Logo Fiyat Listesi

Logo Tiger 3 Fiyatı

ERP Ürünleri Fiyat Listesi Logo Tiger 3 Fiyatı

5 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.

Genel Açıklamalar:

 • Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
 • Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
 • Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde, geçerli LEM sözleşmesi olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.

LEM (Logo Enterprise Membership)

 • LEM; kullanılan ürünlerin en güncel sürümlerine, bu kapsamda eklenen yeni özelliklere ve performans iyileştirmelerine sahip olunmasını sağlayan ve satın almak istenen kullanıcı, çalışan, firma artırımları ve modüller için özel fiyatlardan faydalanılmasını sağlayan bir abonelik sistemidir.
 • Yeni ana paket alımlarında 1 yıllık LEM bedelsizdir. Ürün geçişlerinde ise;
  • Aynı segmentteki bedelli ve bedelsiz geçişlerde, önceki ürüne ait LEM geçerliliği yeni üründe devam ettirilecek şekilde (aynı başlangıç ve bitiş tarihleriyle) yeni ürüne LEM verilir.
  • Üst segmente bedelli geçişlerde; yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla 1 yıllık bedelsiz LEM verilir.
 • LEM geçerlilik süresi 1 yıldır. Yenileme tarihi, bir önceki LEM bitiş tarihinden itibaren başlatılır.
 • LEM’i, bitiş tarihinden önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen kullanıcılar sadakat indiriminden yararlanarak LEM’lerine avantajlı fiyatlar üzerinden
 • LEM geçerliliğini yitirdiği durumda, “LEM olan durumlarda uygulanan fiyat” ile alınan ek ürünlerin kurulumu gerçekleştirilemez.
 • LEM bitiş tarihini takip eden 30 gün içerisinde yenilenmeyen LEM’ler için Geçmişe Yönelik LEM alınmalıdır. Geçmişe Yönelik LEM fiyatı, Standart LEM bedelinin %10 fazlasıdır.
 • LEM fiyatı, üründeki en güncel konfigürasyona bakılarak (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma artırımı) hesaplanır. Kullanıcı artırımları, satın alındıkları andan itibaren LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir. Opsiyonlar (modüller) için ise LEM fiyat hesaplaması; LEM’in bitiş tarihi dikkate alınarak yapılır. Satın alınmasının üzerinden 1 yıl geçen her modül için, 1 yılın dolduğu ay ile Standart LEM bitiş tarihine kadar olan süre kontrol edilir ve açıkta kalan aylar LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir.
 • LEM fiyatlarına yetkili Logo İş Ortakları’nın servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet fiyatları dahil değildir.
Ürün Açıklaması LEM Olan Durumlarda Uygulanır LEM Olmayan Durumlarda Uygulanır
─ Ana Paket    
Logo Tiger 3 ana paket (1 kullanıcı) 32.900  
─ Kullanıcı artırımları    
Logo Tiger 3 kullanıcı artırımı +2 27.300 30.100
Logo Tiger 3 kullanıcı artırımı +5 47.400 52.200
Logo Tiger 3 kullanıcı artırımı +10 85.500 94.100
Logo Tiger 3 kullanıcı artırımı +20 164.600 181.100
Logo Tiger 3 kullanıcı artırımı +50 341.300 375.500
─ Opsiyonlar    
Logo Tiger 3 dağıtım yönetimi 17.300 19.100
Logo Tiger 3 teklif yönetimi 17.300 19.100
Logo Tiger 3 konfigürasyon yönetimi 6.000 6.600
Logo Tiger 3 mali konsolidasyon 17.300 19.100
Logo Tiger 3 dış ticaret 22.100 24.400
Logo Tiger 3 exceltrans 11.600 12.700
─ Perakende    
Logo Tiger 3 perakende 8.950 9.850
Logo Tiger 3 barkod etiket tasarımı ve basımı 3.250 3.600
─Yabancı dil paketi    
Logo Tiger 3 dil paketi (1 dil) 23.700 26.100
─ Logo Tiger 3 Sonlandırılmış Ürünlerden Geçiş    
Logo Tiger 3 Sonlandırılmış KOBİ Ürülerinden Geçiş Baz Fiyatı 31.000  
Logo Tiger 3 Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat 6.750  
Logo Tiger 3 Sonlandırılmış Kurumsal Ürünlerden Geçiş Baz Fiyatı 12.100  
Logo Tiger 3 Sonlandırılmış Kurumsal Ürünlerden Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat 2.600  
─ İş akışı yönetimi    
Logo Flow ana paket 81.600  
─ e-Çözümler    
─ e-Fatura    
Logo Tiger 3 Connect Fatura (1 firma) 15.200 16.800
Logo Tiger 3 e-Fatura sunucu lisansı eklentisi 68.200 75.100
Logo Tiger 3 Connect Fatura firma artırımı 2.050 2.250
Logo Tiger 3 Connect Fatura sunuculu firma artırımı 2.900 3.200
─ e-Defter    
Logo Tiger 3 e-Defter (1 firma) 19.100 21.100
Logo Tiger 3 e-Defter firma artırımı 3.600 4.000
─ e-Arşiv Fatura    
Logo Tiger 3 Connect e-Arşiv Fatura (1 firma) 5.100 5.650
Logo Tiger 3 Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı 760 840
─ e-İrsaliye    
Logo Tiger 3 e-İrsaliye (1 firma) 4.200 4.650
Logo Tiger 3 e-İrsaliye firma artırımı 600 660
Logo Tiger 3 e-İrsaliye (sunucu lisansı) 31.200 34.400
Logo Tiger 3 e-İrsaliye firma artırımı (sunucu lisansı) 4.150 4.600
Logo Tiger 3 e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör) Bedelsiz 4.650
Logo Tiger 3 e-İrsaliye firma artırımı (eLogo Özel Entegratör) Bedelsiz 660
─ Diğer e-Çözümler    
Logo Tiger 3 Logo Connect B2B 9.400 10.400
Logo Tiger 3 e-Ekstre 5.700 6.300
Logo Tiger 3 Logo Connect Banka 1.680 1.860
Logo Tiger 3 e-Serbest Meslek Makbuzu Bedelsiz 1.440
Logo Tiger 3 e-Müstahsil Makbuzu Bedelsiz Bedelsiz 2.300
Logo Tiger 3 e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı Bedelsiz 420
─ Yönetim karar destek sistemleri    
Logo Mind Navigator Enterprise (1 kullanıcı) 20.400 22.500
─ Kullanıcı artırımları    
Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +2 8.250 9.100
Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +5 13.800 15.100
Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +10 23.900 26.300
Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +20 40.700 44.800
Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +50 64.800 71.300
Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan geçiş 12.500 13.700
Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan geçiş kullanıcı artırımı +2 4.900 5.350
Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan geçiş kullanıcı artırımı +5 8.650 9.450
Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan geçiş kullanıcı artırımı +10 14.400 15.900
Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan geçiş kullanıcı artırımı +20 24.800 27.300
Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan geçiş kullanıcı artırımı +50 39.200 43.200
Logo Mind Navigator Enterprise Performa XLSmart Pro'dan geçiş Logo Mind Navigator Enterprise liste fiyatları üzerinden %40 indirim uygulanacaktır.
─ Uyarlama araçları    
Logo Tiger 3 Objects 5.850 6.450
Logo Tiger 3 Objects kullanıcı artırımı +2 9.750 10.800
Logo Tiger 3 Objects kullanıcı artırımı +5 16.800 18.500
Logo Tiger 3 Object Designer 5.850 6.450
Logo Tiger 3 Logo Connect API 10.500 11.600
─ Uyarlama araçları geliştirme lisansı & bakım paketi    
Logo Tiger 3 Object Designer geliştirme lisansı 73.100 80.500
Logo Tiger 3 Objects geliştirme lisansı 49.000 53.900
Uyarlama araçları bakım paketi 53.900 59.300

