Logo Destek

Sabit Kıymet Alım İşlemleri
Sabit kıymet alım işlemleri, Satınalma bölümünde, Hareketler menüsü altında yer alan Alım İrsaliyeleri veya Alım Faturaları seçenekleri ile kaydedilir.
Sabit kıymet alım işleminde fatura ya da irsaliye türü Mal Alım Faturası veya Mal Alım İrsaliyesi olarak seçilir. Fiş / fatura üst bölümünde fatura geneline ilişkin bilgiler girilir. Alınan sabit kıymete ait bilgiler ise satırlarda girilir. Sabit kıymet işlemine ait bilgileri girmek için satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir.
Stok kodu, alınan sabit kıymetin kodudur. Tanımlı sabit kıymet kartları listelenir ve istenen kart seçilerek alana aktarılır.
Kodu girilen ya da seçilen sabit kıymetin açıklaması açıklama alanına otomatik olarak aktarılır. Birim, indirim yüzde ve KDV% alanlarına sabit kıymet kartında girilen bilgiler öndeğer olarak gelir. Miktar alanına alınan sabit kıymet miktarı yazılır.

Muhasebe Bağlantı Kodlarında Sabit Kıymet Öndeğerleri
Muhasebe bağlantı kodlarından, sabit kıymetler için muhasebe kod öndeğerleri girilir.
Sabit Kıymet Kartlarında Muhasebe Kodları
Sabit kıymet kartları "Muhasebe Hesapları" menüsünden sabit kıymet işlemlerinin entegrasyonunda kullanılacak muhasebe kodları girilebilir.
Amortisman Tablosundan Muhasebe Kodlarının Girilmesi
Amortisman tablo satırlarında F9 menüsünde yer alan Muhasebe Kodları seçeneği ile hesapların entegre edileceği muhasebe kodları girilebilmektedir.
Muhasebeleştirme İşlemleri
amortisman_muhasebe_kodu.png
Amortisman tablosunda dönemsel değerler muhasebeleştirilebilmektedir.

Sabit kıymetler için maliyet artırıcı giderler kullanma ömrünü uzatmak için yapılan harcamalar olabileceği gibi, kullanma ömrünü uzatmayan ancak fonksiyon ve yararını artırıcı giderler de olabilir.
Kullanma Ömrünü Uzatıcı Giderler

Sabit kıymet kartı üzerindeki alanlardan girilen ve sabit kıymetin takibinde işlemlerde geçerli olacak bilgiler yanında sabit kıymetin alım tarihi, maliyeti ve amortisman başlangıcı vb. bilgiler sabit kıymet tanımları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Sabit Kıymet Kayıtları seçeneği ile kaydedilir.
Programın ilk kullanımında elde bulunan sabit kıymetlere ait kayıt bilgileri malzeme kartları listesinde F9 menüsünde yer alan sabit kıymet kayıtları seçeneği ile kaydedilir. Daha sonra alım ve satış işlemleri ile oluşan yeni kayıt bilgileri işleme ait fiş üzerinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Sabit kıymet Kaydı ile İlişkilendir" seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir.
sabitkıymet_kaydı.png

Sabit kıymet kartı açmak için sabit kıymetler listesinde Ekle seçeneği kullanılır.
Sabit Kıymet kartları malzeme kartları ile benzer özellikler taşır. Genel Bilgiler penceresindeki alanlardan sabit kıymet olarak kullanılan malzemeye ait genel bilgiler (kod, açıklama, özel kod, yetki kodu, üretici kodu) kaydedilir.
Sabit kıymet kayıtlarında ve hesaplamalarda kullanılacak bazı bilgiler kart üzerinde Sabit Kıymet Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.
sabitkıymet.png

Sabit kıymet bilgileri, her bir sabit kıymet için açılan kartlarda tutulur. Bunlara ait işlemler ise sabit kıymet kayıtları üzerinden yapılır. Sabit kıymet kartları, Duran Varlık Yönetimi program bölümünde Ana Kayıtlar menüsündeki Sabit Kıymetler seçeneği ile kaydedilir. Yeni kart açmak ve varolan kartlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler F9 ve sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.
Ekle
Yeni sabit kıymet bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

image2017-1-1110_28_48.png

Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen Tiger 3 ERP Çözümleri, rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, ürün içi arama motoru gibi özellikleri ve app-in-app yaklaşımını estetik tasarımla buluşturarak kullanım kolaylığı sağlar.
Tiger 3 ERP Çözümleri; ölçeklenebilir, esnek, geliştirilebilir, güvenilir ve sektör bağımsız yapısıyla değişen ihtiyaçlara uyumludur. Şirket içi süreçlerin verimli ve etkin yönetimi, veri işleme sürecindeki hataların azaltılması ve çalışanların karar alma sürecinde bilgiye anında ulaşabilmesi gibi birçok faydayı işletmelere getirir.

