0212 510 58 68

Logo Yazılım E-İrsaliye

Logo Yazılım E-İrsaliye

E- İrsaliye Nedir?
e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda düzenlenen bir modeldir. e-irsaliye, veri format ve standardı GİB tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği bir irsaliyede yer alması gereken bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasında ki iletimin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.
E-irsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olacaktır.

Logo e-fatura ssk uygulması

Go3/ Tiger Plus/Tiger3/ Tiger Enterprise/Tiger3 Enterprise Ürünlerinde e-Fatura SGK Uygulaması

05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu  Genel Tebliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil oldu. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin belirtilen tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir. SGK’ ya fatura düzenleyen mükellefler, e-fatura olarak keseceklerdir.

e-Fatura SGK kapsamına giren mükellefler, e-Fatura mükellefi olup SGK’ya fatura kesecek olması gereken kuruluşlardır. Mükellef e-Fatura kullanıcısı değil ve SGK’ya fatura kesiyorsa e-Fatura SGK Uygulaması kapsamına girmemektedir.

Go3/ Tiger Plus/ Tiger3/Tiger Enterprise/Tiger3 Enterprise ürünlerinde e-fatura SGK uygulaması için 2.46.01.00 ve sonrası versiyonlara geçiş yapılması gereklidir.

Logo connect ihracat faturası versiyonu

Logo connect versiyon değişim notları 2.45

Masraf satırı olan İhracat e-Faturaları GTIP kod bilgisi olmadığı için şematron hatası almaktaydı, masraf satırları için GTIP kod bilgisi aranmayacak şekilde geliştirme yapılarak sorun çözüldü.
 Bölgeye ihracat faturalarının Gümrük'e iletilebilmesi için geliştirme yapılmıştırSerbest bölgeye ihracat faturası girişinde seçilen cari hesap kartı içerisinde "e-Fatura Gümrük" işaretli ise "Fatura Tipi" öndeğer "e-Fatura" set edilir ve F9 "e-Fatura Bilgileri" ekranında "Gümrük'e Gönder" parametresi aktif olur.Cari hesap kartında "e-Fatura Gümrük" işaretli değilken, fatura üzerinden "Fatura Tipi" ve F9 "e-Fatura Bilgileri" alanlarına manuel müdahale edilerek faturaların Gümrük'e gitmesi sağlanabilir.

Logo yazılım versiyon değişimi notları 2.45

 Banka Fiş türleri arasına 'Bankadan Gider Pusulası' fiş türü eklenmiştir.
Cari Hesap Kartında sadece e-Gümrük seçeneği işaretli olduğunda ihracat faturası öndeğer e-Fatura tipinde gelmesi sağlanmıştır. 

Millileştirme fişi içerisinde millileştirme şekli genel olduğunda ve birden fazla dosya hareketleri aktarıp kaydettikten sonra tekrar değiştir ile girip kaydet yapıldığında tekrar değiştirle girilmek istendiğinde değiştirmeye izin vermiyordu düzeltildi ve işlem yapılabilmesi sağlandı. 

Logo Mobile Sonlandırılması

Logo Mobile ürününün sonlandırılması hakkında duyuru

Logo Mobile ürünü 22 Mart 2017 tarihinde sonlandırılacak ve bu tarih itibarıyla ürünle ilgili herhangi bir geliştirme yapılmayacaktır. Ürünün hata giderici sürümleri ve teknik desteği ise 22 Mart 2018 tarihine kadar devam edecektir. Bu tarih sonrasında, ürünle ilgili verilen tüm hizmetler sonlandırılacaktır.

Logo Cari Hesap Fişi İle Borç Takipte Tutar Farkı

 

Cari hesap fişi ile borç takip penceresindeki tutarı farklı olan kayıtların tespiti ve düzeltilmesi

Logo Go Plus, Logo Go3, Logo Tiger Plus, Logo Tiger 3 ürünleri için yapılan güncelleme olan 2.43.00.00 sürümünde hatalar oluşmuştur.

Hata : Yeni eklenen cari hesap fişlerine değiştir ile girilip tutar değiştirildiği durumda borç takip penceresinde ilgili fişe ait tutarın güncellenmediği görülmüştür.

Çözüm : Logo FTP sitesinde bulunan ilgili ERP yazılımına ait 2.43.00.01 ara sürümünün indirilmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu ara sürüme geçiş sonrasında, Cari hesap fişlerini kullanan müşterilerimizde aşağıdaki sorgu ile cari hesap fişi ile borç takip penceresinde tutar farklı olan kayıtlar tespit edilebilir.

