0212 510 58 68

GO3 ve Tiger3 Masaüstü Font Rengi Değiştirme

 Logo Go3, Logo Tiger3 ve diğer 3Serisi Ürünlerde Font Rengi Değiştirme yapılabilmektedir.

2.41.00.00 sürüm ile 3 serisi ürünlerde fontların rengi değiştirilebilmektedir. Bunun için F9- Font Seçim ekranına 'Font Rengi' alanı eklenmiştir. Alt bar,üst bar ve masaüstü kısayollarının yazı fontlarının renklenmesi sağlanmıştır.

Font rengi değişimi için,masaüstünde sağ mause seçeneklerinde Font Değiştir seçilir. 

Açılan Font Seçimi penceresinde Font Rengi alanından renk seçimi yapılır.Yapılan renk seçimi ile üst bar, alt bar ve masaüstü kısayollarının fontları bu renge göre değişir. Yapılan renk seçimi, tüm firmalar ve kullanıcılar için geçerli olmaktadır.

Logo çek senet raporu

Logo Programında Müşteri veya Kendi Çek/Senet Raporu alma,

Logo programında müşteri veya kendi çek/senet raporumuzu almak için çek ve senet işlemleri menüsünden durum bilgilerine tıklayarak seçim yapıyoruz. Karşımıza çıkan filtreleme ekranından raporunu almak istediğimiz çek seri numarası, vade aralığı gibi filtrelemelerini yaparak raporu PDF olarak alabileceğimiz gibi EXCEL ekranında da görüntüleyebiliriz.  Logo Go3, start, Go plus ve Tiger programlarının tümünde raporu alabilmek için aynı yolu izliyoruz. Logo programları  çek/ senet durum raporunda çekin seri numarasını, vadesini, alınan cari hesabın ünvanını, ciro edildiyse ciro edilen banka veya ödeme yapılan cari hesabın ünvanını  görüntüleyebilirsiniz. Logo yazılım olarak özel rapor tasarımınız için yardımcı olabiliriz

Logo malzeme listesi raporu

Logo da Malzeme Listesi Dökümü alma,

Logo Malzeme Listesi Dökümü almak için stok işlemleri menüsü altında Malzeme Listesi Dökümüne tıklayarak filtreleme yaparak rapor alabilirsiniz. Malzemelerin türü, statüsü gibi  filtrelemeleri girerek istediğiniz raporu alabileceğiniz gibi dilerseniz Logo yazılım olarak özel rapor tasarımı için yardımcı olabiliriz.

logo_malzeme_listesi_raporu.jpg

Logo kdv raporu

Logo da  KDV RAPORU görüntüleme,

Logo KDV RAPORU dökümünde  aylık döküm alabileceğiniz gibi dilerseniz de tüm ayların dökümünü alabilirsiniz. Logo KDV RAPORUN’ da almış olduğunuz faturaların indirilecek kdv’ sini ve satış faturalarınızın hesaplanan kdv  tutarlarını toplam olarak görüntüleyebilirsiniz. Logo KDV RAPORU’ nu PDF formatında alabileceğiniz gibi dilerseniz EXCEL formatında da görüntüleyebilirsiniz. Logo Yazlım olarak karşılaşacağın tüm problemlerde yardımcı olabiliriz.

Logo bordro hesap şablonu

Hesap şablonu tanımlarının kaydedildiği ve izlendiği seçenektir. Hesap şablonları logo Bordro program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır.
Logo bordro puantaj hesaplamasında kullanılması gerekli olan ekrandır. Ay içinde çalışana değişik ödemeler(maaş ödemesi, ikramiye ödemesi vb.) yapılır. Bu ödemeler için yapılacak puantaj hesaplarında geçerli olacak parametreler farklıdır. Ödemenin türüne göre hesaplamalar için parametreler uygulanması gerekir. Ödemelerin hesaplanması, bordroların ve raporların alınmasında kullanılacak parametreler her personel için geçerli olmayabilir. Ayrıca personele ait puantaj hesaplamalarını her personel için ayrı ayrı yapmak zaman alıcı ve hata payı yüksek olan bir işlemdir. Bu nedenle ödemelerde geçerli olacak parametreleri içeren şablonları hazırlamak ve puantaj hesaplarında bu şablonları kullanmak zaman kaybını önleyecek ve hata payını en aza indirecektir.

Logo yazılım kullanıcı ayarları

 

Öncelikle bu makaleyi okumadan önce logo kullanıcı işlemlerinde yedek almadan ayarları yapmayınız.

