0212 510 58 68

Logo 2.41 versiyon değişimi ve notları

Fiyatlandırma dövizi seçili olan satınalma/satış fişlerinde döviz cinsinden tanımlı olan malzeme seçilip satırdaki döviz türü değiştirildiğinde döviz bilgileri girişi içerisinde yer alan kur bilgisi güncellenmiyordu. Düzeltildi. 3 serisi ürünlerde, bazı kullanıcılarda kullanıcı rapor tasarımı seçim ekranında ve raporlar tablo olarak alınmak istendiğinde "Error reading RepListView.ViewStyle: Invalid property value." hatası alınıyordu, düzeltildi. Malzeme yönetimi parametrelerine 'Gün içerisinde önce girişler dikkate alındığında zamana göre sıralansın :Evet/Hayır' parametresi eklenmiştir. Parametre evet olduğunda fişlerin saat bilgilerini de dikkate alarak maliyetlendirme işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. Portföye alınan müşteri çeki bankaya çıkış veya ciro edilerek muhasebeleştikten sonra, portföye alınan çekin muhasebeleştirme işleminde hata alınıyordu, öndeğerleme çalıştırılarak muhasebeleştirilmesi sağlandı. Satınalma faturasında sabit kıymet seçilerek kayıt yapıldığında 2.satırdaki sabit kıymet kayıdı oluşmuyordu. Düzeltildi. Sistem işletmeni firma tanımlama sihirbazında mevcut firma üzerinde değişiklik yapmak istiyorum seçeneği ile firma seçilip Firma Tanımları adımından başlamak üzere ileri butonununa tıklandığında Access violation hatası alınıyordu, düzeltildi. Bilanço tablosu raporu alınırken "listeleme=hareket görenler" filtresi çalışmıyordu,düzeltildi.

Logo bordro 4.40 versiyon değişimi ve notları

6322 sayılı kanuna istinaden Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanması gereken işçi prim tutarının hesaplanması sağlandı.
Bu kapsamda istihdam yasası seçeneklerine “6322 İşveren + İşçi Ekonomi Bakanlığı Teşviği” seçeneği eklenmiştir.
Ayrıca Tahakkuk Listesi,Tahakkuk Toplamları raporu ve Sgk Primleri Listesi'ne de "Ekonomi Bak. Karşılanacak Tutar - İşveren" ve "Ekonomi Bak. Karşılanacak Tutar - İşçi" standart alanları eklenmiştir.
Ücretsiz İzin Girişi Esnasında Gün Toplamı Bulunurken Çalışma Günleri Kontrol Edilmemeli
Ücretsiz izin kaydı eklenirken yapılan toplam izin günü hesaplamasında, sicilin tabi olduğu çalışma günlerinin kontrol edilmemesi sağlandı.
Kanuni Değişiklikler Ekranındaki Muafiyetler Bölümünde Bulunan Başlıkların Üzerine Tıklandığında Check Atılmalı.
Sicil Kartı içerisinden Kanuni Değişiklikler ekranına ulaşıldığında Muafiyetler başlığı altındaki seçeneklerin sadece seçenek ismi ve kutucuğunun tıklanarak işaretlenebilmesi sağlandı.
İşe Giriş Bildirgesi Sgk Sayfasına Aktarılırken Sigorta Kolu Alanı Hatalı Bilgi Getirmektedir.
İşe Giriş Bildirgesi Sgk sayfasına aktarılırken, personel kartındaki ana bilgiler tabında yer alan sosyal güvenlik statusü alanının ilk 5 seçeneğinin aşağıdaki gibi gelmesi sağlandı:
4/a normal : 0- Tüm sigorta kolları
4/a emekli : 8- Sosyal Güvenlik Destek Primi
4/a çırak : 7- Çırak
4/a stajyer : 19-stajyer
4/a yabancı : 12-U.Söz olmayan yabancı uyruklu sigortalı
5 WINHR-14946
İşe Giriş Bildirgesi'nin Sgk'ya aktarılırken işyeri tanımı içerisinden girilen ÇSGB İşkolu Kodu'nun "İşyerinin Çalışma ve Sos.Güvenlik Bakanlığı İşkolu" alanına gelmesi sağlandı.
Ayrıca bildirge sayfasındaki "2821 SK gereğince belirlenen sigortalının görev kodu" alanına da öndeğer olarak "İşçi" seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
SGK İşten Ayrılış Bildirgesi SGK Sayfasına Aktarıldığında SGK Ekranında İşten Çıkış Tarihi Alanına İşten Çıkış Kaydındaki İşlem Tarihi Geliyor
İşten Ayrılış Bildirgesi Sgk sayfasına aktarıldığında İşten Çıkış Tarihi alanına, personelin programda girilmiş olan işten çıkış kaydındaki "İşlem Tarihi" bilgisi yansıyordu,"Çıkış Tarihi" bilgisinin yansıması sağlandı.
İşten Çıkış Kaydı üzerinden alınan İbraname'de Kıdem Tazminatı(Brüt) ve Kıdem Tazminatı(Net) standart alanları kıdem dışı günü dikkate almadan hesaplama yapıyordu ,düzeltildi.
İşveren tarafından ödenen net ve ayni olarak tanımlanan özel sigortanın brüt tutarı bordro parametrelerinde "Vergi İstisnasının Sgk Primi: Hesaplansın" olarak seçildiğinde hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
International Bordro Plus Setinde Rusya Mevzuatının Seçili Olduğu Çalışma Alanlarında Puantaj Kartı İçerisinde Sağ Clickte 'Hesapla' Seçeneği Gelmemektedir.
Rusya mevzuatının seçili olduğu çalışma alanlarında, puantaj kartı içerisinde "Hesapla" seçeneği gelmiyordu , düzeltildi.
Net ücret alan personele,istisna tutarını aşmayan ayni brüt yemek yardımı verildiğinde net istihkak tutarı artıyordu. Net istihkak tutarının değişmemesi sağlandı.
Puantaj kartı kaydetme aşamasında çalışılacak gün kontrolünün bordro parametrelerindeki "SGK Eksik Gün Hesaplama Şekli" parametresindeki seçime göre yapılması ve doğru uyarı mesajı verilmesi sağlandı.
Bordro parametrelerindeki "Ar-Ge GV. Hesaplamaları" parametresi "Oranlanarak Bulunacak" olarak seçili olduğunda, %100 Ar-Ge'li bir personelin ay içerisinde argesiz çalıştığı günler var ise Ar-Ge istisnası hatalı hesaplanıyordu. Düzgün hesaplama yapılması sağlandı.
Aphb sini Sgk Sayfasına Aktarıldıktan Sonra Tahakkuk Fişi Görüntüle İşlemi Yapılamıyor.

Logo 2.39.02 Versiyon değişimi notları

AUTOSAVE kataloğunda uygulama dışı bir XML ya da dosya olduğunda ve 'Tamamlanmamış Kayıtlar Sistemi' aktif olduğu durumda uygulamaya giriş sırasında hata alınması engellenmiştir.
3 serisi ürünlerde Pdf formatında çıktı almak istediğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
3 Serisi Ürünlerde Uygulamaya Giriş Sırasında 'Duplicates not allowed.' Hatası Alınıyor.
Sipariş fiş referans numarası ile ORFLINE Tablosuna OFFERREF aynı olan birden fazla kayıt olduğunda sipariş fiş satırının Shift+Del ile silinebilmesi sağlanmıştır.
Oracle veritabanı kullanılan 3 serisi ürünlerde ilk giriş yapıldıktan sonra çıkış yapılarak daha sonraki girişlerde yapılan masaüstü değişiklikleri kaydedilmiyordu,düzeltildi.
Kasadan girilen fişler silinmek istendiğinde “e-Arşiv Faturaları Statüsü e-arşiv Faturası Oluşturulacak Statüsünde İse Silinebilir” hatası alınıyordu, düzeltildi.
Tiger 3 te arayüz uyarlama ile eklenmiş olan metin alanlara değer girilemiyordu, düzeltildi.

Logo tiger ürün ailesi versiyon geçiş notları

Logo tiger sürüm notları ve yapılması gereken işlemler listelenmiştir 2.39.00.00 sürümüne özel uyarı :
EBOOKDETAILDOC Tablosunda mükerrer e-Defter belge detayının düzeltimesi için gereken prosedüre aşağıda listelenmiştir.
EBOOKDETAILDOC güncelleme işlemi yapılmadan önce belirtilen sorgu çalıştırılmalıdır sorgu çalıştırma işlemi logo sistem uzmanı arkadaşlardan yardım alarak yapılması tavsiyemizdir.

Son Tweetler

İletişim

  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  +90.212.5105868
  +90.212.5109839
  Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Sosyal Medya