Bu kayıtlar tespit edildikten sonra ilgili fişlerde tekrar değiştir - kaydet yapılması tutarların güncellenmesini sağlayacaktır.

SELECT
C.LOGICALREF AS 'Cari_Ref',
C.CODE AS 'Cari_Kodu',
C.DEFINITION_ AS 'Cari_Ünvanı',
CL.LOGICALREF AS 'LineREF',
CASE WHEN CL.MODULENR=5 THEN 'CARİ' END AS 'Modül',
CL.TRCODE AS 'Fiş_Türü',
CL.TRANNO AS 'FişNo',
CASE WHEN CL.TRCURR=0 THEN 'YerelParaBirimi' WHEN CL.TRCURR=1 THEN 'USD' WHEN
CL.TRCURR=20 THEN 'EURO' WHEN CL.TRCURR=160 THEN 'TL' ELSE 'Diğer' END AS 'Döviz_Türü',
CASE WHEN CL.TRCURR=0 THEN CL.AMOUNT ELSE CL.TRNET END AS 'Line_Tutar',
PY.FICHEREF AS 'Payt_Ficheref',
PY.TRCURR AS 'Payt_Döviz_Türü',
PY.P_TOTAL AS 'Payt_Tutar (Hatalı)'
FROM
LG_FFF_DD_CLFLINE CL WITH(NOLOCK)
LEFT OUTER JOIN LG_FFF_CLCARD C WITH(NOLOCK) ON CL.CLIENTREF=C.LOGICALREF
INNER JOIN
(
SELECT
CARDREF, MODULENR, FICHEREF, TRCURR, SUM(TOTAL) AS P_TOTAL
FROM
LG_FFF_DD_PAYTRANS WITH(NOLOCK)
WHERE
MODULENR=5
GROUP BY
CARDREF, MODULENR, FICHEREF, TRCURR
)
PY ON CL.LOGICALREF=PY.FICHEREF AND CL.MODULENR=PY.MODULENR AND CL.TRCURR=PY.TRCURR
WHERE
PY.MODULENR=5
AND ABS(CASE WHEN CL.TRCURR=0 THEN CL.AMOUNT ELSE CL.TRNET END - PY.P_TOTAL)>0.01

FFF : firma numarası (001,002 gibi); DD : dönem numarası (01, 02, 03 gibi)

 

Logo Bordro Plus Bireysel Emeklilik Sistem (BES) Ayarları

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır.

Yasalaşan BESotomatik katılım uygulaması, işyeri bazında özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulamadır. Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere belirli şartlar çerçevesinde plandan çıkma imkanı verilmesi esasına dayanaktadır. 45 Yaş altındaki çalışanları kapsamaktadır.

BES otomatik katılım uygulaması şirket çalışan sayılarına bağlı ve kademeli olarak 2017 yılında uygulamaya alınmıştır. Genelge ve sistemle ilgili diğer bilgilere http://www.bireyselemeklilik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Otomatik Katılım Kademeli Geçiş

Tarih              -         Firma Çalışan Sayısı
01.01.2017    -         1.000 +
01.04.2017    -         250 - 999
01.07.2017    -         100 - 249
01.01.2018    -         50 - 99
01.06.2018    -         10 - 49
01.01.2019    -         5 - 9

Bireysel Emeklilik BES işlemleri için Logo BordroPlus 4.41.01.00 Ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürüm kapsamında bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım işlemleri ile ilgili geliştirmeler yapılmıştır. İlgili ara sürüm dosyalarına ftp sitemizden , bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım işlemleri ile ilgili dokümana ise support.logo.com.tr adresimiz üzerinden veya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Not: Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

Logo'dan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İndirimi

Logo Yazılımdan Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan firmalara özel olarak duyurduğumuz %20 İndirim kampanyası başlamıştır. Logodan sadece GOSB de yer alan firmalar tarafından başlatılmış olan kampanya 15 Şubat 2017 tarihine kadar devam edecek olup Logo Go3, Logo Tiger3, Logo Bordro ürünleride indirim kampanyasına dahil edilmiştir.

Kampanya detayları :

 Logo Gebze Organize Sanayi Bölgesi Kampanya

Bu kampanya sadece GOSB bünyesindeki firmalar için geçerli olacak olup, firma listesine GOSB internet adresinden http://www.gosb.com.tr/firmalar/katilimci-firmalar  ulaşabilirsiniz.

Bireysel emeklilik otomatik katılım

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması ile ilgili sizleri kısaca bilgilendirmek istiyoruz.
6740 sayılı kanun ile belirlenen uygulama için henüz bir tebliğ ya da yönetmelik yayınlanmamış olup, taslak halinde olan yönetmeliğe göre geçişler çalışan sayısı baz alınarak ve kademeli olarak yapılacaktır. Kademeli geçiş için tarih ve çalışan sayıları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Otomatik Katılım Kademeli Geçiş
Tarih Firma Çalışan Sayısı
1.01.2017 1.000+
1.04.2017 250-999
1.07.2017 100-249
1.01.2018 50-99
1.06.2018 10-49
1.01.2019 5-9

logo java yaz saati uygulaması


2016 Ekim ayı itibari ile Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar (Resmi gazete 2016/9154) doğrultusunda saatlerin geri alınması uygulamasına son verilmiş olup, tüm yıl boyunca yaz saati uygulanması kullanılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle 30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00’ te saatlerimizin 1 saat geri alınmaması gerekmektedir.
Tüm yıl boyunca yaz saati uygulamasının kullanılmaya devam edilmesi ile birlikte saat dilimi olarak GMT+2 yerine GMT+3 zaman dilimi kullanılmaya başlanacaktır.
Bu neden ile E-Defter imzalama işlemlerinde kullandığımız Java - Time Zone (TZ) bilgisi bu değişikliğe uyumlu hale getirilmelidir.
Türkiye için değişen Time Zone değişiklik tarihi Java update’lerine yansımadığı için, Java’da Time Zone değişikliğinin manuel yapılması gerekmektedir.
Time – Zone değişikliği için aşağıdaki işlem adımları sırası ile yapılmalıdır;
1- Sistemdeki bütün Java uygulamaları kapatınız.

Logo E-fatura versiyon değişimi

 

