak için kullanılır.
Kısayol Gönder
Cari hesaplar listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara e-posta ile göndermek için kullanılır.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us