0212 510 58 68

Logo Cari Hesap e-fatura Kontrolü

 Logo Cari Hesap e-Fatura mükellef kontrolü

Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Go3 ve Logo Tiger3 ürünlerinizde bulunan cari hesap kartlarından hangilerinin e-fatura mükellefi olup olmadığını topluca yada tek tek kontrol ederek ilgili alanları güncelleyen MükellefKontrol.exe yayınlanmıştır!! Yeni uygulamaya aşağıdaki link altından ulaşılabilir.

ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/

Yapılan geliştirmeler :

1. Performans geliştirmesi yapılmıştır.
2. Zamanlayıcının birden çok firma için çalışması sağlanmıştır.
3. Uygulamanın Oracle veritabanı ile çalışması sağlanmıştır.
4. Uygulamanın firma bazlı birden fazla database kullanımı olan kullanıcılar için çalışması sağlanmıştır.
5. Diyalogo.dll, ERP Cari Hesap Kartları F9 menüsünden çalıştırılan “e-Fatura Kontrol Et”, “e-Fatura Toplu Kontrol Et” işlemleri ile MükellefKontrol.exe‘nin aynı işleyiş mantığında çalışması sağlanmıştır. Çalışma şekilleri ekranlar dahil birebir aynıdır. Diyalogo.dll 13 Mart’ta çıkacak olan ERP sürümü içerisinde verilecektir.

Çalışma şekli :
Cari Hesap Kartı F9 menüsü “e-Fatura Kontrol Et” ve MükellefKontrol.exe “Bir Cari Hesabı Kontrol Et” işlemleri ile tek cari için kontrol sağlanabilir.

1. Tek cari için sorgulama yapmak için kullanılır.
2. ERP klasörü tanımlanır.
3. ERP’de sorgulama yapılacak olan firma numarası tanımlanır.
4. Arama yapılacak olan cari hesabın seçilmesi için verilen firma numarasına ait carilerin listesi açılır.
5. Arama yapılacak olan cari hesap kartı seçilir.

Cari Hesap Kartı F9 menüsü “e-Fatura Toplu Kontrol Et” ve MükellefKontrol.exe “Bütün Cari Hesabı Kontrol Et” işlemleri tüm cari kayıtlar için kontrol sağlamaktadır.

NOT : “e-Fatura Toplu Kontrol Et” sadece GİB e-Fatura Kullanıcı Listesi ile eşleşen ve güncellenmesi gereken kayıtlar için çalışmaktadır. Güncel kayıtlar için ekranda veri çıkmayacaktır.

1. Firmada bulunan tüm cari hesapların listesini getirir.
2. Firmada kayıtlı cariler arasından sadece Gelir İdaresi e-Fatura Kontrol Listesinde bulunan tüm carilerin listesini getirir.

Durum statüleri :

1. Güncel : Cari hesap kartında e-Fatura parametresi işaretli ve etiket bilgisi doğru olduğu durumda verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelmez.

2. e-Fatura mükellefi değil : Cari hesap kartında e-Fatura parametresinin işaretli olduğu ancak carinin e-Fatura Kullanıcı Listesinde bulunmadığı durumda verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelir ve cari hesap kartındaki e-Fatura parametresinin işareti kaldırılır.

3. Etiketi hatalı/değişmiş : Cari hesap kartında tanımlı olan etiket bilgisinin hatalı olduğu durumlarda verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelir ve cari hesap kartı etiket bilgisi güncellenir.

4. Yeni mükellef : Cari hesap kartında e-Fatura parametresi işaretli değilken e-Fatura Kullanıcı Listesinde mükellef görünen cariler için verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelir ve cari hesap kartı e-fatura işareti ile etiket bilgileri güncellenir.

5. Etiket hatalı/değişmiş, Birden fazla etiketi var : Cari hesap kartında tanımlı olan etiket bilgisinin hatalı olduğu ve e-Fatura Kullanıcı Listesinde mükellefe ait birden fazla etiket bilgisi olduğu durumlarda verilen statüdür. Bu durumda etiket bilgisi alanı boş olarak getirilir ve ekrandaki combobox’tan bilginin manuel seçilmesi beklenir. Seçim yapılmadan cari hesap kartının güncellenmesi durumunda etiket bilgisi boş güncellenecektir. Etiket bir kere seçildikten ve cari güncellendikten sonra bir daha ki sorgulamalarda cari seçilen etiket bilgisi ile getirilir ve statü “Güncel” olarak set edilir.

6. Yeni mükellef, Birden fazla etiketi var : Cari hesap kartında e-Fatura parametresi işaretli olmadığı ve mükellefe ait e-Fatura Kontrol Listesinde birden fazla etiket olduğu durumda verilen statüdür. Bu durumda bu cari için etiket bilgisi boş olarak getirilir ve ekrandaki combobox’dan etiket seçiminin manuel yapılması gerekir. Seçim birkez yapıldıktan sonra bir dahaki sorgulamalarda bu cari için statü “Güncel” olarak set edilecek ve etiket bilgisi doğru kabul edilecektir. Etiket manuel seçilmediği durumda cari hesap kartı etiket bilgisi boş güncellenecek ve her sorgulamada seçim yapılması için listeye “Etiket hatalı/değişmiş, Birden fazla etiketi var” statüsü ile getirilecektir.

