Logo Destek

Muhasebe Bağlantı Kodları Uygulamada Performans Düzenleme

Muhasebe bağlantı kodları uygulanırken performans artışı sağlanabilmesi için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerde muhasebe bağlantı kodları uygulanmasında alt yapı geliştirme çalışmaları yapılmıştır.

 

Bu çalışmalar neticesinde, ilgili modüle ait muhasebe bağlantı kodları ilk fiş için veritabanından okunmaktadır, ikinci fişe gelindiğinde ilgili modül için muhasebe bağlantı kodlarında ekleme/değiştirme/silme işlemi yapılıp yapılmadığı yani muhasebe bağlantı kodlarının güncelliği kontrol edilmektedir. Muhasebe bağlantı kodları güncelliğini koruyorsa muhasebe bağlantı kodları tekrar okunmadan daha önceden hafızaya alınmış muhasebe bağlantı kodlarına göre uygulama yapılmaktadır. Her fişte güncellik kontrolü tekrarlanmaktadır. Böylece tüm muhasebe kodlarının veritabanından tekrar tekrar okunması engellenmiş, bağlantı kodları güncelliğini korudukça veritabanından okuma yapmadan hafızadaki verilerin kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Muhasebe bğlantı kodu uygulamada yapılan diğer bir performans güncellemesinde bağlantı kodu uygulaması yapılırken tanımlı olan muhasebe bağlantı kodlarının tamamı taranmadan uygun olan ilk kaydın muhasebe kodu olarak atanması sağlanmıştır. Bu düzenleme ile aynı şartları sağlayan muhasebe kodları olduğunda muhasebe kodu atanamaması durumu engellenmiştir ayrıca ilk muhasebe kodu uygulandıktan sonra diğer muhasebe bağlantı kodları kontrol edilmediğinden performans iyileştirmesi sağlanmıştır.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us