GeneralForm'da birden fazla KDV oranı olan Dövizli Faturaların TL Toplam - Hesaplanan KDV alanında iki KDV oranı tutarı tek kolonda yan yana yazıyordu, ayrı yazılması sağlandı.
Gelen satır iskontolu fatura ERP'ye kayıt edilirken satır iskontoları toplanarak genele yazılıyordu, satır iskontolarının ilgili satırlara yazılması sağlandı.
Serbest Bölgeye İhracat Fişi olarak gönderilen faturaların tipi İSTİSNA olarak değiştirildi. İstisna kodunun fatura içerisindeki ürün malzeme ise 301, hizmet ise 302 olarak set edilmesi sağlandı.
GeneralForm öndeğer tasarımına Satır Açıklaması kolonu eklendi.
LogoConnect üzerinden UBL 2.1 formatında oluşturulan Uygulama Yanıtı Zarfları şematrona takılıyordu, zarfların şematrona takılmaması sağlandı.
LogoConnect'te Gelen Faturalar için tanımlanan Hazır Şablonların isimlerinin açıklayıcı olması sağlandı.
LogoConnect'te Klasör Çözümü kullanan firmalarda Cari Hesap Parametrelerinde Gelen Faturalar için Hazır Şablon tanımlandığında Hazır Şablon otomatik olarak çalışmıyordu, çalışması için UBL'den Yeniden Oku işleminin yapılması gerekiyordu. Tanım bulunması halinde şablonların alım sırasında otomatik olarak çalışması sağlandı.
Oracle veritabanı ile çalışan LogoConnect'de Devir esnasında hata alınıyordu, hata alınmaması sağlandı.
Kolay Ödeme seçeneklerinde Cari Hesaba Ödeme ve Fiş Ödeme seçeneklerinde yeni bir kayıt girildiğinde İzleme Kayıtlarında Ekle işleminde TRANSID alanına .xml değeri yazılıyordu, alana TRANSID değerinin yazılması sağlandı.
e-Fatura gönderiminde TC Kimlik Numarasının Ad Soyad bilgisinin Cari Karttaki İlgili1- İlgili2 alanları yerine Ad - Soyad bölümünden okunması sağlandı.
LogoConnect Doküman Parametrelerinde "Aynı Zarfın Alınmasına İzin Ver" parametresi ZARFID üzerinden kontrol yaptığı için Klasör Çözümü kullanan firmalar bu parametreyi kullanamamaktaydı, parametre Klasör Çözümü kullanan firmalar içinde çalışacak şekilde düzenlendi.
LogoConnect Gelen e-Fatura ve Bankacılık işlemlerinde iki kayıt seçili iken İncele seçeneği seçildiğinde hiçbir işlem yapılamıyordu, üzerinde durulan kaydın incelenmesi sağlandı.
J-Guar Gönderilecek ve Zarflanacak Ekranı/Filtreler/Cari Hesap Kodu ve Cari Hesap Açıklamasına göre filtreleme yapılmak üzere seçim butonuna tıklandığında Abstract Error hatası alınıyordu, hata alınmaması sağlandı.
ERP'de Satınalma Faturası üzerinden İade Et ile oluşturulan Satınalma İade Faturasının kalemlerinden satır silinerek sadece bir kısım satırın iade edilmesi durumunda LogoConnect'te oluşan UBL'de yazı ile yazılan tutarda Satınalma faturasının toplam tutarı yazılıyordu, Satınalma İade faturasının tutarının yazılması sağlandı.
LogoConnect e-Fatura Raporlarına Durum Kodu filtresi eklenmiştir.
LogoConnect Arşiv Giden Uygulama Yanıtı Zarflarında alıcının unvanı kolonuna veri yazılmamaktaydı, alıcı unvanın yazılması sağlandı.
LogoConnect e-Fatura uygulamasında Gelen Kutusu ve Genel - Posta Kutusu ekranların da olan F9 Menüsü ZarfId Kopyala seçeneği diğer ekranlara da eklendi.
LogoConnect İzleme Kayıtları Açıklama - ETTN alanı ve ERP üzerinde LogoConnect Hareketleri TransactionID alanı boş gözükmekteydi, alanların dolu gelmesi sağlandı.
Ticari Ürün SYS'de yerel para birimi TL seçili iken LogoConnect'ten ERP'ye kayıt edilen TL faturaların CURR_INVOICE alanı 160 olarak set ediliyordu, alanın 0 olarak set edilmesi sağlandı.
LogoConnect gelen ve giden sekmelerin de faturalar Oluşturulma ve Alınma Tarihine göre doğru sıralanmıyordu, sıralamanın doğru yapılması sağlandı.
.zip dosyası hatalı olduğu için LogoConnect'te alınamayan zarfların LogoConnect'te alınması sağlandı.
LogoConnect Kural Tanımları - Script Kural tanımlaması yapılan ekranda üst seçenekler siyah renkte görünmekteydi, seçeneklerin siyah görünmemesi sağlandı.
LogoConnect Fatura Gönderim ekranında Şematrona takılan Faturalar için çıkan uyarı ekranının Not Defterine kayıt edilmesi sağlandı.
LogoConnectSYS İşyeri Bazlı Çalışma Alanı tanımındaki İş Yeri numarası alanı 3 karakterden 4 karaktere çıkartıldı.
Hata alan faturaların tekrar gönderiminde başarılı durum kodu alması halinde ilk gönderilen faturanın LogoConnect - Konsol ekranında Hata Aldı sekmesinde gösterilmemesi sağlandı.
LogoConnect e-Arşiv uygulaması kapsamında İhracat Operasyon Fişlerinin (Yabancı Bölgeye İhracat) e-Arşiv Faturası olarak gönderilmesi sağlandı.
e-Arşiv Faturası LogoConnect Hareketlerine Sunucuda İmzalandı ve Sunucuda Hata Alındı statüleri eklendi.
e-Arşiv ve e-Fatura modüllerinin açık olduğu bir Çalışma Alanında, e-Fatura için görüntü şablonu seçilip e-Arşiv için seçilmediğinde "Veritabanı Sunucusu Hazır" değil uyarısı alınıyordu, uyarı "e-Arşiv Görüntüleme Şablonu Seçin" şeklinde değiştirildi.
ERP'de Sunucuya İletildi, GİB'te İşlendi - Alıcıya İletilecek ve Alıcıda İşlendi - Başarıyla tamamlandı statüsündeki Temel e-Faturaların İptal edilmemesi sağlandı.
e-Fatura Uygulaması kapsamında Tevkifatlı olarak kesilen Satınalma İade Faturalarında satırlara ve dip toplama Tevkifat ile ilgili detay bilgiler eklenmiyordu, bilgilerin satış faturasında olduğu gibi iade faturasına da eklenmesi sağlandı.
FDA gönderimlerinde Firmaya Gönder (Düz) işleminde "(321111014) veriler paketlenemedi." hatası alınmaktaydı, hata alınmaması sağlandı.
LogoConnect içerisindeki e-Fatura Test Aracının UBL 2.1 ile uyumlu hale getirilmesi sağlandı.

