logo bordro eğitim

 • 1.86.00.00 versiyonu ile birlikte genel arama özelliği eklenmistir. Bu özelliğe göre;

  • Malzeme kartları
  • Cari hesap kartları
  • Muhasebe hesapları
  • Banka kartları
  • Banka hesapları
  • Çek ve senetler
  • Siparisler
  • Faturlar
  • Stok fisleri
  • Cari hesap fisleri
  • Kasa islemleri
  • Muhasebe fisleri

  içerisinde genel arama yapılabilmektedir.

  Logo arama motoru

  Girilen değer seçilen modülün içerisinde belirli alanlar içinde aranarak listelenir. Listelenen kayıtlar içerisine girilerek düzenlemeler yapılabilmektedir.

  Logo programı arama motoru

  Aramalar belirli alanlar içinde yapılmaktadır. Bu alanlar;
  Malzeme kartlarında: kod, açıklama, üretici kodu,
  Cari hesap kartlarında: kod, açıklama, adres, telefon numarası, faks numarası, vergi dairesi, vergi numarası, e-posta adresi ,
  Muhasebe hesaplarında: kod, açıklama, ikinci açıklama, cari hesap ünvanı, vergi numarası,
  Banka kartlarında: kod, açıklama, banka subesi, sube numarası, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi,
  Banka hesaplarında: kod, açıklama, hesap numarası,
  Çek ve senetlerde: portföy no, seri no, kefil, muhabir, vergi numarası,
  Siparislerde: fis no, belge numarası, genel açıklama, belge izleme numarası, müsteri siparis fisi numarası
  Faturalarda: fis no, belge no, genel açıklama, belge izleme numarası,
  Stok fislerinde: fis no, belge no, genel açıklama, belge izleme numarası,
  Cari hesap fislerinde: fis no, belge no, genel açıklama,
  Kasa islemlerinde: fis no, belge no, satır açıklaması, kasa açıklaması, vergi numarası,
  Muhasebe fisler: fis no, belge no, açıklama alanlarıdır.
  Bu alanlar içinde arama yapılıp girilen değerin bu alanlardan birinde bulunması durumunda listeleme yapacaktır.

 • Kayıt bilgisi 1.85.XX.XX sürümüyle birlikte programda detay olarak izlenebilmektedir.Daha önce programda yapılan kayıtların kaydı yada değisikliği ile ilgili olarak ilgili kayıt üzerinde F9 kayıt bilgisi seçeneğinden listemeleme yapılabiliyordu.

  Kayıt bilgisi izleme

  Yeni yapılan düzenlemeler doğrultusunda kayıt bilgisi penceresinde sol alt köseye eklenen butonla detay bir listeleme yapılabilmektedir.

  Kayıt bilgisi izleme detay

  Butona basılarak kayıt bilgisi incelenen kaydın üzerinde değisiklik yapan tüm kullanıcılar tarih,saat bilgisine göre en sondan ilk basa doğru listelenmektedir. Kayıt bilgilerinde önceden ilk ekleyen ve en son değistirene ait bilgiler listelenirken bu yeni özellikle tüm kayıt bilgileri satır satır listelenmektedir.

 • Borç kapatma işlemi, doğrudan borç işlemleri menüsünden de yapılabilir. Bunun için borç işlemleri listesinde Borç Kapat seçeneği kullanılır. Ekrana gelen mesaja onay verilmesi durumunda borç işlemi kapatılır. Hatalı yapılan kapatma işlemlerinde ise işlemin geri alınması mümkündür. Bunun için borç işlemleri listesinde ilgili kapatma kaydı üzerinde Geri Al seçeneği kullanılır ve kapatma işlemi iptal edilir.
  worddave5b381f9a786f8d472f1f13f5dfb10c6.png