Zamanlayıcı : Zamanlayıcı özelliği ile en az 1 saat aralıklar ile tüm firmaların carileri otomatik güncellenebilecektir. Bu güncelleme sırasında yukarıda bahsedilen durumlardan sadece güncelleme parametresi otomatik dolu gelen cariler için güncelleme yapılacaktır. Bu özelliğin çalışması için MükellefKontrol.exe’nin açık tutulması gerekmektedir.

MükellefKOntrol.exe kurulumu ve ayarlamarları için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Logoda Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

 Logo Programları ile Yabancı Bölgeye İhracat e-Faturası gönderme

Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Go3 ve Logo Tiger3 ürünlerinde yabancı bölgeye yapılan ihracat işlemlerine ait e-faturalarin düzenlenmesi, oluşturulan ihracat e-faturalarının GİB ve Gümrük Bakanlığına iletilmesi yapılabilmektedir.

Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

1. Amaç :

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kararı ile Yabancı Bölgeye İhracat yapan e-fatura mükelleflerinin yabancı bölgeye yaptıkları satış için e-fatura oluşturma zorunluluğu 01.07.2017 tarihinde başlayacaktır. Ancak mükellefler 01.01.2017 tarihinde uygulamaya isteğe bağlı olarak geçilebilecektir. Uygulama e-Arşiv (e-Arşiv mükellefleri için) veya kağıt olarak düzenlenen Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-fatura olarak Gümrüğe iletilmesini kapsar.

2. Süreç :

Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura gönderimi süreci aşağıdaki gibidir.

  • Yükümlü(satıcı), ihracat faturasını e-fatura olarak düzenler ve LogoConnect üzerinden GİB’e gönderir. (Logo Özel Entegratörlük, Yerel Sunucu) Kullanılan sistem aracılığı ile e-fatura zarfı GİB’e iletilir, GİB e-faturayı Gümrüğe iletir. Mevcut e-fatura sürecinden farkı alıcının her zaman Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmasıdır.
  • Gümrük sistemine alınan e-fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından,
    • 23 haneli referans numarası üretilir. Bu numara opsiyonel olarak faturaya verilen cevap ile elektronik ortamda iletilebilir veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Portalınden öğrenilebilir.
    • 23 haneli bir referans numarası ile belge tarihi yükümlü(satıcı) tarafından gümrük beyannamesinin 44 no’lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilmelidir.
    • KABUL veya RET uygulama yanıtı üretilerek GİB’e gönderilir. GİB ilgili uygulama yanıtını yükümlüye(satıcı) elektronik ortamda iletir. (e-Fatura uygulama yanıtı senaryosu arasın daki tek fark uygulama yanıtının Gümrük ve Ticaret Bakanlığın’dan gelecek olması ve 8 gün sınırlamasının olmamasıdır.)
  • Fatura düzenlenen yabancı firma, ihracat e-faturasını kendi ülkesindeki işlemleri için satıcı kurumdan harici yollarından talep edebilir. (mail, e-posta vs. yolu ile)

Logo Özel Entegratörlüğünde E-defterin Otomatik Yedeklenmesi

Logo E-Defter Otomatik Saklama (Yedekleme) İşlemleri

Logo özel entegratörlüğü ile birlikte Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Go3, Logo Tiger3 ve Logo Tiger Enterprise kullanan firmalarda oluşturulan e-defterlerin saklanmak üzere Logo'ya otomatik olarak gönderilmesi yapılabilmektedir.

Firmaların elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB’e) gönderdiği e-Defter dosyalarını 10 yıl süreyle saklama zorunluğu bulunmaktadır. e-Defter uygulamasına geçiş yapıldıktan sonra oluşturulan e-Defter’leri (Defteri Kebir, Yevmiye Defteri ve bu defterlere ait berat dosyaları) GİB'e gönderildikten sonra saklanma sorumluluğu firmalara aittir.

Firmalar internet ortamında gönderilmiş olan e-Defter kayıtlarını kendileri saklayabileceği gibi özel entegratörler ile sözleşme yaparak entegratör firmaların da saklamalarını sağlayabilmektedir.

Mükellefler, kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilen elektronik defter ve beratların silinmesi, zarar görmesi, virüs bulaşması v.b. nedenlerle elektronik defter ve beratların ibrazında sorun yaşanabilmektedir. Özellikle son dönemlerde artan siber saldırılar nedeniyle birçok mükellefimizin elektronik defter dosyalarının zarar gördüğü görülmekte ve bu nedenle özel entegratör üzerinden saklama hizmeti alınmasının önemi giderek artmaktadır.