─ Açıklamalar

 • Logo Tiger 3 ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 51 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
 • Logo Tiger 3; malzeme yönetimi, satınalma yönetimi, satış yönetimi (kampanya), finans yönetimi, genel muhasebe, duran varlık yönetimi, hızlı üretim, seri-lot, stok yeri takibi, enflasyon muhasebesi, ek vergi (ÖTV, ÖİV), talep yönetimi, yönetici konsolu, teminat yönetimi, görev zamanlayıcı, proje takibi, web master, pratik tablo ve pivot raporları, rapor üretici ve arayüz uyarlama özelliklerini içerir.
 • Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Logo Tiger 3 kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
 • Dil paketi fiyatı; Arapça, Farsça, Rusça, Azerice dillerinden biri için geçerlidir. Örneğin; Arapça ve Farsça dillerini satın almak isteyen LEM sahibi kullanıcılar 15.800 TL x 2=31.600 TL ödemelidir.
 • Logo Tiger 3 ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Logo onaylı ekosistem çözümleri fiyat listesini inceleyiniz. Logo onaylı ekosistem çözümleri, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.
 • Logo Tiger Wings ile Türkçe ve İngilizce dilleri standart özellik olarak sunulur. Arapça, Farsça, Rusça, Azerice dilleri ek dil paketi olarak desteklenmektedir.
  • Logo MS SQL Server 2012 R2 ve üzeri veya Oracle 11G (11.2.0.5) ve üzeri veri tabanlarını tavsiye eder.
  • Windows 2008 R2 veya MS Windows 2012 işletim sistemi veya Oracle 11G R2 (11.2.0.3) ve 12C (Multitenant Container Databases) tarafından desteklenen işletim sistemleri.
  • Sunucu üzerinde bir başka “server” uygulaması (örn. Microsoft Exchange Server) çalıştırılmamalıdır. Bu tip uygulamalar için ayrı bir sunucu kullanılmalıdır.
  • SQL Server / 2012 ve 2014 Express en fazla 1 CPU (4 core), 1 GB bellek ve tüm veritabanlarının veri toplamı 10 GB’la sınırlıdır. Logo tarafından production ortam için önerilmemektedir.
 • Logo Tiger 3 ana pakete eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir. Örnek: Logo Tiger 3 ana pakete "kullanıcı artırımı +5” yüklendiğinde, toplamda 6 kullanıcı elde edilir. Ana paketler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse, ayrıca kullanıcı artırım seti alınmasına gerek yoktur.