 • Firmada personel tarafından sürekli ya da belirli zamanlarda kullanılan demirbaş tanım Demirbaş Tanımları seçeneği ile kaydedilir. Her bir demirbaşa ait bilgiler Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir.
  Kayıtlı demirbaşların hangi personel tarafından kullanıldığı süreleri vb. her personelin sicil kartında Bağlı demirbaşlar seçeneği ile belirlenir.
  Demirbaş Kodu: Tanımlanan demirbaşın kodudur.
  Adı: Demirbaşın adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
  Kurum: Birden fazla firma ile çalışma sözkonusu ise demirbaşın hangi kurum tarafından kullanıldığını belirtir. Tanımlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilir. Eğer tanımlı tüm kurumlar tarafından kullanılıyorsa Hepsi seçilir.
  Adet: Tanımlanan demirbaştan elde kaç adet olduğu bu alanda belirtilir.

 • Logo Bordro programına ait eğitime kimler katılmalı?
  İşletmelerde bordro yönetimi, insan kaynakları yönetimini uzmanlık alanı olarak seçen ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenler ile personel bordrolamasına hakim olmak isteyenler, SGK süreçlerini mevzuata göre takip etmek isteyenler Logo Bordro eğitimine katılmalıdır.

  Logo Bordro eğitimine neden katılmalıyım?
  İşletmenizde çalışan personelinize ait maaş hesaplamalarını yapmak, puantaj kayıtlarını gerçekleştirmek, bu personelin borç/avans durumlarını takip etmek istiyorsanız bu eğitime katılmanız gerekmektedir. Bu eğitimin amacı kurumunuzda çalışan personelin bordro işlemlerini SGK mevzuatına yada yasal mevzuata göre düzenleyebilir hale getirmektir. 

 • Logo bordro programında emekli girişi yapılırken aşağıda beliritlen yol izlenmelidir.
  Sicil kartı ekle,sosyal güvenlik statüsü emekli,Bordro bilgilerinde İndirim kanunu tabi değil,İstihdam yasası %0,Belge Türü 02 Sosyal Güvenlik Destek Primi seçilmelidir
  logo_bordro_emekli_kartı_ekleme.png

   

 •  

  Hesap Şablonları puantaj hesaplarında geçerli olacak parametre tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Hesap şablonu tanım kartı 3 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde şablon genel bilgileri kaydedilir. Tanım ekranının orta bölümünde şablon uygulandığında puantaj hesaplarında geçerli olması istenen parametreler, alt bölümünde ise sigorta primi kesintisine ait bilgiler yer alır. Hesap şablonu tanım penceresinde yer alan alanlar ve bilgileri ise şunlardır.
  Hesap Şablonları puantaj hesaplarında geçerli olacak parametre tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Hesap şablonu tanım kartı 3 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde şablon genel bilgileri kaydedilir. Tanım ekranının orta bölümünde şablon uygulandığında puantaj hesaplarında geçerli olması istenen parametreler, alt bölümünde ise sigorta primi kesintisine ait bilgiler yer alır. Hesap şablonu tanım penceresinde yer alan alanlar ve bilgileri ise şunlardır.
  Yeni hesap şablonu yapmak için Hesap şablonları listesinde Ekle seçeneği kullanılır.
  Hesap şablonu tanım penceresinde yer alan alanlar ve bilgileri ise şunlardır:
  Firma : Şablonun uygulanacağı firmanın numarasıdır.

 • SGK İşe Giriş ve işten çıkış bildirgelerinde kullanılmak üzere meslek kodları tanımlanır. Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsü altında yer alır. Yeni tanım boş satırda, numara, değer ve tanım bilgileri ile girilir.
  Meslek kodu tanımlarına Sicil kartları üzerinde yer alan Meslek Kodu alanından ulaşılır ve personelin mesleğine göre seçim yapılır.