Bu ve benzeri nedenlerle e-Defter saklama hizmeti alınması önerilmektedir. LOGO Özel Entegratörlük belgesi alan ilk firmalardan birisidir. LOGO programlarını kullanan yada kullanmayan tüm firmalar LOGO’nun özel entegratörlük hizmetinden yararlanabilmektedirler.

Eğer firmanızda özel entegratör olarak LOGO ile çalışıyorsanız, LOGO e-Defter uygulaması üzerinden oluşturduğunuzu e-Defter dosyalarını otomatik LOGO Özel Entegratörüne gönderebilmeniz sağlanmıştır.

e-Defter uygulaması üzerinden defter dosyalarınızı LOGO Özel Entegratörüne göndermek için öncelikle LOGO Özel Entegratörlük ve e-Defter saklama hizmetinin satın alınmış olması
gerekmektedir.

e-Defter Sakmala hizmeti alındığında LOGO Özel Entegratöre aşağıdaki defter dosyaları sıkıştırılmış bir şekilde (*.Zip) e-Defter.exe üzerinden manuel yada otomatik gönderimi sağlanabilmektedir.

Logo bordro plus yönetici ekranı

logo_bordro_plus_yönetim_ekranı.jpg

Yönetici Konsolu, yönetici ya da  yetkili kullanıcıların  kurumun seçilen periyottaki ödemeler toplamını, personel maaş toplamlarını, personele ait borç/avans ve geri ödeme işlem tutarlarını, SGK işçi ve işveren prim tutarlarını, çalışan sayısını Kurum, İşyeri, Bölüm ve Birim bazında güncel olarak görüntüler.Yönetici konsolunu açmak ya da kapatmak için ana menüde araç çubuğunda yer alan Yönetici Konsolu seçeneği kullanılır.

Logo yazılım lisans yenileme

Logo ürün ailesi olarak logo go plus, logo go3 ,logo tiger plus, logo start ve logo bordro plus ürünlerinde lisans yenileme işlemini yapılabilmesi için kullanmış olduğunuz ürünün sistem yönetimine giriş yapılması gerekir.
Logo muhasabe programında sistem dosya adları şu şekildedir goplussys,tigerpulussys,bordroplussys ve startsys olarak adlandırılmaktadır.

Logo geçici kabul listesi

İthalat ve ihracat operasyon fişlerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.
Satırdaki işlemi geçici kabul belgesi ile ilişkilendirmek için kullanılır.
Satırdaki işlemin ilişkilendirileceği geçici kabul belgesi numara alanında belirtilir. "..." simgesi tıklanarak kayıtlı kabul belgeleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir.
İthalat operasyon fişlerinde sadece Geçici Kabul Belge'sinin TÜM ithaline izin verilen satırları listelenir.
İthalat operasyon fişlerinde sadece GKB'nin TÜM ihracı taahhüt edilen satırları listelenir.
Satıra kapanan miktar ve/veya tutar bilgisi girilmezse o satır için kayıt oluşmaz
İlişkilendirme işleminde kapanan miktar birimi alanına öndeğer olarak geçici kabul satırındaki birim gelir, istenirse aynı birim seti içinde diğer birimler de seçilebilir. Kapanan miktar ve kapanan tutar bilgisi operasyon fişi satırından bağımsız olarak kullanıcı tarafından girilebilir.

Logo edefter

 Logo uygulamaları ile e-defter dosyalarınızı Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlayabilir, dosya imzalama, berat dosyası oluşturma ve diğer gerekli işlemleri ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

E-Defter hazırlama işlemlerinizi iki şekilde gerçekleştirilebilir:

Logo e-defter parametreleri

E-Defter Kataloğu e-Defter uygulamasının kullanılması durumunda, GİB’in istediği formatta oluşturulan xml formatındaki dosyaların (e-defterler) hangi katalog altına kaydedileceği bu parametre ile belirlenir. 

Satınalma Faturaları e-Defter Belge Numarasına Atanacak Değer Satınalma faturaları için e-Defter uygulaması ile oluşturulan Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir dosyalarındaki Belge No alanına atanacak değeri belirlemek için kullanılan parametredir. Fatura No ve Belge No seçeneklerini içerir.

Logo fatura iptali

Logo muhasebe programında fatura iptal etmek istediğimizde  ilgili faturanın  üzerine mouse ile gelip sağ tuş yaptığımızda açılan pencerede iptal et seçeneğini tıkladığımızda iptal etme nedeni yazmamız istenecektir bu nedeni yazıp kaydet bastığımızda fatura iptal edilip cari hesap bakiyesini etkilemiyecektir.
Aynı işlemi faturanın üzerindeyken f9 tuşu ile gerçekleştirebiliriz.
logo_fatura_iptali.jpg

