Logo Destek

Logo bordro puantaj işlemleri

Döneme ilişkin puantaj kartlarının oluşturulduğu ve incelendiği seçenektir. Puantaj kartları ile içinde bulunulan dönem için personele ait ücret hesapları yapılır. Her personele ait mesai ve ödeme bilgileri ayrı ayrı kartlarda tutulur ve izlenir. Dönem içinde personelin ne kadar çalıştığı, fazla mesai yaptığı, izin kullandığı ücret hesaplamalarının temelini oluşturur. Bunlar puantaj bilgileridir. Bu tür bilgilerin işlendiği kartlar ise puantaj kartlarıdır.
Puantaj kartları;
Her personel için tek tek
Puantaj kartı üret ile toplu şekilde
olmak üzere 2 şekilde üretilir.
Puantaj kartı üretimi ile aktif hesap şablonu üzerinden, seçilen puantaj öndeğeri tanımına uygun olarak oluşturulan puantaj kartı, puantaj kartları listesinde yer alan Değiştir seçeneği ile ekrana getirilir ve puantaj işlemleri, hesaplamalar yapılır, bilgileri izlenir.
Seçilen personele ait puantaj bilgilerini kaydetmek için Puantaj kartları listesinde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Sicil kartları listelenir ve puantaj kartı üretilecek personel seçilir. Açılan pencereden puantaj bilgileri kaydedilir. Hesaplamalar yapılır. Puantaj kartları menü seçenekleri şunlardır: Puantaj kartları ile içinde bulunulan dönem için personele ait ücret hesapları yapılır. Her personele ait mesai ve ödeme bilgileri ayrı ayrı kartlarda tutulur ve izlenir. Dönem içinde personelin ne kadar çalıştığı, fazla mesai yaptığı, izin kullandığı ücret hesaplamalarının temelini oluşturur. Bunlar puantaj bilgileridir. Bu tür bilgilerin işlendiği kartlar ise puantaj kartlarıdır. worddav013261a0aeb3b1ba1fedbbded1991095_1.png

Puantaj kartı iki ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde yer alan alanlar karta ait genel bilgileri içerir. Personele ait sicil numarası, sosyal güvenlik numarası, sosyal güvenlik statüsü sicil kartından okunan bilgilerdir. Bu bilgiler puantaj kartları üzerinden değiştirilemez.
Puantaj bilgileri bölümünde, personelin ücret hesabının yapılabilmesi için gerekli mesai ve ek mesai bilgileri ile personelin tabi olduğu ek ödemeler, ek kesintiler, sosyal yardım ve bilgileri yer alır.
Puantaj bilgilerini içeren satırlarda, Puantaj öndeğerlerinde tanımlanan tüm mesai, ek mesai, ek ödeme, ek kesinti ve sosyal yardım türleri yer alır. Uygulanan şablona göre puantaj öndeğerleri çalıştırıldığında, öndeğer tanımında işaretlenen tüm satırlara öndeğerleri ve bunlara göre hesaplanan değerler aktarılır.
Puantaj hesaplarında kullanılacak mesai, ek ödeme, ek kesinti, borç kesintileri sicil bilgileri ve sosyal yardım bilgileri puantaj kartlarına öndeğer kullanılarak aktarılabileceği gibi, bu bilgiler ilgili satırlarda doğrudan da kaydedilir.
Mesai Bilgileri

Öndeğer kullanılarak üretilen puantaj kartlarında mesai bilgilerinin yer aldığı ve izlendiği sayfadır. Bu bilgiler ilgili satırlarda doğrudan da kaydedilir.
Mesai bilgilerinin yer aldığı satırlarda mesai bilgisi gün olarak verilebildiği gibi saat olarak da verilebilir. Belirtilen saat sayısı program tarafından, günlük çalışma saatine bölünerek güne çevrilir. Ücret saatlik olarak veriliyorsa mesai bilgisi ondalıklı olarak da verilebilir. Günlük çalışma süresi Ayarlar menüsü yer alan Bordro Parametreleri seçeneği ile belirlenir.
Sosyal Yardımlar