Terminallerde çalışan kullanıcıların tanımlandığı ve bağlı olduğu grubun belirlendiği bölümdür. Kullanıcı tanımları menüsüne girildiğinde, gruplarda olduğu gibi burada da LOGO adındaki kullanıcı öndeğer olarak tanımlı gelir.
Yeni kullanıcı tanımı yapmak için Ekle düğmesi tıklanır. Kullanıcı tanımı penceresinde yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır:

No: Kullanıcıya verilen numaradır. Yeni bir kullanıcı tanımı yapılırken en son verilen kullanıcı numarasından bir sonraki numara doğrudan bu alana gelir. Gerekirse değiştirilir.
Adı: Kullanıcının adıdır.
Şifre: Kullanıcının programa girerken kullanacağı şifredir.

Logo yazılım garanti bankası entegrasyonu

LOGO-Garanti entegrasyonu ile, bankacılık işlemleri Garanti Bankası hizmet sözleşmesinde yer alan yetkilendirmeye uygun olarak gerçekleştirilir.
Garanti Entegrasyonunun kullanılabilmesi için Sistem İşletmeni bölümünde Kullanıcılar seçeneği altında yer alan Eklenti Yetkilerinde, kullanıcıya Garanti ile çalışma yetkisinin verilmesi gerekir.
LOGO uygulamaları çalıştırıldığında, Garanti Login ekranı açılır.

Logo yazılım ihracat kayıtlı satınalma faturası

 

İhraç mallarındaki maliyetleri düşürmek ve böylelikle ihracatçıların yurtdışındaki pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla, ihraç edilmek koşuluyla yurt içinden temin edilen mallardan KDV tahsil edilmeksizin yapılan alım işlemlerine, çok genel bir ifade ile İhraç Kayıtlı Alışlar denmektedir.
İhraç Kayıtlı Alım işlemlerine ait bilgiler İhraç Kayıtlı Alım Faturaları ile kaydedilir. Alınan hizmete ait bilgiler Alınan Hizmet Faturası ile kaydedilebildiği gibi, İhraç Kayıtlı Alış Faturası ile de kaydedilir. Hizmet satışlarının ihraç kayıtlı alış faturasından kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir.

Logo yazılım millileştirme işlemleri

Masraf yansıtılan malzemelerin millileştirilmesinin yapıldığı fiş türüdür. Bu fişe malzemeler maliyetli ve gerçek değerleri ile birlikte gelmekte ve bu malzemelerin hem ticari olarak hem de tek düzen muhasebe düzenine göre muhasebeleşmesini sağlar. Bu evrakta gelen malzemeler antrepolara göre gelmektedir.
Millileştirme fişiyle ambara alınan malzemenin giriş maliyetine masraflarda eklenerek gerçek maliyeti belirlenir. Yeni fiş eklemek için Millileştirme Fişleri listesinde “Ekle” seçeneği kullanılır.
Millileştirme Fişleri üzerinden kaydedilen bilgiler şu başlıklar altında toplanabilir:
Başlık Bilgileri

Logo bakım işlemleri

Yatay menüde Dosya seçeneği altında yer alan Bakım İşlemleri ile veri toplamlarınızı güncelleyebilir, cari hesaplara ait tüm ödeme / tahsilat bağlantılarını iptal edebilir, faturalarınızı toplu olarak güncelleyebilir, programı kullanan terminallerin performansını test edebilirsiniz. Ayrıca, tüm bu işlemleri anlık olarak raporlayabilirsiniz.
Veri Toplamları
Bakım İşlemleri penceresinde yer alan bu seçenek ile Hizmet, Cari Hesap, Banka ve Kasa Toplamları borç / alacak bakiyeleri doğrultusunda güncellenir. İlgili seçenekler tıklandığında ekrana filtreleme penceresi gelir. Güncellenmesi istenen kayıt “Kod” filtre satırında seçilir. Yedekleme filtre satırında “Evet” seçiminin yapılması durumunda mevcut toplamların yedeği _BCK tablosunda tutulur.
Kart Grup Sayısı filtresi toplam servisi çalıştırılırken kayıtlar için kaç sorgu çalıştırılacağını belirtmek için kullanır. (Öndeğeri 1’dir) Örneğin, 1 verildiğinde toplam servisi her bir kayıt için tek tek çalıştırılır (Bu, servisin herhangi bir durumda kesilmesi halinde hangi kayıtta kalındığı bilgisine ulaşılabilmesini sağlar; performansı düşürebilir); 1000 verildiğinde, 1000 adet kart için tek bir sorgu çalıştırılır.
Statü filtresi, toplam servisinin “Kullanımda” ya da “Kullanım Dışı” olan kayıtlar için çalıştırmak amcacıyla kullanılır.
Veri Bağlantıları
Ödeme Tahsilat Veri Bağlantıları

Logo bordro sicil kartı nedir?