─ Opsiyonlar

 • Dış ticaret; ithalat ve ihracat modüllerini içermektedir.
 • Dağıtım yönetimi; sevkiyat ve paketleme özelliklerini içerir.
 • İş akış yönetimi
  • Logo Flow ana paket 200 kullanıcı içermektedir.
  • Logo Flow ürününün kullanıcı sayısı, bağlı bulunduğu ERP ürününün kullanıcı sayısından bağımsızdır. Logo Flow ürünü için ayrıca kullanıcı artırımı satın alınması gerekmektedir.
  • Logo Flow kullanıcı artırımı paketi fiyatları aşağıdaki gibidir.
 • Logo perakende;
  • “Barkod etiket tasarımı ve basımı” perakende modülünden bağımsız olarak da ayrıca satın alınabilir.
  • Logo Flow ürününün LEM bedeli, lisans bedelinin %13'üdür.
─ İş akış yönetimi kullanıcı artırımları Geçerli LEM sözleşmesi olan durumlarda uygulanır Geçerli LEM sözleşmesi olmayan durumlarda uygulanır
Logo Flow kullanıcı artırımı +20 18.300 20.200
Logo Flow kullanıcı artırımı +50 34.500 38.000
Logo Flow kullanıcı artırımı +100 64.500 71.000
Logo Flow kullanıcı artırımı +200 116.700 128.400
 • Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Logo Tiger 3 kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
 • Dil paketi fiyatı; Arapça, Farsça, Rusça, Azerice dillerinden biri için geçerlidir. Örneğin; Arapça ve Farsça dillerini satın almak isteyen LEM sahibi kullanıcılar 15.800 TL x 2=31.600 TL ödemelidir.
 • Exceltrans modülü sadece Türkçe olarak sunulmaktadır.
 • Logo Tiger 3 ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Logo onaylı ekosistem çözümleri fiyat listesini inceleyiniz. Logo onaylı ekosistem çözümleri, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.

─ e-ÇÖZÜMLER

Logo e-Fatura

 • Connect Fatura, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı sağlanırken, e-Faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu e-Fatura portalı üzerinden manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.
 • Sunucu Lisansı Eklentisi’nin, Connect Fatura ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, Connect Fatura ve e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi sayesinde, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir. Böylelikle, e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir.

Logo e-Defter

 • e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlar.
 • Yeni sürümler ile ticari sistem tarafında muhasebesel güncellemeler yapılmakta ve bu değişiklik ve güncellemeler e-Defter ürününü de etkileyebilmektedir. Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-Defter'in mevzuata uygun basılmasını sağlayacak düzenlemelerden yararlanılmasını sağlamak adına LEM yenilemelerinin mutlaka yapılmasını tavsiye ederiz.

16. Logo e-Arşiv Fatura

 • e-Arşiv Fatura uygulaması, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, faturanın ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar.

Logo e-İrsaliye

 • e-İrsaliye uygulaması, sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini ve ticareti hızlandırmayı sağlar.
 • e-İrsaliye modülünü kullanabilmek için, minimum 2.48.000.1 veya 2.49 sürümlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.
 • e-İrsaliye Sunucu Lisansı modülünün, e-İrsaliye modülü ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Sunucu Lisansı modüllerinin birlikte alımıyla, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-irsaliye uygulamasını kullanabilmektedir.
 • Güncel LEM’i olan, Logo e-Fatura modülüne sahip ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için e-İrsaliye modülü bedelsizdir. Bedelsiz sahip olunan e-İrsaliye modülü, bir sonraki sene LEM hesaplamasına dahil edilecektir

Logo Connect B2B ve Logo Connect Banka

 • Connect B2B uygulaması, farklı paydaşlarla çalışan işletmelerin kendi arasında belge ve verilerin dijital transferini sağlar. Connect B2B, aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bu sayı üzerindeki firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.
 • Connect B2B modülünden, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan (Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında lokal kullanım, şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir.
 • Connect B2B eğitim hizmeti fiyatı proje bazlı olarak belirlenir. Hizmet fiyatları için yetkili Logo İş Ortakları’na danışılmalıdır.
 • Connect Banka, bir işletmenin hesaplarını ve çalıştığı banka şubelerini ERP üzerinde bir araya getirerek banka işlemlerinin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde, mükerrer giriş yapmadan gerçekleştirebilmesini sağlar.