e-Fatura / e-Arşiv Faturası ile İlgili Alanlar:

e-Fatura uygulamasının kullanılması durumunda, cari hesabın e-fatura kullanıcısı olarak kaydedilmesi ve dolayısıyla oluşturulan faturaların e-fatura olarak kesilebilmesi için öncelikle Müşteri Bilgileri penceresinde Logo Connect sekmesindeki alanlara ilgili bilgiler girilmelidir. Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olması durumunda bu sekmedeki e-Fatura Kullanıcısı seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu seçenek, çalışılan firmanın e-fatura kullanıcısı olması halinde aktif olur. e-Arşiv faturaları için çalışılan firmanın e-arşiv kullanıcısı olması yeterlidir.

Faturalama Türü: Faturanın ne şekilde kesileceği fatura başlığındaki Kağıt Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Faturası ya da e-Arşiv İnternet seçeneklerinden biri seçilerek belirlenir. Cari Hesap alanında yapılan seçime göre seçenekler değişkenlik gösterir.

Kağıt Fatura: Firma e-fatura kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise veya firma e-fatura kullanıcısı değil ise bu seçenek gelir.
mağaza_satış_konsolu.png

Mağazadaki satış terminalindeki kullanıcı kod ve şifresini girerek satış işlemlerini başlatır.

Satış noktasındaki elemanın satış görevlisi olduğu, kullanıcı kodu ve çalışacağı firma bilgileri kullanılan Logo uygulamasında Yönetim program bölümünde tanımlanır.

Kullanıcı adı ve şifresi girilip "Tamam" düğmesini tıkladığınızda Satış Konsolu karşınıza gelecektir.
mağaza_satış.png

Logo Bordro Plus programında 687 Kanun Hükmünde Kararname ile sunulan teşfik için neler yapılmalıdır?

Resmi Gazetede 29974 sayı ile yayımlanan KHK/687 – 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği ve GV Stopaj Desteği ile ilgili Bordro Plus ürününde yapılması gerekenler aşağıda dikkatinize sunulmuştur. KHK 687 mevzuatı için tıklayınız.

 Bordro Plus'ta yapılacak işlem adımları şunlardır :

 1. Ayarlar/Tip Tanımları/Sgk İndirim Kanunları bölümünden personellerin tabi olduğu kanun numarası tanımlanmalı ve sicil kartına seçilmelidir.
 2. Aşağdaki alanlar tahakkuk listesinde tanımlı alan yapılarak kanundan yararlanan sicillerin teşvik tutarı rapora listelenir.
  1. 687 Sgk Teşviği:
   Tür:Sayı
   Formül: IF([İndirim Kanunu]=12,22.22*[SGK Gün Sayısı],

  2. 0687 gelir vergisi matrahı:
   Tür:Sayı
   Formül:[Normal SGK Taban Matrahı]-([Normal SGK Taban Matrahı]*0.15)

  3. Gelir Vergisi Teşviği
   Gelir Vergisi teşviği açısından mevzuatta iki farklı yorum yapılabilmektedir. Kullanıcılarımız; Mali Danışmanlarından alacağı bilgi ve yoruma göre uygulayacağı yöntemi belirleyerek aşağıdaki alanlardan birini rapora tanımlamalıdır.

  4. 1. Yorum:
   Gelir vergisi teşviği hesaplanırken kişinin çalıştığı güne bağlı olarak; asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden AGİ tutarının düşüldüğünde, tutar 0’dan küçük ise gelir vergisi teşvik rakamı 0 olarak hesaplanmalıdır. 1. Yoruma göre tanımlanması gereken alan şudur:

   1. 687 Gelir Vergisi Teşviği :
    Tür:Sayı
    Formül: IF([İndirim Kanunu]=12,IF(([687 gelir vergisi matrahı]*([Normal Gelir Vergisi Oranı]/100)-[Asgari Geçim İndirimi Tutarı])>0,[687 gelir vergisi matrahı]*([Normal Gelir Vergisi Oranı]/100)-[Asgari Geçim İndirimi Tutarı],0),0)

