logo yazılım eğitimi

 • Amortisman tablosu kolon bilgileri başlangıç, değerleme öncesi ve değerleme sonrası olmak üzere üç grupta toplanabilir.
  Başlangıç Bilgileri
  Bu kolonlarda yer alan bilgiler sabit kıymet tanım ya da kayıt penceresinde girilen ya da parametrik olarak Ticari Sistem Yönetimi bölümünde belirlenen bilgileri içerir.
  Başlangıç bilgilerini içeren kolonlar bu kolonlarda yer alan bilgiler şunlardır:
  Yıl: Amortisman satırının hangi yıl için hesaplandığını gösterir. Sabit kıymet alım tarihi değil, amortisman başlangıç tarihinden gelir. Normal ve azalan bakiyelerde amortisman başlangıç tarihi default başlangıç yılının ilk günü (01.01.XXXX), kıst amortisman içinse alınan ayın ilk günü (01.XX.XXXX) olarak gelir.
  Ay: Amortisman tablosu dönemsel olarak da hesaplatılabilir. Ay kolonu hangi aya kadar hesaplatıldığını gösterir.
  Değerleme Oranı: İlgili yıl için belirlenmiş yeniden değerleme oranının listelendiği kolondur. Ticari sistem parametreleri altındaki Yeniden Değerleme Oranları altından tanımlanır.

 • Muhasebe Bağlantı Kodlarında Sabit Kıymet Öndeğerleri
  Muhasebe bağlantı kodlarından, sabit kıymetler için muhasebe kod öndeğerleri girilir.
  Sabit Kıymet Kartlarında Muhasebe Kodları
  Sabit kıymet kartları "Muhasebe Hesapları" menüsünden sabit kıymet işlemlerinin entegrasyonunda kullanılacak muhasebe kodları girilebilir.
  Amortisman Tablosundan Muhasebe Kodlarının Girilmesi
  Amortisman tablo satırlarında F9 menüsünde yer alan Muhasebe Kodları seçeneği ile hesapların entegre edileceği muhasebe kodları girilebilmektedir.
  Muhasebeleştirme İşlemleri
  amortisman_muhasebe_kodu.png
  Amortisman tablosunda dönemsel değerler muhasebeleştirilebilmektedir.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us