Logo e-Ekstre

 • Tüm bankaların ortak formatı olan MT940 formatındaki hesap ekstrelerinin, kullanılan ERP çözümlerine hızlı ve pratik olarak aktarılması hizmetidir. Hesap ekstresinde bulunan hareketler banka işlem fişi veya havale/EFT fişi olarak ERP sistemine kaydedilebilmektedir.
 • e-Ekstre kontör ücretlendirmesi aşağıdaki gibidir;
  • Günlük Kullanım: Her dosyadaki her gün için 1 Kontör
  • Aylık Sınırsız: (*Aylık paketler her ay otomatik olarak yenilenir.) Aylık banka ve dosya sınırsız 30 Kontör
  • Yıllık Sınırsız: (*Yıllık paketler her yıl otomatik olarak yenilenir.) Yıllık banka ve dosya sınırsız 300 Kontör

Logo e-Müstahsil Makbuzu ve Logo e-Serbest Meslek Makbuzu

 • e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu sadece eLogo Özel Entegratörlüğü ile çalışan modüllerdir. Güncel LEM’i olan ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için bu modüller bedelsizdir. Bedelsiz sahip olunan e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu modülleri, bir sonraki sene LEM hesaplamasına dahil edilecektir.

e-Çözümler

 • Firma sayısı; müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımı alınması gerekmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.

─ LEM

 • LEM fiyatı, kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %13’ü alınarak hesaplanır

─ Ürün geçişleri

Logo Tiger 3'e Logo Tiger Plus'tan geçiş

 • Logo Tiger Plus kullanıcıları Logo Tiger 3 ürününe geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalıdır. Alınması gereken Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha ileri bir tarihte ise Geçmişe Yönelik LEM’lerin yapılması yeterlidir. Eğer, Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha yakın bir tarihte ise ek olarak Standart LEM’in de alınması gerekmektedir. LEM güncellemesi ardından, geçiş bedeli olarak ellerinde bulunan lisansların standart LEM bedelinin %40’ını ödemelidir
 • Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

Logo Tiger 3'e güncel alt segment ürünlerden geçiş

 • Logo Tiger 3’e, güncel LEM sahibi GO 3 ürününden geçiş yapılabilmektedir. Bu ürünler dışındaki ürünlerden geçiş yapmak isteyen kullanıcıların önce 3 serisi ürünlere geçiş yapmaları daha sonra Logo Tiger 3'e geçiş yapmaları gerekmektedir.
 • Alt ürün segmentinden geçişlerde mevcut ürüne ait ana paket, kullanıcı, modül, e-çözümler ve Logo onaylı ekosistem çözümlerinin güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatları arasındaki fiyat farkı alınır
 • Üst segmentteki ürünlere geçişte 1 yıllık bedelsiz LEM verilmektedir.
 • Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir

Logo Tiger 3'e sonlandırılmış KOBİ ürünlerinden geçiş

 • Logo Tiger 3'e; sonlandırılmış KOBİ ürünlerinden geçiş için fiyat listesinde yer alan baz ve kullanıcı başı birim fiyatıyla geçiş ücreti hesaplanır.
 • (geçiş ücreti = baz fiyat + (kullanıcı başı birim fiyat X geçiş yapacak kullanıcı sayısı))
 • GO Basic, GO Pro, GO Power, GO Shop Manager, GO Mali Müşavir, GO Mali Müşavir +, Alınteri, Alınteri DOS, Alınteri OEM, LKS ve LKS2 ürünleri sonlandırılmış KOBİ ürünleri kapsamındadır.

Logo Tiger 3'e sonlandırılmış kurumsal ürünlerden geçiş

 • Logo Tiger 3'e; sonlandırılmış kurumsal ürünlerden geçiş için fiyat listesinde yer alan baz ve kullanıcı başı birim fiyatıyla geçiş ücreti hesaplanır.
 • (geçiş ücreti = baz fiyat + (kullanıcı başı birim fiyat X geçiş yapacak kullanıcı sayısı))
 • Tiger 1, Tiger 2, Unity ve Unity 2 ürünleri sonlandırılmış kurumsal ürünler kapsamındadır.
 • Gold ürününden Logo Tiger 3'e geçişte mevcutta kullanıcıların elinde bulunan çözümlerin Logo Tiger 3 karşılıkları için Logo Tiger 3 liste fiyatı üzerinden %20 iskonto uygulanacaktır.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu