0212 510 58 68

Logo yazılım versiyon değişimi 2.46

Logo yazılım ürünleri versiyon değişim linkleri yayınlanmıştır.Logo yazılım linkleri logo lem lisansı mevcut olan kullanıcılar yükleme işlemi gerçekleştirebilir.Logo lem lisansı güncel olmayan kullanıcılar lütfen bizimle temasa geçiniz.

Logo go 3,Logo go 3,Logo go 3,Logo go 3,Logo go 3,Logo go 3,Logo go 3Logo go 3,Logo go 3

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.46.00.00/2.46.00.00.GO3.part1.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.46.00.00/2.46.00.00.GO3.part2.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.46.00.00/2.46.00.00.GO3.part3.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.46.00.00/2.46.00.00.GO3.part4.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.46.00.00/2.46.00.00.GO3.part5.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.46.00.00/2.46.00.00.GO3.part6.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.46.00.00/2.46.00.00.GO3.part7.rar

Logo versiyon değişimi 2.46

 

Talep fişi satırlarında seçilen masraf merkezi bilgisinin stoktan karşılama yöntemi sonucu oluşan sarf fişi satırlarına gelmesi sağlanmıştır.
Muhasebe Parametrelerinde "Kur farkı,tahsil ve tediye fişleri mahsup fişinin kayıt numaralama şablonunu kullansın: Evet" seçili olduğunda fiş türüne göre numaralam yapıyordu. "Kur farkı, tahsil ve tediye fişleri mahsup fişinin kayıt numaralama şablonunu kullandığında sıralama" parametresi eklenerek tarihe göre fiş numaralama yapılması sağlandı.
e-Arşiv ve e-Fatura irsaliyeleri üzerinden faturalama yapılırken KDV muafiyet sebebi uyarısı alındığında fatura numarası atlayarak kaydediliyordu,düzeltildi.

Logo versiyon değişimi 2.45.01

Logo yazılım e-defter tebliğine uygun güncellenmiş ara sürüm versiyon değişimi yapılmıştır.Gerekli düzenleme için kullanmış olduğunuz yazplım uygun sürümler duyurulmuştur.
 

Not:  2.45.01.00 Sürümü ile birlikte e-Defter paketinde 21 Temmuz 2017 tarihli tebliğe göre güncellemeler yapılmıştır.  15.08.2017 tarihi öncesine kadar Mayıs 2017 dönemine ait e-defter gönderimleri mevcut versiyonlar üzerinden yapılabilir. 15.08.2017 ve sonrası tarihlerde ise e-defter gönderimi yapılamabilmesi için kullanıcılarımızın 2.45.01.00  versiyona geçiş yapılması gerekmektedir.

Logo 2.41 versiyon değişimi ve notları

Fiyatlandırma dövizi seçili olan satınalma/satış fişlerinde döviz cinsinden tanımlı olan malzeme seçilip satırdaki döviz türü değiştirildiğinde döviz bilgileri girişi içerisinde yer alan kur bilgisi güncellenmiyordu. Düzeltildi. 3 serisi ürünlerde, bazı kullanıcılarda kullanıcı rapor tasarımı seçim ekranında ve raporlar tablo olarak alınmak istendiğinde "Error reading RepListView.ViewStyle: Invalid property value." hatası alınıyordu, düzeltildi. Malzeme yönetimi parametrelerine 'Gün içerisinde önce girişler dikkate alındığında zamana göre sıralansın :Evet/Hayır' parametresi eklenmiştir. Parametre evet olduğunda fişlerin saat bilgilerini de dikkate alarak maliyetlendirme işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. Portföye alınan müşteri çeki bankaya çıkış veya ciro edilerek muhasebeleştikten sonra, portföye alınan çekin muhasebeleştirme işleminde hata alınıyordu, öndeğerleme çalıştırılarak muhasebeleştirilmesi sağlandı. Satınalma faturasında sabit kıymet seçilerek kayıt yapıldığında 2.satırdaki sabit kıymet kayıdı oluşmuyordu. Düzeltildi. Sistem işletmeni firma tanımlama sihirbazında mevcut firma üzerinde değişiklik yapmak istiyorum seçeneği ile firma seçilip Firma Tanımları adımından başlamak üzere ileri butonununa tıklandığında Access violation hatası alınıyordu, düzeltildi. Bilanço tablosu raporu alınırken "listeleme=hareket görenler" filtresi çalışmıyordu,düzeltildi.