Sicil kartları personele ait bilgilerin girildiği kartlardır. Çalışanlara ait kimlik bilgilerinin yanı sıra, adres ve çalışma bilgileri, aldığı ücret, ödediği prim ve vergiler ile puantaj hesaplarında kullanılacak bazı bilgiler sicil kartları ile kaydedilir ve izlenir. Kurumda çalışan her personel için ayrı sicil kartı açılır.

Bordro programı kullanılmaya başlandığında, kurumda çalışan personele ilişkin bilgileri kaydetmek için Sicil menüsünde yer alan Sicil Kartları seçeneği kullanılır. Daha sonra işe yeni giren personele ilişkin kimlik bilgileri İşe giriş işlemleri ve Eleman Seçme ve Yerleştirme menüsünden de yapılabilir.

Logo CTRL+L İle Programı Kilitleme

Logo Programlarında CTRL+L tuşları ile programı kilitleme nasıl yapılır?

CTRL + L fonsiyonu ile uygulamayı kilitleme;

Uygulamaya bağlı kullanıcıların, uygulamayı kapatmadan istedikleri herhangi bir zamanda kilitleme işlemi yapabilmeleri sağlanmıştır. Böylelikle ilgili kullanıcının terminal başında olmadığı zamanlarda kendi kullanıcı adıyla açtığı oturumun bir başkası tarafından kullanılması engellenebilecektir. CTRL+L tuşu ile uygulamanın ilgili terminalde kilitlenmesi sağlanır.

CTRL+L Tuşları ile Logoyu Kilitleme

 • Kullanıcı şifresi tekrar girildiğinde uygulama aktif olarak kullanıma açılır. Ancak kilitleme fonskiyonunu çalıştıran kullanıcı tekrar bu oturumu açar. Kullanıcı adı değiştirilemez.
 • CTRL+L özelliği kullanımda iken ilgili terminalde kullanıcı tarafından başlatılan raporlar, batch işlemler çalışmaya devam edecektir.

Go Plus Eğitim

Logo Go Plus Eğitimi;

Kobiler için geliştirilmiş olan Logo Go Plus programının kullanımına ilişkin eğitimler bünyemizde bulunan Logo sertifikalı eğitmenler tarafından verilmektedir. Eğitmenlerimiz piyasadan edindikleri tecrübeleri kursiyerlere aktarmaktadırlar. Logo Plus eğitimi esnasında yapılan simulasyonlar ve örnekler gerçekci örneklerdir. Go Plus eğitiminin amacı programı aktif olarak kullanmak isteyen kişilere bu yeteneği kazandırmaktır. Eğitim kapsamı şu ana başlıklardan oluşmaktadır:

 • Go Plus Kasa modülü eğitimi
 • Go Plus Stok modülü eğitimi
 • Go Plus Fatura modülü eğitimi
 • Go Plus Cari hesao modülü eğitimi
 • Go Plus Çek/Senet modülü eğitimi
 • Go Plus Banka modülü eğitimi
 • Go Plus Sabit kıymeter (demirbaş) modülü eğitimi
 • Go Plus muhasebe modülü eğitimi
 • Go Plus muhasebeleştirme modülü eğitimi
 • Go Plus Alım / Satım tanımları modülü eğitimi
 • Go Plus diğer işlemler modülü eğitimi

Bağlı bulunduğunuz kurum için toplu olarak yada bireysel olarak Logo Go Plus programı eğitimi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Programı Demo Kurulumu

Logo Go Plus programında ve Logo bordro Plus programında demo kurulumu nasıl yapılır?

Logo Go Plus programı ile Logo Bordro Plus programında demo seçeneği bulnmaktadır. Tiger Plus programı ile Tiger Enterprise programlarında ise demo sürümü şirket bilgilerinin logoya iletilmesinden sonra özel olarak gönderilmektedir. Logo programlarında demo seçeneği 1 ay zaman kısıtlı olarak çalışmaktadır. Go programı ile LKS2 programlarında demo sürümü ise 20 kayıt sınırı ile sınırlandırılmıştır. Örneğin 20 adet cari kartı açılabilir, 20 adet fatura kayıt edilebilir vb... Logo yeni nesil lisanslama modeli ile birlikte demo sürümlerinde zaman kısıtı kullanmaktadır. Demo sürümü ile kurulan Lisans servisi internet üzerinden Logo serverlarına bağlanarak lisans kontrolü işlemi yapmaktadır.