Puantaj hesaplarında kullanılacak sosyal yardım bilgileri puantaj kartlarına öndeğer kullanılarak aktarılabileceği gibi, bu bilgiler ilgili satırlarda doğrudan da kaydedilir. Bunun için Sosyal Yardımlar sayfası kullanılır. Sosyal yardım bilgilerinin yer aldığı satırlarda sosyal yardım tutarı doğrudan girilerek ya da formül tanımlanarak da kaydedilir.
Ek Ödemeler
Puantaj hesaplarında kullanılacak ek ödeme bilgileri puantaj kartlarına öndeğer kullanılarak aktarılabileceği gibi, puantaj kartında ilgili satırlarda doğrudan da kaydedilir. Bunun için Ek ödemeler sayfası kullanılır.
Puantaj öndeğeri aktarımı yapılmadığı durumlarda ek ödeme bilgilerinin yer aldığı satırlarda ek ödeme tutarı doğrudan girilerek ya da formül tanımlanarak kaydedilir.
Ek Kesintiler

Puantaj hesaplarında kullanılacak ek kesinti bilgileri puantaj kartlarına öndeğer kullanılarak aktarılabileceği gibi, puantaj kartında ilgili satırlarda doğrudan da kaydedilir. Bunun için Ek Kesintiler sayfası kullanılır. Puantaj öndeğeri aktarımı yapılmadığı durumlarda ek kesinti bilgilerinin yer aldığı satırlarda ek kesinti tutarı doğrudan girilerek ya da formül tanımlanarak belirtilir.
Borç İşlemleri

Personelin almış olduğu borca karşılık yapacağı geri ödemeler puantaj kartları üzerinden de kaydedilebilir. Puantaj kartı üzerinden geri ödemeleri için, döneme ait puantaj kartı üzerinde Borç İşlemleri sayfası kullanılır.
Borç Ödemesi Eklemek için
Yapılacak geri ödemeyi işlemek için Borç İşlemleri sayfasında listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Borç Ödemesi Ekle seçeneği kullanılır.
worddav4ff9643cb98129f33a40cfcc9ec1d3c0.png

Geri ödemenin hangi borç işlemine ait olduğu borçlanma tarihi alanında belirlenir. F10 tuşu ile borç işlemleri listelenir ve ilgili işlem seçilir. Borç işleminde belirlenen ödeme şekline göre ödenecek tutar otomatik olarak gelecektir. Eğer geri ödeme işlemi ile ödenen tutar farklı ise değiştirilebilir.
Geri ödeme işleminden sonra Hesaplar seçeneği ile puantaj hesapları incelendiğinde, yapılan borç kesintisi hesaplar penceresinde borç kesintisi satırında listelenir.
worddav7788bcb38b8bb98b0293dd98b855c3a1.png

Yapılan borç kesinti işlemi ile ödenmesi gereken tutardan az ya da çok geri ödeme yapıldığında, bu tutar bir sonraki ödeme tutarından düşülür ya da eklenir.
Borçlandırma Eklemek için
Puantaj kartı üzerinden yeni bir borç kaydı açmak için Borç İşlemleri sayfasında sağ fare düğmesi menüsündeki Borçlandırma Ekle seçeneği kullanılır.
worddavf93c4fc90b3de6c805be03e491b28cf2.png

Borçlandırma Ekle işlemi ile borç kayıtları listesi açılarak, puantaj kartında sicile ödemesi yapılmamış ve bordrodan ödeme yapılacak borç kayıtları listelenerek seçilir.

Ödeme kaydı seçildikten sonra, Borç İşlemleri sayfasında, ödeme tipi "Puantajdan" olarak gösterilen puantaja işlenmiş Borçlandırma kaydı listelenir. 

 

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us