 • Logo yazılım tarafından işletmelerde çalışan personelin puantaj detaylarını ve resmi işlemlerini takip etmeleri amacıyla hazırlanmış olan Bordro Plus programı için eğitim alabilirsiniz. Bordro plus eğitiminde personel sicil kartları bölümünde, eski ve yeni personeller, işe giriş ve işten çıkış kayıtları, personel sicil kartları bölümünün kullanımı hakkında bilgi sahibi olursunuz. Bordro modülünde ise puantaj detayları ve dönem bilgilerinin nasıl kullanılacağınız öğrenirsiniz. Borç/alacak modülünde ise firmanızda çalışan personelleriniz için borç ve alacak kayıtlarının nasıl kullanılacağ hakkında bilgi sahibi olursunuz. İzin yönetimi modülünde ise personelin izin kayıtlarını ve izin defterinin nasıl tutulması gerektiğie dair bilgileri öğrenirsiniz.

  Bordro Plus eğitimi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Logo Bordro Plus programı işletmelerde çalışan perseonellerin puantaj işlerinin yapılması için geliştirilmiş olan bir yazılımdır. Bordro plus programı ile işletmenizde çalışan perseonele, puantaj yapabilir, borç/avans takibi yapabilir, izin yönetimini takip edebilirsiniz. Geliştirilmniş arayüzü sayesinde kullanımı kolay ve pratik bir programdır. Logo Bordro Plus eğitimi aldığınız zaman işletmenizde çalışan personelin tüm sgk işlemleri ile puantaj işlemlerini rahatlıkla yapıyor olursunuz. Resmi belgeleri düzenleyebilir gerekli raporlamaları alabilirsiniz.

  Logo Bordro Plus Eğitiminde Sicil Yönetimi (personel sicil kartı açma), işe giriş kayıtları, işten çıkış kayıtları, bordro hesap şablonıu, puantaj öndeğerleri, personel puantaj kartları, puantörden veri aktarımı, toplu olarak puantaj kartı üretme, personel borç/avanc yönetimi, personel borç geri ödemesi, bordroda dönemler, tahakkuk listesi hazırlama, ssk bildirgeleri,, işkur bildirgeleri kanun parametreleri gibi işlemler anlatılacaktır.

 • Döneme ilişkin puantaj kartlarının oluşturulduğu ve incelendiği seçenektir. Puantaj kartları ile içinde bulunulan dönem için personele ait ücret hesapları yapılır. Her personele ait mesai ve ödeme bilgileri ayrı ayrı kartlarda tutulur ve izlenir. Dönem içinde personelin ne kadar çalıştığı, fazla mesai yaptığı, izin kullandığı ücret hesaplamalarının temelini oluşturur. Bunlar puantaj bilgileridir. Bu tür bilgilerin işlendiği kartlar ise puantaj kartlarıdır.
  Puantaj kartları;
  Her personel için tek tek
  Puantaj kartı üret ile toplu şekilde
  olmak üzere 2 şekilde üretilir.

 • Logo Eğitim
  Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, finansal işlemlerini, genel muhasebe ile ilgili tüm işlemlerini, demirbaş ve amortisman hesaplamalarına ait tüm işlemlerini yapabilen ve firmanızın ihtiyacı olan raporları karşılayn Logo Go Plus muhasebe programı kendi kategorisinde Türkiye'nin en çok tercih edilen programıdır.

  İşletmenize satın aldığınız veya satın almayı düşündüğünüz Logo Go Plus Programını kullanma eğitimi aldığınız taktirde Logo programına hakim olabilirsiniz. Logo Eğitimi almak hem kişisel kariyeriniz hemde işletmenize daha fazla yarar sağlamak ve programı hatasız kullanmak için gereklidir.

 • Logo Eğitim Hizmeti

  Logo Eğitim Hizmeti

  Logo Start, Logo Go muhasebe programı, Logo bordro insan kaynakları Programı, Logo Tiger Programları ve diğer tüm Logo programları için şirketimiz bünyesinde bulunan Logo Sistem Uzmanı Sertifikalı elemanlarımız tarafından Logo eğitim hizmeti verilmektedir.

  Logo programını yeni almış müşteriler, daha önce kullanmadığı bir modülü kullanmak isteyipte o modül hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler, yeni personel almış olan firmalar ile Logo programını öğrenmek isteyen herkes eğitim hizmetimizden yararlanabilir.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us