Logo programında demo kurulumu yapmak için;

Logo FTP sitesinden güncel olan Go Plus programına ait kurulum dosyaları download edilir. Sıkıştırılmış olan dosyalar herhangi bir klasöre çıkarılır. Sisteminizde daha önceden kurulu olan bir Microsoft SQL Server var ise bu adım atlanır eğer SQL server kurulu değilse SQL server kurulumu yapılır. SQL server kurulumunda mixed mod seçilmesi gereklidir. Rar dosyasından çıkartılan Logo kurulum dosyaları içerisinde bulunan setup.exe dosyası çift tıklanır. Kurulum sihirbazında istenilen adımlar kontrol edilerekl ileri butonu ile kurulum işlemi gerçekleştirilir. Go Plus yada Bordro Plus programında kurulum işleminden sonra masaüstünde ilgili programa ait bir kısayol oluşturulur. Bu kısayol çalıştırıldığı zaman SQL server bağlantı şifresini soran bir pencere açılır (sa kullanıcısına ait şifre). Bu pencereye sa kullanıcısına ait şifre girilir. Ekrana çıkacak sihirbaz aracılığı ile gerekli bölümler doldurulur ve işlem bitirilir. Logo demo programı kurulumu bittikten sonra masaüstünde oluşturulan kısayol kullanılarak programa giriş yapılır. Logo demo programlarında giriş için kullanıcı adı "LOGO" şifre "LOGO" olarak otomatik olarak atanır. Programa girişte bunları kullanmanız gereklidir.

Demo programı ve program özellikleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo irsaliyeleri otomatik faturalama

Logo yazılımda sistem entegre çalışmaktadır bu konuyu biraz açmak gerekirse örnekle anlatırsam daha faydalı olucağını düşünmekteyim
Logo muhasebe programında  kesmiş olduğumuz irsaliye yi tek olarak faturalama yap diyebiliriz  ayrıca birden fazla irsaliye aynı cari karta ait ise toplu olarak
faturalama işlemi gerçekleştirebiliriz

  Kesilen irsaliye sağ tuş yapıldıktan sonra  faturala  diyerek direkt  olarak fatura  oluşturma işlemi gerçekleştirmiş oluruz yada birden fazla irsaliye var ise 
fatura içine girip cari kartı seçip satırlar  bölümüne gelinip sağ tuş irsaliye aktar diyerek birden fazla irsaliyeyi tek fatura haline getirebliriz

Tiger Plus Eğitim

Logo Tiger Plus programının kullanımını öğrenmek için kurumsal yada bireysel olarak eğitim alabilirsiniz. Tiger plus eğitiminde Satış Dağıtım modülünden, Finans modülüne, Üretim modülüne kadar eğitim alabilirsiniz. Tiger Plus eğitimlerini modül olarak alabileceğiniz gibi tüm programın kullanımı hakkında da eğitim alabilirsiniz. Eğitim sonucunda programı sorunsuz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. 

Logo Bordro Plus Eğitim

Logo yazılım tarafından işletmelerde çalışan personelin puantaj detaylarını ve resmi işlemlerini takip etmeleri amacıyla hazırlanmış olan Bordro Plus programı için eğitim alabilirsiniz. Bordro plus eğitiminde personel sicil kartları bölümünde, eski ve yeni personeller, işe giriş ve işten çıkış kayıtları, personel sicil kartları bölümünün kullanımı hakkında bilgi sahibi olursunuz. Bordro modülünde ise puantaj detayları ve dönem bilgilerinin nasıl kullanılacağınız öğrenirsiniz. Borç/alacak modülünde ise firmanızda çalışan personelleriniz için borç ve alacak kayıtlarının nasıl kullanılacağ hakkında bilgi sahibi olursunuz. İzin yönetimi modülünde ise personelin izin kayıtlarını ve izin defterinin nasıl tutulması gerektiğie dair bilgileri öğrenirsiniz.

Bordro Plus eğitimi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Go Plus Eğitim

Firmanızda kullandığınız ya da kullanmak istediğiniz Logo Go Plus programı için eğitim hizmetimizden yararlanabilrsiniz. Logo Go Plus eğitimini kurumsal olarak yada bireysel olarak alabilirsiniz. Logo eğitimleri kurumsal firmalar için kendi yerlerinde yada Logo Hizmet Merkezinin eğitim sınıflarında verilmektedir. Eğitimler toplu olarak yada departman bazında verilebilmektedir. Logo eğitimleri Logo Sistem Uzmanı personelimiz tarafından verilmektedir. Logonun belirlemiş olduğu standart eğitim süresi 20 saat olarak belirlenmiş olup bu alacaüğınız eğitim şeklinde göre farklılıklar gösterebilmektedir. Logo eğitimini tamamladıktan sonra Logo programına hakim olup tüm detayları ile kullanacak seviyeye gelmiş olursunuz.

Logo eğitimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Son Tweetler

İletişim

  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  +90.212.5105868
  +90.212.5109839
  Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Sosyal Medya