Logo yönetim konsolu ekranı

Yönetici konsolu, çalışma ortamınızda yer alan yüklü bilgileri yapılandırmanıza ve firmanızı anlık durumu ile ilgili özet bilgileri her an güncel bilgilerle size sunar. Yönetici konsolunda yer alan anlık göstergeler ile firmaya ait son durum bilgilerine kısa sürede ulaşabilirsiniz. Yönetici konsolunda ödeme ve tahsilat bilgileri yanı sıra en çok satış yapılan cari hesaplar, en çok satılan malları miktar ve tutar bilgileri ile listelenir. 
GO Plus ile zaman ayarlı görevler tanımlayabilir, bunların gerçekleşme durumlarını izleyebilirsiniz. 
Zamana bağlı olarak tanımladığınız görevler tanımlı zamanda size hatırlatılır. Bu sayede yapmanız gereken işleri, ödemelerinizi, mali takvime bağlı olarak yapmanız işlemleri zamanında ve hatasız olarak izleyebilir, planlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz.

Logo yönetim konsolu

Yönetici konsolu, çalışma ortamınızda yer alan yüklü bilgileri yapılandırmanıza ve firmanızı anlık durumu ile ilgili özet bilgileri her an güncel bilgilerle size sunar. Yönetici konsolunda yer alan anlık göstergeler ile firmaya ait son durum bilgilerine kısa sürede ulaşabilirsiniz. Yönetici konsolunda ödeme ve tahsilat bilgileri yanı sıra en çok satış yapılan cari hesaplar, en çok satılan malları miktar ve tutar bilgileri ile listelenir. 
GO Plus ile zaman ayarlı görevler tanımlayabilir, bunların gerçekleşme durumlarını izleyebilirsiniz. 
Zamana bağlı olarak tanımladığınız görevler tanımlı zamanda size hatırlatılır. Bu sayede yapmanız gereken işleri, ödemelerinizi, mali takvime bağlı olarak yapmanız işlemleri zamanında ve hatasız olarak izleyebilir, planlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz.

Logo taksit ödemeleri

Taksit ödeme bilgileri Taksit hareketleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Ödeme Yap seçeneği ile kaydedilir.
Taksit hareketleri tek tek ya da toplu olarak kapatılabilir. Birden fazla taksit ödeme bilgilerini aynı anda kaydetmek için önce ilgili hareketler işaretlenir daha sonra “Ödeme Yap” seçeneği ile ödeme bilgileri kaydedilir.

Taksit penceresinin üst bölümünde tutar ve ortalama vade izlenir. Satırlardan ise ödemelere ait bilgiler kaydedilir. Taksit ödemeleri penceresinden girilen bilgiler şunlardır:

Ödenecek Tutar: Seçilen taksit hareketi tutarıdır. Aynı anda birden fazla taksit için ödeme kaydediliyorsa ödenecek tutar bu taksitlerin toplam tutarıdır.
Ödenen Tutar: Taksit ödeme penceresinde satırlarda yer alan ödeme tutarı alanından girilen tutardır.
Eksik Ödeme: Eksik ödeme yapılan durumlarda ödenecek tutar ile ödenen tutar arasındaki farktır. Eksik tutarın ne şekilde tahsil edileceği ise eksik ödeme seçenekleri ile belirlenir.

Tarih: Ödeme işleminin yapıldığı tarihtir. 
Ortalama Vade: Taksitlerin ortalama vadesidir.
Ödeme No: Taksit ödeme numarasıdır. Ödemeler program tarafından numaralandırılır; değiştirilemez.
Ödeme Tipi: Taksit tutarının hangi ödeme aracı ile ne şekilde ödeneceği ödeme tipi alanında belirtilir. Ödeme tipi alanı seçenekleri şunlardır: 
Nakit 
Çek 
Senet 
Kredi Kartı 
Ödeme tipi nakit olarak seçilirse nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulacaktır. Nakit tahsilat fişinin hangi bölümden kaydedileceği Stok çalışma bilgilerinde yer alan Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm parametresi ile belirlenir. Burada Kasa seçiminin yapılması durumunda kasa tahsilat fişi, Ticari Sistem seçiminde ise cari hesap nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulur.
Ödeme tipi çek/senet seçilirse her ödeme hareketi için bir çek/senet kaydı oluşturulur.
Ödeme tipi kredi kartı seçilirse hesap kodu alanında banka hesap kodu girilir ve ödemeye ait kredi kartı fişi cari hesap bölümünde otomatik olarak oluşur.
İşlem Dövizi: Ödeme için geçerli olan işlem dövizi bilgisidir. Taksit tutarının hangi para birimi ile ödendiğini gösterir. Fiş ve faturada belirlenmiş olan işlem dövizi bu alana öndeğer olarak gelir; istenirse değiştirilebilir. 
İşlem Dövizi Kuru: Seçilen işlem dövizi için geçerli olan kur bilgisidir. 
Tutar (İD): İşlem dövizi üzerinden ödenen taksit tutarıdır. 
Ödenen Tutarı: Ödenen taksit tutarıdır. Taksit tutarı birden fazla ödeme aracı ile kapatılabilir. Bu durumda her ödeme bilgisi ayrı bir satırda ilgili ödeme tipi seçilerek kaydedilir.