  5. 2.yorum:
   Gelir vergisi teşviği hesaplanırken kişinin çalıştığı güne bağlı olarak; asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden AGİ tutarı düşüldükten sonra kalan tutar 0’dan küçük ise : Personelin ilgili aydaki puantajına bakılarak gelir vergisi normal tutarı ve çalışılan güne bağlı olarak hesaplanan asgari ücretin gelir vergisi tutarı karşılaştırılır. Küçük olan rakam gelir vergisi teşviği olarak yansıtılır. Örneğin: 3000 TL brüt maaş alan bir personel ilgili ayda 22 gün çalışmıştır,
   Personelin gelir vergisi tutarı : 100,53
   Personelin AGİ tutarı = 179,97 TL
   Gelir vergisi teşviği formülüne göre;
   22 günlük asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi = 166,20
   Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi - Personelin AGİ Tutarı : 166,20 -179,97= - 13,77
   Ulaşılan değer 0'dan küçük olduğundan;
   Personelin hesaplar penceresindeki gelir vergisi tutarı (normal) = 100,53 TL
   Asgari ücret üzerinden hesaplanmış gelir vergisi tutarını = 166,20 TL karşılaştırır ve küçük olan rakamı teşvik tutarı olarak rapora yansıtır.
   Örneğimize göre rapora yansıyacak gelir vergisi teşvik tutarı 100,53 < 166,20 olduğundan 100,53 olacaktır. 2. Yoruma göre yapılması gerekenler şunlardır :

   1. 687 Gelir vergisi Teşviği :
    Tür:Sayı
    Formül: IF([İndirim Kanunu]=12,IF(([687 gelir vergisi matrahı]*([Normal Gelir Vergisi Oranı]/100)-[Asgari Geçim İndirimi Tutarı])>0,[687 gelir vergisi matrahı]*([Normal Gelir Vergisi Oranı]/100)-[Asgari Geçim İndirimi Tutarı],MIN([Normal Gelir Vergisi],[687 gelir vergisi matrahı]*([Normal Gelir Vergisi Oranı]/100))),0)

Bordro Plus programınızda 687 Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak yapılması gereken işlem adımları ve raporlarda kullanılacak tanımlı alanlar yukarıda anlatılmıştır. Bu alanları konusunda teknik destek alamak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Gelir İdaresi tarafından yayınlamış olan kılavuzlara istinaden yapılan en güncel dönüşüm şablonu ile Logo connect progrmı üzerinden e-fatura gönderilmesi gerekmektedir. En güncel dönüşüm şablonu kullanımı için Logo Connect ürünü Seçenekler/Genel Parametreler içerisindeki “güncellemeler otomatik yüklensin” parametresi mutlaka açık bırakılmalıdır. Gelir İdaresi tarafından yapılan güncellemelerin Logo Connect programına yanstımasını sağlamak için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekemktedir.

 1. Logo Connect Programı açılır.
 2. Seçenekler --> Genel Parametreler ekranından "Güncellemeler Otomatik Yüklensin" seçeneği işaretlenir.
 3. Logo Connect programı kapatılır.
 4. Logo Connect SYS programı yönetici olarak çalıştırılır.
 5. "Çalışma Alanları" tıklanır.
 6. Çalışma alanı üzerinde sağ tıklayıp “Güncelleme Sihirbazı” seçeneği seçilir.
 7. Açılan pencerede “Güncellemeleri kendim seçmek istiyorum” seçeneğini işaretledikten sonra “İleri” butonuna basılır.
 8. Güncelleme seçeneklerinden “Tümünü seç”  seçeneğini seçip “ileri” butonuna basılır.
 9. İşlemler başarılı şekilde tamamlandığında” Güncelleme tamamlandı” yazısını göreceksiniz. Sonrasında Connectsys yi kapatıp, Connect.exe ile çalışmanıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

e-fatura şablonunu güncelleme işlemi için daha fazla bilgi almak ve işlemi uzaktan destek kullanarak teknik ekibimizle birlikte yapmak isterseniz iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Logo Go3, Logo Tiger3 ve diğer 3Serisi Ürünlerde Font Rengi Değiştirme yapılabilmektedir.

2.41.00.00 sürüm ile 3 serisi ürünlerde fontların rengi değiştirilebilmektedir. Bunun için F9- Font Seçim ekranına 'Font Rengi' alanı eklenmiştir. Alt bar,üst bar ve masaüstü kısayollarının yazı fontlarının renklenmesi sağlanmıştır.

Font rengi değişimi için,masaüstünde sağ mause seçeneklerinde Font Değiştir seçilir. 

Açılan Font Seçimi penceresinde Font Rengi alanından renk seçimi yapılır.Yapılan renk seçimi ile üst bar, alt bar ve masaüstü kısayollarının fontları bu renge göre değişir. Yapılan renk seçimi, tüm firmalar ve kullanıcılar için geçerli olmaktadır.