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/2.35.00.00/

 

Logo e-dönüşüm

Logo muhasebe uygulamalarında e-dönüşüm hakkında detaylı bilgiyi aşağıdaki link edinebilirsiniz.
http://cmc.logo.com.tr/images/uploads/files/marketing/e-Devlet/C_e-donusum_brosur_10eylul2015.pdf

Uzman ekibimizden destek almak isterseniz Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine mail gönderebilirsiniz.

Logo e-fatura önemli

Gelir İdaresi'nin 26.10.15 yayınladığı duyuruya istinaden zarfların sh:TypeVersion değeri 1.0'dan 1.2'ye geçirilmelidir. Bu güncellemenin LogoConnect'te alınabilmesi için LogoConnectSYS'den Güncelleme Sihirbazının çalıştırılması gerekmektedir. 04.11.15 saat 10:00 itibari ile düzenleme yapılmayan zarf UBL'leri şematron kontrolünden geçemeyecektir.
Yerel Sunucu kullanan firmalar güncellemeyi alabilmek için LogoConnectSYS'den Güncelleme Sihirbazı çalıştırmalı ve eFaturaWorker - Worker -XSD klasörüne ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/Is_ortaklari_e_devlet_uygulamalari/E_FaturaServer/ adresinde yayınlanacak olan EInvoiceSchematron.xml dosyasını kopyalamalıdır.

Logo İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet
etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen
faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların efatura
olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma
yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda
ayrıntılı olarak açıklanacaktır.Vat of faturası işlemi yapan firmalarında kullanması gereklilik arz eder.
İlgili tebliği ayrıntılı olarak linkten inceleyebilirsiniz.

http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/tebligler/454_Sira_Nolu_VUK_Genel_Tebligi.pdf

Logo bordro versiyon değişimi 4.34

 

İK ürünleri için 4.34.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.uyarılar:

Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.
4.34.00.00 Sürüm Maddeleri
"Toplam kullanılabilecek ve Geçmiş izin hakları" alanları ile aynı değerlerin gelmesi sağlandı.
04447 Sayılı Kanun Gereği İşveren Priminin Brüt Kazanç Üzerinden Hesaplanması sağlandı.


İzin Devri Hesaplama İşleminde Sicilin Hak Etmediği Tarih İçin de İzin Bilgileri Ekranında Satır Oluşuyor.
İzin Devri Hesaplama işleminde, personelin hak etmediği tarihler için satır eklenmemesi sağlandı.
Kurum Bazlı Numara Şablonunun Kullanıldığı Durumlarda Kurum Seçerek programa Girildiğinde Sicil Kartında Kuruma Ait Şablondan Numara Getirmiyor
Kurum Bazlı Numara Şablonunun Kullanıldığı Durumlarda Kurum Seçerek programa Girildiğinde Sicil Kartında Kuruma Ait Şablondan Numara Getirmiyordu, düzeltildi.
Fiili Hizmet Zammı Sgk Matrahı Hesaplanırken Matrahtan Çocuk Yardımı Muafiyet Tutarı Düşmüyor.
Fiili Hizmet Zammı Sgk Matrahı Hesaplanırken Matrahtan Çocuk Yardımı Muafiyet Tutarı Düşmesi Sağlandı.
İşten Çıkış Kaydında Kıdeme Ek Gün Uygulandı İse Kıdem Tazminatı Raporuna Kıdem Ek Günü Eklenmiş Gün Sayısı ve Tutarı Yansımalı
İşten Çıkış Kaydında Kıdeme Ek Gün Uygulandı İse Kıdem Tazminatı Raporuna Kıdem Ek Günü Eklenmiş Gün Sayısı ve Tutarın Yansıması Sağlandı.
4.32 Versiyona Geçiş Yapılan Oracle Datasında Sicil Kartıı/Geçmiş Puantaj Bilgileri ve Sicil Kartı Üzerinden Puantaj Bilgileri Ekranları Boş Listeleniyor.
4.32 Versiyona Geçiş Yapılan Oracle Datasında Sicil Kartıı/Geçmiş Puantaj Bilgileri ve Sicil Kartı Üzerinden Puantaj Bilgileri Ekranları Boş Listeleniyordu, düzeltildi.
Puantajda Ek Mesai Verildiğinde Vergi İstisnasının SGK Primi Hatalı Hesaplanıyor.
Puantajda Ek Mesai Verildiğinde Vergi İstisnasının SGK Primi Hatalı Hesaplanıyordu, düzeltildi.

ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.34.00.00/

 

Son Tweetler

İletişim

  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  +90.212.5105868
  +90.212.5109839
  Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Sosyal Medya