Tarih: Taksitin ödendiği tarihtir.
İşlem Statüsü: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde işlem statüsünün belirlendiği alandır. 
Geri Ödeme Tarihi: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geri ödeme tarihidir.
Hizmet Komisyonu: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde hizmet komisyon oranının girildiği alandır.
Puan Komisyonu: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde puan komisyon bilgisidir.
Vade Farkı Komisyonu: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde vade farkı komisyon bilgisidir.
Hesap/Kasa Kodu: Nakit ödemeler için geçerli olan kasanın, kredi kartı ile yapılan ödemeler için ise banka hesabının seçildiği alandır. 
Net Tutar: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ödeme net tutarı bilgisidir.
Geri Ödeme Planı: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçerli olacak geri ödeme planının seçildiği alandır. 
Taksit tutarı eksik ödenirse ne yapılır?


Taksit tutarının eksik ödenmesi durumunda kalan tutarın ne şekilde kapatılacağı eksik ödeme seçenekleri ile kaydedilir. Ödeme penceresinin üst bölümünde eksik ödeme tıklandığında listelenen seçenekler şunlardır:
İşlem Yapılmayacak: Taksit yapılan ödeme ile tamamen kapatılmamışsa taksitin kalan tutarı güncellenir.
İlk Taksite Ekle: Taksit kapama işlemi cari hesap üzerinden yapılıyorsa ilgili cari hesaba ait vadesi en küçük taksitin tutarı kalan tutar kadar arttırılır. Taksit kapama işlemi taksit kartları üzerinden yapılıyorsa taksitlendirilen fişin vadesi en küçük taksitinin tutarı arttırılır.
Son Taksite Ekle: Taksit kapama işlemi cari hesap üzerinden yapılıyorsa ilgili cari hesaba ait vadesi en büyük taksitin tutarı kalan tutar kadar arttırılır. Taksit kapama işlemi taksit kartları üzerinden yapılıyorsa taksitlendirilen fişin vadesi en büyük taksitinin tutarı arttırılır.
Taksitlere Dağıt: Kalan tutarı taksitlere dağıtmak için kullanılır. Taksit ödemesinin Cari Hesaplar listesi F9 menüsünde yer alan Taksit Hareketleri seçeneği ile yapılması ve kalan tutar için "Taksitlere Dağıt" seçeneğinin kullanılması durumunda, kalan tutar ilgili cari hesaba ait tüm taksitlere eşit olarak dağıtılır. Ödemenin faturalar üzerinden yapılması ve kalan tutar için "Taksitlere Dağıt" seçeneğinin kullanılması durumunda ise, kalan tutar o faturaya ait taksit hareketlerine eşit olarak dağıtılır. 
Yeni Taksit Oluştur: Bu seçenek seçildiğinde diğer seçeneklerde aktif olmayan taksit tarihi alanı değiştirilebilir duruma gelir. Kalan tutar kadar ve vadesi taksit tarihine girilen tarih olan yeni bir taksit kartı oluşturulur.


Taksit Ödemelerinin İptal Edilmesi
Taksit ödemesinin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi sözkonusu olabilir. Bu gibi durumlarda ödemesi iptal edilecek taksit kartı üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödemeleri Geri Al seçeneği kullanılır.
Geri alma işlemi yapıldığında ödeme araçlarına göre otomatik olarak oluşturulan tüm kayıtlar silinecektir.

Logo taksit işlemleri

Taksitli satış sistemi tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılır. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm satışlarda hesaplama yapılırken önemli kolaylıklar sağlar. Taksitli satış sistemi ile ödeme planları siparişlerin alınması ile birlikte taksitli satış mantığına uygun olarak oluşturulur. Taksitlerin ne şekilde hesaplanacağı ödeme tipi taksit seçilerek kaydedilecek ödeme planları ile tanımlanır.

Logo en çok satılan mallar listesi

En çok ve en az satılan malların listelendiği rapordur. Fatura program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 Fatura analizler bölümünden raporu elde edebiliriz ayrıntılı özel raporlar için Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  mail atabilirsiniz.

Filtre

Değeri

Tarih Aralığı

Başlangıç / Bitiş

Malzeme (Sınıfı) Kodu

Grup / Aralık

Malzeme (Sınıfı) Açıklaması

Grup / Aralık

Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu

Grup / Aralık

Sıralama Şekli

Miktara Göre / Tutara Göre / Maliyete Göre

Sıralama Yönü

Artan / Azalan

Listelenecek Satır Sayısı

Sayı girişi

Logo e fatura kullanımı

Logo Ürünleri ile e-Fatura Gönderimie-fatura için kullanılan Logo uygulamalarında yapılması gereken işlemler şunlardır:
1. Firma Tanımında e-Fatura Kullanıcı Bilgilerinin Girilmesi.Firmanın e-fatura sistemini kullanacağı firma tanımı Detaylar penceresinde e-Devlet başlığı altında yer alan e-Fatura Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir.Firmanın e-fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, Kurum Tipi (Gerçek Kişi / Tüzel Kişi) mutlaka belirtilmelidir. Kurum tipi “Gerçek Kişi” olarak belirlendiğinde, aşağıdaki bilgilerin girilmesi zorunludur:


Firmanın e-fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-faturaların firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı Kontrol Tipi alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında "Firma Bazında" seçilirse, Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarının doldurulması zorunludur. "İşyeri Bazında" seçilirse bu alanlar firmaya ait ve e-fatura kullanıcısı olarak belirlenen işyerlerinin tamım kartlarında doldurulmalıdır.Etiket Mekanizması.Bir fatura kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir. Nasıl ki kağıt faturada ev, iş veya değişik illerdeki adresimiz için cadde, sokak, il belirtilir, etiketin de e-fatura sisteminde görevi budur. Etiket bir kullanıcının elektronik olarak adresini VKN ile beraber belirtir.

E-Fatura sisteminde iki adet rol bulunmaktadır. Bu roller Gönderici Birim ve Posta
Kutusu’dur. Her bir rol için ayrı bir etiket belirlenmelidir.Etiket bir adres gibi kullanıldığından fatura gönderecek kurumların faturalarının ulaşması için etiketi mutlaka bilmesi gereklidir. Posta kutuları için son ve güncel kayıtlı kullanıcılar listesi https://merkez.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/userList.jspadresinde yayımlanmaktadır.
E-fatura uygulaması kapsamında, kullanıcılar firmalara fatura gönderirken birden fazla etiket kullanabilir; sevkiyat hesabına göre ya da cari hesaba göre gönderim yapabilirler. Etiket bilgisi, Cari Hesap Kartı / LogoConnect sekmesinde yer alan Etiket Bilgisi alanında yapılan seçim doğrultusunda geçerli olur; şöyle ki,
Etiket Bilgisi alanında Cari Hesap seçimi yapıldığında, e-fatura gönderiminde ilgili cari hesap kartında bulunan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi kullanılır. Cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında “Cari Hesap” seçili ise posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.Sevkiyat Adresi seçimi yapıldığında, kullanıcı ilgili firmaya e-fatura gönderirken sevkiyat adresi kartında yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri kullanılır. Böylece gönderim sevkiyat adresi bazında yapılır. Cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında “Sevkiyat Adresi” seçili ise cari hesaba bağlı Sevkiyat Adresi kartında posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.Not: E-Fatura kaydında seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve etiket bilgisi “Sevkiyat Adresi” olarak belirlenmişse, fatura Detaylar sekmesinde yer alan Sevkiyat Adresi alanının doldurulması zorunludur.


2. Firma Web Adresinin Girilmesi
Sistem İşletmeninde “Yönetim / Firmalar” yolu ile açılan Firma Tanımları ekranında Detaylar seçeneği ile açılan pencerede Firma Bilgilerinde firmanın Web adresi girilir.
Bu alan e-Fatura için seçimli olan bir alan olduğu için e-Faturalarda bu alanın doldurulması zorunlu değildir.
3. İşyerlerinin e-Fatura Kullanıcısı Olarak Belirlenmesi
Firmanın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-faturaların firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı Kontrol Tipi alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında "İşyeri Bazında" seçilirse, e-fatura kullanacak olan işyerleri, firmaya ait işyeri tanımlarında Detaylar penceresinde / e-Devlet sekmesinde yer alan "E-Fatura Kullanıcısı" alanı işaretlenerek belirlenir. Bu durumda, Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi alanlarının doldurulması zorunludur. (Bkz. Etiket Mekanizması)
4. e-Fatura Kayıt Numaralama Şablonlarının Tanımlanması
Fatura Numarasının GİB’ in belirlediği formata uygun üretilebilmesi için kayıt numaralama şablonu sistemde öndeğer olarak tanımlıdır. Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama Şablonları seçenekleri asında e-Fatura başlığı ile yer almaktadır.
Bu şablonda Fatura No için numara uzunluğu 16 hanelidir ve sabit değerler içerir. Numaralama şablonu açıldığında aşağıdakiler öndeğer olarak gelir.
Sabit 3 karakter : “GID”
Sabit 4 karakter yıl seçimli : YYYY
Kalan 9 hane nümerik artan olarak üretilir.
5. e-fatura Sistemi ile Çalışan Alıcı ve Satıcıların Belirlenmesi
Cari Hesap Kartı / LogoConnect sayfasında cari hesabın e-fatura kullanıcısı olduğu e-Fatura Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir. (Bu seçenek, çalışılan firmanın e-fatura kullanıcısı olması halinde aktif olur.) e-Fatura uygulamasını ne şekilde kullanacağı ise Senaryo başlığı altındaki Temel ya da Ticari seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir.
Cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, e-fatura alım ve gönderimlerinde gerekli olan etiket bilgileri Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi alanlarından doldurulur. Bir fatura kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir.