Logo Programında Müşteri veya Kendi Çek/Senet Raporu alma,

Logo programında müşteri veya kendi çek/senet raporumuzu almak için çek ve senet işlemleri menüsünden durum bilgilerine tıklayarak seçim yapıyoruz. Karşımıza çıkan filtreleme ekranından raporunu almak istediğimiz çek seri numarası, vade aralığı gibi filtrelemelerini yaparak raporu PDF olarak alabileceğimiz gibi EXCEL ekranında da görüntüleyebiliriz.  Logo Go3, start, Go plus ve Tiger programlarının tümünde raporu alabilmek için aynı yolu izliyoruz. Logo programları  çek/ senet durum raporunda çekin seri numarasını, vadesini, alınan cari hesabın ünvanını, ciro edildiyse ciro edilen banka veya ödeme yapılan cari hesabın ünvanını  görüntüleyebilirsiniz. Logo yazılım olarak özel rapor tasarımınız için yardımcı olabiliriz

 

Logo da Malzeme Listesi Dökümü alma,

Logo Malzeme Listesi Dökümü almak için stok işlemleri menüsü altında Malzeme Listesi Dökümüne tıklayarak filtreleme yaparak rapor alabilirsiniz. Malzemelerin türü, statüsü gibi  filtrelemeleri girerek istediğiniz raporu alabileceğiniz gibi dilerseniz Logo yazılım olarak özel rapor tasarımı için yardımcı olabiliriz.

logo_malzeme_listesi_raporu.jpg

 

Logo da  KDV RAPORU görüntüleme,

Logo KDV RAPORU dökümünde  aylık döküm alabileceğiniz gibi dilerseniz de tüm ayların dökümünü alabilirsiniz. Logo KDV RAPORUN’ da almış olduğunuz faturaların indirilecek kdv’ sini ve satış faturalarınızın hesaplanan kdv  tutarlarını toplam olarak görüntüleyebilirsiniz. Logo KDV RAPORU’ nu PDF formatında alabileceğiniz gibi dilerseniz EXCEL formatında da görüntüleyebilirsiniz. Logo Yazlım olarak karşılaşacağın tüm problemlerde yardımcı olabiliriz.

logo_bordro_plus_aylık_hizmet_belgesi.jpg

Sosyal Sigorta Bildirgeleri   SGK sayfasına otomatik olarak bağlanıp aktarılabilir. Bunun için filtre seçeneklerinde yer alan E-Bildirge satırında, SGK Sayfasına filtresi kullanılır. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda SGK sayfasına bağlanılarak bildirge gönderim işlemi yapılır.

Hesap şablonu tanımlarının kaydedildiği ve izlendiği seçenektir. Hesap şablonları logo Bordro program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır.
Logo bordro puantaj hesaplamasında kullanılması gerekli olan ekrandır. Ay içinde çalışana değişik ödemeler(maaş ödemesi, ikramiye ödemesi vb.) yapılır. Bu ödemeler için yapılacak puantaj hesaplarında geçerli olacak parametreler farklıdır. Ödemenin türüne göre hesaplamalar için parametreler uygulanması gerekir. Ödemelerin hesaplanması, bordroların ve raporların alınmasında kullanılacak parametreler her personel için geçerli olmayabilir. Ayrıca personele ait puantaj hesaplamalarını her personel için ayrı ayrı yapmak zaman alıcı ve hata payı yüksek olan bir işlemdir. Bu nedenle ödemelerde geçerli olacak parametreleri içeren şablonları hazırlamak ve puantaj hesaplarında bu şablonları kullanmak zaman kaybını önleyecek ve hata payını en aza indirecektir.

 

Öncelikle bu makaleyi okumadan önce logo kullanıcı işlemlerinde yedek almadan ayarları yapmayınız.

Terminallerde çalışan kullanıcıların tanımlandığı ve bağlı olduğu grubun belirlendiği bölümdür. Kullanıcı tanımları menüsüne girildiğinde, gruplarda olduğu gibi burada da LOGO adındaki kullanıcı öndeğer olarak tanımlı gelir.
Yeni kullanıcı tanımı yapmak için Ekle düğmesi tıklanır. Kullanıcı tanımı penceresinde yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır:

No: Kullanıcıya verilen numaradır. Yeni bir kullanıcı tanımı yapılırken en son verilen kullanıcı numarasından bir sonraki numara doğrudan bu alana gelir. Gerekirse değiştirilir.
Adı: Kullanıcının adıdır.
Şifre: Kullanıcının programa girerken kullanacağı şifredir.

LOGO-Garanti entegrasyonu ile, bankacılık işlemleri Garanti Bankası hizmet sözleşmesinde yer alan yetkilendirmeye uygun olarak gerçekleştirilir.
Garanti Entegrasyonunun kullanılabilmesi için Sistem İşletmeni bölümünde Kullanıcılar seçeneği altında yer alan Eklenti Yetkilerinde, kullanıcıya Garanti ile çalışma yetkisinin verilmesi gerekir.
LOGO uygulamaları çalıştırıldığında, Garanti Login ekranı açılır.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us