Logo bordro 4.40 versiyon değişimi ve notları

6322 sayılı kanuna istinaden Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanması gereken işçi prim tutarının hesaplanması sağlandı.
Bu kapsamda istihdam yasası seçeneklerine “6322 İşveren + İşçi Ekonomi Bakanlığı Teşviği” seçeneği eklenmiştir.
Ayrıca Tahakkuk Listesi,Tahakkuk Toplamları raporu ve Sgk Primleri Listesi'ne de "Ekonomi Bak. Karşılanacak Tutar - İşveren" ve "Ekonomi Bak. Karşılanacak Tutar - İşçi" standart alanları eklenmiştir.
Ücretsiz İzin Girişi Esnasında Gün Toplamı Bulunurken Çalışma Günleri Kontrol Edilmemeli
Ücretsiz izin kaydı eklenirken yapılan toplam izin günü hesaplamasında, sicilin tabi olduğu çalışma günlerinin kontrol edilmemesi sağlandı.
Kanuni Değişiklikler Ekranındaki Muafiyetler Bölümünde Bulunan Başlıkların Üzerine Tıklandığında Check Atılmalı.
Sicil Kartı içerisinden Kanuni Değişiklikler ekranına ulaşıldığında Muafiyetler başlığı altındaki seçeneklerin sadece seçenek ismi ve kutucuğunun tıklanarak işaretlenebilmesi sağlandı.
İşe Giriş Bildirgesi Sgk Sayfasına Aktarılırken Sigorta Kolu Alanı Hatalı Bilgi Getirmektedir.
İşe Giriş Bildirgesi Sgk sayfasına aktarılırken, personel kartındaki ana bilgiler tabında yer alan sosyal güvenlik statusü alanının ilk 5 seçeneğinin aşağıdaki gibi gelmesi sağlandı:
4/a normal : 0- Tüm sigorta kolları
4/a emekli : 8- Sosyal Güvenlik Destek Primi
4/a çırak : 7- Çırak
4/a stajyer : 19-stajyer
4/a yabancı : 12-U.Söz olmayan yabancı uyruklu sigortalı
5 WINHR-14946
İşe Giriş Bildirgesi'nin Sgk'ya aktarılırken işyeri tanımı içerisinden girilen ÇSGB İşkolu Kodu'nun "İşyerinin Çalışma ve Sos.Güvenlik Bakanlığı İşkolu" alanına gelmesi sağlandı.
Ayrıca bildirge sayfasındaki "2821 SK gereğince belirlenen sigortalının görev kodu" alanına da öndeğer olarak "İşçi" seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
SGK İşten Ayrılış Bildirgesi SGK Sayfasına Aktarıldığında SGK Ekranında İşten Çıkış Tarihi Alanına İşten Çıkış Kaydındaki İşlem Tarihi Geliyor
İşten Ayrılış Bildirgesi Sgk sayfasına aktarıldığında İşten Çıkış Tarihi alanına, personelin programda girilmiş olan işten çıkış kaydındaki "İşlem Tarihi" bilgisi yansıyordu,"Çıkış Tarihi" bilgisinin yansıması sağlandı.
İşten Çıkış Kaydı üzerinden alınan İbraname'de Kıdem Tazminatı(Brüt) ve Kıdem Tazminatı(Net) standart alanları kıdem dışı günü dikkate almadan hesaplama yapıyordu ,düzeltildi.
İşveren tarafından ödenen net ve ayni olarak tanımlanan özel sigortanın brüt tutarı bordro parametrelerinde "Vergi İstisnasının Sgk Primi: Hesaplansın" olarak seçildiğinde hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
International Bordro Plus Setinde Rusya Mevzuatının Seçili Olduğu Çalışma Alanlarında Puantaj Kartı İçerisinde Sağ Clickte 'Hesapla' Seçeneği Gelmemektedir.
Rusya mevzuatının seçili olduğu çalışma alanlarında, puantaj kartı içerisinde "Hesapla" seçeneği gelmiyordu , düzeltildi.
Net ücret alan personele,istisna tutarını aşmayan ayni brüt yemek yardımı verildiğinde net istihkak tutarı artıyordu. Net istihkak tutarının değişmemesi sağlandı.
Puantaj kartı kaydetme aşamasında çalışılacak gün kontrolünün bordro parametrelerindeki "SGK Eksik Gün Hesaplama Şekli" parametresindeki seçime göre yapılması ve doğru uyarı mesajı verilmesi sağlandı.
Bordro parametrelerindeki "Ar-Ge GV. Hesaplamaları" parametresi "Oranlanarak Bulunacak" olarak seçili olduğunda, %100 Ar-Ge'li bir personelin ay içerisinde argesiz çalıştığı günler var ise Ar-Ge istisnası hatalı hesaplanıyordu. Düzgün hesaplama yapılması sağlandı.
Aphb sini Sgk Sayfasına Aktarıldıktan Sonra Tahakkuk Fişi Görüntüle İşlemi Yapılamıyor.

Son Tweetler

İletişim

  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  +90.212.5105868
  +90.212.5109839
  Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Sosyal Medya