Cari Hesap LogoConnect sekmesindeki Etiket Bilgisi alanında Sevkiyat Adresi seçimi yapıldığında ise, kullanıcı ilgili firmaya e-fatura gönderirken sevkiyat adresi kartında yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri kullanılır. Böylece gönderim sevkiyat adresi bazında yapılır. Cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında “Sevkiyat Adresi” seçili ise cari hesaba bağlı Sevkiyat Adresi kartında posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.
Not: Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olması durumunda, Vergi Numarası ve Ülke Kodu alanları mutlaka doldurulmalıdır. Bu bilgiler girilmeden cari hesap tanımı kaydedilmeyecektir.E-Fatura Cari Hesap Kontrolü
Cari hesap kartı eklendiğinde kartta girilen vergi kimlik numarasına bakılarak ilgili cari hesabın e-fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek için Cari Hesap Çalışma Bilgileri'nde yer alan “E-Fatura - Cari Hesap Kontrolü”parametresi kullanılır.Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede “Cari Hesapları Güncelle” seçeneği tıklandığında,ilgili cari hesap kartındaki e-fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir.


Bu parametre kullanılmadan manuel olarak da e-Fatura kontrolü yapılabilir. Bunun için Cari Hesap Kartı F9 menüde yer alan E-Fatura - Cari Hesap Kontrolü ve E-Fatura – Toplu Cari Hesap Kontrolü seçenekleri kullanılır.
6. e-Fatura Ek vergi Kodlarının Girilmesi
e-fatura sisteminde kullanılacak ek vergi evrensel kodları ek vergi tanımında Evrensel Kodu alanında belirtilir. kullanılacak ek vergi evrensel kodları ek vergi tanımında Evrensel Kodu alanında belirtilir.
7. Birim Setinde Yer Alan Birimler için Evrensel Kodların Verilmesi
Birim setlerinde yer alan her birim için geçerli olacak evrensel kod, birim tanımındaki evrensel kod alanında seçilir.
Not: E-fatura kullanıcısı olan firmalarda, Birim Seti ve Ek Vergi tanımlanırken, ilgili kartların Evrensel Kod bilgisi girilmeden kaydedilmesine izin verilmez.
8. Ödeme/Tahsilat Planları için Evrensel Kodların Verilmesi
Ödeme/Tahsilat planları için geçerli olacak evrensel kod, tanım penceresinde Evrensel Kodu alanında belirtilir. Burada belirtilen evrensel kod, ödeme planı satırlarında yer alan Evrensel Kod öndeğerini belirler.
Ödeme planı satırı için farklı bir evrensel kod sözkonusu ise satırda yer alan evresel kod alanında belirtilmelidir.
Fatura üzerinde "F9 menüsü/Ödeme Hareketleri" yolu ile ulaşılan "Ödeme İşlemleri" penceresinde "Evrensel Kod" kolonu yer alır. Bu alan ön değerini, varsa "Ödeme Tahsilat Planı"nın ilgili satırında seçilmiş olan Evrensel Kod alanından alır.
Ödeme hareketlerinde birleştirme yapılırsa bu alanın değeri "Faturaya seçilmiş olan Ödeme Planı satırlarından" gelir. Kullanıcı isterse bu alanı değiştirebilir.
Fatura gönderiminde faturanın Ödeme Hareketlerinde "Evrensel Kod" alanı girilmemiş olan satırlar UBL-TR formata eklenmez, yalnızca Evrensel Kod alanı dolu olan satırlar UBL-TR formatına çevrilir ve UBL formattaki faturaya eklenir.


9. e-Fatura Uygulaması ile gelen Fatura Ekleri
e-Fatura uygulaması ile gönderilebilecek fatura türleri Satış Faturası ve Satınalma İade Faturasıdır. Bunun yanında e-Fatura uygulaması ile alınıp sisteme işlenecek fatura türleri “Satınalma Faturası” ve “Satış İade Faturası”dır.
Faturanın e-fatura olduğu fatura üzerinde yer alan faturalama türü alanından belirlenir. Cari Hesap alanında ve İşyeri alanında seçilen cari hesabın ve işyerinin e-fatura kullanıcı olması durumunda, e-fatura seçeneği otomatik olarak seçili duruma geçer. E-fatura kullanılmayacaksa Kağıt Fatura seçilir.
e-Fatura Bilgileri
e-Fatura bilgileri, fatura üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Fatura Bilgileri seçeneği ile girilir.
e-Fatura uygulaması ile gönderilecek faturanın tipi, e-Fatura Bilgileri penceresinde yer alan e-Fatura Senaryo alanında belirlenir. Senaryo alanı şu seçenekleri içerir:
Temel Fatura
Ticari Fatura
Cari hesap kartında yapılan seçim faturaya öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir.
fatura bilgileri penceresinde e-Fatura Statüsü alanında yer alan seçenekler kaydedilen fatura tipine göre değişiklik gösterir. Fatura statüsü LogoConnect üzerinden gelen Sistem Yanıtı ve Uygulama Yanıtı kaydedildiğinde bu yanıtlardaki bilgilere göre otomatik güncellenir.
Fatura Dönemi Bilgileri başlığı altındaki alanlardan dönem kullanılması durumunda geçerli olacak bilgiler kaydedilir.
Dönemin belli bir tarih aralığı olarak belirlenmesi halinde “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” girilir. Bunun dışında dönem, süre olarak belirtiliyorsa süresi ve birimi ilgili alanlarda kaydedilir.


Dönemin belli bir tarih aralığı olarak belirlenmesi halinde “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” girilir. Bunun dışında dönem, süre olarak belirtiliyorsa süresi ve birimi ilgili alanlarda kaydedilir.
E-Fatura Türündeki Satınalma Faturası - Alınan Hizmet Faturası - Satış İade Faturası için dikkat edilmesi gereken noktalar:
Öneri / Gerçek durumundaki e-faturalar için, her değişiklik sonucu revizyon kaydı otomatik olarak oluşturulur.
Öneri / Gerçek durumundaki e-faturalar silinebilir. Fatura silinmek istendiğinde program kullanıcıyı “e-fatura ve bağlı irsaliyeler çıkartılacaktır” mesajı ile uyarır.
Gerçek durumundaki e-faturalar değiştirilemez.
Öneri durumundaki e-faturalar değiştirilebilir. Faturada herhangi bir değişiklik yapıldığında, kayıt esnasında program kullanıcıyı “e-fatura üzerinde değişiklik yapıyorsunuz, kayıtlarınız orjinal e- fatura ile farklı olacaktır; devam etmek istiyor musunuz?” mesajı ile uyarır.
Öneri durumundan Gerçek duruma geçiş yapılırken, herhangi bir revizyon kaydı olması durumunda uyarı verilir.
Not: E-fatura olarak girilen “Gerçek” durumundaki alım faturalarının değiştirilebilmesi için Satınalma Fatura Çalışma Bilgileri’nde yer alan Gerçek Durumundaki E-Faturalar Değiştirilebilsin parametresinde “Evet” seçiminin yapılmış olması gerekir.


Not: E-Fatura statüsü “Alındı” olan e-faturaların F9 menüsünde “Kabul et” ve “Reddet” seçenekleri yer alır.
“Kabul et” seçeneği ile, faturanın e-fatura statüsü ““Kabul edildi - Yanıt oluşturulmadı” haline getirilir.
“Reddet” seçeneği ile, faturanın e-fatura statüsü “Reddedildi – Yanıt oluşturulmadı” haline getirilir.
E-Fatura Türündeki Toptan Satış Faturası -Verilen Hizmet Faturası - Satınalma İade Faturası için dikkat edilmesi gereken noktalar:
Öneri durumundaki e-faturalar için, her değişiklik sonucu revizyon kaydı oluşturulmaz.


Gerçek durumundaki e-faturalar için, her değişiklik sonucu revizyon kaydı otomatik oluşturulur.
Öneri konumundaki e-fatura silinebilir. Fatura silinmek istendiğinde program kullanıcıyı “…. tarihli …. numaralı e-faturaya bağlı irsaliyeler çıkartılacaktır.” ya da “e-fatura çıkartılacaktır.” mesajı ile uyarır.
Gerçek konumdaki e-fatura tutarsal alanları, statüsü sadece "GİB'e iletilecek" iken değiştirilebilir. Tutarsal değişiklik oluşturmayacak alanlar (Özel Kod, Yetki Kodu, İşyeri, Bölüm,Ambar Gibi) değiştirilebilir. Firma kontrol tipi “İşyeri Bazında” ise, e-fatura içinde işyeri değişikliğine izin verilmez.
Gerçek konumdaki e-fatura statüsü sadece "GİB'e iletilecek" iken silinebilir. Diğer durumlarda silinemez; program kullanıcıyı “Durumu gerçek olan e-faturanın silinebilmesi için "GIB’e gönderilecek" statüsünde olması gerekmektedir.” mesajı ile uyarır.
Gerçek durumundaki e-fatura statüsü “GIB’e iletilecek” olduğunda, çıkartılırken program kullanıcıyı “…. tarihli …. numaralı e-faturaya bağlı irsaliyeler çıkartılacaktır.” ya da “e-fatura çıkartılacaktır.” mesajı ile uyarır.
Gerçek durumundaki e-fatura statüsü “GIB’e iletilecek” olduğunda, değiştirilirken program kullanıcıyı “e-fatura üzerinde değişiklik yapıyorsunuz, kayıtlarınız orijinal e- fatura ile farklı olacaktır; devam etmek istiyor musunuz?” mesajı ile uyarır.

Son Tweetler

İletişim

  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  +90.212.5105868
  +90.212.5109839
  Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Sosyal Medya