Logo Kobi Çözümleri

Yeni TTK Yürürlük Tarihleri

 • 1 Temmuz 2012 - 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul yapılması imkanlarından faydanılması için gerekli esas sözleşme tadillerinin yapılması. (Kapalı şirketler için seçimlik)
 • 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen şirketlerin gerekli prosedürleri başlatması.
 • 14 Ağustos 2012 - Esas sözleşme hükümlerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün.
 • 1 Ekim 2012 - Tüzel kişi ortakların temsilcisi olan yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi ve yeni atamaların yapılması için son gün.
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 8.maddesi uyarınca sözleşmelerden bileşik faiz öngören hükümlerin çıkartılması için son gün.
 • 1 Ocak 2013 - Konsolide ve solo finansal tablo hazırlanmasında ve ticari defterlerin tutulmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nın (TMS/TFRS) uygulanmaya başlaması.
  • Esas sözleşmelerde yer alan farklı genel kurul toplantı ve karar nisaplarının kanun ile uyumlu hale getirilmesi.
 • 14 Şubat 2013 - Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 201.maddesinin 1. fıkrasında öngörülmüş bulunan oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hükmün yürürlüğe girmesi.
 • 1 Mart 2013 - Bağımsız denetçinin atanması (Denetçinin anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin yetkili organı tarafından en geç 1 Mart 2013 tarihine kadar atanması gerekmektedir.)
 • 1 Temmuz 2013 - Anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde bulunan nama yazılı payların devri ile ilgili kısıtlama ve özel düzenlemelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün
 • 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren her sermaye şirketi bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli birbölümünü Yeni türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlara ayırmak zorundadır.
 • 14 Şubat 2014 - Mevcut sermayelerin Yeni türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen asgari sermayelere yükseltilmesi için son gün.
 • Paylar üzerindeki oy hakkında aşan imtiyazların Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi.
 • 1 Temmuz 2014 - Bağlı şirketler nezdinde Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 202. maddesi kapsamına giren kayıplar var ise hakim şirket tarafından denkleştirilmesi için son gün.
 • 1 Temmuz 2015 - Pay sahibi ve ortakların şirkete karşı olan borçlarının nakdi ödeme yapılarak kapatılması için son gün.

Ürünler

Modüller & Çözümler

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu